En gutt som var delvis døv kom en dag hjem med en lapp fra skolens ledelse. På lappen stod det at foreldrene burde ta gutten ut av skolen. Begrunnelsen var at han "ikke var i stand til å lære noe som helst."

 

Guttens mor leste lappen og sa: "Min sønn Tom (Thomas) er ikke dum. Jeg skal selv undervise ham." Og det gjorde hun.

 

Da "Tom" (Thomas A. Edison) døde mange år senere, hyllet hele USAs befolkning ham ved å skru av lysene i hele landet i et minutt. Tom hadde nemlig oppfunnet lyspæren - og ikke nok med det, spillefilmer og platespilleren også. Alt i alt hadde han patent på mer enn tusen oppfinnelser.

 

Det finnes ingen barn som ikke er istand til å lære mer enn det de vet i dag. Det finnes ingen barn som ikke kan oppdage nye uttryksformer for sin kreativitet og sin kjærlighet. Det finnes ingen barn som ikke kan motta hengivenhet og få økt selvrespekt. 

 

Det finnes heller ingen barn som ikke kan oppleve Gud den allmektiges nærvær.