"Den som vil følge etter meg, må ta sitt kors opp hver dag, og følge meg"  (Lukas 9:23)

Det er viktig at vi er lydige mot Gud, og gjør det Hans Ord sier. Vi kan lese i Bibelen hver dag, men om vi ikke gjør det Ordet sier og lever slik Gud ber oss leve, vil vi ikke oppleve å vandre i samfunn med Jesus.

Gud vil av og til teste Jesu disipler. Det er dette vi kaller prøvelser. Merk at prøvelser og fristelser ikke er det samme. Gud frister ikke noen. Fristeren er Satan, som vil friste oss bort fra Gud. 

"Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen."  (Jakob 1:13)

Men Gud prøver oss. Han vil vi skal vokse i modenhet som kristne. For å vite om du har det grunnlag du trenger for å gå videre, og bli betrodd mere i Guds Rike, så tester Gud deg. Hvis du i denne prøvelsen er lydig mot Gud, vil du oppleve stor vekst og modning i kristenlivet. Gud prøver oss ikke for at vi skal falle, men for at vi skal vokse og bli sterke. Gud tester oss om vi vil være lydige i ulike situasjoner. Men Han står alltid klar til å hjelpe oss gjennom en prøvelse, slik at det blir seier. 

Det å være en disippel er å underlegge seg Guds vilje, fordi vi vet at det er det beste. Gjennom vår vandring i lydighet til Kristus, lever vi som vitner i verden. Livet blir da slik som Gud hadde tenkt det, ettersom vi da går i ferdiglagte gjerninger, som Han har gjort rede for oss. 

"For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." (Efeserne 2:10)

"Men han svarte og sa til dem: Min mor og mine brødre, det er de som hører Guds ord og gjør etter det." (Lukas 8:21)

Dette bringer den største glede og begeistring du kan eie. Du vil oppdage at et liv i lydighet er det beste livet du kan leve!