"Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøyer det dit han vil." - Ordspråkene 21,1

Det er mange som siterer dette skriftstedet, men det er ikke alle som vet hva det egentlig menes med bekker i denne forbindelse. For å kunne forstå dette ord, er det nødvendig å få litt nærmere kjennskap til den skikk som det her siktes til.

Når den østerlandske jordbruker skal vanne sin hage eller åker i den lange tørkeperioden, når alt vann forsvinner under den brennende sol gjennom flere måneder, så gjør han det på følgende måte:

Fra hagen graver han en renne i jorden, til en brønn eller lignende i nærheten. Det er av den aller største betydning at det er en god brønn i eller i nærheten av hagen. Det vann som strømmer til, fordeles utover ved hjelp av flere små renner som graves i sammenheng, både på langs (nedover) og på tvers (til begge sider). For da å økonomisere med det kostbare vann, passer han på at det fordeles jevnt og passende til alle kanter. Det gjøres på den måte at hver renne tettes til med litt jord eller lignende. Når han ønsker at vannet skal renne i en bestemt retning, åpner han "slusen" på den kanten, og lukker til hvor det ikke skal være. Slik "bøyer" han bekken hvor han vil. Til dette bruker han gjerne foten. Fra dette kommer uttrykket i 5. Mosebok som mange ikke riktig har kunnet forstå: "For det landet du kommer inn i og skal ta i eie, er ikke som landet Egypt, som dere dro ut fra. Der sådde du en utsæd, og så måtte du bruke foten* når du vannet jorden - som i en kjøkkenhage." (5. Mos 11,10).

Det ord som i Ordspråkene 21,1 er blitt oversatt bekker, betyr egentlig vannfordelinger, nemlig slike renner som ovenfor nevnt. Det samme ord er brukt i Salme 1,3 og er der oversatt rennende bekker.

Den som grunner på Herrens ord får erfare at Herren leder sine friske og styrkende nådestrømmer til hjertet. Og på samme måte som jordbrukeren uten vanskeligheter bøyer vannbekken dit han ønsker, slik kan Herren bøye kongers og alle andres hjerter dit han vil.

"Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet." (2. Tess 3,5)

"Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang." (Ordspråkene 16,9)