Navn

Funksjon

Offer

Guds del

Prestens del

Den ofrendes del

Brennoffer

(3 Mos 1,1-17; 6,1-6)

Soning for synd, arvesynden, uttrykk for fullstendig overgivelse til Gud

Hanndyr uten lyte: okse, sau, geit eller due (avhengig av evne)

Alt

Intet

Intet

Syndoffer

(3 Mos 4,1-5. 13; 6,17-23)

Soning for spesielle overtredelser som ikke kunne gjenopprettes

For presten eller hele menigheten: okse. For en høvding: hanngeit. For en lekmann; hunngeit

Fete deler (fettet på innvollene, nyrene og den store leverlappen)

Alt som er igjen (måtte etes i forgården til tabernaklet)

Intet

Skyldoffer

(3 Mos 5,14-26; 7,1-10)

Soning for spesi-elle overtredelser der gjenopprett-else var mulig (6/5 betalt før ofringen)

Vær

Fete deler (som over)

Alt som er igjen (som over)

Intet

Fredsofre

(3. Mos 3,1-17; 7,11-21, 28-38)

 

1. Takkoffer

(3 Mos 7,12-15)

Samfunn med Gud, et fellesskaps-måltid

 

For en uventet velsignelse eller erfart utfrielse

Hanndyr eller hunndyr av storfe, sau eller geit uten lyte

Fete deler (som over)

1. Svingoffer: brystet til ypperstepresten

 

2. Løfteoffer: høyre lår til forrettende prest (kunne etes på ethvert rent sted)

Alt som er igjen (måtte etes i forgården til tabernaklet)

2. Løfteoffer

(3 Mos 7,16-18)

For en erfart velsignelse eller utfrielse, når bønn-en var ledsaget av et løfte

Som over

Fete deler (som over)

1. Svingoffer

2. Løfteoffer

(som over)

Alt som er igjen (måtte etes i forgården til tabernaklet)

3. Frivillig offer

(3 Mos 7,16-18)

Uttrykk for generell takknem-lighet og kjærlig-het til Gur uten hensyn til spesielle velsignelser

Hanndyr eller hunndyr av storfe, sau eller geit uten lyte (mindre lyter tillatt)

Fete deler (som over)

1. Svingoffer

2. Løfteoffer

(som over)

Alt som er igjen (måtte etes i forgården til tabernaklet)