John Murray bodde i en liten by i Skottland og var høyt aktet og ansett blant sine medborgere. Han hadde i 50 år vært en meget religiøs mann, men en dag, mens han leste i et evangelisk blad, falt hans øyne på en setning: Evangeliet bringer oss ikke et verk å gjøre, men et ord om et verk som er gjort.

 

"Kjære deg, Annie," sa han til sin hustru, "nå ser jeg det hele, jeg har liksom plundret ved nøkkelhullet, og døren har vært åpen hele tiden."

 

I det han oppdaget at Kristus hadde gjort alt som var nødvendig for hans sjels frelse, utbrøt han: "Mine femti års religion duger ingenting; jeg blir frelst ved helt enkelt å motta Kristus," og det kan også du, som leser dette.

 

Ved Kristi fullkomne forsoningsverk er alle Guds hellige bud og fordringer blitt helt tilfredsstilt, og derfor kan Han "være rettferdig, og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus" (Rom 3,26). Tro da evangeliet og bli frelst - nå!