«Men det folket som bøyer sin nakke under Babel-kongens åk og tjener ham, det vil jeg la bli i ro i sitt land, sier Herren, og det skal få dyrke landet og bo i det.» Jer 27,11.

Vi vet at Herrens veier er uransakelig, slik det står skrevet i Jes 40,28 :

«Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig.»

I disse dager raser verden mot en mann som er blitt president i USA mot alle odds. Motstanderne lover å få ham bort og da finner de på mange påfunn av usannheter, men Herren er fremdeles på sin Trone i himmelen og derfra skuer han ned på oss jordboere. Han oppfanger hvert ord som sies og hver tanke som kommer opp i menneskets sinn, vet han om. Men dette blir ikke trodd av det store flertallet i verden i dag, så da blåser de bare av sånne barnslige tanker og ord.  Men forut for dagens drypp sa Herren klart ifra gjennom profeten Jeremia at de som ikke bøyet sin nakke under Babel-kongen, de ville det gå ille med. Da kom jeg til å tenke på en profeti som kom i USA i juli 2016, altså føre valget i nov. Kjennetegnet på om en profeti er sann, er at det går som profetien sier, hvis ikke har mannen talt av seg selv. Profetien som kom lyder :

"Jeg var en tid i bønn for flere uker siden, da Gud begynte å snakke med meg om skjebnen til Donald Trump i Amerika. Den Hellige Ånd talte til meg og sa:" Trump skal bli min trompet til det amerikanske folk, for han besitter kvaliteter som er enda vanskelig å finne i mitt folk i disse dager. Trump frykter ikke mennesker og han vil heller ikke tillate bedrag og løgner å gå ubemerket hen. Jeg kommer til å bruke ham til å avsløre mørke og perversjon i Amerika som aldri før. Men du må forstå at han er som en okse i et vitrineskap med mye glass. Mange vil ønske å kaste ham bort fordi han vil forstyrre deres følelse av fred og ro, men du må lytte gjennom krigsilden for å oppdage sannheten jeg taler gjennom ham. Jeg vil bruke rikdommen som jeg har gitt ham til å avsløre og lansere undersøkelser som søker etter sannheten. Akkurat som jeg løftet opp Cyrus til å oppfylle mitt formål og planer, så har jeg reist opp Trump for å oppfylle mitt formål og planer i forkant av 2016 valget. Du må lytte til trompeten svært nøye for han vil varsle alarm, og mange vil bli velsignet på grunn av hans medfølelse og barmhjertighet. Selv om mange ser den utvendige stolthet og arroganse, har jeg gitt ham et ømt hjerte av en far som ønsker å gi en hjelpende hånd til de fattige og trengende, til den fremmede og den fremmede."

( Pastor Jeremiah Johnson, 28 år. Juli 2016. Gjengitt i  bladet Charisma.)

«Og han talte til Korah og hele flokken hans og sa: I morgen skal Herren åpenbare hvem som tilhører ham, og hvem som er hellig, så han lar ham komme nær til seg. Den som han utvelger, vil han la komme nær til seg.» 4 Mos 16,5

«Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.» Matt 7,13-14

Se for deg de to portene som Jesus her gir en beskrivelse på. Den ene porten er vid. Sagt med andre ord lett å komme seg igjennom.  Den andre porten var derimot trang og da er det ikke alltid like lett å komme seg igjennom om flere vil gå samtidig.  Men portene og veiene stod i stil med hverandre. Den smale porten hadde også en smal vei videre og da kunne en ikke gå i lang rekke i bredden, men det kunne en derimot gjøre om en gikk gjennom den brede porten. Da fortsatte veien også med å være bred.

Jeg ser for meg de lange flyktningkøene i Europa i dag, der de møter mottaksporter i visse land. Grensene er inngjerdet med netting og et land har bare to porter som er åpne for flyktninger. Velger de å gå inn gjennom dem, så velger de også å oppgi alle personlige opplysninger om seg og sine som er med dem. Mange snur derfor og roper på en kjent politiker i et annet land om hjelp til å få komme til dem.  Porten ble for trang og veien videre for smal, de ville følge sitt eget program til friheten.

- Andre land har hatt åpne brede porter for flyktningene og myndighetene innså etter en stund at dette går ikke, vi må stenge landegrensene og sile ut de som er berettiget til det.

