Louise Thorsdahl ble svært bekymret for om hennes mor, som døde tre år tidligere, var kommet til himmelen. Bekymringen for om moren hadde havnet i helvete, ble så stor at hun ikke klarte å tenke på andre ting i flere dager.

 
I denne perioden lovet hun Gud at dersom hun fikk en bekreftelse på at moren var i Himmelen, ville hun gå med kjole sydd av sekk resten av livet, samt nå så langt ut hun kunne med budskapet om at det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly. 


Bekreftelsen kom og i forbindelse med dette opplevde hun at en engel sa følgende:


"Vil du holde det du har lovet: Rope ut så langt du kan at der er en himmel å vinne og et helvete å unnfly? Og vil du kle deg i sekk?"

 

I arbeidet med å holde sitt løfte til Gud satte Louise opp et stort skilt på huset sitt med budskapet:

 

"VIL DU TIL HIMMELEN? GÅ DA VEIEN SOM FØRER DIT!"

 

Dessuten gikk hun rundt med plakater rundt halsen hvor det stod ”Det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly”.