«Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.» Ef 3,16-19

Paulus gikk igjennom mange prøvelser og trengsler, men han visste i sitt indre menneske at ingen kunne rive han ut fra Jesus Kristi kjærlighet. Han hadde fått erfare dagens drypp i praksis.

Vi går inn i en ferietid fra arbeid og skolegang til en rekke kristne arrangement rundt omkring det vidstrakte land. Voksne og unge får god kroppslig mat på fat og åndelig mat i «kopper og kar». Det gir en oppsving i det daglige livet med Jesus.

Hva er det som kan hindre oss i å nå Jesu Kristi fellesskap , når vi kristne kommer sammen?

Vi ser i starten på Guds menighet i Apostelgjerningene 2,42-44 var det var som holdt sammen fellesskapet:

«De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.»

Når vi kjenner Kristi kjærlighet, den som overgår all kunnskap, den vil så fylle oss oppriktige troende kristne til hele Guds fylde. Med de ordene vil jeg ønske alle «drypp venner» en riktig god og oppbyggende sommerferie. Herren vet om «høstdryppene» kommer ut i august.

«Innhøstingen erforbi, sommeren ertil ende, menvier ikke frelst.» Jer 8,20

«Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil - han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.» Jak 1,22-25.

Guds ord gir oss kunnskap om å komme igjennom dagene med glede i hjertet. Forutsetningen er at en utfører jobben som Ordet sier .

I disse sommertider opplever vi at Guds ord blir forkynt ut ekstra i media, leirer og private sammenkomster av feriende folk etc. Om Gudsordet blir liggende bare i hodet på de som hørte det, da ble det ikke mere enn en enveiskommunikasjon. Guds ord til vårt øre, men når det blir liggende der, så stopper Ordets utbredelse til omgivelsene og videre ut i verden.

Det sies mange ganger om politikerne, at de prater en masse ord om hva de skal gjøre om vi stemmer på deres parti. Når valget er over stilner ordene som ble talt og løftene om konkrete tiltak uteblir. Om de kan da sies at de var partienes talerør, men fikk ikke være de som fikk oppfylle deres valgtaler. De sviktet i ord og i gjerning. Hva fører dette til for politikerne? Jo, folkets forakt. Demokratiet svekkes og landet vårt armes ut med «fremmedgjøring». Ingen tør å si hva de mener, for frykten kommer over dem. Ikke Guds frykt, men frykt for hva som vil komme.

Det gjelder for oss troende kristne å være Guds disipler, som ikke frykter for kommende tider, for Herren har jo sagt oss hva som vil skje framover. Kunsten er bare at vi holdes «varme» i Åndens nærhet og lyder hans stemme. Særlig når vi vet at ingenting kan skille oss fra Jesu kjærlighet.

«Og Moses gjorde så. Han gjorde i ett og alt slik som Herren befalte ham.» 2 Mos 40,16

«..og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet. Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse.» Mark 12,30-31

Bakgrunnen for dagens drypp kom fra en av de skriftlærde, som hadde lyttet til Jesu undervisning til folket , kom bort til Jesus og spurte ham om hva som er det første av alle budene? Svaret Jesus ga ham er dagens drypp.

Den skriftlærde sa til ham etter dette svaret, at det var sant det han sa. Nemlig at Gud er en og at det ikke er noen annen Gud uten ham. Videre la han til at det å elske ham av hele hjertet og av all forstand og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer.  Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham at han var ikke langt borte fra Guds rike!  Etter det svaret var der ingen av de andre som våget å spørre ham mer.

For oss som lever i dag med Jesus i våre hjerter har fått et nytt liv, det gamle livet er borte, for alt er blitt nytt i Jesus Kristus. Vi ble faktisk født på nytt. Ikke i kjødelig forstand, men i vår ånd. Fra den dag fikk vi Kristi sinnelag som overbevise oss om veien vi skal gå hver en dag. Da lærer vi å elske vår neste som oss selv, vi gir dem den samme kjærligheten som Jesus gir oss.

En evangelist reiste til et krigsområde hvor muslimene herjet. Han ble advart av de kristne på stedet han kom til, at vitnet han åpent om Jesus Kristus på gaten, så ville han bli drept av IS folkene på stedet. Han sa at ingen kunne døde ham, for han død en gang før.

De troende innfødte brødrene stod bare forundret tilbake, men han vitnet om Jesus Kristus da en politimann satte geværmunningen rett på brystet hans. Resultatet ble at geværet sank ned og politimannen vinket han bare bort. De andre evangelistene som hadde gjort slike opptreden før , var blitt skudd.

«Men for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.»  Apgj 20,24

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!» Sal 139,23-24

Led oss på dine veier Gud, slik at vi ikke snubler og tar en lettere vei videre uten deg, Herre!

Slipper du Herren til i ditt åndelige liv hver tid på dagen, så vil du merke at han gir deg tanker om ting du lurer på og nye ting som du aldri har tenkt på.

Alle har vi «bønnebarn» på vår bønneliste, og da har jeg ikke de oppskrevet på et papir, nei, de ligger i mitt minne i hodet. Men midt i bønnen over mine bønnebarn, så legger Herren til nye navn. Navn som jeg kjenner, men som jeg ikke har bedt for, eller jeg kan få brev anonyme mennesker som ikke jeg alltid kjenner, men som kjenner til meg.

Husker en gang jeg fikk et sånt brev hvor det stod:

« Kjære Hans Halvorsen!

Jeg har lest det du skriver i avisen. Og det er jo rett. Vil du be for meg. Jeg er litt «langt nede». Skal snart inn på Radiumshospitalet. Vil du be om at jeg må få mot og styrke, og legedom. Jeg tror på bønnens makt. Gud velsigne deg og dine.» Hilsen «fornavnet».

Siden har jeg ikke hørt mer fra vedkommende, men jeg kom på den anonyme i mine bønner , at vedkommende måtte få helsen tilbake. Tror hun ble bønnhørt!

Når Herren leder oss inn på sin evighets vei, da får en også nød for de ufrelste. Slik som  i går . Min kone og jeg gikk på butikken og handlet. Plutselig oppdaget kona et av sine bønnebarn i moden alder. Hun fikk sånn nød for å vitne til han om Jesus og evigheten. Så hun spurte ham om han hadde bedt Jesus å ta bolig i hans hjerte? «Ja,» sa han, «du vett jeg snakker med ham ofte.» «Ja, men har du åpnet «hjertedøren din» for Jesus, slik at han kan få bo hos deg?» sa hun til ham. « Ja, men det er tvil og vantro,» sa han. Ja, men prøv nå og slipp Jesus inn, så oppdager du snart selv om han finnes.» Mannen takket og gikk glad videre i butikken.

Det er viktig i disse tider å vite om vi går på evighetens vei, eller er på full fart mot fortapelsen. Tenker mest på de som ikke tør å ta en avgjørelse om Jesus som frelseren, for de er det avgjørende å bestemme seg, for ingen kjenner dagen hva den vil bringe. De som er gudsfornektere bevisst er klar over sin utgang og de er som den rike mannen, som gikk sturen bort for rikdommen hadde makten over ham.

«Slå ikke inn på de ugudeliges sti og følg ikke de ondes vei.» Ordsp 4,14

"Når du kan ete og blir mett og bygger gode hus og bor i dem, og ditt storfe og ditt småfe økes, og ditt sølv og ditt gull økes, og all din eiendom økes - vokt deg at du da ikke opphøyer deg i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud, ….. Si da ikke ved deg selv: Det er min kraft og min sterke hånd som har vunnet meg denne rikdommen. Men kom Herren din Gud i hu! For det er han som gir deg kraft til å vinne deg rikdom, fordi han vil holde sin pakt som han med ed har inngått med dine fedre, som en kan se den dag i dag. Men dersom du glemmer Herren din Gud og følger andre guder og dyrker dem og tilber dem, da vitner jeg mot dere i dag at dere for visst skal omkomme." 5 Mos 8,12-14a,17-19.

Hva har vi som nasjon å si til dagens drypp?  Tilgi oss at vi som nasjon har glemt deg i vår rikdom!

Vi går mot et stortingsvalg, hvor vi skal velge inn de partiene som får nok stemmer fra oss stemmeberettigede. Hvert parti har sine oppsatte kandidater til å representere dem på Stortinget. Hva skjer ved voteringen av en sak hvor partiledelsen har bestemt hva deres  representanter skal stemme  og noen representanter stemmer etter sin overbevisning?  Da kommer mange  «trusler» fra partiledelsen om ekskludering fra partiet, da blir i tilfelle den ekskluderte sittende på Stortinget perioden ut. Han representerer da sin egen overbevisning i hver sak.  Andre kan gå over som medlem i et annet parti på Stortinget om de vil ta vedkommende inn.

Det må være orden i egne rekker ellers så vil partiet rakne og løse seg opp. Det er makten som råder og styrer oss i hverdag og helg. Men makten er nå foran et Stortingsvalg lagt i våre stemmeberettigedes hender.

« så velg i dag hvem dere vil tjene,» sa Josva til folket sitt, men uansett hva de valgte, så ville han med sitt hus tjene Herren. (Jos 24,15)

Så et valg må hver og en av oss ta den 15.9.2017 . Du kan velge å ikke avgi din stemme, da må vi andre som stemmer være bevisste i våre valg, hva sier Ånden til meg i mitt hjerte? Ta partiprogrammene for deg og se hvem av dem som regner med en allmektig Gud i sine handlinger for stortingsperioden. La dem få din stemme, for Jesus sa : «For den som ikke er imot oss, er for oss.» Mark  9,40.

«For også jeg er en mann som står under myndighet, og har soldater under meg igjen. Sier jeg til den ene: Gå! - så går han, og til en annen: Kom! - så kommer han, og til tjeneren min: Gjør dette! - så gjør han det.» Luk 7,8

"Igjen er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den." Matt 13,45-46

Arne har gravd etter gull i elva Gisna i Sør-Trøndelag i feriene i tre år. Denne uka fant han en klump på 19,56 gram, noe som er ny norgesrekord. Ifølge NRK har han fått bud på flere titalls tusen kroner, men han kommer ikke til å selge til privatpersoner. Det måtte i så fall bli til et museum, slik at han kan stikke innom og se på klumpen, sier han.

Dagens tekst forteller oss om en kjøpmann som søkte etter vakre perler og til slutt fant han en meget verdifull. Men den kostet ham alt av hans eiendeler, men hva gjorde det når han fikk tak i den kostbare perlen. Arne var på leting etter gull i en elv, noe han hadde brukt de tre siste feriene sine til. Hans utholdenhet ble kronet med seier, han fant det han lette etter- gull.

Du som leter etter meningen med livet år ut og år inn uten å finne svaret, dvs «perlen». Om jeg sier at Perlen er Jesus. Er du da villig til å gi opp alt av deg selv for å få denne troen på frelseren Jesus. Jesus gir deg et evig liv, ikke bare på denne jorden, men i evigheten hjemme hos ham. Han kommer i sin tid til å opprette en ny jord og en ny himmel hvor alt er i harmoni med skaperen Gud.

Leser en igjennom dødsannonsene i dagens aviser i vårt land så inneholder de fleste et kors, men vi finner også hjerte, anker, davidstjerne, tempelkors, blomst, fredsdue og livssirkelen m.fl.

Hva forteller disse symbolene deg ? Korset viser til Jesus, anker om håp, hjerte om kjærlighet, etc. Mange har en tekst som forteller litt om den døde, slik som N.N. døde i troen på Jesus Kristus. N.N. sovnet stille inn etter et langt sykeleie.

- Når døden er kommet for et menneske, da er valget for evigheten tatt. Den som ga opp alt og slapp Jesus inn i sitt liv, de fant «perlen» og ga opp alt jordisk. Jesus fikk 1. plassen i deres liv og døden hadde ikke krav på vedkommende, men måtte gi ham til livets herre Jesus. Derfor er det om å gjøre å finnet perlen, Jesus, han sier : I dag om du hører hans røst så forherd ikke deres hjerte! God helg i Jesus!

«Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt!» 5 Mos 30,19

«For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Men den som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle de som hater meg, elsker døden.» Ordsp 8,35.36.

Mange unge, voksne og til og med gamle mennesker tenker i en travel hverdag: Hva er meningen med livet?

Du vokser opp , går din obligatoriske skolegang, for så å finne et yrke, som kanskje krever enda mer skolegang? Til slutt er du kanskje gift og har stiftet en familie. Livets dager er ikke like og mange ganger tenker en : Hva er meningen med livet her. Er det bare et kort opphold på under 100 år her på jorden, som så forsvinner til intet på denne jord?

- Den verdenskjente astrofysikeren Neil deGrasse Tyson er i Trondheim i forbindelse med vitenskaps- og musikkfestivalen Starmus. Før han skulle inn, slo han av en prat med ventende fans for å besvare ett av de store spørsmålene for menneskeheten: Hva er meningen med livet?

«- Meningen med livet er ofte noe folk tenker at de må søke etter, og kanskje finne under en stein eller bak et tre. Folk bruker hele livene sine på å finne meningen med livet. For min egen del har jeg funnet ut at meningen med livet skapes av deg selv,» sier deGrasse Tyson entusiastisk.

«- Man går gjennom livet og samler kunnskap basert på hvem du kjenner og ressurssituasjonen din for øvrig. På denne måten kan du selv skape en meningsfylt tilværelse for deg selv og din nære. Når du vet at du selv kan skape en mening med livet - så er det kort vei til svaret. Hvis du hele tiden søker etter meningen med livet blir det vanskeligere å finne svaret, og du dør ulykkelig og utilfreds. Du dør mens du lurer på om du har gått glipp av noe, mens du egentlig bare har gått glipp av det du selv kunne skapt.  Dette mener jeg er meningen med livet.»

Da er vi kristne heldige som har fått anledning til motta svaret fra mesteren over skaperverket, Jesus Kristus, Guds sønn:

«Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Matt 10,39

"Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt, så fortell meg det! Hvem fastsatte dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den? Hvor ble dens støtter senket ned, eller hvem la dens hjørnestein, mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd?" Job 38:4-7

Vi som lever anno 2017 opplever mer og mer oppfyllelsen av Daniels bok , for eks. Daniel 12,4: 

«Og du, Daniel: Gjem disse ordene og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal granske den, og kunnskapen skalbli stor.»

Det amerikanske romfartssenteret NASA kunngjorde 19.6.17 at de har oppdaget 219 nye planeter ved hjelp av Kepler-teleskopet, som har til hensikt å jakte på planeter i verdensrommet. Funnene ble presentert på en pressekonferanse på NASAs forskningssenter i Silicon Valley. Ti av de nyoppdagede planetene har riktig størrelse og temperatur til å kunne støtte liv. De ti planetene befinner seg i den såkalte beboelige sonen (Goldilocks zone). Det innebærer at planetene er riktig posisjonert i forhold til rekkevidden til stjernen, slik at planeten har en overflatetemperatur som kan holde flytende vann. Syv av de ti planetene som kan støtte grunnlaget for liv, går i bane rundt stjerner som ikke er helt ulike vår egen sol.

- «La meg få si en ting som er viktig for oss. Er vi alene? Kanskje Kepler har indirekte fortalt oss i dag, selv om vi trenger bekreftelse, at vi antakelig ikke er alene,» sa NASA-forsker Mario Perezi under pressekonferansen.

Nei, jeg vet i alle fall om en planet som heter Himmelen, hvor min skaper Gud, bor, sammen med Jesus og Ånden pluss en hærskare av engler og de rettferdiges ånder som levde her på jorden, men som døde i troen på en levende frelser, Jesus. Må kunnskapen om Gud ikke glemmes ut, for da er vi ille ute.

«Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.»

«Og han sa: Herre, jeg har deg hjertelig kjær, du min styrke! Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.» Sal 18,2-3

David har vært i nærkamp med sine fiender, men Herren hadde fridd ham fra alle hans fienders hånd, og fra Sauls hånd. Hva gjør en da om man opplever en slik situasjon som David?

En som ikke har møtt Jesus som sin frelser ville kanskje ha seg en skikkelig fest med alkohol og sine venner, men en som har Jesus til sin frelser ville nok ha takket ham for redningen.

David sier at han har sin Herre hjertelig kjær, ja, han er styrken hans. David slår fast at Herren er også hans klippe, hans festning og frelseren hans. Kan vi bruker samme sikkerhet i våre ord, når vi skal beskrive vår indre trosglede.

«Min Gud er min klippe,

  som jeg setter min lit til,

  mitt skjold og

  min frelses horn,

  min borg.»

Vi i vårt land trenger som et samlet kristent folk å lære denne salmestrofen av han kong David. Da vil vi bli ydmyke av hjerte og eie Kristi sinnelag, slik at vi kan gå ut å proklamere Jesus som herre og frelser i våre hjerter. Om fienden kommer imot oss, så må han vike tilbake slik som Jesaja 59,9 sier:

«I Vesterland skal de frykte Herrens navn, og i Østerland hans herlighet. Når fienden kommer som en flod, skal Herrens Ånd drive ham tilbake.»

Ord til å ha på minne ved høstens stortingsvalg. Husker fra et valg, at når de som talte opp stemmene i stemmelokalet, så fant de en stemmeseddel hvor vedkommende stemmegiver sitertefra Jesaja 41,24 (N78BM):

«Se, dere er slett ingenting, og det deregjør, er ingenting verd. Avskyelig er det åvelge dere  P.S.Stemmeseddelen ble forkastet som ugyldig og lagt til side D.S.

"Gjør vel imot din tjener, så jeg kan leve! Da vil jeg holde ditt ord. Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov! Jeg er en gjest på jorden, skjul ikke dine bud for meg!" Sal 119,17-19.

Leste om en gutt som var delvis døv kom en dag hjem med en lapp fra skolens ledelse. På lappen stod det at foreldrene burde ta gutten ut av skolen. Begrunnelsen var at han "ikke var i stand til å lære noe som helst." Da guttens mor leste lappen så sa hun: "Min sønn Tom  er ikke dum. Jeg skal selv undervise ham."  Etter dette tok moren, som tidligere hadde vært lærer, Edison ut av skolen og ga ham hjemmeundervisning. I tillegg til foreldrenes hjemmeundervisning leste Edison praktisk talt alle bøkene på det lokale biblioteket. Han var særlig interessert i bøkene om vitenskap. Husker vi hva denne mannen ble når han ble voksen? «Lyspærens» far og med over 1000 patenter i USA over diverse oppfinninger.

Salmisten i dagens drypp har gjort også sin erfaring med Gud. Han ber Gud om å gjøre vel imot ham, så han kan leve. Gjør Gud det for ham , så vil han til gjengjeld holde hans ord. Han ber således om at Gud skal åpne hans øyne, slik at han ser de underfulle ting som står i hans lov. Salmisten innser at han er kun en gjest på jorden, så da ber han Gud om ikke skjule hans bud for ham.

Jeg blir mer og mer imponert over Guds ord. « Be, skal dere få. Let, skal dere finne. Bank på, skal det bli lukket opp for dere.», sa Jesus i Matteus 7,7 .«Der hvor åtselet er, der skal gribbene samles.» sa Jesus i Matteus 24,28. I dag vet vi mer om hvor «gribbene» vil samles i de siste dager, for nå har Israel funnet olje og den kommer av «åtsel» fra urgammel tid. Betlehemstjernen har vi alle hørt om, der hvor tre vismenn kom til Jerusalem for å høre hvor en konge nå var født."De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham." Nå sies det at NASA har funnet ut at Betlehemstjernen på den tid var to planeter som steg opp og viste seg på himmelen over Betlehem. Den en planeten kalles Melek og den andre Sedek, noe som igjen får tankene over på Hebreerne 7,1-3, som sier:

«Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene.Det er han som Abraham ga tiende av alt. Han er - når en tyder navnet - for det første rettferdighets konge. Dernest er han også Salems konge, det vil si: freds konge. Han er uten far og uten mor - uten ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds Sønn, og han er prest for alltid.»

Når vi vet at ingen kunne være konge og prest samtidig i Israel uten en , det var Messias. Bibelens ord er ikke tilfeldigheter, men nøyaktigheter. La oss se opp til Ham, troens opphavsmann og fullender.

«Og av disse andre prestene er det blitt mange, på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem." Hebreerne 7,23-25.

«La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» Kol 3,2

Det går imot sommerdager og de aller fleste ønsker seg sol og varme, slik at store og små kan få nyte godvær til fjells og til sjøs. Noen er allerede på sydenreise og bruker den sola som er mer tilgjengelig der enn her. Dagens drypp oppfordrer oss til å ha våre sinn vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på denne jord. Hvem finner vi der oppe? Jo, der er vår frelser Jesus Kristus som ga sitt liv for oss mennesker og lovet alle som tror på ham som frelser og Guds sønn, at vi skal få evig liv sammen hos ham.

Med blikket vårt festet på denne jord så vil vi daglig bli fristet og lurt av mennesker som prøver seg med alle slags ondskap. Daglig kommer e-post med meldinger om at jeg nå har opptjent flerfoldige tusener på forskjellige kontoer, nå mangler de bare mitt kontonummer slik at de kan sende over til meg alle de opptjente pengene. Jeg blokkerer e-postene, men nye kommer med nye avsendernavn. Andre e-poster kommer med innbydelse til å ta kontakt med en ung jente, som savner en venn. Ingenting å betale, bare å ta kontakt. Også disse går i søpla, men nye navn kommer daglig. Den siste hilsen kom fra vår strømleverandør. De ville bare opplyse om at før 1.1.2019 så ville jeg få besøk av folk fra et «nettverk» som skulle bytte ut dagens strømmåler med en «digitalmåler» som leste av strømforbruket selv og sendte opplysningene videre til min strømleverandør. Dessuten kunne det komme flere «tilbudsapper» som kunne tilby oss en oversikt over hvor vi kunne spare strøm i huset. Likeens kan en regne med en differensiert tariff, som gir dyrere strøm i «rusjtiden» i familiene, slik som morgen og kveld. Akkurat som vi nå opplever ved bruk av privatbil i de store byene. Pluss at disse «tysterne» av målere vet når du er hjemme og når du slokket lysene for kvelden. Det de ikke sier noe om er dem som er var mot stråling. For denne måleren sender signaler i huset som visstnok ikke er av det gode for kroppene våre.

Et korssmykke rundt halsen vil snart ikke være tillatt å bære på en arbeidsplass, da våre nye ikke troende nordmenn bruker plagg som heller ikke skal tillates. Det som til slutt kommer fra «myndighetene» er at alle skal ta et merke på sin hånd eller panne, merke er ett tall -666. Nei, la oss ikke nevne mer om det som våre «myndigheter» daglig vil påby oss å følge.

