Jean Calvin

 

Det er en ny bevegelse på gang blant de kristne i USA, som mange kaller for "nykalvinismen". For bare noen få år siden hadde jeg ikke hørt om dette, men nå har disse ideene begynt å få fotfeste også her i Skandinavia, og jeg har flere ganger bare det siste året støtt på denne fristende "teologiske tulipan" som har blitt til gjennom selektiv utvelgelse av bibelvers og fortolkninger.

 

La oss først se på hvem Jean Calvin var og hva Calvinisme er for noe:

 

Reformasjonens opprør mot den katolske ”kjøp deg frelst” praksisen gjennom avlatshandelen i Middelalderen ble fort delt i to ulike leire, henholdsvis lutherdommen og kalvinismen. Ideene til Jean Calvin (1509-1564) danner grunnlaget for kalvinismen som vektlegger Guds totale suverenitet og forutbestemmelse i alle ting.

 

 

Han ble motsagt av Jacobus Arminius (1560-1609) som hadde studert hos hans svigersønn i Genève, men som etter en tid som pastor i Amsterdam og professor ved Leiden Universitetet i Nederland fikk alvorlige anfektelser med de kalvinistiske doktrinene etter å ha studert Romerbrevet. Arminius formulerte arminianismen som vektlegger menneskets frie vilje.

 

 

Klassisk lutherdom ligger et sted midt mellom kalvinismen og arminianismen. Den læremessige konflikten mellom disse protestantiske retningene er en av de største lærestrider i kirkens historie, og nå har altså renskåret kalvinisme igjen blitt en meget het potet i USA. Lærestriden kan oppsummeres i fem punkter, som samlet staver ordet TULIP – et akronym på engelsk som har vært brukt på den kalvinistiske lære i århundrer:

 

 

  • Total depravity                     

Fallets totale fordervelse som gjør at vi ikke evner å velge rett eller gi respons til Gud. Gud gjør alt, og vi gjør ingenting. (Mot dette hevder arminianismen at fallet ikke utelukker at vi fremdeles har fri vilje.)

 

 

  • Unconditional election          

Guds ubetingede utvelgelse av noen til frelse og andre til fortapelse, altså en dobbel predestinasjon. (Mot dette hevder arminianismen at forutbestemmelsen er at Gud vet på forhånd hvem som velger å tro.)

 

 

  • Limited atonement                

Jesus døde bare for syndene til dem som Gud utvalgte til frelse. Dermed døde ikke Jesus forgjeves for noen. (Mot dette hevder arminianismen at Jesus døde for alle menneskers synder, slik at alle har en mulighet å velge å tro og bli frelst.)

 

 

  • Irresistible grace                   

Nåden virker slik at når Gud gir den til noen så har de ikke mulighet til å takke nei. Frelsen er monergistisk – kun Guds verk, og Den Hellige Ånd er uimotståelig. (Mot dette hevder arminianismen at på grunn av vår frie vilje kan vi velge å si både ja og nei til nåden. Frelsen er synergistisk.)

 

 

  • Perseverance of the saints    

En gang frelst = alltid frelst. Har Gud først valgt å frelse oss, så er frafallets dør lukket. (Mot dette hevder arminianismen at vår bevarelse forutsetter fortsatt tro, og at det er mulig å falle fra troen.)

 

Jeg håper inderlig at landet vårt, med sin lille kristenhet, vil slippe en opprivende teologisk dragkamp om de kalvinistiske lærepunktene, selv om det også finnes skriftsteder og kirkelige læretradisjoner helt fra Augustins tid som til en viss grad underbygger læren.

 

Det er forståelig at kalvinistiske ideer kan tilby noe trygt og forutsigbart i en verden og en kultur som er sterkt preget av oppløsning, skilsmisse, forvirring, relativisme og så videre. At Gud har kontroll, oversikt og gjennomfører alt (i detalj) etter sin plan og hensikt, er trygt og forutsigbart.

 

 

Men rendyrket kalvinisme ender fort i ansvarsfraskrivelse, passivitet, determinisme og manglende motivasjon til både misjon og arbeid. Alt er jo forutbestemt av Gud, og min mulighet for å påvirke noe som helst gjennom handlinger av fri vilje, eksisterer ikke.

 

Men det er summen av Guds Ord som er sannhet. ”Den som vil, skal få livets vann i gave, er en av Bibelens siste konkluderende setninger...

PS! For mere informasjon om calvinismen og dens spesielle doktriner, anbefaler jeg også de følgende to artikler:

http://bibelfellesskapet.net/index.php/forkynnelse/forkynnelse/artikler/770-om-predestinasjonslaeren

http://bibelfellesskapet.net/index.php/forkynnelse/forkynnelse/undervisning/706-en-gang-frelst-for-alltid-frelst