Prekenen er under redigering.

"12 La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!

13 Legg vinn på opplesningen av Skriften, på formaningen og på læren, til jeg kommer.

14 Forsøm ikke den nådegaven som er i deg, som ble gitt deg ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste.

15 Tenk på dette, lev i dette, for at din fremgang kan bli åpenbar for alle!

16 Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det! For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg." - 1. Tim 4,12-16

 

Hvorfor skal vi være et forbilde?

- Peke i riktig retning, vise vei

- I kristen sammeng, for de troende

- La ikke din alder forhindre deg i være et forbilde. Vi skal være forbilder for alle aldre.

- Når man er et forbilde for de som tror, så blir man forbilde for de som ikke tror.

-   Vi tenker så ofte på å være forbilder for ikke-troende, også legger vi opp en mal for det og hvordan man kan være et best mulig forbilde for de. Og da går man gjerne på kompromiss med de troende.

-   Men om man er et forbilde for de troende, så blir man også et mest mulig riktig forbilde for de som ikke-troende.

- DU ER ET FORBILDE! Du kan ikke velge om du vil være et forbilde. Du viser alltid en retning med ditt liv. Du kan bare velge om du vil være godt eller et dårlig forbilde.

 

Vi må være bevisst på hvilke forbilder vi ønsker å ha

- Et forbilde er ikke en avgud. Paulus sier f.eks. Følg mitt eksempel (1. Kor 11,1) Paulus var bevisst på at han var et godt eksempel fordi han fulgte Jesu eksempel (1. Kor 11,1). Når vi følger etter Jesu eksempel, så kan vi trygt si at andre kan følge vårt eksempel uten at det blir med stolthet eller at vi hever oss over andre. Det å følge Jesus og ha Ham som forbilde er ydmykende. Han må vinne skikkelse i oss (Gal 4,19). Hva vil det si at han vinner skikkelse i oss? Jo, det betyr at han får mer og mer plass i vårt liv. Et godt forbilde peker på Jesus, slik at andre vil følge Ham.

 

Eksempler på Bibelske forbilder

Jesu disipler var ikke forbilder på prektige og feilfrie kristne, men de er forbilder for oss på tross av svik, fall og mangler i deres liv, så fulgte de Jesus. 

Peter er ikke et forbilde i store ord, men et forbilde på at han lot seg korrigere av Jesus. 

Abraham er ikke et forbilde på den store overbevisning uten problemer. Han kunne tvile på Gud han også. Han løy og lo av Guds løfter. Abraham var sterk i troen, for han valgte å følge Gud selv om det så aldri så umulig ut for ham selv.

Styrke viser du ikke når troslivet går godt å greit. For i fredstid er alle soldater tøffe. Det er når kampen begynner, det viser seg hvem som er den tøffeste og modigste soldaten. Det er i kampen styrken viser seg. Troen er ikke sterk når den får være i fred, men når den blir angrepet av tvil og angrep, motargumenter, latter og hånsord fra andre. Det er Abraham et forbilde på. Gud ønsker å gi deg en sterk tro som holder i prøvelser. Og han prøver din tro.

 

Hvis du ønsker å være et forbilde for andre, så må du vite at det er kort vei fra å være et forbilde, til å bli en hykler, en skuespiller. For du kan fristes til å vise et glansbilde istedenfor det som er ekte og sant. Du tenker kanskje at du er et dårlig forbilde om du viser at det kan være tungt til tider.

DU ER IKKE ET DÅRLIG FORBILDE OM DU ER ÆRLIG PÅ DINE FALL OG NEDERLAG! Da er du det beste forbilde, for du viser at du går til Jesus med problemer, du tar et oppgjør med den urett du kanskje gjorde mot noen. Det er ingen som blir hjulpet om du er en helgen.

Du har en fasade og en skyggeside. Fasaden på mange hus kan være fin, men det har som oftest også en skyggeside. Denne skyggesiden hos deg må du være bevisst på. Du er den som du er når du er alene. Gud ser alt! Han kjenner deg.

Bak din fasade sliter du kanskje med tvil, nederlag, agresjon, selvhevdelse, ond lyst, begjær, svakhet, tretthet, ting i fortiden osv.. Det er ikke slik at du skal gå rundt å fortelle alt til alle, men du må være ærlig først og fremst med deg selv og Gud. Og når situasjonen krever det, så må du ikke gjemme unna din ufullkommenhet. Er du blitt tatt i å lyve, så bortforklarer du det ikke med en ny løgn, men innrømmer det og ber om tilgivelse.