Men heldigvis så tror jeg Jesus har hentet sine troende på jord, før den tid kommer. Uansett ha en god og rolig helg i Jesu navn.

«Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Luk 9,23 

«Da Jakob hadde fullført sine påbud til sine sønner, trakk han føttene opp i sengen, og han oppga sin ånd og ble samlet til sine fedre.» 1 Mos 49,33

«Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd.» Joh 19,30

Dagens drypp omhandler to skriftsteder som omtaler to personer som oppga sin ånd. Hva skjer når et menneske oppgir sin ånd? Da sier vi at vedkommende døde. Kroppen er livløs og forråtnelsen begynner .

Om Jakob sies det at han trakk føttene opp i sengen før han oppga sin ånd og ble samlet til sine fedre. Jesus hang på Golgata kors og sa : «Det er fullbrakt!». Da oppga han sin ånd og hans legeme døde. Jesu ånd gikk bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. (Jfr 1 Pet 3,18-22) 

Ånden dør ikke når den forlater kroppen den har bodd i, den går dit hvor mennesket hadde sitt «hjerte» når de virket på jorden. De som ikke trodde på Jesus her på jord, vil da komme til stedet hvor ondskapen råder, helvete er stedets navn. Jesus har sin bolig i himmelen, hos sin Far, og dit kommer også hans disipler.

Døden er noe ufravikelig, og for mange er det veldig skremmende. Døden er også full av myter, og selv om de motbevises mange ganger, så lever mytene fortsatt videre. Mennesket består av tre deler – ånd, sjel og kropp. Kroppen er synlig for det blotte øye, mens ånden og sjelen normalt ikke sees for våre øyne. En myte sier at sjelen inkl. ånden veier 21 gram, og noen mener derfor at vi blir 21 gram lettere når vi dør.

Et kamera på et sykehus i Kina fanget for en stund siden noen veldig merkelig. En kvinne som nylig har dødd ligger i en seng på sykehuset og plutselig ser en at noe forlater kroppen hennes og forsvinner oppover i rommet. Jeg tror det var sjelen og ånden som forlot kroppen sin . Flere mennesker forteller selv om at ånden forlot kroppen deres , de så sitt eget legeme ligge der i sengen. Plutselig var de kommet til himmelen, men flere har kommet til helvete før de fikk se inn i det himmelske. Men da tiden deres ikke var ute, kom de tilbake fra himmelen og inn i kroppen sin igjen. Det normale er å komme til tro på Jesus mens en lever, for så å oppleve hans himmel, da vi oppgir vår ånd her på jorden.

De onde åndene som møtte Jesus hadde tatt bolig i et menneske og utbrøt til Jesus:

«Å! Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Duerkommet for å ødelegge oss! Jeg vet hvem duer, du Guds Hellige!» Luk 4,34

«Og han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. Men da hun så at hun var blitt med barn, foraktet hun sin frue. Da sa Sarai til Abram: Den uretten jeg lider, er du skyld i. Jeg ga trellkvinnen min i din favn, men nå, da hun ser at hun er med barn, forakter hun meg. Herren skal dømme mellom meg og deg. Og Abram sa til Sarai: Din trellkvinne er i din hånd, gjør med henne hva som er godt i dine øyne. Sarai var hard mot henne, og hun rømte fra henne.» 1 Mos 16,4-6.

Det er ingen menneskerett å få barn, selv om dagens situasjon er utnyttet til det ytterste. Vi ser at kona til Abram, han som senere fikk navnet Abraham, var ille ute med sitt resultat med trellkvinnen til Sarai. Han ble nemlig far til en gutt med trellkvinnen Hagar. Abram var ikke utro, for hans kone Sarai bad sin mann om å ta trellkvinnen i sin favn. I utgangspunktet kan en utfra dagens praksis si at Hagar var en «surrugatmor» for Sarai og Abraham. Barnet som ble født tilhørte dem, men trellkvinnen foraktet sin matmor, da hun så at hun var gravid. Sarai klaget til sin mann og han sa bare at hun måtte gjøre som hun ville med henne. Sarai var da hard mot henne, slik at hun tok ut med barnet.

Hvor mange er ikke som Sarai i sine beslutninger? Når sjalusien tar tak i menneskene , da blir det lett «usunne» omgivelser. Hagar tjente sin matmor Sarai med respekt, hun var tross alt en trellkvinne, hun var ikke fri til å velge jobb som hun selv ville. I vårt land kan vi velge selv vårt yrke, men det er ikke alle som liker seg på jobben. Det kan skyldes mobbing på arbeidsplassen, eller forbigåelse i lønnsplasseringen. Private arbeidsgiverere er mer lunefulle enn de offentlige, dette pga av egeninntresser i resultatene for næringen.

Da kan noen ansatte oppleve Sarai`s tilstander, de får bare sparken eller arbeidsgiveren er så hard mot dem, at de slutter selv. Men vi har jo en arbeidsmiljølov som tar seg av slike saker, men mange er ikke

I stand til å greie en slik påkjenning. Omorganiseringene som er så populært i dag er ikke noe nytt, det nye er bare at dette må gjøres fordi tidene forandres.

"Si ikke: Hva kommer det av at de gamle dager var bedre enn de som nå er? For det er ikke av visdom du spør om det. Visdom er jevngod med arvegods, ja, enda bedre for den som ser solen. For å være i visdommens skygge, er som å være i skyggen av rikdom. Men kunnskapens fortrinn er at visdommen holder sin eier i live. Se på Guds verk! Hvem kan gjøre rett det som han har gjort kroket? På en god dag skal du være ved godt mot, og på en ond dag skal du tenke på at Gud har gjort den også, like så vel som den andre, for at mennesket ikke skal finne ut noe om det som kommer etter. Alt dette har jeg sett i mitt tomme liv: Mang en rettferdig går til grunne tross sin rettferd, og mang en ugudelig lever lenge tross sin ondskap." Fork 7,10-15

«Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte - like til den dagen da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle.» Lukas 17:26-27

Dagens drypp trekker paralleller med Menneskesønnens dager og vannflommen i Noahs dager. Arken reddet Noah med sin husstand, til sammen 8 sjeler.

Jesus er Arken for oss mennesker i dag. Vi er et utvalgt folk i Kristus, slik som Noahs husstand ble utvalgt av Gud til å bli reddet fra død og undergang på jorden. Noah fikk beskjed av Gud hvordan han skulle gå fram med byggingen av Arken. Alt var nøyaktig planlagt av Gud og Noah gjorde i alt og ett som Gud hadde sagt ham. Noah fikk en 7 dagers frist til å komme seg inn i Arken, for på den 7.dagen kom vannflommen over alt kjødelig liv på jorden og de omkom.

Slik som Noah arbeidet med frykt og beven på Arken, for å gjøre alt slik som Gud hadde sagt ham. Likedan er det for oss som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, vi må gjøre alt slik -som han har befalt oss i sitt ord. Paulus sier dette klart til filipperne kap.2,12:

«Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse medfryktogbeven - ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere.» Fil 2,12

Noah fikk 7 dager frist til å komme seg inn i Arken med sin husstand. Jesus som brudgom ber sin brud være klar for bryllupet, når han kommer for å hente sin brud. Fra den dagen vil det som nå holder igjen være borte fra jorden , slik at Antikrist kan virke 7 år på jorden , før bruden (menigheten) kommer tilbake med Jesus. Da vil Jesus regjere i 1000 år uten Satans innblanding på jorden, men hvor Guds eiendomsfolk, jødene, er kommet til tro på sin Messias idet de så han komme ned på Oljeberget, Jfr. «Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.» Åp 1,7.

Husk å prøve alt på Guds ord om dette holder mål.

«Og Herren kjente den behagelige duften, og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Jeg vil aldri mer drepe alt levende, slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står heretter, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt.» 1 Mos 8,21-22

«Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle.» Romerne 11:26-32

Det er en spennende tid vi lever i, når det gjelder vår framtid. For framtiden ligger i en tid med sluttoppgjør mellom Jesus og Satan. Jesus tok alle våre synder på seg, da han ofret seg selv på Golgata kors. Før han oppga sin ånd sa han: «Det er fullbrakt!». Den dagen ble Satan taperen over døden. Jesus tok tilbake Adams fall i Edens hage og proklamerte seier for alle mennesker som vil ha tilbake «opphold i Paradiset». Billetten for å komme inn i det nye paradiset var og er:

"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." Joh 3:16.

Guds eget folk, jødene, har vært på vandring i alle verdens land siden det andre templet i år 70 e.Kr ble ødelagt i Jerusalem , men i juni 1967 kom byen på jødenes hender igjen.

Jødene forkastet Jesus som Messias, de sa at Barabbas som var en røver skulle slippes fri i stedet for Jesus. Pilatus toet sine hender og sa til dem, at denne handlingen fikk de svare for selv, for han sa at han var uskyldig i denne rettferdige mannens blod . Hele flokken ropte da :

«Hans blod komme over oss og over våre barn!» (Matt 27,24-25).

Resultatet av uttalelsen ble en vandring rundt om verden i nesten 2000 år før landet Israel ble til på en dag den 14.5.1948. Nå gjenstår Guds løfter om at hele folket skal bli født på en gang. (Jfr Jesaja 66,8) Messias troende jøder er økende i Israel, men det er kun Israel som har Guds løfter på at hele landet skal bli frelst en dag. Det løfte har ikke vi andre land.

I dag er det vi som må velge : Jesus eller Antikrist, den kommende verdens falske messias. De av oss som velger Jesus, vil komme under hans styre – og de av oss som forkaster Jesus, vil komme under Antikrists styre .

Vi blir dømt etter vår behandling av Guds folk og Guds land Israel. Noe å tenke på i disse boikott-tider av varer fra Israel.

"Og Gud sa til ham: Ditt navn er Jakob. Heretter skal du ikke mer kalles Jakob, men Israel skal være ditt navn. Og han kalte ham Israel. Gud sa også til ham: Jeg er Gud Den Allmektige. Vær fruktbar og bli tallrik. Et folk, ja, en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine lender. Og det landet som jeg ga til Abraham og til Isak, til deg vil jeg gi det, og til din slekt etter deg vil jeg gi landet." 1 Mos 35,10-12.

«Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere ennå skal være i kjødet.»1 Pet 4,1-2

Enda en uke er gått og vi har opplevet gode og onde dager i vårt kjød som vi fremdeles holder oss i. Peter oppfordrer oss til å forstå at som kristne mennesker så er det gamle livet i kjødet forbi. Nå skal vi ikke lenger leve etter menneskers lyster, men kun etter Guds vilje med våre liv her på jorden.

Satan er en anklager og han stortrives om han kan øse ut skyldfølelser over oss, særlig om vi gleder oss i Guds nærvær. Men en ting er sikkert . Opplever du Satans piler mot deg, da er du sannsynligvis på rett spor sammen med Jesus. Derfor er det viktig å benytte troens skjold mot ham.

Men i samme grad som vi har del i Kristi lidelser, skal vi glede oss, for at vi også kan juble i glede når Jesu herlighet blir åpenbart. Om vi blir spottet for Kristi navns skyld, er vi salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over oss, skriver Peter i sitt 1 brev, kap. 4,13-14. Greier vi å leve slik i hverdag og helg så har vi kommet langt i Guds kjærlighet til hverandre.

Da er det ingen anklager mot hverandre, men den ene setter sin bror/søster høyere enn seg selv, og gir dem oppmuntringer på veien sammen med Jesus.

«For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.» Hebr 10,37

Ha ei god og oppmuntrende helg i Jesu nærvær!

Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem medstor glede. Og de var alltid i templet og lovet og priste Gud." Luk 24,52,53

Det er ingen som liker å ta avskjed med sine nærmeste venner, når en ikke vet når tid en ser dem igjen. Enda verre er det å stå ved en kiste hvor en av våre nærmeste ligger i. Da kommer våre følelser inn og ingen kan holde sine tårer tilbake da, og ingen sier noe til det.

I dagens drypp opplever vi et avskjedsmøte med Jesu disipler og deres mester Jesus. Han har på forhånd fortalt om sin fysiske bortgang fra dem, men han lovet dem en plass dit hvor han drar . Han skal gjøre alle ting i stand for dem og deretter vil han ta imot dem.

«Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.»Joh 14,3-4

Utfra dagens drypp så har Jesus nå ført dem ut imot Betania, der han har løftet sine hender  og velsignet disiplene sine. Just da blir han skilt fra dem og han farer oppover mot himmelen og en sky tok ham bort fra øynene deres. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa:

«Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!»

Apgj 1,9-11.

Resultatet av denne avskjeden med Jesus ble for Jesu disipler til en stor glede.  Han lovet dem samme oppholdssted som han selv, hjemme hos Faderen i himmelen. De sørget ikke , men ble fylt av glede og de lovpriste Gud. Samme garanti har vi som er hans disipler i dag, ved vår bortgang fra denne jorden er vi lovet en plass i himmelen hvor Jesus vår Mester er.

«Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp.» 1 Tess 4,13

«I Vesterland skal de frykte Herrens navn, og i Østerland hans herlighet. Når fiendenkommer som en flod, skal Herrens Ånd drive ham tilbake.» Jes 59,19

Vi i Europa og vårt land Norge er stadig på vakt imot fiender som en ikke ønsker skal få fotfeste i våre demokratiske land. Men vi har blitt overasket flere steder i vårt lille Europa av fiender som har drept og skadet mennesker i hope tall.

Om vi legger merke til dagens drypp, så er oppskriften klar, foruten Herrens Ånd kan vi ikke slå fienden tilbake, når han kommer som en flod. Alle vet hvordan en flodbølge kommer, ingen mennesker greier å stoppe den, når den først kommer innover mot land.

Dagens drypp sier at i Vesterland skal de frykte Herrens navn, og i Østerland skal de frykte hans herlighet. Når så fienden kommer imot Vesterland og Østerland som en flod, så skal Herrens Ånd drive ham tilbake. Fienden er nødt til å flykte unna for Herrens Ånd.

Forutsetningen for at Herrens Ånd skal drive fienden bort i vest, er at vi frykter Herrens navn og for de i øst, at de frykter hans herlighet.

Gjør vi det i dagens situasjon?

«Og Herren sa til Josva: Vær ikke redd dem! Jeg har gitt demi dine hender, og ikke én av dem skal kunne stå seg mot deg.» Josva 10,8

"Du for opp i det høye, bortførte fanger, tok gaver blant menneskene, også blant de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud! Lovet være Herren dag etter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Sela. Gud er for oss en Gud til frelse, og hos Herren Herren er det utganger fra døden." Sal 68,19-21.

Pinsen blir feiret både av jøder og kristne. Utgangspunktet for pinsedagen regnes 50 dager framover etter påskenatten i Egypt , for da befant jødene seg ved Sinai berg. (Jfr 2. Mos. 19,1ff). De Messiastroende og vi hedningkristne feirer pinse utfra samme tankegang, 50 dager etter påske, dvs for oss Jesutroende etter Jesus oppstandelse. Rabbinerne siterer i pinsen fra Salme 68,19, men de gjør det om Moses, som steg opp på Sinai berg og hentet lovens tavler ned til folket. Paulus sier i 2 Kor 3,3:

"For det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler."

Pinsen er dermed en nøkkel til å forstå både Paulus og rabbinerne. Ved pinsen feires både paktslutningen som ble gjort på Sinaifjellet og Kristi Himmelfart. Fra Sinaifjellet  kom loven skrevet på steintavler med de 10 bud, men for oss kristne er loven skrevet på hjerter av kjød, slik Paulus skriver i 2 Kor 3,3.

Jødene feiret pinsen på Jesu samtid fordi at Gud hadde gitt dem loven. Den loven var skrevet på steintavler, som kom til folket synlig . Men folket greidde ikke å holde Guds lov, og dermed brøt de pakten med Herren (jfr Jer. 31,32 f.f.). Ved den nye pinsen, som fulgte etter Jesu død, oppstandelse og himmelfart, ga Gud igjen sin lov til det nye pakts folket, dvs ,de som tror på ham, Jesus Kristus. Denne loven ble ikke gitt synlig på steintavler, men derimot ble den lagt ned i hjertene ved Den Hellige Ånd til hver og en som blir født på ny. De av jødene som ikke er blitt født på ny venter fortsatt på Messias, noe som Peter stadfester i Agj.3,19-21:

«Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus,» (Les Jesaja 66:8)

Utfra denne opplysningen av Peter, så vet vi at vi lever i de dager da Jesus kan komme snart for å hente sin brud til himmelen, og Israel folk vil noe senere oppleve å se sin Messias komme synlig på himmelen og de vil kjenne ham igjen.

«Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham.» Ja, amen. Åp 1,7

«Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Sal 23,4

Å vandre i dødsskyggens dal høres ikke noe kjekt ut. Men salmisten sier i dagens drypp at han frykter ikke for ondt, det kan han si fordi han vet at Jesus er med ham med sin kjepp og hans stav og de gir salmisten trøst.

En gravid mor lengter etter å føde sitt første barn. Hun har vært gravid en gang tidligere, men hun måtte gå gjennom dødsskyggens dal. Hun mistet sitt barn med spontanabort. Hun bad til Jesus og spørsmålet var : Hvorfor Herre skulle det skje med meg? Jeg ville jo ha det barnet, det var ikke i min villeste fantasi å ta det bort fra min «mage». Men så skjedde det at livets spire som du plantet inn i meg ikke greidde å utvikle seg og du tok min spire tilbake.

Så denne vandringsturen gjennom dødsskyggens dal var ikke morosamt, men jeg ble glad over at du førte meg i gjennom krisen.

Etter en pause i tiden så ga du meg et nytt liv enda en gang og forventningen var stor for oss foreldre og alle våre nærmeste . Ukene gikk og det nærmet seg tiden for å ta en ultralyd, så kom jeg inn  i denne dødsskyggens dal enda en gang. Men du var med meg og alt var bare glede og forventning helt til dødsskyggens dal åpnet seg igjen og du Herre tok min nye spire bort enda en gang. Hvorfor Herre? Men jeg takker deg at du er med oss for din kjepp og din stav de trøster oss i denne sorgen.

«Da jeg bare varetfoster, så dine øyne meg. Idin bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt daikke én av dem varkommet.» Sal 139,16

God helg med Jesus Kristus!

"Men selv trakk han seg ofte tilbake til ensomme steder og bad der." Luk 5, 16

Så ble det helg en dag før tiden i går, men i dag er det fredag og da sier jeg god helg og god sommerferie. Juli er en stevnemåned for de kristne og andre er på reise og slapper av fra dataverden. Men da er det veldig om å gjøre og gjøre som Jesus gjorde i dagens drypp.

Jeg avslutter før ferien med del 3, jfr de meldingene jeg har sendt dagene før :

"Et tydelig bevis på at satan har mistet sin autoritet og makt,ser vi når Ordet sier at Satan myrder, stjeler og ødelegger. Da har han kommet i en angreps situasjon. Han er en dårlig taper, som prøver å skape tvil på Ordets sannhet. Derfor er det viktig å kjenne sannheten, for det er den som setter oss fri og holder oss frie, til å tjene Gud med glede som Hans ambassadører.

Gud har gitt oss forsvars våpen og angrepsvåpen. Ef 6. 10-18 Guds fulle rustning. Han har gitt Ordet, blodet og navnet Jesus. Våre våpen er ikke fra menneser, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. 2. kor.10.4. Eller kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten han først har bundet den sterke? Da kan han plyndre huset hans. Matt.12.39

Vi er i en krig mot den onde.  Vi proklamerer Jesus sin seier over satan. Vi forsvarer oss gjennom Kristi blod, satan har ingenting å stille opp med, når Kristi Jesus blod blir proklamert, og etablert som en beskyttelse i våre familier, hjem og de eindommer vi satt til å forvalte.

Til slutt: Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav Han for oss alle, kunne Han annet enn gi oss alle ting med Ham. Rom.8,32

Kjære venn ifølge Testmentet er du frisk, velsignet og rik nok, fordi Jesus betalte alt, da Han døde i ditt og mitt sted på Golgata. Halleluja, la ordet bli rotfestet og grunnfestet i ditt hjerte og sinn.

Gud sier, Jeg Er."

"For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene,at han ble begravet,  at han stod opp den tredje dag etter skriftene," 1 Kor 15,3-4.

Vi fortsetter med del 2 idag, jfr del 1 i går:

"Men dessverre har mange av oss ikke forstått at vi har fått alt, derfor ber vi, Herre vil du helbrede meg, eller vil du velsigne meg, eller vil du frelse meg.
Alt dette har Jesus gjort, vi trenger å rydde bort det som hindrer sannheten å komme fram. Vi trenger å forstå at det åndelige må åpenbares slik det står i Ef 1. 17 visdom og åpenbaring. Det ser ut som om Kong David hadde fått se noe av dette da han skrev salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.
Det må være ubehagelig for Mesteren å høre oss be, Jesus vil du helbrede meg? Han sier kanskje kjære venn, jeg har jo helbredet deg, da jeg naglet alle dine sykdommer på korset.
 Din sykdom vil forlate deg dersom du tror det i ditt hjerte og bekjenner det med din munn.
Jeg opplever at Satan, som er løgnens far, prøver hele tiden å fylle oss med tanker av og tvil. Vi skal i stedet tro på det Jesus har gjort for oss på korset og stå fienden i mot faste i tro, da vil han måtte fly fra deg, slik han måtte gjøre med Jesus.

Jødene ble fridd ut av Egypt for å komme inn i deres løftesland. Men de kom ikke inn, bare Josva og Kaleb for de hadde en annen ånd og et annet tankemønster. De andre jødene hadde vært treller i så en lang tid, at deres negative tanker styrte deres ord og handlinger. Derfor trenger vi også å fornye vårt sinn og tanker så vi tenker og taler i tråd med Guds ord. Vårt løftesland er Guds rike, og det skal leves ut ved at vi er ambassadører for dette nye rike og gjør de samme gjerninger som Jesus gjorde. Vi er hode ikke hale i verden. Vi skal råde over skaperverket igjen og bringe Kongen Jesus tilbake.

