1.

Han er innsatt med ed.

7,21

2.

Hans prestedømme er uforgjengelig, ettersom han blir til evig tid.

7,23-24, jf. salme 110,4

3.

Han er uberørt av det onde, og har for evig nådd fullendelse, i motsetning til de aronittiske prester.

7,26-28

4.

Hans helligdom er ikke på jorden, men i himmelen.

8,1; 9,11

5.

Hans offer ble gitt en gang for alle, motsatt de jødiske ypperstepresters årlige gjentatte ofringer.

9,12; 10,11

6.

Offeret innebærer en fullkommen helligelse.

7,27; 10,10