Hvis du ønsker å være et godt forbilde så

- Innrømmer dine svikt

- Bekjenner dine svakheter

- Forteller dine behov

- Bekjenner dine synder uten å bagatallisere dem. Du unnskylder dem ikke (det bare skjedde, jeg er slik jeg er.. osv..)

Et godt forbilde ber Gud og mennesker om tilgivelse og er ærlig på den måten.

 

1. Tim 4,12 - vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!

 

- Vær et forbilde i tale

Jakob 3

Ordspåkene 18,21: Død og liv er i tungens vold.

 

- Vær et forbilde i din livsførsel, om hvordan du lever ditt liv i hverdagen

Gode gjerning, ikke av oss selv, men av Gud.

"For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." - Efeserne 2,10

"La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør" - 1. Pet. 2,12

 

- Vær et forbilde i kjærlighet

1. Kor 13

 

 

- Vær et forbilde tro

Du viser at du stoler på Gud i alle situasjoner selv om det er vanskelig.

"Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette" - Ordsp. 3,5-6

 

- Vær et forbilde i renhet

Dette går på det moralske.

Hva leser du?

Hva ser du på?

Hva hører du på?

Hvilke verdier forsvarer du?

Hvilke verdier underholder du deg med? Hvilke verdier ser de andre at du ler av? For det er ikke slik at når det er en morsom serie på tv'en, så er det ikke ufarlig bare for at de lager den morsom. Det at det er morsomt, gjør det ikke ufarlig. De andre ser at du ler og hygger deg med et.

 

- Legg vinn på opplesningen av Skriften, på formaningen og på læren

Paulus sier til Timoteus at han må legge vekt på Bibelen og hva den sier (Vers 16.)

Slutten av kapittel 4 står i motsetning til begynnelsen av kapittel 4.

Det er mange som har en "meningensbok". Men den er ikke en bibelsk bok.

Det er like liberalt å være strengere enn Bibelen som å være mindre streng enn Bibelen.

"Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud." - Mark 7,6-7

La oss lese også fra Peters 1. brev:

"Legg derfor av all ondskap, all svik, og hykleri, misunnelse og all baktalelse. Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at dere ved den kan vokse til frelse - så sant dere har smakt at Herrer en god." - 1. Peter 2,1-3

Til slutt vil jeg gjerne si noen punkter. Vi leser videre i det andre kapittel i Peters første brev:

"Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn." - 1. Pet 2,9-10

Hva vil jeg si med dette? Jo, vi har en så høy verdi for Gud! Vi lå ødelagt i synden. Vi var adskilt fra vår himmelske Far. Uten mulighet for å ha kontakt med Ham. Synden stengte veien. Men Gud er ikke en stor og sint Gud som sitter i Himmelen og ser ned på oss. Nei, han elsket deg så høyt, at Han var villig til å gå i døden for å ha samfunn/kontakt med deg!

"Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere." - Rom 5,8

Gud rakte ut sin hånd. Han kom med en løsning, for han ønsker så gjerne å bruke tid med deg. Han ønsker at du skal bli bedre kjent med Ham.

Mange kan nok Joh. 3,16 utenatt. Men hva er det som egentlig står der?

"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv"

De fleste hopper kanskje over dette vers når de kommer til det for de har hørt og lest det så mange ganger. Dette verset blir også ofte forkynt med et feil mål. Det blir lagt frem som at tilgivelse for våre synder er målet med frelsen også glemmer man helt det som står til slutt, ha evig liv.

Hva er det evige liv? Jo, Jesus selv gir svar på dette:

"Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus." - Joh. 17,3

Det var en hensikt med at Jesus døde på korset! Det var ikke bare for at du skulle få dine synder tilgitt, men at du kunne begynne det evige liv! Begynne å kjenne Gud og Jesus Kristus!

Når man tar imot Jesus, så er det bare begynnelsen! Amen!

Gud har så mye mer for deg! Gud er en god Gud!

Kjennskap til Gud hjelper også på å leve et rent liv.

"Våkn opp for alvor og synd ikke! For noen har ikke kjennskap til Gud. Til skam for dere sier jeg det." - 1. Kor 15,34

Når du lærer å kjenne Gud og hvor mye han Elsker deg, så tror jeg at du kan ikke annet enn å smile og glede deg over hvor god en Himmelsk Far du har.

At du lærer Gud som en Far er helt nødvendig. Det er det første. Johannes skriver i sitt første brev: Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Jeg har skrevet til dere, barn, fordi dere kjenner Faderen. Jeg har skrevet til dere, fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.