Legen Einar Lundby var en særpreget mann som levde sitt liv nær Gud. Om han går det mange fantastiske historier. Han forteller selv at ”Herren ofte ga han ordrer om handling.” 
 
En dag fikk han en beskjed: ”Gå ut i skogen, - du finner stedet.” Lundby så gjorde. Da han hadde stått der ute i skogen en stund, følte han på seg at han ville synge, og stemte i med Gerhardts kjente salme ”Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himlens borg”. 
 
Lundby fortalte at Gud ville at han skulle gjøre dette. Samme kveld fikk han besøk av en mann som sa: ”Du har reddet mitt liv! Jeg hadde tauet ferdig og ville henge meg, men klarte ikke å gjøre det. Jeg hørte Dem synge min mors salme ’Velt alle dine veier….’” 
 
VELT ALLE DINE VEIER 
 
1. Velt alle dine veier
og all din hjertesorg
på ham som evig eier
den hele himlens borg.
Han som kan stormen binde
og bryte bølgen blå,
han skal og veien finne,
den vei hvor du kan gå.
 
2. Han dryger vel til tider
og venter med sin trøst,
er skjult for den som lider,
og tier med sin røst,
som om han i sitt hjerte
var vendt en annen vei,
og ikke så din smerte
og ikke enset deg.
 
3. Skal tårer da utøses,
vær tro om alt er stengt!
Vær trygg, min sjel, du løses
når du det minst har trengt.
Da grønnes hjertebladet,
den sne som tiner bort,
har ei den minste skade
Guds fagre blomster gjort.
 
4. Det gir deg kraft og glede
på all din pilgrimsgang,
og troens strid her nede
blir fylt av trøstesang. 
Gud selv vil gi deg palmen
og seirens søte frukt. 
Du synger takkesalmen,
og all din sorg er slukt.
LYDIGHET REDDET LIVLegen Einar Lundby var en særpreget mann som levde sitt liv nær Gud. Om han går det mange fantastiske historier.  Han forteller selv at ”Herren ofte ga han ordrer om handling.”  En dag fikk han en beskjed: ”Gå ut i skogen, - du finner stedet.”  Lundby så gjorde.  Da han hadde stått der ute i skogen en stund, følte han på seg at han ville synge, og stemte i med Gerhardts kjente salme ”Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himlens borg”.  Lundby fortalte at Gud ville at han skulle gjøre dette. Samme kveld fikk han besøk av en mann som sa: ”Du har reddet mitt liv!  Jeg hadde tauet ferdig og ville henge meg, men klarte ikke å gjøre det.  Jeg hørte Dem synge min mors salme ’Velt alle dine veier….’” VELT ALLE DINE VEIER   1. Velt alle dine veierog all din hjertesorgpå ham som evig eierden hele himlens borg.Han som kan stormen bindeog bryte bølgen blå,han skal og veien finne,den vei hvor du kan gå. 2. Han dryger vel til tiderog venter med sin trøst,er skjult for den som lider,og tier med sin røst,som om han i sitt hjertevar vendt en annen vei,og ikke så din smerteog ikke enset deg. 3. Skal tårer da utøses,vær tro om alt er stengt!Vær trygg, min sjel, du løsesnår du det minst har trengt.Da grønnes hjertebladet,den sne som tiner bort,har ei den minste skadeGuds fagre blomster gjort. 4. Det gir deg kraft og gledepå all din pilgrimsgang,og troens strid her nedeblir fylt av trøstesang. Gud selv vil gi deg palmenog seirens søte frukt. Du synger takkesalmen,og all din sorg er slukt.