En av de predikantene i verden som har hatt størst framgang i sitt arbeid i vår tid, forteller om når han en gang skulle be for en kvinne som var alvorlig syk og avhengig av rullestol. Han hadde ved flere tilfeller bedt for andre i samme situasjon og fått uppleve at Gud grep inn. 

 

Men i dette tilfellet var det som om himmelen var stengt. Han ba flere ganger, men det virket helt umulig. Ingenting skjedde. Da gikk han i bønn og spurte Gud om hva årsaken til dette var.

 

Og han fikk til svar at det fantes ting i kvinnens liv som ikke var oppgjort. Hun hadde i lang tid hatt imot en slektning som en gang i tiden hadde gjort henne noe som hun opplevde som krenkende.

 

Da kvinnen ble konfrontert med hva Gud hadde åpenbart for pastoren, brast hun i gråt og erkjente at det var slik Gud hadde vist ham. Og hun beskjente sin synd og bitterhet.

 

Etter dette var det som hele himmelen åpnet seg og kvinnen kunne reise seg fra rullestolen og var fullstendig frisk!

 

Å leve i tilgivelsens forløsende kraft er en åndelig hemmelighet som åpner veien til Guds velsignelse!