Berettningen i Lukas15, om den bortkomne sønnen, kjenner vi godt. Det er en av de mest kjente tekster vi har i Bibelen. Da Jesus fortalte denne berettningen, tror jeg det lå en dypere tanke og et profetisk perspektiv i dette. Jeg tror Israel som folk er med i Jesu tanke i denne beretningen....

Den bortkomne sønn er Israels folk. Faren er Gud , som er på leting etter sønnen. Den hjemmeværende sønn, er den sovende og dårlig oppdaterte kristne. Dårlig oppdatert på Bibelens løfter om Israels fremtid i Guds plan.

I 1 Mosebok 12: 2-3. ser vi at Gud kaller Abram og sier: "Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse."

Her starter Guds plan med Israel som folk, gjenom Abram, Isak og Jakob.

Når vi følger dette folks vandring gjenom Egypten, og vandringen videre , ser vi Guds hånd som styrer de trygt fremover.

Moses, som var en av Israels store ledere, fikk mange prøvelser med dette viljesterke folket. Da han kom ned fra Sinai med Lovens tavler, hadde Aron og folket støpt gullkalven, som de tilba som sin Gud.

Da sier Gud i 2. Mosebok 32:10-11 "La meg få råde, så min vrede kan bli opptent mot dem, og jeg kan ødelegge dem. Så vil jeg gjøre deg til et stort folk."

Men Moses bønnfaller Gud og berger Israels folk fra Guds vrede...

Slik kan vi følge Israel som folk gjenom flere tusen år i med- og motgang. De inntar løfteslandet under Josvas sterke lederhand, i tråd med Guds løfter til Abraham, og bor der trygt - for en tid. Inntil de vender seg bort fra Gud og begynner å dyrke fremmede guder. 

Da kom Guds dom! Vi kjenner jo til det som hendte i år 70 og senere i år 135. Jerusalem ble ødelagt og tusener ble drept. De gjenlevende ble tvunget til landflyktighet.

På grunn av ulydighet mot Gud, har Israel som folk vært spredt over hele jorden i nesten 2000 år.

Jeremia sier i 9:16  "Jeg vil spre dem blandt hedningefolkene som de ikke kjente."

Likevel angrer ikke Gud på sine løfter og kall - ISRAEL ER FORTSATT GUDS ØYENSTEN OG EIENDOMSFOLK!

De er i dag samlet i sitt løftesland, styrt dit av Guds sterke hånd. Jesaja 60:8 sier: "Hvem er disse som kommer flyvende på skyer, som duer til sine dueslag?"

Bibelen sier at Gud skal fiske dem. De skal bli jaget hjem til sitt land, når de møter forfølgelse og motstand ute i verden. Paulus sier i Romerne 11:1-2. at Gud har ikke forkastet sitt folk.

Det er en ny teologisk lære, som er populær i vår tid. Det er læren om at Gud har forkastet sitt folk ISRAEL. De sier at menigheten nå har tatt Israels plass. De forkynner ren "erstatningsteologi". Disse repesenterer den hjemmeværende sønnen, som ikke kunne glede seg da den bortkomne sønnen kom hjem igjen.

Vi kommer aldri til og ta Israels plass i Guds hjerte. Men Guds hjerte er så stort at det er plass for oss alle!

Derfor er det viktig at vi er klar over den vanskelige stilling Israel står i, med fiender på alle sider. En hel verden følger dem med ørneblikk, for å finne feil og gjøre det vanskelig for dette folket.

Israel har enda noen runder å gå før de har oppnådd Guds store plan med dette folket. Men Gud kaller dem for sin øyensten, og kommer til å værne om dem.

Derfor skal vi hjemmeværende sønner, sammen med Gud, som er for alle mennesker, hilse Israel velkommen hjem til faderhuset, og festen kan begynne....