En av verdens mest kjente predikanter i vår tid, Billy Graham, omtaler englene som Guds hemmelige agenter og sier at de omtales omkring 300 ganger i Bibelen.

I en av sine bøker forteller han om da misjonær John G. Paton kom som en av de første misjonærene til Ny-Hebridene. Ikke alle de innfødte var like positive. Og en natt omringet en gruppe innfødte misjonsstasjonen med tanke på å brenne den ned og drepe misjonæren og hans hustru. 

Gjennom hele natten ba misjonærene til Gud om hjelp og utfrielse. Og da dagslyset kom, så de til sin overraskelse at angripere gikk sin vei.

Et år senere kom stammehøvdingen til tro. Paton spurte ham da om hva som egentlig skjedde den natten de kom for å brenne misjonsstasjonen og drepe misjonærene.

Overrasket svarte høvdingen: ”Hvem var alle de menn som befant seg på misjonsstasjonen sammen med dere?” Misjonæren svarte: ”Nei, der var det ingen andre enn min hustru og jeg.”

Men høvdingen påstod at han hadde sett mange menn stå vakt, hundrevis av store menn kledd i skinnende klær og med dragne sverd i hånden. De hadde slått ring om misjonsstasjonen, derfor våget vi ikke å angripe.

Først da gikk det opp for Paton at Gud hadde sendt engler for å beskytte dem. Høvdingen kunne heller ikke finne at det kunne være noen annen forklaring.