INNLEDNING
 
 
 
"Min sønn! Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme." (Ordspråkene 4:20-22)
 
En engelsk oversettelse gjengir vers 22 slik: "For de er liv for hver den som finner dem, og medisin for hele hans legeme."

Gud er interessert i hele vårt liv. Han er også interessert i at vi skal være friske og sunne. Derfor har Han også en medisin til sine barn - Guds egen medisin. Gud har gitt oss et middel til sunnhet, helse og helbredelse.

Hva slags middel er det, spør du kanskje?
 
Svaret er enkelt, nesten for enkelt: Medisinen heter Guds Ord!
 
"Han sendte sitt ord og helbredet dem, og reddet dem fra graven." (Salme 107:20)
 
Sett at du går til legen og får en resept som sier: "Ta to kapsler, tre ganger om dagen, før måltidene." Hva skjer dersom du lar være å følge resepten? Da vil du jo ikke få noen glede av medisinen. Den vil ikke virke for deg, fordi du tar den ikke! Om du forventer at resepten skal virke for deg, så må du ta medisinen etter den anvisning som du har fått.
 
Men du kunne altså få en resept på medisin. Deretter  kunne du gå på apoteket og få ut akkurat den rette medisinen, med anvisning og alt. Nå kunne du gå hjem og sette medisinflasken på bordet. Du ville fortsatt være syk. Ja, sannsynligvis bare verre og verre. Så kunne du ringe til legen din og si: "Jeg forstår det ikke. Jeg fikk denne resepten utskrevet. Jeg har tilmed betalt for den. Jeg har medisinen på flasken på bordet. Men den virker jo ikke!"

Medisinen ville ikke virke bare fordi den er på flasken og du har kjøpt den. Du må få den i deg!
 
Slik er det også med Guds Ord - Guds medisin. Ordet vil ikke virke bare fordi du har en Bibel liggende på kommoden eller stående i bokhyllen. Det vil ikke engang virke fordi du har lest i den for en stund siden. Det vil ikke engang virke fordi du har lært deg noen favorittvers fra Bibelen!
 
Men Ordet vil virke dersom du får det ned i ditt hjerte!
 
Måten du gjør dette på,  er å ta daglige doser av Ordet, flere ganger daglig. Det er akkurat som å ta en foreskrevet medisin. Du må lære deg å nære deg av medisinen!
 
Guds medisin er Hans eget Ord, og her er Hans egen anvisning for å ta den:
 
 
 
 
1. AKT PÅ MINE ORD
 
 
 
"Min sønn, akt på mine ord..."
 
Hva mener Gud når Han sier "akt på mine Ord"?
 
La oss ta et eksempel. Om jeg f.eks. ser en venn nede i byen, så kunne jeg rope på ham, mens han skyndte seg av gårde langs gaten. Jeg kunne si: "Hei, jeg må snakke med deg." Så kunne han svare: "Jeg kan ikke snakke med deg nå, jeg har en avtale nede i gata og er allerede tre minutter forsinket."

Min venn mener ikke da å se ned på meg. Han er heller ikke sint på meg. Faktisk liker han meg. Han ville gjerne snakke med meg og være sammen med meg. Men han må gjøre noe annet først. Det er noe annet som han må vie sin oppmerksomhet til. Men da får han ikke tak i det jeg skulle si til ham. Kanskje var det noe viktig.
 
Slik er det også med Gud. Han har veldig mye som Han vil si oss. Han ønsker at vi skal ha det godt og at vi skal vokse åndelig. Og Han har gitt oss den rette medisin for at vi skal vokse.
 
 
Det er viktig at vi forstår at når Gud taler til oss, krever Han vår oppmerksomhet. I dagens samfunn har vi fått så mye mediafokus at det har blitt vanlig å lytte til to ting samtidig. Ofte ser man tenåringer som gjør lekser, mens de samtidig ser på TV eller har musikk i øret. Vi lider av en sykdom som kalles "delt oppmerksomhet". Om vi behandler Gud på samme måten, vil vi ikke få tak i det Han ønsker å si oss. 
 
Men Gud ønsker full oppmerksomhet!

"Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at dere ved den kan vokse til frelse." (1 Peter 2:2)
 
Engelsk oversettelse bruker uttrykket "Ordets rene melk" - dette er Guds medisin for åndelig vekst.
 
