Det fortelles om den berømte engelske dikter Walter Scott at da han lå på sitt dødsleie, sa han til sin svigersønn: "Skaff meg boken!". Da det ble spurt: "Hvilken bok?", svarte Scott: "Det er bare én bok, og det er Bibelen!".
 
Bibelen er "Guds bok". Den ikke bare inneholder Guds ord, men den er Guds eget uforfalskede ord til oss mennesker! Derfor er også Bibelen verdens beste bok.
 
- Bibelens forfatter er Gud.
- Bibelens innhold er Kristus.
- Bibelens fortolker er Den Hellige Ånd.
- Bibelens hjem er hjerte. 
- Bibelens arbeidsmark er verden
 
Bibelen er verdens beste skatt... En verden uten Bibel ville være som en himmel uten sol.
 
Den første masseproduserte boken som ble trykket i et trykkeri, var Bibelen på latin (ca. 1455) – kjent under navn som Biblia Latina, "Gutenberg-bibelen" og "42-linjersbibelen".
 
Bibelen inneholder 66 bøker, 39 i Det gamle testamentet og 27 i Det nye testamentet.
 
Det gamle testamentet ble inndelt i kapitler som vi nå har dem, av kardinal Hugo i midten av det 13. århundre. Og disse kapitler ble inndelt i vers som vi nå har dem, av Rabbi Nathan i 1448 og trykt av Robert Stephens, en franskmann i året 1555.
 
- Bibelens lære er hellig.
- Dens skrifter er bindene.
- Dens historie er pålitelig.
- Dens utsagn er uforanderlige.
 
"I Det gamle testamente er Det nye testamente skjult; og i Det nye testamentet er Det gamle testamentet åpenbart." Augustin
 
Bibelen er en bok for unge og gamle, ja for alle mennesker i enhver alder og stand. Den passer til alle forhold og alle tider. For Gud er i den.
 
Bibelen inneholder lys for å veilede oss... Mat til å styrke oss... Trøst til å oppmuntre oss.
 
Bibelen er et klenodie - ei den!
Bibelen er en sannhets kilde - les den!
Bibelen er Guds budskap - tro den!
Bibelen er veilederen til himmelen - lev den!
 
Bibelens opphøyde tema er Kristus, vår velferd dens formål, og Herrens ære dens endemål.
 
Bibelen åpenbarer Guds vilje, menneskets tilstand, veien til frelse, dommen over syndere og de troendes store lykke. La oss derfor lese den med omhu. Lese den i tro. Lese den under bønn.
 
Vår Bibel er et under, og et under utfører den også med alle dem som gir seg inn under dens påvirkning.
 
Bibelen har makt til å løse bundne og sette plagede i frihet. Den er medisin for svake og balsam for sårede. Den renser hjerter og tørker tårer. Den er mat for den hungrige, og drikke for den tørstige. Den er lys for den reisende og et kart for den seilende. Den er en kamerat for den ensomme, og en venn for sørgende. La oss:
 
1. Lese den for å bli vis.
2. Tro den for å bli frelst.
3. Praktisere den for å bli hellig.
 
Bibelen er:
En veifarende kart.
En pilgrims stav.
En seilendes kompass.
En kjempes sverd.
En troendes frihet.
 
F. B. Meyer gir to gode regler, vel verd å praktisere hver morgen:
 
1. Tal aldri til noe menneske før du først har talt med Gud.
2. Les aldri en linje i noen bok før du først har lest Guds bok, Bibelen.