INNLEDNING

 

 

Sodoma og søsterbyen Gomorra er nevnt en rekke ganger i både Det gamle og Det nye testamentet. Enhver kristen som kjenner sin Bibel grøsser når man tenker på disse byene som fikk sin forferdelige dom.

 

 

Guds Ord beskriver synden i Sodoma og Gomorra som umåtelig svær. Et klagerop steg opp til Gud over livet som ble ført der, og Gud beslutter i sitt råd å utrydde de onde byene.

 

 

”Og Herren sa: Klageropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig umåtelig svær.” (1 Mosebok 18:20)

 

”Da sa mennene (englene) til Lot: Har du ennå noen her - svigersønner, sønner eller døtre eller hvem du ellers har i byen - så før dem bort herfra! For nå skal vi ødelegge dette stedet, fordi klageropet mot dem er stort for Herrens åsyn, og Herren har sendt oss for å ødelegge det.” (1 Mosebok 19:12-13)

 

”Da lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra – ned fra Herren, fra himmelen. Han ødela disse byene og hele sletten, alle som bodde i byene, og alt som grodde på marken.” (1 Mosebok 19:24-25)

 

 

 

1. EGENRETTFERDIGHETENS SNARE

 

 

 

Sodomas synd og årsaken til Sodomas dom er presist beskrevet hos profeten Esekiel. Vi gjør klokt i å lese nøye hva som står her, for det ser ut for at vi ofte ser kun en av syndene, nemlig den seksuelle umoral, homoseksualitet og perversitet som rådet i byen. Men leser vi versene hos Esekiel nøye, ser vi at seksuell perversitet nevnes kun som en bisetning!

 

”Se, dette er Sodomas, din søsters misgjerning. Overmot. Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre. Men den elendige og fattige hjalp hun ikke. De opphøyet seg og gjorde det som var en styggedom for mitt åsyn, og jeg drev dem bort, så snart jeg så det.” (Esekiel 16:49-50)

 

Jeg prøver på ingen måte å overse alvoret i den seksuelle synd som foregikk i Sodoma. Guds Ord er veldig klar på at homoseksualitet er en styggedom for Herren. Men det ser ut for at den seksuelle umoral og perversitet som hersket i Sodoma var en frukt av noe enda verre, synder som vi har lett for å overse – nemlig egenrettferdighet, overmot og ubarmhjertighet.

 

I klassiske gamle jødiske tekster blir Sodomas grusomhet og mangel på gjestfrihet overfor fremmede påpekt sterkere enn homofili og andre seksuelle synder. En rabbinsk tradisjon, beskrevet i Misjná, postulerer at Sodomas synd var relatert i eiendom: sodomittene mente at «hva som er mitt er mitt, og hva som er ditt er ditt», noe som ble tolket som mangel på medlidenhet. Det var bl.a ikke tillatt å hjelpe en fattig eller å gi penger og mat til en tigger. Dersom man gjorde dette, ble mann straffet. Dette førte til at ulykkelige fremmede som gjestet byen ofte endte opp med å sulte seg til døde, fordi ingen hjalp dem eller gav dem mat.

 

Talmud nevner også en hendelse der en rik ung pike gav brød til en fattig mann. Piken fikk den fattige mannen til å hente vann til henne fra en brønn i byen. Som betaling for dette fikk den fattige mannen brød i sin krukke og kunne overleve på dette til neste dag. På denne måten ble den fremmede i byen i mange dager, noe som var uvanlig. Byens råd fikk etter hvert greie på dette, og straffet den unge piken ved å smøre honning på henne og henge henne på bymuren til hun ble oppspist av bier og døde.

 

En annen rabbinsk tradisjon sier at disse to rike byene behandlet besøkende på sadistisk vis. Med dette i bakhodet, skal vi se på en liten detalj fra Guds Ord.

 

”De to englene kom nå til Sodoma om kvelden, mens Lot satt i Sodomas port. Da Lot så dem, reiste han seg for å gå dem i møte, og han bøyde seg ned med ansiktet mot jorden. Han sa: Hør, mine herrer, jeg ber dere å ta inn i deres tjeners hus for å overnatte der og vaske føttene deres. Så kan dere stå tidlig opp og dra videre på reisen. Men de sa: Nei, vi vil overnatte ute på torget.” (1 Mosebok 19:1-2)

Det eneste tillatte overnattingssted for besøkende var på torget. Man kunne legge seg til å sove der, men da var man også ”fritt vilt” for byen befolking, som kunne gjøre hva de ville med den fremmede. De kunne overfalle, rane, voldta og mishandle den fremmede – ja, tilmed drepe ham! Englene måtte ha visst dette, ettersom de ber om å få overnatte nettopp på torget. Dette er en interessant detalj.

