I universalt herredømme

I Forlikstjenesten

I visdom og kunnskap

I personlig Gudsliv

I kristen livsførsel

Det synlige bildet av Gud (1,15)

Behager Faderen (1,19-20)

Kilden til alle visdommens og kunnskapens skatter (2,2f)

Vi er levende i Ham (2,11-13)

Kilden til vårt nye liv i Ham (3,1.3-4)

Den som alle ting ble skapt ved (1,16)

Forliker oss med Gud gjennom sin død (1,21-22)

Verdens filosofi går ikke sammen med Ham (2,8)

Intet behov for loviskhet og ritualisme

(2,16-23)

I Ham dør vi bort fra syndens makt (3,3-5)

Opprettholderen (1,17)

Lever i oss som vårt håp om herlighet (1,27)

 

 

 

Hodet for menigheten (1,18)