Jeg tror Gud vil at alle Hans barn skal vokse åndelig, inntil han eller hun kan stå på egne ben og ikke lenger er en åndelig baby som hele tiden er avhengig av andres tro og bønner.
 
Gud sa: "akt på mine ord". Det betyr: "Gi mine ord førsteprioritet"! Det betyr: "Få andre ting ut av ditt sinn og mitt Ord inn!"
 
 
 
 
2. BØY DITT ØRE TIL MIN TALE
 
 

"Bøy ditt øre til min tale..."
 
Her sier Gud noe mer. Han ber oss åpne våre ører til Hans tale. Åpne våre ører til Hans Ord. Først og fremst gjelder dette det skrevne Ord i Bibelen. Men det taler også om noe mer. Gud ønsker å tale inn i våre liv, og Han ønsker at vi skal åpne våre ører til det Han har å si.
 
"Men jeg skjønner ikke hva Gud vil", sier mange. Men Gud har ikke sagt at vi må forstå og skjønne alt Han sier i sitt Ord. Det viktigste er at vi hører, og at vi tror det vi hører.
 
Det er mange tekniske oppfinnelser rundt oss. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke forstår hvordan mange ting virker. Men jeg kan likevel være takknemlig for at de virker. Det er det som teller.
 
Dette er grunnen til at Gud sa "Sett mine Ord først. akt på mine Ord, Bøy ditt øre til mitt Ord..." Det er rett og slett fordi at troen kommer av den forkynnelse man hører.
 
"Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord." (Romerne 10:17)
 
Her ser vi at troen kommer ved å høre. Det er derfor det er så viktig at vi åpner våre ører for det som Gud taler inn i våre liv. Når Ordet får inngang i ditt hjerte, i din ånd, vil det skape tro automatisk. Av seg selv.
 
Troen kommer ikke av å se. Den kommer heller ikke av å føle. Den kommer av å høre!
 
Gud sa: "Bøy ditt øre til min tale... " Hvem hører du på og hvem lar du deg rettlede av? Om du vil lytte til Gud, må du av og til lukke ørene for det som andre mennesker sier. Dersom det folk sier, ikke samstemmer med Guds Ord, vil det bare føre til åndelig tap for deg. Du burde ikke lytte til det.
 
Lær deg å lytte grundig til Gud, slik at du gjenkjenner Hans tale til deg. Dette gjelder både når Gud taler gjennom sitt Ord, Bibelen, og når Han hvisker direkte til ditt hjerte.
 
 
Det er viktig å være bevisst på hva man hører på, og hvordan man hører. 
 
 
"Og han sa til dem: Gi akt på det dere hører!....." (Markus 4:24)
 
 
"Se derfor til hvordan dere hører..." (Lukas 8:16)
 
 
Legg merke til at Gud sier at vi skal bøye vårt øre. På grunnteksten taler dette bokstavelig om at vi skal bøye oss slik at øret vender ned. Det er et faktum at du kan ikke bøye øret uten å bøye hodet. Når du bøyer øret, bøyder du også hodet. Dette taler om ydmykhet, at man er villig til å lytte og lære.
 
 
 
 
3. LA DEM IKKE VIKE FRA DINE ØYNE
 
 
 
"La dem (Guds Ord) ikke vike fra dine øyne..."
 
Her sier Gud at vi også skal se, i tillegg til å høre. Hva er det vi skal se på? Jo, Guds Ord
 
Dette har med helbredelse og legedom å gjøre, fordi neste vers taler jo om nettopp det. Gud sier altså at du må få tak i Guds løfter om liv, legedom og helse. Få tak i Guds Ord og løfter. Vær opptatt med dem. La dem ikke vike fra dine øyne.
 
Ordet sier bl.a. at Jesus tok våre synder og våre sykdommer, for at vi skulle bli fri.
 
"Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen  på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom." (Jesaja 53:4-5)
 
 Her ser vi at dette er fortid. Det er noe som Jesus har gjort. Hvis dette ordet ikke viker fra dine øyne, er du nødt til å se deg selv frisk! Du er nødt til å se at når Jesus har tatt dine sykdommer, så trenger vel ikke også du å bære dem? Dersom Jesus har båret våre piner, hvorfor skal da også du lide?
 
Dersom disse ord ikke viker fra dine øyne, vil du ende opp med å se det Ordet sier om deg, og ikke lenger det som dine omstendigheter sier.
 
"Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig." (2 Korinter 4:18)
 
 
En ting som er fantastisk med det menneskelige øye, er at vi har to øyne, som ved fokusering danner et bilde. Nøkkelen her er derfor at vi fokuserer på Guds Ord og Hans løfter!
 
Naturlig sett vil uriktig fokusering føre til et sløret syn. Dette er tilfelle med mange kristne når det gjelder den åndelige verden. Man har ennå ikke lært seg å fokusere det åndelige synet. Mange har en oppfatning av at den åndelige verden er tåkelagt og vag, og man har ingen daglig åpenbaring av Gud.
 
 
 
 
4. BEVAR DEM DYPT I DITT HJERTE
 
 
 
"...bevar dem dypt i ditt hjerte!" 
 
Hjertet er ditt indre menneske, din ånd. Det betyr sentrum i ditt vesen. Der skal du bevare Guds Ord. Hensikten med at Ordet skal tas inn gjennom øreporten og øyeporten, er at det skal nå ditt hjerte!
 
"I mitt hjerte har jeg gjemt ditt Ord, så jeg ikke skal synde mot deg." (Salme 119:11)
 
"Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det." (Ordspråkene 4:23)
 
Det som ofte skjer, er at man leser Guds Ord og finner noen sterke løfter. Kanskje kommer det tilmed så langt at man begynner å sitere disse løftene. Men så begynner man å streve etter å handle på dem uten at man har fått dem ned i sin ånd (hjerte).

Dermed er Ordet fortsatt mer i hodet enn i hjertet. La oss ta et eksempel:
 
Du kan vite veldig mye om hvordan du skal lage god mat. Så kan du sette deg ned ved frokostbordet sammen med din venn og fortelle han/henne om en delikat oppskrift. Du kan fortelle hver detalj ved den og hvordan dere skal lage den. Men selv om du vet alt dette, vil verken du eller din venn få noe mat i magen.
 
Du må koke opp retten som du vet hvordan du skal forberede og lage. Deretter må du spise den. Tilmed om maten er ferdig kokt og øst opp i din tallerken, vil ikke ditt snakk om den gjøre deg mett.
 
Slik er det også med Guds Ord - Bibelen. Den ligger gjerne foran deg på bordet. Vi snakker om den. Vi diskuterer skriftstedene og vi siterer dem. Men det kommer ikke ordentlig inn i oss. Det kommer ikke ned i våre hjerter, fordi vi begynner for tidlig med å stresse og kave for å handle på Ordet før det er blitt modent i oss. Det er derfor vi ofte opplever så lite resultat i det vi gjør.
 
"....Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det." (Hebreerne 4:2)
 
 
"Men Maria tok vare på disse ord, og grunnet på dem i sitt hjerte." (Lukas 2:19)
 
 
La oss ta med oss et eksempel fra legevitenskapen. For å kunne virke effektivt, må enkelte medisier som leger foreskriver, nå blodstrømmen. Du kan ta medisinen, men dersom den ikke kommer inn i blodstrømmen, kommer den ikke til å virke slik som du hadde håpet.
 
 
Slik er det også med Guds medisin. Den er bare effektiv når den når hjertet. Det er det som bor i ditt hjerte som bestemmer livskursen. Derfor sier Gud: "Hvis min medisin og mine Ord skal få utrette det jeg ønsker, må de komme inn i ditt hjerte, og du må bevare dem der."
 
 
 
 
5. LIV OG HELSE
 
 
 
Hva er så resultatene av å følge denne oppskriften? Det leser vi her:
 
"For de er liv for den som finner dem, og legedom (medisin) for hele hans legeme." (Ordspråkene 4:22)
 
 
Guds Ord er den beste medisin for hele både åndelig, psykisk og fysisk helse. Når vi følger Guds Ords instruksjoner, er dette det samme som å ta vår daglige medisin. Når dette blir en daglig vane, vil medisinen virke, og vi blir sunne, friske og sterke kristne.
 
 
Guds Ord er nemlig levende og det bringer liv og helse! Det er ikke som en annen bok. Ordene er innblåst av Guds selv. Det er derfor det er en så sterk og effektiv medisin.
 
 
"Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning." (2 Timoteus 3:16-17)
 
 
Ønsker du å være et fullkomment menneske, satt i stand til all god gjerning? Da må du ta Guds medisin hver dag! Les Ordet, la det komme ned i ditt hjerte og bringe liv og helse i ditt liv og dine omgivelser!