 

La oss oppsummere litt hvordan det var å bo i Sodoma. Vi møter her et samfunn med stor materiell rikdom. Det var bare rike og velstående folk som fikk lov til å bosette seg der. Var du ikke rik nok, ble du drevet ut av byen. Deres rikdom og overflod hadde ført til overmot. Hjertene var kalde. Rikdommen skulle brukes på egen nytelse og luksus. Det fantes ingen barmhjertige hender som gav til de fattige og hjelpeløse.

 

Der Mammon dyrkes, tar synden overhånd. Både små og store hadde utviklet unaturlige seksuelle lyster. De var homofile og bifile. Seksuell perversjon var på mote. Deres selvopphøyelse kjente ingen grenser. Skulle Gud hindre nye generasjoner i å vokse opp og bli fordervet i disse ugudelige samfunnene, var det bare en mulig utgang – tilintetgjørelse.

 

Før dommen kommer taler Gud ut med Abraham om hva han hadde tenkt å gjøre. Abraham går i forbønn for Sodoma og ber Gud spare byen om det finnes 10 rettferdige igjen. Gud lover ham det, men det fantes ikke 10 rettferdige igjen, bare tre – Lot og hans to døtre. (1 Mosebok 18:16-33)

 

Lot var en gudfryktig mann i et ugudelig samfunn.

 

 

 

 2. LOTS HUSTRU

 

 

 

 

Vi ser at livet i det ugudelige Sodoma hadde hatt sine onde frukter i hele Lots familie. Tilmed Lot selv var så påvirket av livet i Sodoma at han nølte slik med å dra ut at Guds to engler måtte ta ham og hans familie etter hånden, for å føre dem ut.

 

”Men da han nølte, tok mennene både ham og hans kone og hans to døtre ved hånden, for Herren hadde barmhjertighet med ham, og de førte ham ut og ledet ham til han var utenfor byen.” (1 Mosebok 19:16)

 

Han burde nok sett seg om etter et annet sted å slå seg ned, men Lot ble stadig boende i Sodoma. Han ble der helt til Guds dom kom over byen.

 

Lot prøvde å advare sine kommende svigersønner om den truende situasjonen, men de trodde bare at Lot holdt gjøn med dem. Lots ord var uten overbevisningskraft. Lots døtre hadde også tatt skade av oppholdet i fordervelsens by. De gikk senere inn til sin drukne far og ble med barn med ham.

 

Men størst skade av umoralen og luksusen i Sodoma hadde Lots hustru tatt. Hennes hjerte var veket av fra Herren og var bundet til denne verden. Derfor måtte hun se seg tilbake da hennes kjære Sodoma ble ødelagt.

 

Dommen kom over henne i et øyeblikk, og hun ble til en saltstøtte.

 

”Da lot Herren det regne ned over Sodoma og Gomorra svovel og ild fra Herren, ut av himmelen. Han ødela disse byene og hele sletten, alle dem som bodde i byene, og alt som grodde på marken. Men Lots kone, som fulgte etter ham, så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte.” (1 Mosebok 19:24-26)

 

Tilmed Jesus selv viser til denne historien. Og Han kommer med en kraftig advarsel til oss:

 

”På samme vis - slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dagen Menneskesønnen åpenbares. På den dagen må den som er oppe på taket og har sine ting inne i huset, ikke stige ned for å hente dem. Heller ikke må den som er ute på marken, vende hjem igjen. Kom Lots hustru i hu! Den som søker å vinne sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv, skal bevare det. Jeg sier dere: Den natten skal to være i én seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake. To skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.”(Lukas 17:28-36)

 

”Kom Lots hustru i hu” (vers 32 ). Det er svært farlig å bo i Sodoma åndelig sett.

 

 

 

3. VÅR TIDS SODOMA

 

 

 

Å lese profeten Esekiel kapitel 16 er som å lese norsk og europeisk samtidshistorie. Den samme overflod og luksus som preget Sodoma preger våre vestlige samfunn. Overmotet er blitt skremmende stort. Seksuell synd i all slags former blir stadig sterkere utbredt. Den homoseksuelle pestbølgen brer om seg. Likheten mellom vesten i dag og det gamle Sodoma er slående.

 

Presset på de kristne verdiene er blitt sterkere. De vestlige regjeringer prøver med all kraft  å fjerne kristen tro og etikk fra kirke, skole, og samfunn. Fordervelseskreftene er sluppet løs. Ingenting tyder på at de vil bli stanset. Presset fra de onde åndene som representerer Sodoma  blir stadig sterkere. Disse åndene krever ensretting. Ingen skal tale imot fyrstene fra Sodoma. Du må bli som oss, godta oss og vår livsstil ellers må du ta følgene!

 

Men en kristen er ikke kalt til å skikke seg lik med denne verden, men å bli likedannet med Jesus Kristus. Kallet til en kristen i endetidens Sodoma er å følge Guds Ord.

 

”Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.” (Jakob 4:4)

 

”Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.” (Romerne 12:2)

 

Vi kalles til et hellig liv som står i rak motsetning til det livet som de som er preget av Sodomas ånd og holdninger fører...