Skaperen har gitt oss evnen til å gråte, og tårer er et sunnhetstegn i livet. Det første skrik fra et nyfødt barn forteller oss at barnet lever. Før babyen kan snakke, er det skrikene som forteller om barnets behov.
 
 

Gråt er et uttrykk for et behov hos oss mennesker. Tårer gir en viss lindring hos den som lider, og det ensomme hjertet kommer nærmere Gud. Tårer gir utløsning for sinne, selvmedlidenhet og sorg.

 

Men tårer kan også være et uttrykk for medfølelse med andre. Jesus gråt over Lasarus. Vi står i et så nært slektskap med Jesus at vår sjel må også gi uttrykk for medlidenhet på en eller annen måte.

 

Kan det tenkes at vi har snakket så mye om selvbeherskelse at dette er blitt en tvangstrøye for oss? Det er helsebot i en tårestrøm som kommer som en følge av oppriktig bønn, for bønn er et bevis på at veien til Gud er åpen...