Så til oss mennesker som velger vår livsvei utfra våre egne kriterier . Hovedmassen av oss vil være «vår egen lykkessmed» og leve livet ut derfra. Porten her er bred og uten vanskeligheter for å komme  seg igjennom og ikke bare det, veien videre er bred og romslig å vandre på. Veien har ingen skilting om farer og lignende , nei, du kan leve livet i sus og dus. Veien er folksom og mange ganger vanskelig å komme videre framover, da er det noen få som snur og går ut igjen fra den brede porten. De velger da den trange porten.

- På den brede veien er der heller ingen skilting om hvor veien ender til slutt, men de som går på den håper det beste, at en kjærlig Gud vil  tar imot dem ved veis ende – som er FORTAPELSEN og «no return!»

Men i den trange porten er der spesielle vilkår for å komme igjennom. Du må ha bekjent deg til portens herre og frelser, hans navn er Jesus, Guds sønn. Likedan er veien videre smal og ser ikke noe innbydende ut til å ferdes på. Veien er derimot godt skiltet om farer og hvilesteder, som gir deg vann og mat videre, men du blir snart oppmerksom på at det er ikke mange som følger den veien. Bare noen få i forhold til de på den brede veien, men et stort opplysningsskilt lyser imot de vandrede – VEIEN TIL HIMMELEN -GUDS PARADIS! Skiltet gir dem mot og styrke som gir dem glede til å nå målet.

«Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere. Den veien du skal gå, har de ødelagt.»  Jes 3,12.

«Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!» Joh  14,26-27.

Har du fred i ditt hjertet? Eller plages du av de daglige bekymringene, slike som Jesus nevner i  Matteus 6,31:

«.. Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med?» For alt slikt søker hedningene etter, sa Jesus, men vår himmelske Far vet at vi trenger til alt dette. Men Gud vil at vi skal søke først Guds rike og hans rettferdighet, og da lover han oss at vi skal få alt dette andre i tillegg! Kan vi da kvitte oss med slike bekymringer i dag , for den kommende tirsdagen ? For den har nok med sine egne bekymringer , for du skjønner sa Jesus « Hver dag har nok med sin egen plage.»

Jesus sendte Den Hellige Ånd, talsmannen, til oss. Han lærer oss daglig om alle ting som vi trenger som Jesu venner, pluss at han minner oss også på Jesu ord. Når vi lever så nært opp til Jesus i vårt daglige liv, vil en lære å kjenne røsten som sier : «Når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, på den!» Jes 30,21.

For å kunne leve i en konstant visshet om Guds nærvær, må du få det som vane å adlyde Gud med det samme du hører hans røst i ditt indre. Ofte når jeg forbereder disse dryppene om dagen, så hender det at jeg får et «rhema» . Hvis jeg da ikke skriver det ned med det samme, så står jeg som oftes «tomhendt» tilbake på kvelden, da jeg skulle hatt det til dryppet. Også i andre forbindelser kan dette oppstå, når en ikke adlyder Guds stemme med det samme.

Men hvordan lærer en å kjenne Guds stemme? Husker du historien om gutten Samuel som foreldrene hadde viet til Herrens tjeneste i sammenkomstens telt hvor presten Eli var. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Så var det en dag mens Eli lå i rommet sitt - øynene hans hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sloknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel. Og han sa: «Ja, her er jeg.» Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham, så han gikk inn til Eli han. Men da dette gjentok seg tre ganger , skjønte presten Eli at det var Herren som ropte på Samuel. Da sa Eli til Samuel at om han hørte røsten en gang til , så skulle han svare: «Tal, din tjener hører!» Samuel gikk så å la seg igjen og Herren ropte nå som før: «Samuel, Samuel!» Og Samuel sa: «Tal, din tjener hører!» Og da talte Herren med ham.

- Samuel kjente først ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham. Vi som lever i dag og tjener Jesus, vi har fått åpenbart Herrens ord i våre hjerter, for alle dem som har tatt imot Jesus, de har han gitt rett til å være Guds barn, de som tror på hans navn.

«Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre: Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss!» Luk 24,31-32.

Hans

«Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!» Sal 118,24

Jakob 1,17 sier at all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Derfor kan vi dag for dag ta imot alle gode gaver himmelen rekker oss. Det kan være et smil fra et medmenneske, en hilsen på mobilen til oppmuntring kan løfte opp, et barns latter, et ekstra avslag på butikkinnkjøpet, ja, det blir som et forfriskende vindpust. Toppen på kaka er å få spise et godt måltid mat sammen med gode venner  etc.etc.