Noe annet som er viktig å forstå, er at Gud har gitt oss plassen vi bor på, om det er gata, bygda eller byen, så har Gud gitt oss den. Men for at den skal bli løst må det de fiender som tror de har kontroll over plassen, ryddes bort.
Når vi gjør den jobben ved å kaste ut de som har okkupert vårt område, blir mennesker frelst, helbredet og satt fri.
Da Jesus avvæpnet maktene og myndighetene på korset, mistet de kontroll over mennesker og steder. Men de maktene må kastes ut, så Guds rike kan komme ned.
Derfor har vi troende fått et oppdrag i å befri mennesker og områder. Satan har forblindet mange mennesker så de ikke ser de gode nyheter, det som skjedde på Golgata. Det er sannheten som setter fri, derfor har Gud gitt oss makt og myndighet til å løse og binde i åndeverden. Matt.18.18
Jesus er veien, sannheten og livet, det må ropes ut i ord og handling.
Kjære venn, ikke tenk at en dag skal jeg få det, du har allerede fått det i Kristus Jesus. Gud er fortidens, fremtidens, men ikke glem at Han er nå. Vi mennesker har kanskje lett for å se bakover, eller fremover og glemme at vi lever i nuet. Det er nå det gjelder.
Et eks. på denne misforståelsen, leser vi i Johannes 11. 21-25, der Lasarus var død og Marta og Maria sørget. De trodde Jesus kom forseint til å redde deres bror, men Jesus hadde kontroll. Marta sa hadde du bare komme tidligere, Jesus sa til dem, Jeg er oppstandelsen og livet, ja det visste de, men de hadde problemer med å bringe Jesus inn i nuet. Jesus er i dag den samme for oss. Vi har alt for lett å se bakover eller fremover, det som har vært og det som kommer, kan være et hinder for å oppleve under og mirakler hver dag."

" Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme sporFil 3,15-16.

God helg!

"For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde."  2 Kor 4,4. 

                          

En broder sende meg en hilsen med hva vi har fått i Jesus Kristus . Jeg deler opp hilsen over flere dager og her kommer del 1 :

- Det varte flere tusen år. Han lurte Adam og Eva til å tvile på Gud  i Edens hage. De adlød Satan ved å spise av kunnskapens tre. Konsekvensen av denne handing ble at de gjorde Satan til herre over skaperverket.

Da Jesus døde på Golgata for to tusen år siden og beseiret Satan og alle hans demoner, opprettet  Jesus  en ny pakt, som ble besgseglet ved at JESUS gav sitt liv og ved det innførte Han en helt ny pakt ved sitt blod. Han ble det offerlam som borttok verdens synd, sykdommer og fattigdom. Denne blods pakten gjelder i dag.
Denne blods pakten er kolossal mektig for oss i dag. Jesus proklamerte at nå er det fullbrakt og alt er blitt nytt. Da åpnet Han himmelen for alle mennesker. Han brøt all forbannelse som lå over alle mennesker og over Jorden vi bor på. Jesus hang på et tre og forbannelsene ble så korsfestet med Han. Det ble en helt ny begynnelse.

- Det ble begynnelsen på noe helt nytt for oss som tror og de som kommer til å tro. Da Jesus døde og stod opp igjen, ble vi arvinger til noen kolosale løfter. Det er derfor det er så viktig å lese om hva denne arven beskriver. Bibelen ble da tilført et testament, som vi kaller Nyestamentet. I dette testament kan du lese om det som har blitt din arv. Jorden og alle de resurser som Gud den allmektige fylte Jorden med, er nå overgitt til de som har tatt imot det fullbrakte verk på korset. Hele skaperverket fryder seg i frihet og venter på en fullkommen forløsning.

- Vi har fått tilbake råderetten over skaperverket, slik som Adam fikk i starten. Vi  som er ambassadører for Guds rike er blitt hode, ikke hale.

Nå kommer jeg inn på noe som er viktig å forstå. Vi er ikke treller, vi har fått autoritet i navnet Jesus pga, blodet som Han gav. Vi er satt inn i en helt ny dimensjon. Vi er helbredet, vi er rike, vi er renset i Jesu blod."

"Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!  La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær!  Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus." Fil.4. 4-7

"Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden.  Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.  De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden." Joh 17,14-16.

Jesus ga oss troende  Guds ord, men verden vil ikke ta imot det. Hvorfor?  For vi er ikke av verden.  Men alle dem som tar imot Jesus som sin frelser, dem gir han retten til å bli Guds barn, de som tror på ham. Jfr Joh 1,12.

Hva er synd mot Gud i dag? "Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom: Synden er at de ikke tror på meg," Joh 16,8-9.

I dag er vi inne i en debatt om de homofile som er medlemmer i Den norske kirke skal få rett til å gifte seg på lik linje som mann og kvinne får i dag.
Hva er det vi som tror på Gud holder på med? Vil vi som er født på ny gjøre Guds vilje eller vil vi gjøre som vi selv bestemmer?
En som er homofil og er født på ny, kan han/hun oppheve Guds skaperordning vedr. ekteskap, når Gud vitterlig skapte dem til mann og kvinne. Alle er ikke skikket til å være gift, for disiplene til Jesus sa en gang til ham etter at han hadde snakket om skilsmisse til dem:

«Er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre ikke å gifte seg.»  Men da svarte han: "Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. For det finnes noen som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap, andre fordi mennesker har gjort dem uskikket til det; men det er også noen som selv har gjort seg uskikket til ekteskap for himmelrikets skyld. Den som kan, la ham ta det til seg."

Paulus ble utsendt av Jesus selv til å forkynne evangeliet til oss "hedninger" og om mann/mann eller kvinne/kvinne forhold, skriver han følgende:

"For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er priset i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier. Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. Rom 1,25-28.

"Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik  var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. "1 Kor 6,9-11.

Paven sa nettopp følgende: – "Vi kristne må be de homofile om tilgivelse."
Ja, Paven uttalte dette etter at en tysk kardinal tok til orde for at kirken må si unnskyld til homofile. Pave Frans fortalte at dersom en homofil person har god vilje og vender seg mot Gud, så skal ikke andre dømme. Han inkluderte også andre grupper som har blitt diskriminert av kirken.

"Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? De som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!"
1 Kor 5,12-13.

"Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd." Jes 41,10

Vi er påbegynt en ny uke og med dagens drypp så har vi ingen grunn til å være engstelig for denne uken heller, for Guds ord er levende og virkekraftig.
Du har sikkert hørt om denne løfteregelen for hver ukedag utfra teksten i dagens drypp:
   
«Frykt ikke» på søndag, «for jeg er med deg» på mandag, «Se deg ikke engstelig om» på tirsdag, «for jeg er din Gud» på onsdag. «Jeg styrker deg» på torsdag «og hjelper deg» på fredag «og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd» på lørdag (Jes 41,10).

Å regne med Gud hver dag er en styrke, slik som en sa det forleden til meg. Jeg har jo ventet lenge nå på at Guds helbredelse skal skje med kroppen min, men det ser ut til at han har "glemt" meg! Men det er jo oppmuntrende når en får bønnesvar på andre ting. Slik som når min selvroterende plenklipper gikk i stykker, den gikk bare i en sirkel, og var helt ute av kontroll. Da tok jeg den opp på altanen og bad Gud om hjelp til å få den i orden igjen. Deretter renset jeg hele maskinen og satte den på plass på gressplenen. Jeg startet klipperen og da gikk den som en klokke, riktig og presis overalt hvor den skulle klippe.
- Likeens gikk den ene motoren som driver min luftrenser i huset i stykker, den stoppet etter 10 års uavbrudd drift. Jeg ringte til den som driver med slike motorer og spurte om han kunne skaffe meg en ny. Han trodde det ville bli vanskelig, men han skulle høre med sin forhandler.
- Men etterpå fikk jeg den tanken til å lete selv etter en slik motor på internett, og ganske snart fant jeg den motortypen og bestilte den.
Dagen etter ringte mannen som skulle skaffe meg motoren, hvor han måtte meddele at den typen motor, var ikke til å oppdrive lenger.
- Da måtte jeg bare si til ham at det var bra, for jeg hadde selv funnet en på nettet i går og bestilt den.

Slike dagligdagse opplevelser gjør en trossterk og det øker vissheten om at en dag vil Herren også helbrede kroppene til dem som trenger legedom.
Men mange ganger har Gud god tid, men han kommer aldri for sent. Derfor gir vi ikke opp håpet på at en dag kommer "min dag" også, Gud er til å stole på.

"Gud hørte Manoahs bønn. Enda en gang kom Guds engel til kvinnen. Hun satt da ute på marken, og Manoah, mannen hennes, var ikke med henne, ... Manoah visste ikke at det var Herrens engel. Derfor sa han til ham: «Hva er navnet ditt, så vi kan ære deg når det går som du har sagt?»Da sa Herrens engel: «Hvorfor spør du om navnet mitt? Det er et underfullt navn!» Dom 13,9 og 16-18. 

 

"Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten,  jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde." 1 Tim 1,12-13.

 

Paulus forteller til sin unge medarbeider Timoteus hvordan Jesus forandret livet hans. Han som tidligere spottet de som trodde på Jesus som Messias, han ble selv et vitne om samme tro. Jesus visste hva Paulus hadde av lære i sitt hode, og da han senere ble født på ny, med en fylde av Den Hellige Ånd, ble han en ambassadør for evangeliet. Han sier videre til sin venn:

"Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord, vel verdt å ta imot: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere; og blant dem er jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Jesus Kristus først skulle vise hele sin tålmodighet på meg, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv.  Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen. "1 Tim 1,14-17

Paulus bekjenner for alle og enhver at det livet og det arbeidet han drev før, var imot Gud og hans sønn Jesus, selv om han bekjente seg til loven og dets forskrifter. Men nå kunne Jesus bruke ham i sin tjeneste ved å vise Paulus tillit og sette han til tjeneste som apostel for hedningene.
- Senere har vi opplevet og få høre om mange slike som Paulus, de fornektet Jesus som Guds sønn, men som senere fikk et møte med ham og livet ble nytt for dem.
Tidligere livsførsel i vantro var et resultat av at de ikke visste hva de gjorde.

 

- En mann skrev følgende i et leserinnlegg i en lokalavis:

" Eg er lei meg. Eg har bevisst vald vekk religion, men eg har ikkje noko i mot at andre vel å ha tiltru til ein Gud. Det eg er imot, er at religion brukast som ei unnskyldning for å hindre utvikling i samfunnet. Å stille seg i vegen for likekjønna ekteskap er, i mine augne, forkasteleg. Burde ikkje alle feire kjærleik, uansett kva former han måtte kome i? Kjærleik er vakkert, sterkt og sannsynlegvis det einaste som held saman menneske på godt og vondt."

"Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» Mark 10,6-9.

"Og dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge." Joh 2.brev 1,6

 

Ha ei god helg i Kristus!

"Dine forskrifter er min lyst og glede, jeg glemmer ikke dine ord. Gjør vel mot din tjener, så jeg kan leve og holde dine ord! Lukk opp mine øyne, så jeg kan se de underfulle ting i din lov. Salme 119,16-18.

Hva er en forskrift for noe? En forskrift er etter norsk rett et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Forskrifter fastsettes ofte med hjemmel i en lov. Å overtre forskrifter kan være straffbart .

Dette er etter norsk lov, hva med forskrifter gitt etter Guds lov? Salmene ble skrevet i den gamle pakt og da måtte jødene følge Guds forskrifter og hans lover.
Men de overtrådte disse og da ble det regnet som brudd på forskriften og loven. Derfor opprettet Gud en mulighet til å bli renset med blod fra dyr, på et alter.
Denne jobben fikk den presten som ble salvet og innsatt til å gjøre prestetjeneste etter sin far, han skulle utføre soningen. Han skulle ta på seg linklærne, de hellige klær, og gjøre soning for Det aller helligste og for møteteltet og alteret, og han skulle gjøre soning for prestene og for hele det samlede folk.
Dette skulle være en evig lov for jødene: Én gang om året skulle det gjøres soning for israelittenes synder. Jfr.3 Mos 16,32-34.

Men så kom Jesus Guds sønn og opprettet paradisiske tilstander for menneskeheten igjen, idet han ble naglet til et kors og sonet med sitt eget syndfrie blod alle synder til menneskene på denne jord. Da ble den nye pakten opprettet for jøder og hedninger og den gjelder i dag også.
For alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud. Da gjelder salmenes ord også i dag, for vi har vår lyst og glede i Jesus Kristus, vår frelser. Derfor lever vi ikke lenger selv, men Kristus lever i oss, vi er frifunnet for våre synder pga Jesu blod. Bibelens ord må vi be som salmisten, at Jesus lukker våre øyne opp, slik at vi skjønner hans ord,
når vi leser.

"Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann." Hebr 10,19-22.

«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk» (Fil 4,6).

Jesus har undervist oss i sitt Ord, nettopp om det å være bekymret. Han vet jo om oss og vår tenkemåte, derfor sa han : "Vær altså ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av; men den Far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette."  Ja, sier vi, men hvor i all verden skal vi få økonomi til å dekke de daglige behov ? Jo, sier Jesus : "Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage." Jfr. Matt 6,31-34.

Vi har et bilde på en av stueveggene, hvor der står i Mark 10,27: "Nothing is Impossible with God" som er hentet fra Mark 10,27, som lyder: "... With men it is impossible, but not with God: for all things are possible with God"  eller på vårt eget språk «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.»

- Mange har broderte mottoer på veggene sine, ikke bare bibelsitat, men mottoer til ettertanke, slik som en britisk kvinne broderte det: «Hvorfor be når du kan være bekymret?» Hun hadde nok tenkt på dagens drypp, men så det hele litt humoristisk fra våre menneskelige tanker, når en skal være egenrådig i sin tankegang.
For hun snudde jo innholdet i "dryppet" vårt rundt: «Hvorfor være bekymret, når du kan be?»

Bekymringer tærer på humøret, som igjen tærer på kroppens ve og vel. Jesus har omsorg for alle mennesker som er skapt i Guds bilde. Han vil gjøre det som er best for oss – på kort og langt sikt. Da skal vi begynne å takke og glede oss i Herrens ord, for vi kan ta ham på ordet. For ord fra Jesus lyder slik:

"Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?" Vers 27.

Hva har vi da å frykte eller bekymre oss for? Kan vi ikke forlenge livets dager for oss selv, hva da med resten av våre gjøremål?
Går det an å be om alt til Gud? Ja, faktisk alt mellom himmel og jord, men dessverre, ikke alt gagner oss. Derfor er det nok lurt å be : "Skje din vilje!"

"...Vær ikke bedrøvet! For gleden i Herren er deres styrke." Jfr Nehemja 8,10.

 "Nei, jeg har brakt min sjel til ro og gjort den ganske stille, som et lite barn hos sin mor når det har stilt sin tørst; slik er min sjel i meg." Sal 131,2

Er du en stresset person, en person som ikke kan være i ro, men må stadig holde på med noe. Vet du at forskere har funnet ut at støy stresser. Likedan at et bråket miljø gir en høyere puls, økt blodtrykk og forstyrrer hjerterytmen. Derfor er forskerne blitt mer oppmerksomme på å begrense støy, for den kan jo også svekke hørselen på sikt. Ja, det er fakta og da tenker du gjerne på hvordan skal jeg stresse ned mitt arbeidstempo på jobb og i min fritid?

Hver nyttårsaften legger vi planer og tanker om hva vi skal bedre oss på i det nye året. Noen trenger å slanke seg, andre tenker å kutte røyken, flasken og andre ting en er "hekta" på. Når året er ute er det en liten prosent av befolkningen som har gjennomført sine nyttårs forsetter. Men det er aldri for sent å starte, så lenge der er liv er det håp.

Men vi har tre deler som utgjør vår eget "jeg", nemlig kroppen vår, sjelen vår og ånden vår.

Åndelig forurensing fra støy kan ha en negativ innvirkning på vårt åndelige liv. For den som har det bråkete rundt seg, han kan ikke høre Guds svake stemme, og han kan lett bli frustrert. Men begynner du dagen med en stille stund , slik at stillheten får innhente deg, og da kan du rette oppmerksomheten mot Gud og alt det som tilhører ham. Da får en ro i tankene, og stillhet i hjertet og fred i sjelen.

"Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, mitt legeme stunder etter deg i det øde, tørre, vannløse land. Så skuer jeg deg i helligdommen
og ser din makt og herlighet. For din miskunn er bedre enn livet. Mine lepper skal synge din pris. Så vil jeg love deg hele livet og løfte hendene i ditt navn." Sal 63,2-5.

"Da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, stenket så blodet både på bokrullen og på hele folket og sa: «Dette er blodet for den pakten som Gud har fastsatt for dere.» Like ens stenket han blod på teltet og på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst.Heb 9,19-22

 

Jødene hadde fått loven under Moses ledelse fra Herren. Denne blodspakten hadde Gud fastsatt for jødene. Blod fra dyr ble stenket på teltet og på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. Forfatteren av Hebreerbrevet utdyper dette slik:

"De jordiske bilder av de himmelske ting må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske helligdom må renses ved offer som er bedre enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen; nå skulle han for vår skyld tre fram for Guds ansikt. Han gikk heller ikke inn for å ofre seg selv flere ganger, slik som øverstepresten år etter år trer inn i helligdommen med blod som ikke er hans eget. I så fall måtte han ha lidd mange ganger siden verden ble grunnlagt. Men nå har han åpenbart seg én gang for alle ved tidenes ende for å utslette synden ved sitt offer. Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham." Jfr. Heb 9,23-28

Blodet taler. Når vi mennesker gir legen en blodprøve vil den gi legen informasjon om vår helsetilstand. Da Jesus gav sitt blod for oss og ble naglet til korset, fløt Hans blod, dette blod taler også om hva Han kjøpte oss fri ifra, synden, sykdommer og fattigdom og alle andre forbannelser. Hans blod taler også inn i åndeverden og minner Satan og hans demoner at de ble beseiret på Golgata. Tenk over dette og det vil være et våpen som du kan bruke mot alle typer angrep fra åndeverden. Våre synder er tilgitt gjennom Jesu blod som fløt fra hans kropp på Golgata kors. Vi er rein og rettferdig og himmelen verdig pga Jesu blod. Jesus betalte prisen på våre synder, han var uten synd og kunne derfor ta på seg å bære våre synder innfor Gud. Jesus offerblod ble den nye pakten som Gud har fastsatt for hele menneskeenheten og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å
frelse dem som venter på ham.

 

Venter du på ham? Jeg må innrømme at lengten etter hans komme i skyen øker jo nærmere jeg kommer i min daglige tilbedelse til Jesus.

 

"For meg er livet Kristus og døden en vinning. 22 Men hvis det å bli i live betyr at jeg kan gjøre et arbeid som bærer frukt, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. 23 Jeg kjenner meg trukket til begge sider: Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre." Fil 1,21-23

"La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor!" Fil 3,16

Etter gårsdagens drypp fikk jeg denne fra en broder :

"Jeg er nesten enig med det du skriver. Men jeg ser litt annerledes på det og samle oss og stå isammen. Tidsånden gjør at vi greier oss best alene, meg og mitt, jeg vil ikke dele de goder jeg har kjempet for å få.
En sterk kommune sier, jeg vil stå alene og holde fast på de goder vi har. Ordet sier den som gir, han får mere. Guds måte for et godt liv er å være en giver. De samme utfordringer finner vi i våre menigheter.
Det er min menighet, igjen er det meg og mitt som styrer. Jeg Opplever at Mesteren holder på å samle sitt folk i en sterkere enhet, når dette skjer vil det også påvirke våre kommuner til å stå sammen når stormene kommer over landet vårt.

Det du vil at andre skal gjøre mot deg, må du først gjøre mot dem.

For Gud er det helt naturlig at de sterke skal hjelpe de svake. Han går for likeverd og rettferdig fordeling av de resurser Han har lagt ned i menneskene og skaperverket."

"Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle." Ef 4,2-6

God helg!

"Da sendte innbyggerne i Gibeon bud til Josva i leiren og sa: Slå ikke hånden av dine tjenere! Kom opp til oss så fort du kan, og berg oss og hjelp oss! For alle amorittkongene som bor i fjellbygdene, har slått seg sammen mot oss." Josva 10,6.
 
Det er alltid fordeler å være på lag med noen, særlig når en kommer ut for situasjoner som en ikke klarer å løse uten hjelp utenfra. Vårt land har et forsvar mot eventuelle inntrengere til vårt land, som i den anledning knytter bånd til andre land, som går ut på å hjelpe hverandre i krigssituasjoner. En for alle og alle for en. Alliansen kalles NATO. USA er å regne som storebror i dette laget. Hvert år har landene felles øvelser imot en "tenkt" fiende, og da er vår nabo i øst også våken og følger med på Nato øvelsene og omvendt. I krig forsvarer vi vårt eget område imot fiender som kommer mot oss, og da er det felleskapet som kommer oss til hjelp.
 
Men landet vårt har også sitt eget opplegg i det sivile liv. Vi har landsdeler, regioner, fylker,kommuner ,byer ,grender ,bygder og hjem.
Hverdagene våre er bygget opp på en avhengighet til hverandre. Arbeidsplassene våre er avhengig av at vi er på jobb, i fritiden er vi også avhengig av hverandre med aktiviteter for store og små. Men utviklingen er nå på avveier fra vårt gamle mønster, vi er på vei imot større enheter i landet vårt. Kommunene skal slås sammen til større enheter, fylkene legges ned til fordel for regioner som opprettes. Det er i slike omveltninger dagens drypp kommer inn. "Kom opp til oss så fort du kan, og berg oss og hjelp oss!"
 
Kjemp for alt som du har kjært, død om så det gjelder. Stor,større,størst. De sier det er bedre å være et 0 foran et komma eller etter. Egoismen øker med velstand, som igjen slår negativt ut på fellessamfunnet. Se på sykehussammenslutningene ! Drives de billigere i dag med færre ? Nei, dessverre, pasientene , vi, bare øker og legene må ta etterutdanning fortløpende for å holde seg ajour med sykdommene. Den største sammenslutningen som verden vår har hatt var byggingen av Babelstårnet. Da var folket enig, de skulle til himmels, men skaperen Gud sa stopp . De ble delt og sprett utover jorden etter sitt språk. Idag er vi på full fart inn i et nytt forsøk, vi skal bygge vårt rike uten Gud, Antikristens rike. De samles i større og større enheter på jorden. Gud er hos dem avsatt, men de oppriktige , som fremdeles tror på sin skaper og Jesus hans sønn, øker i tall. Målet til oss som er med i denne enheten er å komme hjem til farshuset vårt. Denne enheten styres av Ånden og intet menneske kan ta æren av dette byggverket. Derfor gidder ikke folket i landet vårt å engasjere seg i kommunesammenslutninger , de vet at det nytter ikke å strebe imot. Komme skal det , riket som falt, men som igjen skal komme opp med Føreren . Heldigvis da går det mot en ny og endelig reform , Guds fullkomne rike . Valget for Ola og Kari er hvilket rike velger du ? Velg rett og velg i tide.
 
"Da talte de med hverandre, de som frykter HERREN. Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn.!" Malaki 3,16.
 

"Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem." Esek 36,27

Hvilken dag det skal bli når min Jesus jeg får se, ja, hvilke underbar dag det skal bli!

