Dietrich Bonhoeffer var en tysk luthersk teolog, prest og aktiv i den tyske motstandskampen mot nazistene. Han ble født i Breslau i 1906 og døde 9. april 1945, i Flosenbürg.

 

Dette er et utdrag av hans bok om nåde:

 

"Billig nåde rettferdiggjør synden, ikke synderen. Billig nåde er den nåden vi viser oss selv. Billig nåde forkynner tilgivelse uten omvendelse. Den er dåp uten omvendelse, nattverd uten syndsbekjennelse. Billig nåde er nåde uten etterfølgelse, nåde uten kors, nåde uten den levende Jesus Kristus - Han som ble menneske av kjøtt og blod.

 

Dyr nåde er skatten som er skult i åkeren. Mennesker som finner den, går med glede bort og selger alt de eier for skattens skyld. Dyr nåde er den kostbare perlen kjøpmannen selger alt for å sikre seg. Den er Kristi kongerike som får folk til å rive ut det øye som forfører dem, den er Jesus Kristi kall, Det som fikk disiplene til å la garnene ligge og følge ham.

 

Dyr nåde er det evangeliet vi stadig må søke på nytt, gaven vi må be om, døren vi må banke på.

 

Den er dyr fordi den kaller til etterfølgelse. Den er nåde fordi den kaller oss til å følge Jesus Kristus. Den er dyr fordi den koster et menneske livet, den er nåde fordi det er først slik den gir et menneske liv. Den er dyr fordi den fordømmer synden, men nåde fordi den rettferdiggjør synderen. Fremfor alt er nåden dyr fordi den kostet Gud dyrt, fordi den kostet hans Sønns liv -"dere er kjøpt og prisen er betalt"- og fordi det som er dyrebart for Gud ikke kan være billig for oss. Dyr nåde er at Gud ble menneske."

 

Dietrich Bonhoeffer levde under Nazistenes terrorvelde i Tyskland. Han ble fengslet og til slutt henrettet for sin kompromissløse etterfølgelse og tørst etter den "dyre nåden".