Ja, det er ufattelig mange ting som gir oss gleder gjennom en hel dag, som vi kan takke for, selv om det også finnes skygger som viser seg.

Men med «Jesus i båten kan vi le midt i stormen», sang vi på søndagsskolen.

Skyggene finner vi daglig på media-sidene, der vises dagens ondskap verden over og tar du de bildene og opplysningene med deg i ditt daglige liv, så har du en stor byrde å bære på,

så det er ikke for intet at Jesus sier i klare ord til oss :

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» Matt 11,28 

Ha en god og oppmuntrende helg i Herrens vingård!

«Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden.» Fork 3,11

Forkynneren i Bibelen som tilegnes å være kong Salomo som skribent , skriver i kap.6, 3 i boken om en mann får hundre barn og lever i mange år, så tallet på hans levedager blir stort, men hans sjel ikke mettes av det gode og han heller ikke får noen gravferd, da sier Forkynneren: «Et ufullbåret foster er bedre stilt enn han.»

Guds ord sier at Gud skapte mennesket i sitt eget bilde, til mann og kvinne skapte han dem. Menneskene er unike skapninger som kan tenke, se, høre, smile, snakke med hverandre, være gode mot hverandre. De kan gå på to føtter , jobbe med to armer og sammen kan de øke befolkningen på jorden.

Men mennesket har også fått sin egen vilje til å bruke til det gode og til det onde. Selv om skaperen, Gud, ga sitt eiendomsfolk, jødene, de ti bud og leve etter, som vi kristne i dag har valgt å følge i Jesu Kristi fotspor. For i Jesus Kristus regnes vi rettferdige og himmelen verdig.

Menneskene er egoister, seg selv først og siden det som passer inn i deres liv.

Et av Guds bud sier : Du skal ikke slå i hjel, dvs menneskene. Men hva skjer daglig i vårt land og jorden rundt? Daglig dreper menneskene hverandre. Ja, voksne mennesker tar seg selv til rette på Guds skaperverk, de dreper foster (barn) i mors maver med myndighetenes tillatelse i lovs form.

Tenåringen fortalte til bestemoren sin om noe han nylig hadde lest på Internett. - Det var om et foreldrepar som ønsket seg et barn og ønsket deres ble oppfylt like etterpå. Hustruen ble gravid og lykken var stor for foreldrene helt til moren var til ultralydundersøkelse og fikk vite at hun gikk med trillinger. Da fikk gleden en brå stopp, for det var 1 barn de hadde tenkt seg ikke 3. De bestemte seg da for å få fjernet 2 av barna i morens liv. Så tenkt så gjort. Barna var alle eneggede og det som skjedde med det levende barnet, var at det døde like etterpå.

Tenåringen så da på bestemors ansikt og mange spørsmål ble stillet.

Men nå er vi «kommet» lengre enn Gud i skaperverket. Vi kan selv få bestemme hvilket juridisk kjønn vi mener vi er og da kan vi søke om endring i kjønnet vårt. Er du en kvinne, så kan du få ny status i folkeregisteret som mann, men allikevel er du en kvinne som kan føde barn selv om du er en mann på papiret. Eller omvendt.

I vårt land har allerede 490 personer skiftet juridisk kjønn siden loven trådte i kraft 1.7.2016. Hva blir det neste menneskene finner på? Jo, det blir å skape mennesker , men da setter Gud foten ned- nå er det nok.

«Da jeg bare var et foster, dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.» Sal 139,16

Hans

«Og Abimelek sa: Se, landet mitt ligger åpent for deg. Bo hvor du finner for godt! Og til Sara sa han: Se, nå har jeg gitt din bror tusen sekel sølv. Det er en sonegave for alle deres øyne som er sammen med deg. For dem alle har du nå fått oppreisning. Så ba Abraham til Gud. Og Gud helbredet Abimelek og hans hustru og hans tjenestekvinner, så de fikk barn.  For Herren hadde aldeles lukket for hvert morsliv i Abimeleks hus for Abrahams hustru Saras skyld.» 1 Mos 20,15-18

Abraham dro videre etter han hadde bedt Gud om å spare Sodoma om der var 10 rettferdige i byen og det hadde Gud lovet ham. Men så viste «opptellingen» for Gud at det var bare 4 og det var Lots familie . Abraham kom til sydlandet og slo seg til mellom Kadesj og Sur, men senere bodde han en tid i Gerar.  Der sa Abraham om Sara, sin hustru: «Hun er min søster." Da Abimelek, kongen i Gerar, hørte det så sendte han folk av sted og tok Sara. Men Gud kom da til Abimelek i en drøm om natten og sa til ham: «Du er dødsens på grunn av den kvinnen du har tatt, for hun er en annen manns hustru.» (1 Mos 20, 3).