- I dagens drypp sier Herren til sitt folk, at han vil gi sin Ånd inne i dem, men ikke nok med det, han vil også gjøre det slik, at folket følger hans bud og holder hans lover og gjør etter dem.
Hvilken tilstand opplever vi å få da? Jo, da opplever vi å få en gudgitt tilværelse, hvor det daglige livet vårt er i Herrens hånd.
- Kunne du tenke deg å få "innlagt" Guds Ånd i ditt legeme med de følger dette ville medføre for deg?
I begynnelsen på 1900 tallet fikk de første husholdningene i vårt land innlagt strøm i sine boliger. Dagbladet brukte da overskriften "Moderne Mirakler" i beskrivelsen av en elektrisk utstilling i Kristiania (Oslo) i 1908:

"Man staar ligeoverfor en helt moderne Kraft, som rykker suverent og skinnende inn i alle gamle Forhold. En uendelig Energi, der øser af selve Naturen - en Ild, der ikke hurtig og brutalt fortærer sin Næring, men som holder sig straalende og let i det usmeltelige Metal. Det hele er som et moderne Mirakel. Tenk å få lys bare ved å skru på en bryter, det ga assosiasjoner til det store mirakelet i 1 Mosebok: "Det skal bli lys! Og det ble lys."

De av menneskene som var åpne for fornyelser, de fikk innlagt strøm så snart de kunne. Men de fleste var skeptiske til denne nye "kraften" som var kommet. Noen mente det var Satan som nå regjerte i husene. Tenk å koke kaffekjelen ved å sette den på en plate og så skru på en bryter, så koker vannet etter noen minutter. Den gamle grua og ovnene hvor en brukte brendsel til å få kaffekjelen til å koke ble omsider utgått.

Pinsedagen i Jerusalem , 50 dager etter Jesu himmelfart, kom kraften, Den Hellige Ånd, over menneskeheten. Dagens drypp ble oppfylt for Guds folk, jøder og hedninger , og alle dem som tok imot Kraften fra det høye, fikk en ny fødsel i sitt liv. Senere har dette tilbudet fra Gud vært tilgjengelig for menneskene, men mange mener som når strømmen kom til oss i husene : "Dette er ikke fra Gud, det er den ondes verk!".
I dag ler vi av deres uvitenhet, men hvorfor bruker ikke alle kristne "kraften" som er innlagt i dem? Det er bare å koble til "kraften", så vil det bli som det står skrevet i Johs 7,38:

"Den som tror på meg,som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann."

"Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den! Å, Herre, gi frelse, å, Herre, la det lykkes!
Velsignet være den som kommer i Herrens navn! Vi velsigner dere fra Herrens hus." Sal 118,24-26.

En broder i Herrens vingård skriver :

Vi går nå inn en spesiell tid, der mye blir satt under press. Det som ikke er født fram av den allmektige Gud kommer til å rystes. Flere riker vil få store og umulige situasjoner å hanskes med. Det er kun Guds rike som vil bestå. - - Verden vil komme til Guds folk og rope, kan dere hjelpe oss. Jesus er løsningen på alle problem. All visdom og kunnskap er skjult til stede i Han. Det er nettopp det verden blir i behov av fremover.
Det er viktig at vi som tror på Mesteren gjør oss tilgjengelige for Den Hellige Ånd og de som roper på hjelp. Vi troende har vært altfor anonyme der ting blir avgjort. Vi har vært opptatt av gudstjeneste og pleie vårt eget liv i menighetene. Vi har tatt imot det som kunne passe inn i vår forståelse av liv. Vi har vært gode hørere, men dårlige gjørere. Vi blir mange ganger oppfattet som de svake taperne, som holder seg for seg selv inne på bedehusene.

 - Vi er altfor anonyme i samfunnet. Jeg tror mange av oss har misforstått vårt kall, eller ikke sett det. Vi har alle fått en livsoppgave fra Mesteren, den fikk vi, da vi var et foster i mors mage. Herren forventer at vi skal gjøre Hans planer og gjerninger synlige i samfunnet, ved å bruke de gaver og talenter Han har gitt oss. Vår oppgave er å bringe Jesus ut til folket, så er spørsmålet, hvor finner vi folket? Er det de som vi treffer på møtene, hvor de troende samles?
- Jesus er vårt forbilde og Han sa at vi skal gjøre de samme gjerninger som Han gjorde. Derfor brukte Jesus mesteparten av sitt liv på jorden, der menneskene var i sitt daglige liv. Han sa også til sine disipler, følg Meg så skal Jeg gjøre dere til menneskefiskere. Vi er satt til å være hode ikke hale.

Året 2016 blir et år hvor Herren strekker ut sin hånd og djevelens gjerninger blir avslørt.

"Men du menneske, dine landsmenn som snakker sammen om deg ved murene og i døråpningene, de sier til hverandre: «Kom, så skal dere få høre hva det er for et ord som kommer fra Herren.» Så går mitt folk til deg i flokk og følge, setter seg foran deg og lytter til dine ord; men de lever ikke etter dem. Det er løgn i deres munn, og de trår etter urett vinning." Esek 33,30-31

"En mann stod fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn.  Han kom for å vitne; han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.  Det var ikke han som var lyset, men han skulle vitne om lyset." Joh 1,6-8.

Vi bruker ofte dette uttrykket : Gud bruker hvem han vil!  Inneforstått, Gud er ikke avhengig av hvem menneskene synes passer best inn i hans planer. Gud hadde planlagt fra tidens morgen at en dag skulle syndefallet i Edens hage gjenreises. Hvem kunne ta på seg en slik oppgave? Jo, en uten synd. Valget ble Guds egen sønn, han var villig til å fornedre seg selv til å bli et menneskebarn. Han ble født av et menneske, men ble unnfanget i hennes liv ved Den Hellige Ånd. En engelen forklarte Maria som fikk oppgaven av Gud til å føde hans sønn til denne jord slik:

«Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn." Luk 1,36

Før Jesus begynte å virke i Israel kommer dagens drypp inn. Gud hadde tatt ut et ektepar til å føde  fram en sønn som skulle vitne om lyset, dvs om Jesus, Guds sønn. Oppgaven til Johannes var å føre mange i Israel tilbake til Herren deres Gud.  Han skulle være en forløper for Herren Jesus og ha samme ånd og kraft som profeten Elia hadde, dessuten skulle han vende fedrenes hjerter til barna og gi de ulydige det sinn som rettferdige har, og gjøre folket vel forberedt for Herren Jesus virksomhet.

Forløperen til Jesus ble Johannes døper, han begynte sin gjerning  i det femtende år av keiser Tiberius’ regjering; Pontius Pilatus var på den tiden landshøvding i Judea, Herodes var landsfyrste over Galilea, Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, ute i ødemarken.  Dette medførte at  han drog rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder,  som det står skrevet i boken med ordene av profeten Jesaja:
       
"En røst roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, gjør hans stier rette! Hver dal skal fylles, hvert fjell og hver haug skal senkes. De krokete veier skal rettes ut, de ujevne stier bli jevne. Og alle mennesker skal se Guds frelse."

I store mengder drog folk ut til Johannes for å bli døpt av ham, og han sa til dem:
«Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal unnslippe den kommende vredesdom?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og kom ikke og si: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene.   Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.»

Johannes sa sannheten til landsfyrsten Herodes, som hadde tatt konen til broren sin, som sin hustru : «Det er ikke tillatt for deg å ha henne til hustru.»  Han ville da helst ha drept ham, men var redd folket, som mente at Johannes var en profet. Men senere ble Johannes offer for et løfte som Herodes hadde gitt datteren til konen sin. Datteren danset i et gjestebud som Herodes holdt og i den anledning lovet hn å gi henne det hun ønsket seg. Etter morens befaling ønsket datteren hodet til Johannes på et fat. Johannes ble derfor halshugget og hodet hans ble levert til Herodias datter.

Vi vet at Jesus er hodet for menigheten, vi er hans brud.  Vi hører idag snakk om den "hodeløse" vekkelsen, dvs ingen kan ta æren for vekkelsen som nå er startet på jorden. Det er Jesus som  er hodet , og  det er han som all ære skal ha. Om en sier at Johannes representerer Guds menighet, som mistet "sitt hode", forat Jesus skulle bli alt i alle. For Johannes sa om Jesus : "Han skal vokse, jeg skal avta. "Joh 3,30.

God helg!

"Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, da tilgi ham, for at dere kan få tilgivelse hos deres Far i himmelen for det dere selv har forbrutt.  Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi det dere har forbrutt." Mar 11, 25-26.

En ny uke står for døren! Uken som er gått kommer aldri tilbake, men har en gjort noe som rammes av dagens drypp, så må en få gjort opp saken og tilgi dem som gjorde oss urett. Det nytter ikke å si at jeg kan ikke tilgi noen som forbrøt seg på meg, jeg skulle heller slått vedkommende så hard at han forstod ugjerningen sin.

- I en bok fra virkeligheten skrev forfatteren om sin oppvekst. Hun var kommet opp i 16 års alderen og de bodde nå sammen mor og barna i en liten leighet.
Mor og barn ble slått av faren i huset, derfor greidde de en dag å rømme bort fra faren. Men så skjedde det som mange jenter frykter kan skje, en kveld ble forfatteren overfalt og voldtatt av en beruset og skitten mann. Det skulle vise seg at hun ble med barn og sa dette til moren, men ikke at hun var voldtatt. Moren sa da berre at hun fikk ta sakene sine og dra fra leiligheten deres,om dette kom ut i nabolaget, så ville naboene miste respekten for dem. Hun fikk komme til sin søster som ordnet husrom til henne hos kjente.
- Men da hun kunne tenke over alt som hadde skjedd med henne, så ropte hun til Gud, hvorfor lot du dette skje med meg? I sitt hjerte hatet hun faren sin, moren og ikke minst den mannen som hadde voldtatt henne.
- Hvordan skulle hun komme videre i livet med alle disse "sårene"?  Tilgi dem! Ordene kom fra hennes Gud. Nei, åssen kunne hun tilgi de som hadde gjort henne vondt?
- Men dagene gikk og hun fikk ikke fred før hun "kapitulerte", hun tilga faren,moren og den mannlige voldtektsmannen. Da hun hadde tilgitt dem i sitt hjerte, kjente hun en fred inne i seg som ikke kunne beskrives. Fra den dagen ble velsignelsene mange for henne og hun høstet hva hun sådde.

- Se for deg en situasjon der du er blitt urettferdig behandlet og du hater den som forutlempet deg, du kan aldri tilgi vedkommende før han selv ber om å bli tilgitt.
- Se for deg at Herren kommer og ber deg vise ham en liste over de som du ikke har tilgitt, så ser han på listen din, men så trekker han frem en liste over dine feiltrinn i livet overfor ham. Så sier Jesus : Vi gjør en gjensidig avtale oss imellom : Du tilgir alle dine på listen din og jeg tilgir alle dine synder som jeg har på listen min. Nekter du å tilgi dem, så nekter også jeg å tilgi dine synder.

- Det er faktisk det dagens drypp handler om. Vi kommer ikke inn i himmelen med uoppgjort synd, derfor tilgir jeg mine , som igjen utløser Guds tilgivelse for mine synder.

"Så gikk Moses tilbake til Herren og sa: «Å, dette folket har gjort en stor synd! De har laget seg en gud av gull. Å, om du ville tilgi dem deres synd! Kan du ikke, så stryk meg ut av boken som du skriver i!» Da svarte Herren: «Den som synder mot meg, stryker jeg ut av min bok." 2 Mos 32,31-33.

"Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære. Men til den lovløse sier Gud: Hvorfor står du og ramser opp mine bud og tar min pakt i din munn? Du har jo hatet formaning og kastet mine ord bak deg." Salme 50,15-17

 

Ja, her sier Herren at vi kan kalle på han på nødens dag, som igjen vil føre til utfrielse for oss som kaller på ham.
Virker det slik at Herren hører oss når vi roper til ham i nøden, da vi ikke vet ut eller inn av en situasjon?
Herren hører oss og frir oss ut fra nøden, men da vil også han ha æren for sitt verk.

Men den som ikke hører på Guds ord, men regnes som lovløs, han kan ikke regne med å få svar på sitt rop.
Hvorfor? Herren gir selv svaret : "Du har jo hatet formaning og kastet mine ord bak deg."

 

"Jeg er Herren, det er mitt navn. Min ære gir jeg ikke til andre, min lovsang ikke til gudebilder." Jes 42, 8

I samme stund jublet han i Den Hellige Ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er uten Faderen, og ingen vet hvem Faderen er uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.» Luk 10,21-22.

Vi synger "Det er jubel og fryd i min sjel..."
- Kan du se for deg Jesus jublende i Den Hellige Ånd , hvor han priser Far, sin himmelske og jordiske Herre.
- Denne jublende lovprisningen fra Jesus kom etter at hans disipler hadde vært ute på sin "selvstendige misjonsturne" uten Jesus med seg. Men Jesus hadde gitt dem fullmakt til å helbrede de syke som var der, og så skulle de si: «Guds rike er kommet nær til dere.» Men når de kom inn i en by og de ikke ville ta imot dem, så skulle de gå ut på gatene og si til dem:  «Selv støvet vi har fått på føttene i byen deres, skal dere ha; vi børster det av oss. Men det skal dere vite: Guds rike er kommet nær.»

-Disiplene kom jublende tilbake til Jesus med følgende rapport : «Herre, til og med de onde ånder adlyder oss når vi nevner ditt navn!»

Jesus hadde nok fulgt med dem i sin ånd for han svarte dem slik:

«Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under fot og makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at dere har fått navnene skrevet i himmelen.»

I dag er det vi som tilhører Jesus, som er hans disipler, og som har fått følgende fullmakt av Jesus:

"Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." Matt 28,19-20.

"En av gjestene som hørte dette, sa til ham: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.»  Luk 14,15.

Bakgrunnen for gjestens uttalelse kom fra Jesus en gang  han var gjest hos en rådsherre som var fariseer og da sa han også et ord til ham: «Når du skal ha gjester, enten til middag eller kvelds, skal du ikke be venner og brødre og slektninger og rike naboer. For de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og vanføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få igjen for det når de rettferdige oppstår.»

- Etterpå sa Jesus: "Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og  han innbød mange." Da tiden for gjestebudet kom, sendte han sin tjener av sted for å si til de innbudte:
-
«Kom, nå er alt ferdig!» Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre.
En sa:
«Jeg har kjøpt et jordstykke og må ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.»
En annen sa: «Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.»
Og en tredje sa: «Jeg har nettopp giftet meg, så jeg kan ikke komme.»

Tjeneren kom tilbake og fortalte dette. Da ble hans herre harm og sa til ham: «Gå straks ut på byens gater og streder, og hent inn de fattige og vanføre og blinde og lamme.» Snart kunne tjeneren melde: «Herre, det er gjort som du sa, men det er ennå plass.»
Da sa herren til tjeneren: «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få være med i mitt gjestebud.» (Jfr Luk 14,16-24)

- Jesus kom til sitt eget folk, jødene, og tilbød dem evangeliet, det glade budskapet, men de takket nei, de korsfestet ham. Hele folket ble innbudt til et seiersmåltid i Herrens vingård sammen med sin mester Jesus, men alle var opptatt med sin egen tolking av skriftene. Nei, de kom ikke ham i møte , han var ikke Messias. Senere har mange jøder tatt imot Jesus som Messias og de øker i antall for hver dag.
- Etter seieren på Golgata kors kom tilbudet om frelse for oss hedninger også, og mange har tatt imot frelsen i Jesus navn, men ennå er "huset" ikke fullt, derfor i dag om du ufrelste venn hører hans røst. Så reis deg å kom inn til "gjestebudet" før Jesus stenger døren og festen begynner.

Så sier han til meg:

«Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.» Åp 19,9.

"Jeg takker alltid Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus.  I ham har dere fått en rikdom på alle gaver, både tale og kunnskap;  vitnesbyrdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere." 1 Kor 1,4-6.

Jesus sa til sine disipler ved sitt synlige avslutningsopphold i Israel :

"Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn  og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28,19-20.

Dagens drypp forteller oss hva vi kristne har fått i Kristus. Først og fremst har vi blitt født på ny, Jesus er blitt vår frelser. I ham har vi fått en rikdom på alle gaver, både i tale og  i kunnskap. Vi tror at Gud er til og at han sendte sin sønn Jesus Kristus til jorden for å ta vår synd på seg. Han var syndfri, men ble dømt som en forbryter og ble korsfestet. Han oppga sin ånd idet han ropte ut: "Det er fullbrakt!"

Siden den dagen er mange kommet til troen på Jesus og at han er Guds sønn. Allikevel er det mange i dag som står fram og sier : Det finnes ingen Gud!  De kaller seg ateister og benekter Guds eksistens, andre kaller seg en ateist fordi de ikke TROR på Gud. Men dersom man ikke TROR på Gud, ligger det kanskje i kortene at man ikke utelukker Guds eksistens.

Det fortelles om en lærer som så det som sin oppgave og fortelle sine elever om at Gud finnes ikke. I hver religionstime benyttet han sin anledning til å gi uttrykk for sitt syn på en Gud.
En dag han stod foran elevene i en av klassene fortalte han dem at i dag ville han bevise at Gud ikke eksisterer.  Han holdt et egg i den ene hånden og fortalte at han nå ville kaste dette egget mot golvet, slik at det ble knust. Da vil dere alle se at Gud bare ikke finnes. En kristen elev rekker opp hånden og spør om han kan få be en bønn før læreren kaster egget i golvet?
- Ja, det kunne han gjerne få gjøre.
- Eleven bad : "Kjære Gud om egget skulle knuses, så ber jeg om at læreren må falle død om."

Læreren kastet aldri egget i golvet.
- En ny uke er startet og mennesker blir født til verden, andre dør bort fra denne verden. Humanisten gir de etterlatte en gravferd med en verdig markering av livets slutt, med minnestund, fritt for kristent innhold, men med fokus på avdøde. Livet for den døde er opphørt for tid og evighet tror humanistene. Men hva tror vi kristne, jo, Jesus fortalte en gang om to menn som levet på jorden. Den en var rik og den andre var fattig, men så en dag sluttet hjertet deres  å slå og kroppen lå der død.  Så avslutter Jesus med hva som deretter skjedde med de to mennene:

"Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsriket, hvor han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus ved hans side. Han ropte: «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.» Abraham svarte: «Husk, mitt barn, at du fikk dine goder mens du levde, og da fikk Lasarus det som var vondt. Nå trøstes han her, mens du er i pine. Og dessuten er det en dyp kløft mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra og over til dere, om de så ville, og ingen fra dere over til oss.» Da sa den rike: «Så ber jeg deg, far, at du sender ham  til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinens sted.» Men Abraham sa: «De har Moses og profetene; de får høre på dem.» Han svarte: «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.»  Abraham sa: «Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.» Luk 16,22-31

Jesus døde selv og stod opp igjen synlig etter 3 dager, han dro hjem igjen til sin Far i himmelen, vår  Gud. Tror vi som lever evangeliet om Jesus, eller er du vantro som den rike mannen var før han døde?

"Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. " Joh 1,12.

Elisja sa til henne: «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset.» Hun svarte: «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en krukke med olje.»  2 Kong 4,2

Vi nærmer oss ukens slutt og da er det vanlig for mange av oss å handle inn husholdningsvarer etc for kommende uke. Da er det en må se etter hva en har i huset, slik at en kan supplere med innkjøp av manglende varer. Profeten i dagens drypp hadde kommet til en enke fordi hun var kommet oppi en håpløs situasjon, hun manglet penger til å løse ut en gjeld. Nå stod barna i fare for å bli treller til den som enken skylde penger til. Profeten var handlekraftig i sitt arbeid og sa til enken:

«Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene, og sett dem bort når de er fulle!»

Enken gjorde som profeten hadde sagt til henne. Hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De bar karene bort til henne, og hun helte olje opp i dem.  Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene: «La meg få enda et kar!» «Det er ikke flere,» svarte han. Da holdt oljen opp å renne. Og enken gikk og fortalte dette til profeten. Han sa til henne: «Gå og selg oljen, og betal gjelden din! Så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.»

Hvordan er situasjonen i "dette verdens hus" i dag. "Verdensdataen" sa at kl 16.43 2.juni 2016 så var verdens befolkning 7.426.698.434 mennesker, hvorav
769.648.459 er underernærte mennesker,1.626.118.155 er overvektige, sykelig overvektige 653.273.672 og denne dagen var 23.000 mennesker døde pga matmangel.

En familie i vårt land tok dagens drypp bokstavelig, de hadde ikke nok penger til å møte utfordringene med. Da satte de seg ned og sa til Herren, "her ser du alt vi har i huset vårt."

En stille forventning fylte deres hjerter, "Og nå, hva skal jeg vente på, Herre? Mitt håp står bare til deg." Sal 39,8  

 

Før dagen var gått ble "de tomme karene i huset oppfylt".

Ukens pengebehov var dekket fra en kant de ikke ventet å få mer hjelp fra, men som giverparet sa : "Vi har snakket sammen om dette og kom fram til at vi får ingenting med oss den dagen vi dør, så derfor er det bedre å gi til dem som trenger det nå."

Se til hva du har i huset og fremfor alt få ut "urent gods", det fører bare til armod og forbannelse.
 
"Gi ham villig og vær ikke ergerlig når du gir! Da vil Herren din Gud velsigne deg i alt ditt arbeid og alt du foretar deg. 11 Fattige vil det alltid være i landet. Derfor byr jeg deg: «Lukk opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i ditt land!» 5 Mos 15,10-11.

God helg i Herrens vingård!

"Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og verne den. Og Gud Herren bød mennesket: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dagen du eter av det, skal du visselig dø. 1 Mos 2,15-17

Bibelen sier at Kristus er kommet for å gi oss en stor gave, nemlig å "utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid" Heb 2,15.  Døden for menneskene kom ved syndefallet i Edens hage, da Eva spiste av forbuden frukt, nemlig kunnskapens tre.

Forfatter Åsa Molin skriver noen visdomsord :

"Hvis man begynner å nøste opp sin egen misunnelse,gjerrighet,selvviskhet, mistenksomhet, materialisme eller noe annet av det som Bibelen kaller for synd, så merker man at alt trives og har sitt utspring i frykten for døden. ..Frykten gjør at vi krampaktig klamrer oss fast til livet. Vi hamstrer penger, opplevelser og framgang som om selve tyngden av alt vi gjør og gjør, kunne holde oss igjen i livet. Frykten for døden er selve roten, og det er der vi må sette inn støtet, eller rettere sagt, la Gud sette inn støtet, for å dra opp frykten med hele sitt rotsystem."

Fra forskningsmiljøene leste jeg  en artikkel fra NTNU. 28.12 2011.

"Kirkegjengere har lavere blodtrykk, viser Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Betyr det at det er sunt å tro på Gud?

