Da den kjente presten dr. D.M. Stearns hadde talt på et møte, kom en fremmed bort til ham og sa: "Jeg må få lov å si at jeg ikke likte den måten De utla teksten på. Jeg mener at De, istedenfor å tale om Jesus som korsfestet, skulle talt om ham som den store lærer og vårt eksempel."

"Om jeg forkynner Kristus som vårt eksempel, er De da villig til å følge ham", spurte dr. Stearns. Det var mannen villig til.

"Vil De så - her og nå - forsøke å ta det første skritt?"

"Ja!", svarte mannen.

"Jesus gjorde ikke synd. Er De i stand til å følge ham der?", spurte dr. Stearns.

Den fremmede ble tydeligvis nokså forvirret, og svarte nei på spørsmålet.

"Da trenger De ikke Jesus som eksempel," bemerket dr. Stearns; "De trenger Ham som frelser."
 
 
 
Bilde: EN VIKTIG AVKLARINGDa den kjente presten dr.D.M.Stearns hadde talt på et møte, kom en fremmed bort til ham og sa: "Jeg må få lov å si at jeg ikke likte den måten De utla teksten på. Jeg mener at De, istedenfor å tale om Jesus som korsfestet, skulle talt om ham som den store lærer og vårt eksempel.""Om jeg forkynner Kristus som vårt eksempel, er De da villig til å følge ham, spurte dr.Stearns." Det var mannn villig til."Vil De så - her og nå - forsøke å ta det første skritt?""Ja!, svarte mannen."Jesus gjorde ikke synd. Er De i stand til å følge ham der?, spurte dr.Stearns.Den fremmede ble tydeligvis nokså forvirret, og svarte nei på spørsmålet."Da trenger De ikke Jesus som eksempel," bemerket dr.Stearns; "De trenger Jesus som frelser."