Vitnesbyrd

Frelses-forkynnelse

Skriftbevis

Proklamasjon av Jesus som Herre

Allmenn gyldighet

Endetids motiv

Kall til omvendelse

Peters pinsepreken 2,14-39

2,32

(v. 22-24)

2,21

2,17-21. 23. 25. 31. 35

2,33. 36

2,39

2,19f

2,38. 40

Peter i Salomos buegang, Apg 3,12-26

3,15

3,15. 16. 20

3,18

3,13. 15

3,25

3,20f

3,19. 23

Peter for Det høye råd, 4,8-12; 5,29-32

5,32

4,12; 5,31

4,11

4,11; 5,11

4,12

4,11; 5,31

5,31

Stefanus' tale, kap. 7

7,52. 56

7,9-14.35

(20-40). 37. 60

7,52

7,10. 35. 55f

7,11. 18

7,55f

Hele talen

Peter i kornelius' hus 10,34-43

10,38-42

10,43

10,43

10,36

10,34f. 43

10,42

10,43. 48

Paulus' synagoge-preken, 13,16-47

13,31

13,31. jf. v.23

13,27. 29

13,32f

13,47

13,33

13,38. 40f. 46

Paulus på Areopagos, 17,22-31

17,31

17,18

 

17,31

17,26f. 30

17,31

17,30f

Paulus for kong Agrippa, 26,2-23

26,13ff

26,18. 23

26,22f. 27

26,13

26,17. 20. 23

26,6. 8. 23

26,20. 29