En gruppe forskere lurte på om det var noen sammenheng mellom religiøsitet og helse. De ble overrasket da de fant en klar sammenheng mellom kirkegang og lavere blodtrykk hos både kvinner og menn.

- Vi fant at jo oftere HUNT-deltakerne gikk i kirken, jo lavere var blodtrykket deres, selv når det ble kontrollert for ei rekke andre mulige forklaringsfaktorer, sier stipendiat Torgeir Sørensen fra Menighetsfakultetet og Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet.

- Cirka 40 prosent går ukentlig til kirken i USA, mens det tilsvarende tallet i Nord-Trøndelag er fire prosent. Derfor forventet vi egentlig ikke å finne noen sammenheng mellom kirkegang og blodtrykk i Nord-Trøndelag.

- Funnene er imidlertid nesten identiske med de som tidligere er rapportert fra USA. Det ble vi overrasket over, sier Sørensen."

"O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier!" Rom 11,33.(1930)

"Hoffmannen sa da til Filip: «Si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen?»  Hoffmannen hadde lest i skriften følgende:

"Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ætt?
For hans liv er tatt bort fra jorden."

 

Filip begynte så å tale ut fra dette skriftstedet og forkynte for ham evangeliet om

Jesus .Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Her er vann. Er det noe til hinder for at jeg blir døpt?» Filip sa da til hoffmannen at hvis han trodde av hele sitt hjerte, så kunne det skje. Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.»  Utfra den bekjenneslen  stanset han  vognen , og begge to steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, men hoffmannen så ham ikke lenger. Men han fortsatte lykkelig på sin reise videre hjemover.

 

Dåpen er en god sammvittighetspakt med Gud, slik som Arken ble redningen for Noah og hans familie, 8 i alt. De ble reddet fra syndefloden, men hele menneskeheten som da bodde på jorden druknet. Kun 8 sjeler gikk inn i Arken, de reddet seg fra døden.

Jesus er vår Ark i dag, han er vår redning for tid og evighet. Jesus døde for oss, slik at vi kan leve i Ham, akkurat som Noah med sine 7 kunne overleve i Arken.

Døren til Arken er ennå åpen, men når den lukkes kan den aldri mer åpnes før Jesus åpner den som Kongenes konge og Herrenes herre.

 

"og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!" Fil 2,11

"Jesus sier til henne: Din bror skal stå opp!" Joh 11, 23

Lasarus var død og hans to søstre levde tilbake. Alle tre var venner av Jesus. Men hva hjelper det når noen er død av dine nærmeste, for da er det bare tomheten tilbake. Men Jesus hørte på sørgeropene deres og gir dem trøst, at bror deres skal stå opp. Men trøst er en ting virkeligheten er en annen, men Jesus var også glad i Lasasus, at han også gråt. Da hans motstandere så at Jesus gråt, så mumlet de sammen om at han som gir blinde syn etc, kunne ikke han gjort det slik at han ikke døde.
Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sa at de skulle ta steinen bort! Marta, den dødes søster sa da til ham:
"Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dager."

Jesus sa da til henne: "Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?" jfr vers 39-40.

Noen ganger opplever alle dette problemet, kunne ikke Jesus gjort det slik at ikke denne ulykken etc skjedde? Svar på våre spørsmål er det bare Han som vet. Noen ganger viser han hva bedene hender fra kristne medfører for folk som er i fare, slik som søster Annie som virket i Kina fra 1938-1951 opplevet :


En dag kom Annie og ei til på vandring mellom to landsbyer oppe i fjellene. Det var tidlig på våren og kraftig regnskyll hadde gjort elever digre i løpet av natten. Vannet fosset omkring og de var nødt til å  krysse ei stri elv.  Plutselig mistet de fotfestet og de falt i elva. Da ba Annie om at Herren måtte minne noen om at de skulle be for dem. De ble ført nedover elvestrykene i rasende fart, men til alt hell drev hun rett mot en stor stein midt i elveløpet. Hun klarte å klore seg fast og hennes lille hjelper kom etter og hun fikk tatt tak i henne også. De ble så oppdaget av noen som jobbet på elvebredden og som hjalp dem inn på fast grunn. - Så hendte det på en tur til Norge mange år senere, ble hun bedt inn til noen kjente i Asker. Kona i huset kunne da fortelle at den og den datoen, opplevet hun noe merkelig i fjøset da hun melket kyrne en ettermiddag. Hun ble minnet om å be for Annie og da satte hun bøtten fra seg og løp inn i stua for å be. Klokkeslettet var nøyaktig på det tidspunktet Annie og medhjelperen var i fare. Livet til søster Annie finner du i boka til Arvid Møller (Lunde Forlag)

"Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord," Joh 6,6

 

Ønsker med disse ord, en riktig velsignet sommer!

"Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde, for at dere samstemmig og med én munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far." Romerne 15,5

 

God helg!

"En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke,

Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid." Salme 121


Salmene 143,10 er mitt svar på denne salmen:

"Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud! Må din gode Ånd lede meg på jevnt land."

"Og han sa: Hva fikk de se i ditt hus? Hiskia svarte: Alt det som er i mitt hus, har de fått se. Det var ikke den ting jeg ikke lot dem få se i mine skattkamre."  Jes 39,4

Kong Hiskia var dødssyk, og Herren sa at han skulle dø. Men da gråt kongen bittert og tryglet Herren om å få leve lenger. Gud hørte hans sønderbrutte hjerte og la 15 år til hans tilmålte tid. Kongen i Betel sendte etter Hiskias friskmelding brev og gaver til ham, for han hadde hørt at han hadde vært syk og var blitt frisk igjen. Dette gledet Hiskia seg storlig over og lot dem få se hele sitt skattkammer, sølvet og gullet og krydderiene og den kostbare oljen og hele sitt våpenhus og alt det som fantes i skattkamrene hans. Det var ikke den ting Hiskia ikke lot dem få se i sitt hus og i hele sitt rike.
Da kom profeten Jesaja til kong Hiskia og spurte ham om hva disse mennene sa, og hvorfra kom de til ham? Hiskia svarte, at de var kommet til ham fra et land langt borte, fra Babel. Da sa profeten Jesaias til Hiskia:
"Se, de dager kommer da alt det som er i ditt hus, og alle de skatter dine fedre har samlet helt til denne dag, skal føres bort til Babel. Det skal ikke bli noen ting tilbake, sier Herren. Og blant dine sønner som skal stamme fra deg, som du skal være far til, skal det være noen som blir tatt til hoffmenn i palasset hos kongen i Babel. Da sa Hiskia til Jesaja: Det Herrens ord som du har talt, er godt. Så sa han: Det skal jo være fred og trygghet i mine dager." Jes 39,6-8.

Kongen var seg selv nok, bare han fikk leve i fred og trygghet i si livetid, så "pytt,pytt" med de som kom etter ham.
Kongens åpenhet overfor nabokongene, ble hans bane, de likte det de så og da kom begjæret etter "nestens gods".
Hva har du i huset ditt, som du viser fram til alle dine kjenninger og gjester? Jeg regner med at husets innhold ble forandret fra den dagen du inviterte Jesus i ditt liv. Eller ble det ingen forandring? Paulus kom til noen som hadde drev med trolldomskunster etc, men da de kom til tro på Jesus skjedde det at mange av demkom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster, bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem, og fant ut at den var femti tusen sølvpenger. Slik hadde Herrens ord stor fremgang og fikk makt.(Apgj 19,18-19.)

Hva har vi i huset? Hvilke bøker står i bokhyllen? Er det bøker som du ville vist til Jesus om han kom innom i ditt hus? Musikken, har du kastet ut det du digget før Jesus kom inn i ditt liv? Ordforådet ditt er det blitt forandret? Når en er blitt født på ny, da er det gamle borte, alt er blitt nytt. En myk overgang må noen ha, for de kan jo ikke "miste" alt det gamle. Men be Jesus om en "sjekk i ditt hus" om han er fornøyd med "tingenes tilstand". Det er så lett i dag å bare være "hellig" utenpå, men i ditt indre liv er tilstanden slik som Jesus kommer til å si en dag til noen :
"...Jeg sier dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett." Luk 13,27

"David sa til Gad: Jeg er i stor nød. La oss da helst falle i Herrens hånd! For hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle.  " 2 Sam 24,14

Depresjon kan påvirke hvem som helst, i alle aldre og av et utallig antall grunner.

I dagens drypp leser vi om kong David som kom i stor nød etter at han hadde foretatt en folketelling over sitt folk. Handlingen han hadde gjort var imot Guds vilje, for det var Herrens ansvar å ta hånd om sitt folk. David sa til Herren: "Jeg har syndet grovt med det jeg har gjort! Men tilgi nå, Herre, din tjeners misgjerning, for jeg har båret meg meget uforstandig at."
Da David sto opp om morgenen, kom Herrens ord til profeten Gad, Davids seer, og det lød så:  "Gå og tal til David: Så sier Herren: Tre ting forelegger jeg deg, velg en av dem, så vil jeg gjøre så mot deg!"

Så kom profeten Gad til David og forkynte ham de tre ting som Herren hadde sagt til ham:
1.      Vil du at det skal være hungersnød i ditt land i sju år,

2.      eller at du skal komme til å flykte for dine fiender i tre måneder mens de forfølger deg,

3.      eller at det skal bli pest i landet i tre dager?

Profeten bad David tenke seg om og finne ut hva han skulle svare Herren som hadde sendt ham!  Dagens drypp forteller så Davids svar til profeten. Svaret til David var ikke direktesvar på de tre altarnativene Gud ga ham, men konklusjonen på hans svar ble det tredje altarnativet. Herren lot det komme en pest i Israel, fra morgenen til den fastsatte tid. Og det døde sytti tusen mann av folket fra Dan til Be’er-Sjeba. Men da David så engelen som slo i hjel blant folket, sa han til Herren:
"Se, det er jeg som har syndet! Det er jeg som har gjort ille. Men denne min hjord, hva har den gjort? La din hånd komme over meg og over min fars hus!"
Men da  engelen rakte ut sin hånd mot Jerusalem for å ødelegge det. Da angret Herren det onde, og han sa til engelen som gjorde ødeleggelse blant folket:
"Det er nok! Dra nå hånden tilbake!"
Herrens engel var da kommet ved jebusitten Aravnas treskeplass. Samme dag kom profeten Gad til David og sa til ham, at han skulle gå opp og reise et alter for Herren på jebusitten Aravnas treskeplass! Så gikk David dit opp etter Gads ord, slik som Herren hadde befalt.
Hvilket svar har Herren til oss som lever i dag og som daglig gjør ting som Herren er imot?  Profeten Jesaja fikk Herrens svar , gjengitt i kap.1, vers 18: 
"Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull."

Han som oppfyller denne profetien er Jesus Kristus, han som ga sitt liv for oss mens vi enda var syndere. Han tok vår smerte på seg, hånsordene likedan, alt har han tatt seg av. Vi er fri i Jesu navn! Nåde over nåde!

"Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke
hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn." 1 Pet 2,9-10.

En ny uke er begynt, men Jesus er den samme, ja, i dag ,i går, ja, til evig tid. Dagens drypp forteller oss hva vi er i Jesus Kristus. Peter forteller oss at vi som hører Jesus Kristus til er en utvalgt ætt, ja, vi er faktisk et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. På dette grunnlaget skal vi forkynne om hans storhet, som tok oss ut fra det mørket vi var i, til sitt underfulle lys. Vi ble ikke regnet som et folk, men etter at vi tok imot Jesus, så blir vi faktisk kalt Guds folk. Vi var uten miskunn, men det har vi nå fått av Jesus Kristus.

Ham elsker vi nå, enda vi ikke har kjent ham. Ham tror vi på, enda vi nå ikke ser ham. Og vi fryder oss med en usigelig og herliggjort glede, når vi så vinner fram til endemålet for vår tro, som er sjelenes frelse. Om denne frelsen var det profetene i det gamle testamentet gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som vi skulle få, idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når de forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter.Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men oss, med dette som nå er blitt kunngjort for oss ved dem som forkynte oss evangeliet ved Den Hellige Ånd, han som ble sendt fra himmelen - dette som englene trakter etter å skue inn i. Englene er alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for vår skyld, vi som skal arve frelse, sier Hebreerne 1,14.

Dette er en trygghet å vite, at vi har englene rundt oss, som står oss bi.

Husker du når Peter var fengslet og da han natten før Herodes skulle
føre ham fram, sov Peter mellom to soldater. Han var bundet med to lenker, og det sto vaktmenn utenfor dørene og voktet fengselet. Plutselig stod en Herrens engel der, og et lys skinte i fangerommet. Engelen støtte Peter i siden og vekket ham med ordene: "Skynd deg og stå opp!" Med det samme falt lenkene av hendene hans. Engelen sa til Peter, at skulle spenne beltet om seg og ta skoene på! Han gjorde så. Da sier engelen til ham, at han skal kaste kappen om seg og følge etter ham!  Peter gjorde som engelen sa og gikk ut etter ham. Men Peter forsto faktisk ikke at det som engelen gjorde, var virkelig, for Peter trodde at han så et syn.
De gikk så forbi både den første og den andre vakten, og kom til jernporten som førte ut til byen. Porten åpnet seg av seg selv. Da gikk de sammen ut, og fortsatte én gate til endes, men plutselig forsvant engelen for Peter. Først da kom Peter til seg selv og sa:

"Nå vet jeg for visst at Herren har utsendt sin engel og fridd meg ut av Herodes’ hånd, og fra alt det som jødefolket har gått og ventet på." Apg 12,11

Peter gikk så til huset hvor han visste at mange var samlet for å be for ham. Han banken på portdøren, men da tjenestepiken hørte Peters stemme, ble hun helt fra seg av glede og gikk inn å sa at Peter var
utenfor. Men de sa til henne, at hun var fra sans og samling! Men hun forsikret at slik var det. Da sa de: "Det er hans engel!" Apg 12,15b.

Engler finnes altså, og de passer på oss!

"For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under." 2 Tess 2,7-9.

Den lovløse kommer.., hvem er den lovløse? Det er Antikrist, altså en som er imot Kristus, en som tjener Satans virksomhet på jorden. Leste i et nyhetsbrev fra en stiftelse følgende:

"En tid av å følge sine egne lyster også innad i menighetene…..

Jesus Kristus blir ikke imponert over fine ord: «Ikke enhver som sier til meg Herre, Herre skal komme inn i himlenes rike, men den som GJØR min himmelske Fars vilje!» Matteus 7,21.

Det er mange kristne som synger fine lovsanger, går på møte,underviser andre og profeterer, men de lever ikke til Guds ære! De følger ikke Guds bud, men følger sine egne lyster! Jesus imponeres ikke:

«Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelser blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen…» 2.Tess. 2,9-11.

Om vi er frelst og tror at vi kan følge våre lyster fordi alt dekkes av

nåden, bedrar vi oss selv:

«…til frelse ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten» v.13.

Jesus Kristus prøver oss for å se om vi elsker HAM eller bare hans gaver, mennesker og ting… "

Kirker og forsamlingshus brukes mer og mer til underholdning, helligheten er borte og verdsligheten dominerer.

En kristen ungdom skulle gifte seg og da skulle de ha "utdrikkingslag" for ham. Men i stedet for alkohol og andre utskeielser, skulle vennene hans ta ham med på byens torg utkledd som en kvinne og der skulle han

synge evangeliske sanger. Hva tror menneskene som ser og hører på sanger om frelse i Jesu blod av en mann utkledd som en kvinne? Er dette noe som bygger oss opp i åndelig forstand, eller skal vi bare jatte med?

Å følge Jesus har en pris. Jesus har selv fastsatt prisen :

"Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg." Mark 8,34

God helg!

"Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige." Ef 6,18

Jesus gir oss en nøkkel som alltid fører fram til et resultat, vi leser fra Matteus 7,7:
"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere."
Tenk deg følgende! Du begynner din daglige bønnetime med Jesus med å be om en kontret ting. Du leter med lys og lykte for å finne svaret på din bønn, og etter en stund oppdager du det du ba om. Men du er nødt til å banke på døren til husets eier, som besitter ditt bønneønske. Tør du det så vet du at seieren er din, for din bønn er blitt besvart. Hvem er det så som kan oppfylle dine bønner? Svaret er Jesus. Derfor sier dagens drypp at vi må be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse, og at vi er årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.
Hvem er det som vil hindre oss i å be i Jesu navn?
Jo, det er Satan, som er livredd våre bønner. Han er aldri redd for våre store aktiviteter i menighetene. Et aktivt og velformet program for hver sesong, med store talere på besøk etc, det imponerer faktisk ikke Gud og Satan blir ikke urolig av det. Aktivitetene i menighetene får vi holde på med i fred. Vi kan stresse og slite oss helt ut uten at vår motstander Satan legger hindringer i veien. Jo, høyere tempo menighetens aktivitet er, jo fortere vet Satan at slitasjen vil komme. En satantilbeder sa til en kristen , at om de visste hvilken kraft og virkning det gir ,når de troende ber, så hadde de bedt mye mer.
Men vet du hva Satan frykter? Jo, en bedende menighet, da mobiliserer Satan maksimalt. Han har en strategi som er like klar som den er enkel: Den består i å holde oss langt borte for å be! Denne strategien har han lykkes med i dagens menigheter, for bønn er ikke noe som folk ser resultatet av i samme stund,selv om det skjer både titt og ofte. Når du ber i Ånden, da vil de som ikke har fått tungene etter Åndens dåp, være litt brydd av seg, og noen snakker nedsettende om de som ber høyt i tunger. For de skjønner jo ikke et ord av hva de sier, det gjør heller ikke den som ber i tunger. 
Paulus sier i Romerne 8,26:

"Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord."


Hans

Hjemmeside: www.sjekkveien.me

"Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten. Og døren ble stengt." Matt 25,10

Har du opplevet å komme til en stengt dør? Ja, hvem har ikke det. Å oppdage at bildørene er låst og nøklene har du lagt fra deg inne i bilen, for du bare brukte knappen på døren og smelte igjen. Bilens dører var da låst, men du trodde du hadde lagt nøklene i jakkelomma. Eller du har hastet deg av gårde til jobben, og skysset barna på skolen, hvorpå den siste av barna skulle låse husdøren. Alt gikk etter tankens opplegg, bortsett fra at husfolket kom først hjem, hvor de møtte en låst dør.
Siste mann ut kom ikke hjem på flere timer, han hadde nøkkelen med seg.
Ja, mange verdslige ting kan skje med oss i løpet av en dag, men å bli utestengt i sitt eget hus, er ikke morsomt å oppleve.

"Vær da også dere rede! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker." Luk 12,40

Hvor mange av menneskene tenker på disse ord av Jesus i dag?
Jesus kommer nemlig tilbake til Oljeberget utenfor Jerusalem, da kommer han som Kongenes Konge for å regjere i 1000 år med fred. Men dagens drypp tror jeg sikter til Jesu komme i skyen, hvor Jesus henter hjem sin brud, dvs de troende som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus. Frelsesinnbydelsen er gått ut for ca to tusen år siden, vi kaller den nådetiden for alle ufrelste. Jesus har bedt oss alle med til himmelen, til hans far hjem, men forutsetningen er at du har bryllupklærne på når brudgommen kommer. Hvor får jeg tak i bryllupsklær da? Alle dem som har sagt ja til Jesus om å være hans brud, har fått utlevert bryllupsklær. For alle dem som tok imot ham ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på ham. Jfr Joh 1,12.

Lever vi i den forventningen at Jesus vår frelser og brudgom skal komme snart for å hente oss hjem til seg i himmelen, der hvor bryllupet skal være?
Jeg må minne meg på denne forventningen til hans komme i skyen hver dag, slik at mitt blikk alltid er vendt mot Jesus. For Paulus sier at dette skal skje i hast, ja, det skjer i et atomtedel sekund, og da kan du ikke få tid til å omvende deg om du da ikke har Jesus i ditt hjerte. Derfor sier Jesus at vi må være rede, for han kommer i en time vi ikke tenker. Paulus forteller om denne hemmeligheten som før har vært skjult for menneskene i 1 Korinter 15,51 (1930 overs.):

"Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles."

Dette utfyller han mer i 1 Tess 4,15-18 :

"For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord!" 

Måtte vi alle se til at vi er rede og ikke kommer til en stengt dør, når basunen lyder!

"Herre, fri meg fra en løgnaktig leppe, fra en falsk tunge! Hva skal han gi deg, og hva mer vil han gi deg, du falske tunge?"  Salme 120,2-3

Hvordan kan en leppe være løgnaktig? Salomo sier i sine  Ordspråk 10,19 :  "Hvor det er mange ord, mangler det ikke på synd. Men den som holder sine lepper i tømme, er klok. "

Leppene er viktige redskaper for tungen, de må samarbeide om det skal bli ord som det kan settes lyd på, slik at menneskene kan forstå hva de sier.Mange som har dårlig hørsel eller er døve, leser av munnen din hva du sier, de har lært seg å forstå leppenes og tungens uttrykk.
Tungen er et ustabilt redskap i det daglige liv. Med den kan en si ting, som sårer og svir for det menneske som blir offeret for dens tale.
Jakob, eldstebroder i menighetene i Jerusalem, visste litt om tungens funsjoner, og han sier kap 3,4-10:

"Se, også skipene, som er så store og drives av sterke vinder, de styres av et ganske lite ror dit hvor styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann! Også tungen er en ild. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brann, og selv blir den satt i brann av helvete. For all natur, både hos villdyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet og er blitt temmet av den menneskelige natur. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift.
Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik!"

Bruker vi leppene og tungen til Guds ære, eller bruker vi de mest til å fremme vårt eget ve og vel? Jesus kom for å sette menneskeheten fri fra synden, som fører til døden. "Det er fullbrakt!" sa Jesus på korset. Siden er det opp til hvert menneske å bruke tungen til å bekjenne Jesus som Herre , de som tror i sitt hjerte at Jesus døde for dem. Du vet leppene og vår tunge styres fra hjernen. Vi har kommandoen over våre kropper, inkl.vår tunge.

Men hvorfor sier vi da ord som sårer et annet menneske, om vi er frelst og tilhører Jesus?
Ordene til Jakob gir oss svaret, nemlig at med den velsigner vi Herren og
Faderen, og med den forbanner vi menneskene. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Slik skal det ikke være.

