Lovene for syndoffer var gradert etter hvor alvorlig synden var: 

Hvem som har syndet

Type synd

Offerprest

Blodet skal stenkes

Offer

Noen av folket

(3. Mos 4,27ff)

Synd av vanvare

En av prestene

I forgården

En geit uten lyte, et hunndyr

En høvding

3. Mos 4,22ff)

Synd av vanvare

En av prestene

I forgården

En geitebukk, et hanndyr uten lyte

Hele Israels menig-het (3. Mos 4,13ff)

Synd av vanvare

Ypperstepresten

I Det hellige

En ung okse

Ypperstepresten

(3. Mos 4,3ff)

Synd av vanvare

Ypperstepresten

I Det hellige

En ung okse uten lyte

Folket

(3. Mos 16,5ff)

Alle folkets over-tredelser og synder

Ypperstepresten

I Det Aller Helligste

En geitebukk uten lyte

Hele verden

(Heb 9,11f, 24)

Alle synder

Kristus

I selve himmelen

Kristus selv

Bare Kristus brakte en virkelig soning for synder. De andre ofrene var kun forbilder på hans offer.