Stadiene i Israels forhold til Gud blir framstilt i Jeremias og Esekiels profetier, så vel som i Hoseas forhold til Gomer.

Stadium

Israels profeter

Hoseas ekteskap

Trolovelse

Jer 2,2

Hos 1,2

Ekteskap

Esek 16,8-14

Hos 1,3

Hor

Jer 5,7; Esek 16,15-34

Hos 3,1

Kjølig forhold

Jer 3,8-10; Esek 16,35-52

Hos 3,3-4

Gjenopprettelse

Esek 16,53-63

Hos 3,5