Å bli korsfestet ble sett på som det mest nedverdigende og vanærende et menneske kunne bli dømt til. Det var bare slaver og forbrytere av det værste slag som ble korsfestet.

Før korsfestelesen ble den skyldige utsatt for de forferdeligste mishandlinger, så det ofte hendte at de døde før de var kommet på korset. De ble hudstrøket.

 

 

 

 

På samme måte var det vanlig å la forbryteren bære sitt eget kors til henrettelsesstedet, men på grunn av den altfor forferdelige mishandling på forhånd, var det ikke alle som var istand til dette.

Der hvor korset skulle stå, ble det gravd et hull i jorden. Forbryteren ble kledd av og en bedøvende veske ble gitt dem, ofte av byens barmhjertige kvinner.

 

 

Så ble korset lagt på jorden og forbryteren utstrakt på dette. Fire soldater, to på hver side, slo deretter fire store nagler gjennom føtter og hender. Etter å ha slått naglene godt inn, reiste de korset opp og lot det falle ned i hullet med et dunk. Hvordan dette virket med smerte på det stakkars menneske som hang fastspikret, med en hudflenget og blodig rygg, kan vel ikke tenkes.

Over korset ble det vanligvis satt en innskrift som sa for hvilken forbrytelse synderen hang der.

Blant romerne var det vanlig at de korsfestede ble hengende til de falt ned av sin egen tyngde, men jødene fikk lov til å avslutte deres lidelse før solnedgang. Dette ble gjort enten ved å sette fyr på korset, eller knuse deres ben med en klubbe, eller også, som det ble gjort med Jesus, ved å gjenombore deres legeme med et spyd.

Jesus ble korsfestet for deg! Han bar din synd opp på korset og sonet der straffen som du skulle hatt! Hør! Hør, hvordan verdens frelser roper ut i seier: Det er fullbrakt! Han gjorde det alt for deg! Se den kjærlighet han viser. Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine. Ta imot Jesus i dag, la han kjøpe deg med sitt dyrebare blod.

 

Bildene er hentet fra filmen: Passion of the Christ