"Jeg sa: Jeg vil vokte mine veier så jeg ikke synder med tungen.
Jeg vil legge munnkurv på min munn, så lenge den ugudelige ennå er for mine øyne." Salme 39,2

"La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg." Hebr 13,5

Å leve i fattigdom er noe ingen ser fram til frivillig, men å ha det du trenger til det daglige brød etc er et gode de fleste er fornøyd med. Andre vil ha mer enn den vanlige mann, og driver sin egen virksomhet for å tjene mest mulig. Vårt land var et fattigt land i 1930 åra og etter krigen i 1945, men folket hadde pågangsmot og oppfinnsomhet. Den vanlige arbeider jobber minst 10 timers dag, og lønnen var liten. Men de som drev virksomhetene tjente seg opp med penger og det ble et klasseskille i landet. Arbeiderklassen og de borgerlige, som en sa, de som hadde høyere stillinger i samfunnet etc ble en egen klasse.

I dag er dette samfunnsskille mer utvannet og vi lever i "luksus" sett i forhold til andre land i øst etc.
Nylig møtte jeg noen som hadde vært med på en "misjonstur" til Russland og som kom tilbake med opplevelser som hadde gjort et stort inntrykk på dem.
De var overgitt over fattigdommen som de møtte like utenfor de store byene, ute på landsbygdene. Folk hadde ikke arbeid å gå til, slik at de kunne tjene til livets opphold for sine familier. Boligene var falleferdige og manglet vedlikehold. Maten bestod helst av suppe med rotvekster
som ble dyrket, butikkene hadde ikke noe å selge mer.

Her fikk de være med på å dele ut matpakker til nødlidende familier, og de norske ble helt utav seg for den takknemligheten de møtte fra befolkningen. De samlet folket til møter på offentlige lokaler og fikk fortelle dem om Jesus og innbød dem til slutt om å ta imot Jesus som sin frelser. En plass rakk halve salen opp hendene for å ta imot Jesus som sin frelser.

En mann fra Norge hadde bygget opp flere bygg for gamle, leiligheter for trengende osv. , og myndighetene var så takknemlige for alt mannen hadde gjort og gjør for folket i de fattige områdene. Besøkene fra Norge hadde med seg klær,etc som firma i vårt land hadde gitt gratis fra seg.
Tankene som satt igjen hos de som hadde vært med på turen, var : Vi vet ikke hvor godt vi har det i Norge!

Men vil Gud ikke være bygningsmann, me fåfengt på huset byggjer, lyder salmen, og det er noe en må huske på mer og mer i disse dager.


"Da skal de svare ham, også de, og si: Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke?
Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg." Matt 25,44

"Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! - Og ingen kan si: Jesus er Herre! - uten i Den Hellige Ånd." 1 Kor 12,3

Paulus tar for seg de åndelige gaver, og i den anledning ville han ikke at de troende i Korint skulle være uvitende om gavene. Han minner dem på at mens de var hedninger, ble de dratt og revet med til de stumme avgudene. Nådegavene er forskjellig , men Ånden er den samme. Likeens er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er
forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle.

Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. For
en kan få visdoms tale ved Ånden, mens en annen kan få kunnskaps tale ved den samme Ånd. En tredje kan få tro ved den samme Ånd, mens den fjerde kan få nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd. En femte kan få kraft til å gjøre undergjerninger, og en sjette får gaven til å tale profetisk. Den syvende får gaven til å prøve ånder og en åttende får ulike slags tunger, og den niende får tydning av tunger. Men så hender det ofte at en kan få mange av de nådegavene, som jeg har nevnt foran. Men alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut
til hver enkelt av oss etter som han vil, ikke som vi vil.

Galaterne 5,16-26 anmoder oss til å vandre i Ånden! Så skal vi ikke fullføre kjødets lyst.
For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. For de to står faktisk imot hverandre, slik at vi ikke skal gjøre det vi vil. Men hvis vi blir drevet av Ånden, da er vi ikke under loven. For kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier skriften oss på forhånd, de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet.
Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden! La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre.

Så da vet vi hvilken frukt som følger kjødets gjerninger og likeens hvilken frukt som følger Åndens gjerninger. Derfor skulle det være
enkelt å vite hva som er Herrens vilje med våre liv. Han vil at vi skal vandre med ham og gjøre Guds gjerninger som ligger ferdige for oss. 

"Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning." Joh 4,34 

"For dette er Herrens bud til oss: Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender. Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord. Og de kom til tro, alle de som var bestemt til evig liv. Og Herrens ord utbredte seg over hele landet." Apgj 13,47- 49.

Dagens drypp er fra Paulus si virketid rundt om i Lille-Asia og denne sabbaten fikk han tale i synagonen i Antiokia i Pisidia. Hans tale ble godt mottatt av hedningene, men fra sitt egne folk, jødene ,ble det ikke samme begreistringen. Men resultatet var at Herrens ord  utbredte seg over hele landet.
Hvilke midler bruker vi i dag til å bringe evangeliet ut til hele vårt folk? Jo, vi har i de senere år tatt i bruk tv-sendinger. Vi har p.t. 4 kristne tv-kanaler som vi nordmenn kan få inn på skjermen i våre boliger, hvor norsk er hovedspråket. En av disse tv-stasjonene har en daglig seerskare på ca 20000 mennesker, noe som regnes som unikt i norsk målestokk. Adm.direktør er en fritttalende pastor, som kaller "en spade for en spade." Han går ikke rundt grøten, som en sier, han sier sin mening om ting som skjer innen kristenheten i dag. Noen ganger blir det reaksjoner fra menigmann og kvinne, men mest fra de som ikke ser tingene slik som direktøren ser dem. Jeg tok en titt på noen kommentarer som er på "nettet" til en uttalelse fra den omtalte tv-direktøren , hvor han omtalte paven og Den katolske kirke som Antikrist, og som han sa at det å studere teologi var idiotisk og at de som studerte det ble idioter. Siterer tre kommentarer:

* " Den ene bastionen etter den andre faller, evangeliet går ut ifra Ordet ikke ut ifra hver mann tror og mener. Den enheten Ordet etterspør finnes ikke, det som fungerte før fungerer ikke lengre, hvorfor? Istedet for å søke de gamle stier som Ordet oppfordrer oss til utforsker vi nye stier for å se om de virker, alt for å unngå den som koster oss noe selv om de aner/vet de tar feil søker de en lettere veg. Alle har vi noe negativt å si om hverandre, der finnes ikke noe gode navn og rykte for bare noen få våger å gå den veien som koster noe og fører til dette rykte.

* "-- , jeg forstod ikke helt hva du mente med dette innlegget. Poenget mitt er at "de som ikke er kristne", de vil spotte Herrens navn når de ser alt det rare som skjer i den kanalen, og evangeliet blir satt i et dårlig lys pga mye av svermeriet som kommer ut av xx. Og for ikke lenge siden brettet NRK ut det som skjer i xx. Mange kristne vil ikke bli satt i samme bås som xx, men dessverre blir kristne satt i samme bås uansett av "de som ikke er kristne". Altså Evangeliet fortjener et bedre rykte."

* "Angående kritikk av Francis som leder romer-katolikkene som har en så grusom historie å se tilbake på med jødeforfølgelse, samkvem med Adolf Hitler, brenning av annerledes troende, korrupsjon og makt og nå Francis siste utspill om de homofile som brakte stor oppstandelse blant andre ledere hvor han måtte trekke sitt utspill tilbake og sa at de skulle vente til neste år og ta dette opp igjen, så er det sannelig behov for at noen tør å stå opp og si klart i fra hva dette er. Tror du virkelig at Paulus, for deg som er vel kjent med Skriften, ville anerkjent deres lære på så mange områder? Når Francis inviterer muslimen Abbas til å be i Vatikanet om fred, hvilke avguder er det da som skal påkalles? Nei, våkn opp og se hvilke tider vi lever i og hvilket spill romerkatolikkene nå bedriver effektivt ledet an av Francis selv så ser du at de har et SKINN av Gudsfrykt, men fornekter dets kraft. Noe å ta med seg for komiteen på Hedmarktoppen som har invitert en jesuitt til å tale på sommer-konferansen i sommer. Så trist og så ute av det sunne evangeliske sporet at jeg håper mange våkner! ( Sjekk hva jesuittene står for, du som ønsker å grave dypere i dette så vil du forstå dybden av tragedien at det skal stå en jesuitt på Hedmarktoppens talerstol i sommer )."

Jeg synes han Aage har skrevet fasiten denne gang med  sangen:

 

"GÅ PÅ EVANGELISK MØTE VAR FOR MEG UTENKELIG. BE TIL GUD OG BLI EN KRISTEN, VAR DET INGEN MENING I. TENK Å LIGGE DER PÅ KNE OG ROPE HØYT 'HALLELUJA!' NEI, EN SÅDAN LÆRESETNING VIL JEG HOLDE MEG IFRA. JEG ER DØPT SOM GANSKE LITEN I EN KIRKE PEN OG STOR OG JEG TROR PÅ GUD I HIM'LEN, JEG SOM ALLE ANDRE TROR. JEG GJØR GODT MOT ALLE MENN'SKER, ER SÅ PEN OG PYNTELIG, SÅ Å BLI NO' BEDRE ENN MEG, DET SYNTES JEG VAR VANSKELIG. MEN EN KVELD JEG SATT ALENE, FIKK JEG PLUTSELIG SLIK TRANG TIL Å GÅ PÅ PINSEMØTE FOR Å HØRE SPILL OG SANG. OG JEG GJORDE SOM JEG TENKTE, OG TOK PLASS PÅ SISTE BENK. MENS DE TALTE OG DE SANG, SÅ BLEV JEG MER OG MER FORTENKT. PREDIKANTEN GJENTOK GANG PÅ GANG: "DU FØDES MÅ PÅ NY. INGEN KOMMER INN I HIM'LEN PÅ SITT GODE NAVN OG RY. EGEN GJERNING DUGER INTET, EI LITT VANN FRA PRESTENS HÅND. SKAL DU FRELSES MÅ DU FØDES VED DEN GODE HELLIG' ÅND." DENNE TALE GIKK SOM PILER, LIKE TIL MITT HJERTE INN, OG JEG KJENTE HVORDAN HERREN BØYDE NED MITT STIVE SINN. ALDRI FØR JEG HADDE SETT AT JEG SÅ STOR EN SYNDER VAR FØR JEG FIKK SKUE JESUS KRISTUS MORGENSTJERNEN KLAR. DET SOM FØR VAR MEG EN GÅTE BLE NU MEG EN VIRKELIGHET, ALT MITT EGET BLE FORDREVET AV GUDS STORE KJÆRLIGHET. Å, JEG KJENTE JEG BLE LØST OG FRI FRA TVILENS STERKE BÅND, MENS MITT HJERTE STRØMMET OVER OG JEG JUBLET I MIN ÅND. OG AV NÅDE FIKK JEG FØLGE FRELSEREN I DÅPENS GRAV, SIDEN FIKK JEG SELVE PANTET DA HAN ÅNDENS DÅP MEG GA. OG NÅ PRISER JEG MIN HERRE, ROPER HØYT HALLELUJA, OG DEN LÆREN JEG NÅ HAR VIL JEG ALDRI GÅ IFRA."

"De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i evighet.
Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg." Rom 1,25-28.

Paulus omtaler i dagens drypp det vi kaller homofili, dvs mennesker som er tiltrukket av sitt eget kjønn. Homofili var ikke akseptert i vårt land, Homofilt samliv mellom menn var straffbart i Norge frem til 1972 . Hvordan kan det som før ble regnet som synd, i dag regnes som rettferdig kjærlighet? Jeg vet at dette tema er omstridt innen kristne kretser også, for noen mener at Gud er kjærlighet og da elsker han også
homofili. De som holder skriftens ord mener homofili er synd, men at Gud elsker også de homofilie, slik som han elsker alle mennesker. På en debattside i en avis ble dette tema diskutert og da får en lese mange meninger.

En skriver:
"Gud elsker alle mennesker. Det gjør jeg også. Det ligger ikke på det stadiet. Det er ikke noen sanne kristne som ønsker de homofile noe ondt. Tvert imot. Det er ikke ond vilje som ligger bak Guds moralske karakter. Tvert imot. Guds karakter er kjærlighet. Når Han sier at vi
ikke skal drive hor, så er det av kjærlighet Han sier det, fordi det er hans
karakter å ikke drive hor. Når Gud har den karakteren, så forventer Han at vi også skal ha den fordi det ellers vil bli et nytt syndefall i himmelen. Gud elsker synderen, men hater synden. Ingen blir født homofile. Bibelen sier at det er en helt annen årsak (Rom 1:21-28). Men det forutsetter at man er mottakelig for at Gud er sannhet. Vi tror alle at vi har vår sak i orden med Gud. Problemet er at vi ikke vet dette fordi vi ikke kjenner Guds dom. Tør du satse hele ditt evige liv på en kjødelig lyst? Så tøff hadde ikke jeg klart å være, for jeg leser noe i Bibelen som jeg ikke tør se bort fra."

En annen skriver: "- men det er slik at i enhver generasjon er det et lite mindretall som fødes som homofile og beviset på det er oss. At man kan be og bli kvitt dette er like absurd som at man kan be om å få grønne øyne når man er født med brune øyne, men det ligger under min verdighet som kristent menneske å diskutere dette mer. De som er homofile er født sånn og må leve sånn akkurat som alle andre fysiske egenskaper vi er født med må vi leve med resten av livet, og jeg svare
ikke mer på denne tråden for å komme med synspunkter på Paulus utlegninger dithen at homofili er synd og tillært er så absurd at det går ikke an å diskutere det. Jeg er frelst av nåde og homofil og det er det - verre er det ikke! Men at jeg skulle la meg såre av pietistene som sier at jeg har lært dette, nei det gjør jeg ikke - jeg lar meg ikke såre selv om mange prøver med sin forkvaklede teologi å ramme oss!"

Regnbueflagget regnes over størstedelen av verden som symbolet på homofil frigjøring. Hva representerer regnbuen? Vi leser i 1 Mos 9,13-5:

"Min bue har jeg satt i skyen, den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden. Og det skal skje, når jeg fører skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyen, da vil jeg komme i hu min pakt mellom meg og dere og hver levende skapning av alt kjød, og vannet skal aldri mer bli en flom som ødelegger alt kjød."

Fariseerne tok en gang opp et brennbart tema med Jesus :
"Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn?"
Jesus svarte dem : "Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille."

Jesus sier at et ekteskap er mellom en mann og en kvinne, og at det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Som en
konklusjon på tema vil jeg avslutte med tanketanken til Jesu disipler : "Er mannens forhold til ektefellen slik, er det ikke godt å gifte seg!"
Jesus svar til dem var: "Ikke alle fatter dette ordet, bare de som det er gitt." Jfr Matt 19,10-11.

"Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også selv
oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus." 1 Pet 2,4-5.

Hva er forskjellen på en levende stein og en død stein? Er ikke en stein en stein uten liv og røre? Ut fra en normal tankegang så er en levende stein føyelig og bøyelig og formes etter omgivelsene den møter.
Det motsatte er en død stein, den er ikke føyelig eller bøyelig, men steinhard, som kan brukes i en steinmur om den passer inn sammen med andre døde steiner.

Peter forteller oss at Jesus er en levende stein, en som ble hjørnesteinen i grunnmuren til et åndelig hus. Når vi vet at vi troende er hans hus slik som Hebreerne 3,6 forteller oss :

"Men Kristus var tro som Sønn over hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss
av."

Peter oppfordrer oss til selv å bli oppbygd som levende steiner til et åndelig hus. Det er alltid lett å omgås mennesker som er lik oss selv. De tenker likt oss, liker å gjøre de samme ting som oss. Summa sumarum,
ingen problemer med å være sammen med slike mennesker, det er bare en fryd. Vi kjennes som levende steiner som sammenføyer seg etter hverandre og da hjørnesteinen i byggverket er Jesus selv, da vet vi at huset vil bli stående.
Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.
Æren tilhører altså oss som tror. Men for de vantro er den steinen som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot Ordet - til det er de også satt, sier Peter videre etter dagens drypp.

Men vi er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at vi skal forkynne hans storhet, han som kalte oss fra
mørket til sitt underfulle lys. Vi som før ikke var et folk, er nå blitt Guds
folk. Kan du nå skjønne forskjellen på en levende stein og en død stein?
Jesus sier om disse levende steinene :

"Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg." Joh 10,27.

Da er det om å gjøre å holde seg levende i Kristus, slik at vi kan lyse for andre, slik at de ufrelste kan få se Jesus gjennom vår livsførsel.

"Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?"
1 Kor 3,16.

"Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye. "Salmene 32,8.

"Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! - Og du tok bort min syndeskyld. Sela. Derfor, la hver from be til deg den tid du er å finne. Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå. Du er mitt skjulested! Du vokter meg for trengsel. Med frelses jubel omgir du meg. Sela. Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye. Vær ikke lik hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med. De vil ikke komme nær til deg. Den ugudelige har mange plager. Men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn. Gled dere i Herren! Dere rettferdige, fryd dere! Og juble, alle oppriktige av hjertet! "Sal 32, 5-11.

Salmisten bekjenner for alle og enhver : "Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld."
Hva skjedde da for han? Jo, Herren tok bort hans syndeskyld. Derfor oppfordrer han de menneskene som anser seg som fromme , at de ber til Herren den tid han er å finne. For du vet Hebr 3,7-8 sier :

 "Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter ..."

For om du bekjenner dine misgjerninger for Herren, den tid han er nær deg, så visselig, sier salmisten,
"når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå."
Deler av vårt land fikk visselig oppleve hva det var å møte vannflommene, torsdag 26.6. kom det et regn-og tordenvær over Østlandet som en skal lete en stund for å finne maken til. Vi har hørt om dette i andre deler av verden, men vi har ikke hatt de store nedbørs mengder, men vi har ikke gått fri. Salmisten vet at Herren er hans skjulested, som vokter ham under trengselstider. Vi som hører Jesus Kristus til har all grunn til å juble og være glad, for han har lovet å være med oss gjennom hele livet, om vi holder oss på hans veier.

Da er vi kommet så langt på året, at folk flest begynner å reise på ferie, konferanser etc. I Guds rike tar en ikke ferie, men virker der vi kan komme til med evangeliet. Jeg slipper derfor "mine får" som mottar disse dryppene ut på ferie , slik at de kommer ut og kan ta til seg av Guds føde på vandringsveien, og så  kommer jeg tilbake om Herren gir meg helse og dager til høstens drypp i august.

 

Det kommer en Ny Tid
  
Hør min venn som er bundet, du kan bli virkelig fri 
Du som lever i mørket. Det vil bli lys på din sti 
Om du falt på veien, så reis deg igjen 
Vær glad og frimodig. Husk Gud er din venn 

Kor:
 
Nå er det en ny tid i dette land
Ånden den faller setter hjerter i brann
Lenkene sprenger, og fanger blir fri
Ja nå er det en ny tid, det er miraklenes tid.
   
La oss aldri begrense Guds Ånd og Guds Kraft
La oss aldri fordømme dem som snublet og falt.
Det er kraft nok til alle, til å gå troens vei
Ja nå er det en ny tid for deg og meg.

God helg !

"Da dro folk fra Jerusalem og hele Judea og hele landet ved Jordan ut til ham og ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente syndene sine. Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Så bær da frukt som er omvendelsen verdig. Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene." Matt 3,5-9.

Johannes blir i ettertid husket som døperen Johannes. Han hadde fått en oppgave fra Gud og det var å døpe sine egne landsmenn i elven Jordan, idet de bekjente syndene sine. De omvendte seg fra sitt tidligere liv i synd, til et liv med Herren. Omvendelse handler om å skifte retning, om å snu seg bort fra noe. Johannes så også at mange fariseere og saddukeere kom til hans dåp, men de bekjente ikke sine synder, derfor kalte Johannes dem for ormeyngel. Han visste at de ikke var ærlige innfor Herren, men at de ville flykte fra den kommende vreden. Derfor bad ham dem bære frukt som var omvendelsen verdig. For de tenkte slik som folk seg i mellom tenker, jeg kjenner jo han og han kjenner de som tar avgjørelsen i saken. For Johannes påpekte at det nyttet ikke å si at de hadde Abraham til far, for Gud kunne reise
opp barn for Abraham av steinene som lå på stedet der.

Slik blir det med oss mennesker også, når vi skal ta et standpunkt i livet om hvem man skal tro på. Fester vi blikket på våre egne liv, så ønsker vi helst å tro på oss selv, og ser ikke noe problem i dette. Blikket vårt er vendt mot «verden», som betyr alt som ikke har med Gud å gjøre. Der står vi med et hjerte som feiler, et syndig
hjerte, som trenger både nåde og tilgivelse. Våre hjerter trenger å bli elsket og tatt hånd om, for hjertet lengter etter Gud, som har skapt oss.

Når man står i en slik posisjon, vil en omvendelse gi livet ny mening og retning . For det skjer noe i oss mennesker når vi får høre om Jesus i evangeliet.En
lengsel vekkes i hjertet vårt, en lengsel etter noe mer. Og for mange ender denne lengselen i konkret handling: Noen velger å være som en er i denne verden,
andre snur ryggen til den, og vender seg bort fra den, ja, de tar faktisk oppriktig avstand fra sitt tidligere liv, og fester blikket sitt på Jesus – vår frelser og forløser.

Paulus skriver i 2.Kor 5,15: "Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem."

Lukas evangeliet sier i kap 15, vers 7, sier Jesus at det er glede i himmelen over én synder som omvender seg.

 

Når du har tatt skrittet fullt ut med å følge Jesus , så har du omvendt deg, du har valgt bort livet med verden og gitt ditt liv over til Jesus. Hittil har du gått i én retning. Du vet kanskje at noe ikke er godt i forholdet til dine medmennesker. Du kan ha sagt eller gjort noe som har ødelagt de andres tillit til deg. Du har kanskje vært urettferdig eller uærlig. Når du vender om, må du gå i stikk motsatt retning i forhold til hva du gjorde tidligere. Du må gjenopprette tilliten, og rydde opp der det har vært uorden i livet. Kjennes det vanskelig å måtte vende seg om 180 grader? Det er ikke meningen at du skal klare det alene. Det er en som vil hjelpe deg! Jesus har
gitt oss et løfte: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Det går an å snu litt på disse ordene, og tenke seg at Jesus sier: Vend om til meg, du som lengter etter å kunne bli lykkelig tvers igjennom!

Det at vi omvender oss og bekjenner våre synder er en av de viktigste handlingene vi gjør for å bli kjent med Kristus som vår personlige frelser. Omvendelse er vår handling og Guds svar på vår handling er tilgivelse til oss gjennom Jesus Kristus, vår frelser.


"For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker." Tit 2,11


"Herre! Du skal hjelpe oss til fred. Alt det vi har gjort, har du utrettet for oss. Herre vår Gud! Andre herrer enn du har hersket over oss. Ved deg alene priser vi ditt navn "Jes 26,12-13.

