"Herren Gud plantet en hage mot øst i Eden, og der satte Han mennesket som Han hadde formet. Herren Gud lot hvert tre som er en lyst å se på og godt å spise av, vokse opp fra jorden. Livets tre sto midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt." (1.Mos 2,8-9)

 

Gud skapte den perfekte hagen, der satte Han Sine barn, midt i hagen stod det to tre, ett til evig liv, og ett til kunnskap om godt og ondt.

 

Man kan spørre seg selv hvorfor valget skulle bli så vanskelig, hvorfor fristet kunnskapstreet mer enn livets tre. Vi kjenner historien, slangen var listig, fristelsen ble for stor, fallet var et faktum!

 

Er det ikke sånn med mennesker i dag også? Livets tre (Jesus Joh 14, 6) på den ene siden, og treet til kunnskap om godt og ondt (verdens kunnskap) på den andre siden.

 

Denne verdens kunnskap fører mennesker bort fra Gud! Tror man på Gud i dagens samfunn blir man å betrakte som kunnskapsløs, og kanskje til og med dum.

 

Guds Ord forteller oss det motsatte!


Om du har all verdens kunnskap men mangler Jesus, da blir valget som i Edens hage, et liv uten frelse, et liv uten Gud!

 

"For det er Herren som gir visdom, fra Hans munn kommer kunnskap og forstand." (Ordspr 2,6)

 

Måtte valget bli å spise fra livets tre - JESUS!