Gode relasjoner er av stor betydning. Ingen av oss kan leve bare for oss selv. Vi er avhengige av kontakt med andre mennesker. Og denne bør være så god som mulig. Spesielt når det gjelder dem vi ønsker å ha et nært forhold til. Det krever at vi selv bidrar. Ikke bare venter på at den eller de andre skal ta initiativ for å pleie relasjonen. Bruk tid med hverandre. Gjør noe positivt sammen.

 

Relasjonen kan handle om forholdet mellom mann og kvinne, om forholdet mellom foreldre og barn, om barna imellom eller forholdet til venner og kjente. Iblant kan det være viktig å skape nye relasjoner, treffe nye mennesker eller fornye og forsterke de man allerede har.

 

Gode relasjoner er ikke en selvfølge i dagens samfunn. Mye av det som skjer på dette området, er svært overfladisk. Det er ikke alltid lett å åpne seg for dypere relasjoner, selv om de har en avgjørende betydning. Det innebærer risiko. Vi kan bli såret eller sviktet og slike sjanser er vi ikke alltid beredt til å ta.

 

Julen er viktig når det gjelder relasjoner. Den gir muligheter for å utvikle eksisterende relasjoner og til å etablere nye. Men er også en tid som frister til uforsiktighet – noe som kan ødelegge gode forhold. Det finnes nok av historier som bekrefter det.

 

Grip muligheten til å forsterke båndene til dem du har et nært forhold til. Lær hverandre bedre å kjenne, få en enda dypere relasjon. Det gir styrke til å møte tiden som kommer...