Verden betraktet Jesu død som en skandale og en dårskap (1 Kor 1-18,25). Menigheten forsto at Hans død var en oppfyllelse av profetiene i Det gamle testamente.

Aspekter ved Jesu død

GT - referanser

I lydighet til sin Far (Joh 18,11)

Salme 40,9

Forutsagt av Ham selv (Joh 18,32; se 3,14)

4. Mos 21,8-9

I sitt folks sted (Joh 18,14)

Jesaja 53,4-6

Blant overtredere (Joh 19,18)

Jesaja 53,12

Uten skyld (Joh 19,6)

Jesaja 53,9

Korsfestet (Joh 19,18)

Salme 22,17

Lagt i en rik manns grav (Joh 19,38-42)

Jesaja 53,9