Hvem er herre over ditt liv? For en som har tatt imot Jesus som sin frelser, så skulle svaret være lett. Jesus er min Herre i mitt liv!
Du vet mennesket har en kropp, en sjel og en ånd. Er du født på ny, så er din ånd og Den Hellige Ånd på lag. Men hva med din sjel? Har dine tanker blitt overgitt til Jesus, slik at du alltid kan gå i de ferdiglagte gjerningene som Ånden alt har lagt for din fot, dag for dag? Eller må du og jeg sanne som Paulus sier i Rom 7,15-25:

"Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er
god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden.
For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i lemmene mine ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til
fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre!
Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød."

Kroppen vår lyder normalt vår sentral i hodet, sier du til hånden: Gjør det og det! Ja, så gjør den det du sier.
Men Paulus ble oppmerksom på seg selv, at det var ikke alltid han gjorde det gode som han ville, men det onde som han ikke ville , det gjorde han. Men han takker Jesus Kristus for at han fikk tjene Guds lov med sitt sinn, men syndens lov med sitt kjød.

Dagens drypp sier "Alt det vi har gjort, har du utrettet for oss. Herre vår Gud! Andre herrer enn du har hersket over oss."

Jesaja sier i samme kapitel, vers 3-4 :
"Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit. Sett deres lit til Herren til alle tider! For i
Herren Herren har vi en evig klippe."

Sommerferien er begynt for mange allerede, og verdens lyster lokker menneskene lenger og lenger ut i syndens gap. Da er det viktig som en kristen og holde seg til Jesus Kristus.

 

"Og de som synger og spiller på fløyte, skal si: Alle mine kilder er i deg." Salme 87,7.

"Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje i hast. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og holder fast på det som der står skrevet. For tiden er nær." Joh åp 1,1-3

Paulus fikk denne åpenbaringen på øya Patmos, som var Jesu Kristi åpenbaring. Gud selv ga ham åpenbaringen for at han skulle vise sine tjenere det som må skje i
hast . Vi nærmer oss snart 2000 år siden denne åpenbaringen ble gitt av Jesus Kristus, budsendt av en engel til Johannes som var øya Patmos. Dagens drypp sier
at denne åpenbaringen "det som må skje i hast."

Mange har meninger om menigheten (bruden),om den skal oppleve trengselstiden som åpenbaringsboken beskriver skal komme over hele jorden. Utfra følgende to bibelvers så tror jeg at menigheten ikke skal komme inn i trengselstiden:
1) "Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden." (Rom. 5, 9)
2) "For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,han som døde for oss, for at vi - enten vi våker eller sover - skal leve  
   sammen med ham. (1. Tess. 5, 9-10)

Den kristne menighet skal altså bli spart for vreden. Det vil si at den skal ikke inn i trengselstiden. Johannes skrev ned 7 brev som omhandlet 7 menigheter i Lille-Asia, som også representerer den kristne menighet generelt. Brevene slutter med "Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!"

"Deretter så jeg - og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun, sa: Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette."(Etter menighetens opprykkelse til himmelen) (Joh. Ap. 4, 1)

Johannes ble bortrykket til Gud i Himmelen og derfra så han de forskjellige hendelser som ville finne sted på jorden. På samme måte tror jeg den kristne menighet vil bli rykket opp til Gud i Himmelen og betrakte trengselen som da er begynt på jorden fra Guds himmel, slik som Johannes opplevet å se inn i framtidens hendelser.
At menigheten ikke lenger er på jorden etter det 3. kapitlet i Johannes Åpenbaring, ser vi også av det forholdet at ordet menighet ikke blir brukt mer i teksten, men dukker først opp i bokens siste kapitel. (22, 16) Utfra dette så ser vi at de troende har fått en to-deling , dvs de som er bortrykket til Gud, og så er det de som må leve i
trengselstiden. Dette gjelder både jøder og hedninger.
- Antikrist spotter Gud og de som bor i himmelen. Dette skulle også tilsi at den kristne menighet ikke lenger er på jorda, jfr. Åp 13,6:

"Det åpnet sin munn til spott mot Gud - til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen."

Her blir det sagt at Guds bolig er dem som bor i himmelen, noe som skulle tilsi at den kristne menighet skal være i himmelen i trengselstiden, for Paulus sier i (1. Kor. 3, 16-17) : "Vet Dere ikke at Dere er Guds tempel, og at Guds And bor i dere? Om noen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er Dere". 
Leser vi i Åp. 4, 4 og 9-11, så ser en at en ny gruppe med mennesker må være kommet til himmelen, noen som ikke har vært der før, og det er de 24 eldste.

"Rundt omkring tronen var det tjuefire troner, og på tronene satt det tjuefire eldste, kledd i hvite klær og med kroner av gull på sine hoder."..

"Og når de fire livsvesener gir pris og ære og takk til ham som sitter på tronen, han som lever i all evighet, da faller de tjuefire eldste ned for ham som sitter på tronen, og tilber ham som lever i all evighet, og kaster sine kroner ned for tronen og sier: Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til og ble de skapt."

"Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe, og gullskåler fulle av røkelse, - det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Og de skal herske som konger på jorden." (Åp. 5,8-10)

Det nye som er kommet til i Himmelen, er de 24 eldste. Disse har vi ikke hørt noe om før i Bibelen. Det må bety at en ny avdeling eller en ny flokk er kommet til
himmelen,og de representerer både den ny-testamentlige menighet og de gammeltestamentlige troende som stod opp i forbindelse med Jesu død. (Matt. 27, 50-52) Idet de 12 eldste fra den gamle pakt og de 12 eldste fra den nye pakt, så må oppstandelsen for den ny-testamentlige menighet har funnet sted, for vi har
fått våre oppstandelseslegemer og er nå sammen med Jesus i Himmelen.

"La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er." Joh
14,1-3.

"Men da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra. Mange fulgte ham, og han helbredet dem alle." Matt 12,15

 

Hva var det Jesus fikk vite, som gjorde at han dro videre?   Bakgrunnen for det hele var at han hadde nettopp helbredet en mann med en vissen hånd. Det var det normalt ingen som hadde noe imot at mennesker ble friske, men det var noen som passet på "bokstaven" i Moseloven, og den mente de sa at ingen hadde lov til å helbrede noen på en sabbat. Denne mannen ble nemlig helbredet på en sabbat og derfor gikk fariseerne ut og la planer mot ham om å få ryddet ham av veien. Jesus oppfanget deres planer og dro fra stedet, men mange dro med ham, somm igjen resulterte i at Jesus helbredet alle sammen.
Vi som lever anno 2014, vi lever i Ordet som  Hebr 13,8 sier: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid."
Er dette sant? Helbreder Jesus gjennom sitt folk i dag?

 

Nylig leste jeg følgende beretning fra den svenske evangelisten, Tommy Lilja , om hva Guds kraft utfører i dag:
" Nettopp Guds kraft var virkelig påtagelig ved den siste kampanjen i Awasa, Etiopia. En ung mann i 25 års alderen hadde fra barnsben vært dypt deprimert og har aldri villet leve. Flere ganger hadde han forsøkt å ta livet av seg. Denne kvelden skulle han gjøre et nytt forsøk, og denne gangen hadde han lyktes. I dette mørke og på vei for å dø, måtte han passere kampanjeplassen. Han merket ikke hva som pågikk, depresjonen var total, han skulle dø. Da han passerte kirken hvor jeg akkurat da prekte om Jesus, ble han slått til bakken av en usynlig kraft, og han lå besvimt i 30 minutter. Da han våknet hadde han møtt Jesus. Dødsangsten og den livslange depresjonen var borte. Han kjente for første gang i sitt liv glede. Da han forklarte det for meg og pastorene etter møtet, både lo og gråt han. "For første gangen i mitt liv vil jeg leve!" ropte han.
- I samme møtet fantes det en ung jente i 10 års alderen. For et år siden brakk hun armen, men foreldrene hadde ingen mulighet til å ta henne med til en lege, så armen legte seg selv. Armen ble hengende fast. Jenta hadde store smerter. Under forbønnen kom Guds kraft over henne - det smalt til i armen som rettet seg ut! Da jenta kom opp til meg på scenen, gikk det ikke an å se at armen i det hele tatt hadde vært brukket. Den var perfekt!"

 

Jødene i Øst Ukraina blir utsatt for hat , de jødiske butikkene blir vandalisert, og jødene blir oppfordret til å registrere seg. Dette minner oss om situasjonen som var i Tyskland på 30-tallet. Flere rabbinere oppmuntrer derfor sine forsamlinger til å fly til Israel. La oss be om iver for jødene til å dra hjem til Israel.

"Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har." Fil 1,30

God helg!

"Og du skal si til dem: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Vend om til meg, sier Herren, hærskarenes Gud, så vil jeg vende om til dere, sier Herren, hærskarenes Gud. Vær ikke lik deres fedre, som de tidligere profeter formante med disse ordene: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Vend om fra deres onde veier og deres onde gjerninger! - Men de hørte ikke og aktet ikke på meg, sier Herren." Sak 1, 3. 4.

Vi har et ordtak som sier at vi lærer av våre feil. Hva mener en da? Jo, har du gjort en feil, en tabbe i livet, så er man på vakt for å gjøre samme tabbe en gang til.
I dagens drypp sier Herren at "Vend om til meg, sier Herren, hærskarenes Gud, så vil jeg vende om til dere, sier Herren, hærskarenes Gud."
Dette var ord til sitt eiendomsfolk jødene, at Herren sa disse ord, men i dag gjelder de for oss hedninger også. For Jesus Guds sønn kom for opprette en bro mellom oss og Gud, han ga sitt eget liv for at vi skulle få våre synder tilgitt ved Jesu blod på Golgata kors.

Så i dag lyder ordet fra Jesus til oss mennesker :

"Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" Matt 11,28

Da er Herrens ord de samme til oss som til jødene :  "Vend om fra deres onde veier og deres onde gjerninger!"

 

Måtte ikke det norske folk gjøre som jødene i sin tid gjorde, at de hørte ikke og aktet ikke på Herren. Det er i dag vi har nådetiden, slik at vi kan få frelse i Jesus Kristus. Tidens tegn for at denne nådetiden går mot slutten er synlig for alles verdens øyne om vi vil innse hva vi hører og ser hva som skjer i vår verden. Ord som går igjen er katastrofer, kriger, hungersnød og forfølgelser etc.

Jesus sa til sine disipler når de så disse tegn :

"Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til." Luk 21,28

Hvilken forløsning snakker Jesus om? Jeg tror det er Paulus oppmuntring til oss i 1 Tess 4,15-18:

"For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn.
For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp.Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene."

Noe å se fram til for alle som vil leve og tro på Jesus og hans ord.

"Så sa Herren til Noah: Gå inn i arken, du og hele din husstand! For bare deg har jeg funnet rettferdig for meg i denne slekt. Av alle rene dyr skal du ta deg ut sju par, hann og hunn, og av dyr som ikke er rene, ett par, hann og hunn, likeså av himmelens fugler sju par, hann og hunn, for å holde deres slekter i live på hele jorden. For sju dager heretter vil jeg la det regne på jorden i førti dager og førti netter, og jeg vil utslette fra jordens overflate hvert levende vesen som jeg har skapt. Og Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham." 1 Mos 7, 1-5.

 

Jesus henviste til Noahs dager hvordan de var , for slik skulle det bli når Menneskesønnens komme ville inntreffe. Jesu ord lyder:

 ”Som det var i Noahs dager skal Menneskesønnens komme være. For liksom de i de dager før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ble gitt til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken.” (Matt.24,37-38)

 

Når vi leser 1. Mos. 6,4 om  kjempene som var på jorden i den tiden, så  var de Guds sønner, som her var "de falne engler" jfr 2 Peter 2,4. De gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn  i gammel tid, de navngjetne. Satan strategi var allerede på den tiden  å besmitte kvinnene på jorden ,slik at ikke Jesus kunne bli født i sin tid. Hva var det som var så spesielt med Noahs dager? Hvordan var situasjonen på jorden? Bibelen sier at ondskapen var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang. Herren angret at han hadde skapt mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. (Jfr
1.Mos.6,5-6).
       
Den parallelle situasjon mellom Noahs tid og vår tid – dvs rett før Jesus kommer, er tegnene på "vannflommen" som nærmer seg. Vi mennesker som lever i dag ser og hører om de mange "katastrofer etc" som skjer nå, men menneskene bryr seg ikke om det. Vi er mest opptatt med de dagligdagse gjøremål, akkurat slik som på Noahs tid. Tegnene på Jesu komme er til stede men vi mennesker bryr oss ikke om det.

Byggetiden for arken før vannflommen kom regnes til 120 år. Menneskene lot seg ikke advare – men de åt og drakk og tok til ekte og gav til ekte – som før. Var de så vant til tegnene at de hadde mistet reaksjonsevnen til alvoret i situasjonen? –Men den dagen Noah gikk inn i arken, da hadde Gud ventet langmodig i 120 år mens Noah bygget arken (Jfr 1.Peter 3,19). Menneskene hadde lang tid på seg til å omvende seg, men de ville ikke.

Livet på jorden da Menneskesønnens komme ville inntre skulle være slik, som i Noahs dager. Vi ser i dag "tegnene" som Jesus gav oss for tiden før hans gjenkomst.
Slik Gud ventet 120 år på Noah mens arken ble bygget – slik venter Jesus på at hans brud skal gjøre seg rede til hans komme – det er" nådetiden" som vi forbruker.
Folket skulle i disse tider søkt menigheten, da vi opplever en tid av håpløshet og nasjonal nød. Hva er så grunnen til at folket ikke søker til menigheten i dag?
Jo, det er fordi den har ødelagt sin egen innflytelse ved å kompromisse med verden. Hvorfor skal en søke til menigheten, når det er ingen forskjell på den og verden utenfor?

Fikk enda en drøm forleden natt:

Jeg befant meg på flukt oppi et fjellandsskap . Hvorfor var jeg der? Jo, jeg så store vannmasser komme nedover fjellene og fyllte alle dalene i området. Farten på vannmassene var enorme og jeg så meg rundt i fortvilelse, hva skulle jeg gjøre? Jeg fant ingen andre mennesker i min nærhet, jeg var ensom og forlatt, men tenkte på alle de andre menneskene som bodde i dalene. Jeg peilet meg inn ! Skulle jeg ta til venstre eller til høyre, eller skulle jeg bare fortsette rett fram?
Jeg gikk høyere og høyere i fjellet, snart så oppdaget jeg en høyspentlinje som gikk like over hodet på meg. Da tenkte jeg : Pass deg for kraftlinjene, kommer du bort i dem, så er du død.
Ferden gikk videre oppover, men jeg måtte stadig se hvor vannmassene tok veien. De nærmet seg styggelig, jeg syntes kraftlinjene var nære ved meg. Da våknet jeg
og drømmen sluttet der.

Tydningen jeg får er følgende skriftord :

"...Fly opp i fjellene for at du ikke skal bli revet bort! Men Lot sa til dem: Å nei, Herre! Se, nå har din tjener funnet nåde for dine øyne, stor er den miskunnhet du har vist meg ved å berge livet mitt. Men jeg er ikke i stand til å flykte opp i fjellene uten at ulykken kan nå meg så jeg dør. Se, byen der borte er nær nok å flykte til, og den er liten. Jeg ber deg, la meg få flykte dit - er den ikke liten? - så jeg kan berge livet! Da sa han til ham: Se, også i dette har jeg hørt deg. Jeg skal ikke ødelegge den byen du har talt om. Skynd deg, flykt dit! For jeg kan ikke gjøre noe før du er kommet dit. Derfor har byen fått navnet Soar." 1 Mos 19,17c-22.

Vår Noahs ark i dag er JESUS, se til at vi er kommet fram til ham, før "vannflommen" kommer! Kraftlinjene er Gud den allmektige, ingen overlever om en kommer borti ham. Det er kun gjennom Jesus vi har adgang til Gud.

"Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!" Matt 24,13.

 

I en bibelkommentar til dette dryppet leser en :

" Å holde stand i en konflikt, holde ut under stress, stå fast, tåle press, vente rolig og modig. Det er ikke en passiv resignasjon overfor skjebnen og ren tålmodighet, men en aktiv, energisk motstand mot nederlag som fører til ro og tapper utholdenhet."

 

Jesus er vår frelser og redning for evigheten. Greier vi å holde stand i konflikter, ikke la stress overvinne oss, men at vi står fast på Ordet selv om presset kan være hardt mot oss kristne. Ordtaket sier at "den som venter på noe godt venter ikke forgjeves." Israel er blitt et selvstendigt land etter mange år i utlendigheten, så kom tiden da Herrens profetiske ord gikk i oppfyllelse, det skjedde 14. mai 1948.I dag blomstrer landet og jødefolket øker i antall, de kommer fra hele verden til Israel, sitt
eget land, som Gud lovet Abraham for flere tusen år siden. Bibelen har mange profetier som ingen har forstått før i disse dager, for eksempel det som står i 5. Mos 33,24 :

"Og om Asjer sa han: Velsignet fremfor sønner være Asjer! Må han være den kjæreste blant sine brødre og dyppe sin fot i olje!"

 

Verdens Energiråd (World Energy Council) har gitt et foreløpig anslag på at Israel kan utvinne så mye som 250 milliarder fat olje av skiferoljefunnet sørvest for Jerusalem. Det er den tredje største oljereserve i verden, etter USAs og Kinas. Men den gjør at Israels stiller likt med Saudi-Arabia i potensielle oljereserver. På kort tid er verdens energikart, som har bestemt geopolitiske forhold og maktallianser til araberverdenens fordel, snudd fullstendig på hodet. Den arabiske verdens ledende oljeprodusent vil i framtiden kunne bli sidestilt med Israel.

I dag ser vi at dette peker mot oppfyllelse av Guds løfter til sitt utvalgte eiendomsfolk  Israel, de har holdt ut som et folk i alle disse årene, ingen andre folkeslag kan vise til slike resultater som jødene har greitt. Vi venter på at vår frelser Jesus skal komme for å hente bruden, jødene venter på sin Messias som skal være konge for
dem, slik som kong David i sin tid.

"Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som
himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. "

"Men midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte! " Matt 25,6

I sangen I den stille klare morgen lyder koret :

"Se han kommer! Jesus kommer! Fikentreet står i blomer, Vår forløsnings time kommer! Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn."

Er vi lyttende etter lyden av Jesu fortrinn? Eller er vi bare opptatt med oss selv og omgivelsene rundt oss? Hadde nylig en drøm om en hendelse som vi i storfamilien vår skulle ta hånd om. Oppdraget var å ta imot kongen som skulle komme på besøk til oss, men samme dag skulle en predikant komme til oss også. Jeg satte folket i sving med de forskjellige gjøremålene. Noen av folket skulle ta imot kongen og være hans vert, mens jeg og de andre i flokken skulle ta seg av predikanten.Dagen kom og kongen og predikanten kom som avtalt, men hva med mottaksvertene? Nei, de var opptatt med alle sine egen gjøremål, at kongens ankomst var gått dem helt forbi. De var ikke rede da kongen kom, hva som skjedde med kongen videre fikk jeg ikke se.
Men hva skjedde med predikanten da? Jo, han ble hentet og anvist bolig som han skulle overnatte i. Men hva med møteopplegg etc? Dagen gikk og alle var opptatt med sitt, men da spurte jeg de andre om de hadde gitt predikanten mat? Nei, de hadde helt glemt ut mannen. Da fikk jeg tak i noen pølser etc som var igjen etter vi andre hadde spist. Jeg tok pølsene i hånden og gikk opp til predikanten med, men på veien, tok et av mine
barnebarn å rappet til seg halve pølsen fra meg. Hva er du gjør, sier jeg, du har jo nettopp spist. Ja, men han var faktisk enda ikke mett. Da var jeg litt forlegen da jeg ga predikanten resten av pølsene. Predikanten sa ingen ting, men tok imot det han fikk. Der sluttet drømmen!

Hvilke tanker fikk jeg etter denne drømmen?

- Jeg tror "storfamilien min" representerer menigheten. Kongen er jo Jesus. Predikanten må representere Jesu tjenere, Guds sendebud.
Hva hører en folket vårt sier om vår egen konge i dag? Det er ikke mange som er opptatt om han reiser dit eller dit, det er liksom det samme hva han finner på, det angår ikke oss i det daglige livet. Andre av yngre garde
sukker og undrer seg på hvor lenge kongehuset vil bestå i landet vårt. De er likegyldigheten som råder.
- Hva med oss som troende, som vet at Kong Jesus kommer snart? Er vi klar for våre oppdrag som verter for Kongen? Ja, vi har hørt om beskjeden, men du vet vi har nok å gjøre hver dag med våre gjøremål. Men vi
skal nok ta oss av Kongen den dagen han kommer!
Men det som vi må forstå, er at Kongen er ikke opptatt med dem som ikke er opptatt med ham, for Kongen kommer nemlig for å hente de som er klar til å dra med ham til Kongens hjem. Derfor
blir det ingen vertskap for oss, det er kun spørsmål om du ER  reiseklar når Kongen kommer? For her venter ikke Kongen på noen et sekund, nei, på et atomtedel sekund dra vi opp til Kongen i skyen.

Hva representerer predikanten?

Jeg tror han representerer Guds profeter i dag. Vi hadde fått vite når han skulle komme, men hadde ikke lagt opp til samlinger hvor han kunne preke. Han ble satt til side, "tak over hodet" fikk han, men vi kontaktet ikke ham før jeg tenkte på mat til ham. Selv da ble ble pølsen revet i to av et av barnebarna, for han var enda ikke mett.
- Hvordan skal en tolke den drømmen?
Vi har hatt og har Guds profeter, sendebud, i blant oss. Men vi tar ikke hånd om ham eller hans budskap, for slike "raringer" er ikke lette å forstå seg på. Selv maten han skulle få ble amputert av "barnebarn". Er ikke dette dagens praksis? Guds tidende blir gjerne ikke praktisert av våre barnebarn, men en kan alltids gi noen slanter om jeg skulle ha dem for hånden.

I Malaki 3,10 står det: "Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!"
Velsignelse følger med om vi gir 10% av vår inntekt til Herren. Ja, men kjære deg, Herren trenger vel ikke penger for å leve? Nei, sant nok, men vi vil jo gjerne betale for maten vi inntar, når det står i vår makt å gjøre det.
Da spør jeg : Hvem får du din mat fra? Jeg mener ikke mat for kroppen din, men den åndelige maten - Guds ord.

Tja, den som gir meg oppmuntring og glede i mitt Guds liv er å se på Visjon Norge på tv, Gospel Channel og Kanal 10 Norge. Dessuten blir jeg så oppmuntret når jeg hører og leser om hendelser som skjer i Israel. Hva
med din lokale menighet? Nei, slik som min situasjon er, så er det TV, radio og aviser som gir meg noe.

Skal ikke all tidende gå til den lokale menighet?  Jo, om det er der du får ditt "livsopphold" dekket, så betaler du for det. Gaver etc kan du gi i tillegg til dem du har tro for trenger penger i andre Guds arbeidsfelt. 

 

"Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen. " Matt 16,16-17.

Å bli en kristen kan studeres av fagfolk med universitetsutdannelse og som da intervjuer personer som er blitt kristne, videre de som har forlatt kristentroen. En "fagmann" var kommet fram til følgende konklusjon, at en må se på omvendelse som en prosess. Han delte denne prosessen inn i sju stadier, som dertil ikke trenger å følge  en fast kronologisk rekkefølge for stadiene, men omvendelsesprosessen kan gå fram og tilbake mellom stadiene. De sju stadiene han  var kommet fram til var:
Kontekst, krise, søken, møte, gjensidig påvirkning, forpliktelse og konsekvenser.

 

Å studere seg til å bli en levende kristen person er som å spise av kunnskapens tre, du kommer ikke lenger enn teorien, det levende ord er skjult for den vise i egne øyne, jfr.Matt 11,25

"På den tiden tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige."

 

Hvordan blir man en kristen da?  En mann fortalte  at han traff ei jente som var kristen. Og alle vennene hennes var kristne. Det ble da til at de snakket endel om Jesus og så begynte han å tenke litt på det selv, uten at han tok noe standpunkt eller noe sånt.  Men årene gikk og mannen begynte å bli skikkelig misfornøyd med livet sitt, selv om han hadde en bra jobb, tjente bra penger, hadde ei pen jente, gode venner og hadde egentlig alt en kan be om. Men han var ikke tilfreds… Det måtte være noe mer bortsett fra det han så, opplevde og tok på hver dag. Hva var det som manglet? Resultatet som han kom til var at han manglet Jesus i sitt liv. Da var det godt å ha en medhjelper som kjente Guds ord, hvorpå Paulus "oppskrift" ble sitert og fulgt opp:

 

"For dersom du med din munn bekjenner at Jesus  er Herre, og iditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse." Rom 10,9-10.

Menneskene er kommet langt i sin kunnskap om seg selv. De forsker og eksperimenterer på mennesker og dyr , selve målet deres synes å være å skape liv. De har laget roboter som gjør "dritt arbeid" for bedriftene, arbeid som er kjedelig, men krever hårfin nøyaktighet. Om dagen skulle være der , at menneskene kan skape liv, mennesker, da tror jeg Gud vil reise seg i himmel med å si : Nå er det nok!  Så begynner en  ny tid hvor Gud regjerer og styrer fullt ut over sitt skaperverk. Men inntil den dagen kommer så er det mer påkrevet enn noen sinne å være født på ny og ha Jesus i sitt hjerte. For Jesus kaller oss som tror på ham for "bruden" også kalt menigheten, som han en dag vil hente hjem til sitt Faders hus i himmelen. Derfor må en være rede til en hver tid, ikke ha noe utestående med noen som det står til deg å gjøre opp med.

 

"Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er."! Åp 22,12.

 

God helg!

"Jona gikk en dagsreise inn i byen og ropte: Om førti dager skal Ninive bli ødelagt. Da trodde folket i Ninive på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små. Da saken kom Ninives konge for øre, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg. Og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. Han lot rope ut i Ninive: Etter påbud av kongen og hans stormenn, skal verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting! De skal ikke smake mat og ikke drikke vann. Men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt, og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville 10.

Men dette syntes Jona meget ille om, og han ble harm. Han ba til Herren og sa:

"Å Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg ennå var i mitt hjemland! Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne. For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. Så ta nå, Herre, mitt liv! For jeg vil heller dø enn leve."

For en egoist, her sparte Herren tusenvis av mennesker i en by, som det gikk 3 dagsreiser å gå igjennom, og så sutret Jona for at hans budskap fra Herren ikke
ble fullført, fordi folket bad Herren om nåde og de fikk det. Profeten Jona visste at Herren sikkert ville angre på sin beslutning om å ødelegge byen, hvis de omvendte seg til Herren, derfor stakk han først av fra oppdraget Gud ga ham, men angret etter sjøreis , hvor han ble lempet over bord. Herren sendte da en stor fisk som slukte ham hel og som senere spyttet han på land.

 

Budskapet som lyder fra Herren i dag til verden er : 

"Vær ikke lik deres fedre, som de tidligere profeter formante med disse ordene: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Vend om fra deres onde veier og deres onde gjerninger! - Men de hørte ikke og aktet ikke på meg, sier Herren." Sak 1,4

Jesus er vår frelser fra denne verdens synd som bor i menneskene. Gud vil at vi skal ta imot hans frelse, slik at vi kan leve sammen med ham for evig. Derfor er det alvorlig for en hver som hører Herrens røst i dag og ikke vil omvende seg fra sine synder. De ville fått profeten Jona til å juble om Ninives befolkning avslo anledningen om å omvende seg til Herren, da gikk ikke Jona forgjeves med budskapet. Måtte vi aldri komme dit hen, at vi glemmer de menneskene som ikke har hørt budskapet om Guds frelse i Jesus Kristus.

Profeten Jonas levde ca. år 800 før Kristus. Historien om denne mannen har vært kjent for store og små opp igjennom tidene. Da jeg gikk på søndagsskolen lærte vi at Jona ble slukt av en stor hval, men i dag er dette erstattet i Bibelen med -

"Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jona. Og Jona var tre dager og tre netter i fiskensuk."

"For likesom Jona var tre dager og  tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte." Matt 12,40


" Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren,
han som skapte himmel og jord. Han lar ikke din fot bli ustø,din vokter blunder ikke. Nei, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge, han er ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen og månen ikke skade deg om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid." Salme 121

Hvor mange av oss gjør som salmisten, når vi er i en fortvilet situasjon og vet ikke ut eller inn på en sak?  Det skulle jo være vår første tanke som en troende, at dette går jeg til Herren med. Ved å løfte våre øyne opp mot fjellene, så vil våre blikk i alle fall komme bort fra oss selv. Men fjellene hjelper lite om du ikke vet at over
fjellene kommer himmelhvelvingen og det uendelige universeret. Her kommer vår tro inn, for vi vet at vår hjelp må komme ifra Herren, det var Han som skapte oss og Han skapte himmelen og jorden også. Vi skulle aldri komme i den situasjonen at vi ble fortvilet over noe som møtte oss i hverdagen, der vi  ikke kunne slappe av i Guds varetekt. Herren er Alfa og Omega , ja, Herren er begynnelsen og slutten.

Tenker mange ganger på det som skjer rundt om i verden i dag, og hva om dette ville ramme oss? Krig,katastrofer, oversvømmelser, sult og forfølgelser etc!
Da toner Ordsp 24,10 i mine tanker: "Mister du motet på trengselens dag, da har du liten styrke."      
Ja, da skjønner jeg at jeg mangler styrke om jeg går ned for telling bare på tanken om trengsler.

Det var som en mann som var hard prøvet i livet sitt med motganger, sykdom og familie og som trøstet seg til
Herrens ord i Salme 23,4:

"Selv om jeg går i dødsskyggens dal,frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg."

Men han kunne ikke forstå at Herren var med ham i hans situasjon i "dødsskyggens dal", hvorpå Herren sa til ham: Men så er du heller ikke i dødsskyggens dal.
Vi har nok noen ganger lett for å male situasjonen verre enn den er i Herrens øyne, Herren ser jo begynnelsen og slutten på prøvelsene våre.

La denne dagen være en gledens dag, selv om motganger møter oss, så siterer vi sammen :

"Men gleden i Herren er deres styrke," sa Esra ,jfr Neh 8,10.

"Gi du ville flerre himmelen og fare ned, så fjellene skalv for ditt åsyn, som når ilden setter tørre kvister i brann og får vannet til å koke - for å kunngjøre ditt navn for dine motstandere, så folkene skalv for ditt åsyn, når du gjorde forferdelige ting som vi ikke ventet, når du for ned, og fjellene skalv for ditt åsyn! Fra gammel tid har jo ingen spurt eller hørt, og intet øye sett noen annen gud enn deg gjøre slikt for dem som venter på ham." Jes 64,1-3.

Vi har nett hatt pinse, da blir det fokus på Den Hellige Ånd, som Gud sendte over disiplene på pinsedagen, da de var samlet i Jerusalem. Det ble en enorm vekkelse blant menneskene i Jerusalem , og fra den dagen begynte Guds menighet på jorden å innbefatte alle menneskene. Alle dem som ville ta imot frelse i Jesus navnet ble
med og Gud selv la dem til menigheten.Jeg leste nylig bibelkommentar til dagens drypp, hvor den sier følgende:

 

"Fryktinngytende og uventede under" er en perfekt beskrivelse av ekte vekkelse, for det uforutsigbare og uvanlige er karakteristisk for store åndelige vekkelser. Det er viktige at vi ber om at Gud forbereder åndelige ledere for et slikt "fryktinngytende" besøk av Den Hellige Ånd. Be om at de vil:

1) Forstå Åndens veier og gi rom for Gud.

2) Være sensitive og fleksible overfor alt det nye som Gud vil gjøre.

3) Være grepet av frykt for Herren og befridd fra menneskefrykt.

4) Innse at frykten for Herren er kilden til den visdom de trenger så sårt.

5) Få et sterkt ønske om å være radikalt sanne og at de omvender seg fra alt hykleri, at de ikke vil være opptatt av å tekkes mennesker eller å bli kjendiser.

 

Den som  være en god leder/pastor i dag som ikke vil tekkes mennesker eller å være på kjendistoppen, de vil før eller senere få  bl.a.dette spørsmålet:

Er det ok å ha ho­mo­fi­le fø­lel­ser? Svaret fra en pastor var:

Er det feil å ha fø­lel­ser? Nei, for da ville målet vært å være en robot. Er det da feil å ha ho­mo­fi­le fø­lel­ser? Nei. Er det feil å ha he­te­ro­fi­le fø­lel­ser? Nei.
Men det er synd å leve ut sine fø­lel­ser, om det ikke er i et ek­te­skap god­kjent av Gud? Ja, både for ho­mo­fi­le og he­te­ro­fi­le. Og alle andre, for Gud gjør ikke for­skjell på folk. Han vil at alle men­nes­ker skal bli frelst og komme til sann­hets er­kjen­nel­se. Og det betyr å ikke leve etter ens fø­lel­ser, noe som uan­sett ikke er en­kelt.

"Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker - eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til
lags, da var jeg ikke Kristi tjener." Gal 1,10

"Den pakten jeg hadde med ham, var liv og fred, det ga jeg ham for at han skulle frykte meg. Og han fryktet meg og hadde ærefrykt for mitt navn." Mal 2,5.
 
I går skrev jeg følgende i dryppet : "Navnet Jesus Kristus er over alle ting, hver en sykdom må bøye seg i det navnet, hver en mennesketunge skal en dag bekjenne, at sannelig, Jesus Kristus er Herre."
 
Det gikk rolig for seg helt til lunsj i dag. Jeg var på besøk hos en av mine 5 døtre. Maten smakte  godt og kaffien likeså, men som lyn fra klar himmel startet et mageonde uten like. Jeg forsøkte å ikke vise en mine for min tilstand, men omsider fant jeg det klokest å komme meg hjem.  Vel hjemme begynte det med smerter ved akslekene og siden i ryggpartiet. Jeg tok blodtrykket, men alt var ok. Da ville kona måle om jeg hadde feber, men den var fin.
Men så skjedde det noe med kroppen min, jeg begynte med skjelvinger i hele kroppen og frøs noe forferdelig. Hva var dette for noe? Jeg krøp under dynene i senga og tok på meg ullkufte. Men det ble ikke bedring, så kona tok fram febermåleren igjen. Jo, nå viste den stigning og så omsider tok frysningene slutt og kroppen "kokte".
 
"Salv meg og be , så må det slutte, "sa jeg til kona og en datter. Rådene fra mine døtre var at jeg kunne ta en feberdempene tablett, så ville det hele ordne seg. Men sta som jeg er på tabletter, så sa jeg nei. Da bad jeg om et ord fra skriften, som ble dagens drypp.
 
Feberen sank og nå er jeg ved PC-en og skriver dryppet for morgendagen.  Da jeg åpnet e-posten, så hadde en broder i Herren skrevet følgende til meg:
"Shalom Hans.
Vi står innfor store forandringer, både i Gudsrike og vårt samfunn. Mørke blir mørkere og lyset blir lysere. Situasjoner rundt oss vil forandres, noe til det bedre og noe blir verre. Det Gud står bak og Han har velsignet vil bli større og mektigere, men det som er menneskeverk vil ikke kunne bestå. Guds levende ord blir mere og mere aktuelt å stå på. Ordet vil aldri forgå. Det Gud har sagt i sitt Ord, blir oppfylt. Vi trenger å overgi oss helt til Herren og la Han bli herre i våre liv. Jesus kunne ikke gjøre noe annet, nå Han var på jorden enn det Hans far viste Han i bønn og tilbedelse. Vi må innse at det også gjelder oss som tror. Vi må høre fra Mesteren og handle på de signaler Han gir oss.
Vi er død med Jesus Kristus, begravet med Kristus og så er vi oppreist med Ham.
Dersom ikke hvetekornet kommer i jorden og dør blir det ingen frukt.
PS. Dessverre har ikke alle latt seg begrave med Kristus i dåpen. Denne viktige sannhet må frem i lyset igjen. DS."
 
Ha en god helg med Jesus!
 

"La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden - ja, døden på korset. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre*, til Gud Faders ære." Fil 2,5-11.

Det lyder en sang : "Hvilken mektig Gud vi har, hvilken mektig Gud vi har. Ja, hvilken mektig Gud vi har,ja,hvilken mektig Gud vi har."
Hva sier Bibelen om dette navnet? Jesus sier i Joh 17, vers 11b-12 :

"..Hellige Far! Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, likesom vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg."

Navnet Jesus Kristus er over alle ting, hver en sykdom må bøye seg i det navnet, hver en mennesketunge skal en dag bekjenne, at sannelig, Jesus Kristus er Herre. Daglig blir folk forvandlet i dette navnet, de starter et nytt liv, og det gamle livet i verden er borte.
- Peter og Johannes var en gang på vei opp til templet og der møtte de en tigger som var lam. Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa: "Se på oss!" Han så da oppmerksomt på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa: "Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn - stå opp og gå!" Og han grep tak i hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, og han sprang opp og sto og gikk omkring. Jfr.Agj 3,4-8.

En annen som fikk oppleve å møte Jesus i sitt hjerte, var en etiopisk hoffmann, en mektig embetsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, han hadde kommet til Jerusalem for å tilbe, men han var da dette hendte på hjem. Han satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja´s bok. Avsnittet i Skriften som han leste, var dette: "Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn.I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Hvem kan fortelle om hans ætt? For hans liv blir tatt bort fra jorden." Jfr.Jes 53,7.
Filip forkynte han evangeliet om Jesus for ham og hoffmannen spurte så hva som var i veien for at han kunne bli døpt? Da sa til Filip til ham:

"Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn!" Agj 8,37

Tror du og det? Da er alt mulig for den som tror på Jesus Kristus, han er Alfa og Omega, begynnelsen og slutten.

"Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige." Åp 1,8

"For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land." Joel 3,6-7.

Israel er Guds eiendomsfolk, som han selv tok ut til å være det. Gud sa til Abraham :

"Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal
li en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner
deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes." 1 Mos
12,2-3.

Vi som nå lever i 2014 hører stadig om deling av Israel av de politiske stormaktene, men de har ikke fått med seg Guds løfter til Abraham. Men en ting er de opptatt av og det er at Israel må gi land for fred. Men dette har Gud sett ville komme og han gjorde da en redningsplanke for hele verdens befolkning, han sendte sin sønn til verden, slik at verden skulle få del i ABRAHAMS velsignelse. For Skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovt, ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Loven er tuktemester til Kristus. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. Alle er vi jo
Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For vi, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd oss Kristus.
Da er her ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For vi er alle én i Kristus Jesus. Og hører vi Kristus til, da er vi Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet. Jfr.Gal 3,24-29.

 

Men det kommer en dag da Herren skal holde rettergang i Israel mot alle dem som ikke ville ha jødene med på "laget". Herren Gud vil selv ordne opp i Josjafats dal med alle hedningefolk. Måtte vi alltid være i ABRAHAMS velsignelse, dvs at vi lever et liv med Jesus Kristus. Når det går landet Israel godt, så går det godt for oss også som har Jesus som herre i våre liv.


"Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen." Matt 10,32.

"Du skal vite og forstå: Fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder

ødeleggelsen." Dan 9,25-27.

Dagens drypp er en profeti gitt av engelen Gabriel til profeten Daniel ca 550 år f.Kr. eller der om kring. Daniel ble bortført til fangenskap i Babylon og var der hele
perioden på 70 år. Dagens drypp har kommet langt i oppfyllelse, for vi har allerede kommet forbi de sju ukene og de sekstito ukene. Fyrsten som skulle komme var Messias, Jesus Kristus, som etter de sekstito ukene skulle "Den Salvede utryddes og intet ha." Dette skjedde ca år 33 e.Kr. Og vi vet at
Jerusalem, byen med helligdommen, ble ødelagt i år ca 70 e.Kr. av romerne, da de ødela tempelet.
Fram til tiden før år 70 e.Kr.var 69 uker av de 70 ukene til ende. Fra år 70 e.Kr. lever vi i "nådetiden som er gitt for oss hedninger" , jødefolket har igjen en uke, dvs 7 år. Når den uken begynner, da er "nådetiden" for oss hedninger slutt. Da vil Antikrist stadfeste en pakt med mange for én uke, 7 år, men midt i uken kommer han til å vise sitt sanne ansikt, og krever tilbedelse. Fra den dagen vil jødene skjønne at de er blitt lurt, for de vet at der er kun en Gud en skal tilbe i templet i Jerusalem. Men da vil Messias komme jødene til unnsetning og tilintegjøre fienden som har voldt ødeleggelsen.

Utfra det vi ser og opplever i dag i Israel, så må vi være nære "finalen". Engelen Gabriel sa til Daniel at inntil enden er det krig, ødeleggelse var fast besluttet.
Jeg tenker på alle fredsavtalene som verdenssamfunnet har prøvet seg på, vi hører her at krig blir det "to the bitter End" som en sier. Freden kommer når Fredsfyrsten kommer. Messias, Jesus Kristus, han skal sette alt i rette stand. Da er hans eget folk, jødene, blitt frelst, dvs de har byttet ut sitt steinhjerte med et kjøtthjerte, slik profeten Jesaja sier i kap.66,vers 8:

"Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på én dag, eller blir et folk født på én gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner."

Eller som Esekiel sier i kap 11,17-20:

"Derfor skal du si: Så sier Herren Herren: Jeg vil samle dere fra folkene og sanke dere fra de landene som dere er spredt i, og jeg vil gi dere Israels land.
Når de kommer dit, da skal de få bort derfra alle de vemmelige avgudene og motbydelighetene som finnes der. Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud." 

 

Jo, sannelig lever vi i de profetiske tiders oppfyllelse. Jesus kommer snart for først å hente sin brud, sin menighet, siden setter han sine føtter på Oljeberget.

La oss være rede når Jesus kommer!

"Jeg, Nebukadnesar, priser og opphøyer og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er sannhet og hans stier er rettferdighet. Og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke." Daniel 4,37.

Bakgrunnen for den uttalelsen som kong Nebukadnesar her kommer med, hadde han kommet fram til etter en smertelig prøvelse i sitt liv. Kongen hadde tidligere vært en hersker og hadde en enorm makt.
Han rådde over flere folkeslag og gjorde det som kom i hans tanker, slik at de han ville drepe, tok han livet av og de som han ville opphøye, opphøyet han. Til sist gjorde han en stor feil, han  laget en billedstøtte av gull, seksti alen høy og seks alen bred, og stilte den opp i Duradalen i landskapet Babel. Så sendte han bud til satrapene, stattholderne og landshøvdingene, rådgiverne, skattmestrene, de lovkyndige, dommerne og alle provinsenes styresmenn, og innkalte dem til innvielsen av billedstøtten som kongen hadde reist. Kongen ga følgende ordre:

"Så snart dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullbildet som kong Nebukadnesar har stilt opp. Den som ikke faller ned og tilber, skal i samme stund kastes midt inn i den brennende ildovnen. " Daniel 3, 5-6.

Senere kom noen menn å sa til kongen at de tre jødiske menn han hadde i tjeneste,Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, ikke adlydet kongens ordre og bøyet seg for billedstøtten. Kongen tok da disse tre inn på "teppe" og spurte dem:

Nego, at dere ikke dyrker min gud og ikke tilber gullbildet jeg har stilt opp? Nåvel, dersom dere, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrumenter, er rede til å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort, så er alt godt og vel. Men hvis dere ikke tilber det, så skal dere i samme stund kastes i den brennende ildovnen. Og hvem er den gud som 15.

De tre jødene tok da til orde og sa til kongen:

"Nebukadnesar! Vi behøver ikke å svare et ord på dette. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet du har stilt opp. " vers 16-18.

Da ble Nebukadnesar full av harme, og uttrykket i ansiktet hans forandret seg mot Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Han ga befaling om at ovnen skulle gjøres sju ganger hetere enn vanlig.
De tre jødiske mennene ble så kastet i ovnen og de mennene som stod for det ble oppbrent av heten fra ovnen. Men de tre kom velberget fra ovnen og
da ble de hedret av kongen.
Kongen hadde senere en drøm som Daniel måtte tyde for ham, og det gikk som Daniel tydet, kongen ble utstøtt fra sitt rike og ble som en okse ute på marken. Han åt gress som en okse og levde som en okse. Dette holdt på inntil tiden som var forutsagt var til ende, så fikk kongen forstanden tilbake og fikk tilbake riket sitt. Da er det kongen kommer ut med dagens drypp, som er en lovprising til himmelens Gud.

- Hvor mange er det i dag av våre regjerende topper , som ærer himmelens konge og Gud, for alle hans gjerninger som er sannhet og hans stier som er rettferdighet? Kong Nebukadnesar sin sønn Belsasar fikk oppleve alt dette med sin far, men tror du han tok notis av farens konklusjoner om himmelens Gud? Nei, han  ydmyket ikke sitt hjerte, enda han visste alt dette, men opphøyet seg mot himmelens Herre.  Han fikk en brå død.

Hva lærer dette oss i dag? Jo, det som salmedikteren skriver : "Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde."
Hadde vi som mennesker holdt oss til Herrens ord i våre avgjørelser, så ville vi hatt det som Adam og Eva før syndefallet i Edens hage.

Men "dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst." Rom 10,9.