Abraham visste at han hadde en fin hustru og under de forholdene som rådde i de områdene, så tenkte han at kongen kunne drepe ham for å få tak i hans hustru. Derfor tok han en nødløgn som faktisk var sann, nemlig at Sara var hans halvsøster. Hun var datter til faren, men moren var ikke Abrahams mor. Men løgnen var at han sa ikke at han var gift med henne. Men Gud kom Abraham til hjelp og talte i en drøm til kongen, som hadde tatt Sara til seg, at rørte han henne så var det døden for ham og hans folk.  Kongen ble jo vettskremt av mindre, så han bedyret sin uskyld overfor Gud. Så kommer dagens drypp inn og alt ordnet seg for Abraham og kongen.

Dagens Norge. En asylsøker dro fra sitt hjemland til Norge for å tjene penger for å brødfø sin familie som sultet i hans hjemland.

Da han kom hit til landet opplyste han ingenting om grunnen til hvorfor han kom , han tok en «nødløgn» og sa at han var forfulgt som en kristen i hjemlandet. Myndighetene nektet ham opphold og dermed stod utkastelse av ham for døren.

Mannen prøvde å tjene penger for å sende hjem til dem som sultet og det greidde han flere ganger. Men så kom politiet for å hente ham og sende ham ut av landet, men før de kom til boligen kjente han seg urolig og dro ut derfra. Men kom tilbake da han kjente farvannet var åpent igjen. Dessverre har han ikke flere muligheter igjen om å søke om opphold her i landet, og han nektes å jobbe for tjene penger. Folk som bruker han til å jobbe for seg, blir anmeldt.

- Mannen løy for ikke å bli sendt ut av landet, men fakta var at sulten drev ham ut for å berge sin familie fra å sulte i hjel.

Abraham fikk hjelp av sin Gud fra å miste sin hustru, selv om han løy for kongen og sa at det var hans søster, men oppga ikke at det var også hans hustru. Asylsøkeren sa at han var forfulgt for sin tro, men sa ikke at det var for sulten. - Kan en koble disse to historiene til hverandre?

«De ropte til deg og ble reddet. Til deg satte de sin lit, og de ble ikke til skamme.» Sal 22,6

«Og landet skal sørge, hver slekt for seg: Davids hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Natans hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Levis hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, sjime’ittenes slekt for seg og deres kvinner for seg, likeså de andre slektene, hver slekt for seg og deres kvinner for seg.» Sak 12,12-14.

 

Vi lever i endens tid når det gjelder Guds husholdning med oss jordboere og vi er kommet langt utpå «glattisen» med å følge Guds ord i vår hverdag. Menneskene er kommet dit som tidligere slekter har vært før oss, vi kan og vi vet hva vi vil . Lovene til de fleste land som er noenlunde selvstendige spriker stort ifra Guds ord.

«Dere har trettet Herren med deres ord. Men dere sier: Hva er det vi har trettet ham med? - Ved å si: Hver den som gjør ondt, er god i Herrens øyne, i slike har han velbehag! - eller: Hvor er Gud, han som dømmer?» Mal 2,17

Herren vår Gud har lagt opp sitt løp i sitt Ord , der han blant annet sier i 2 Krøn 7,14: «og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land

Gud dømmer sitt eget eiendomsfolk -jødene- på lik linje med verden for øvrig. Redningen for land og folk er at de omvender seg fra sine synder og begynner å følge Guds ord, dvs at de tar imot Jesus som sin personlige frelser.

I dagens drypp er vi kommet til finalen for Israel, da har Herren tatt affære med alle Israels fiender som har gått imot Jerusalem, men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere har Gud utgytt nådens og bønnens Ånd, og da skal jødene skue opp til Jesus som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte.

Det jeg legger merke til i dagens drypp er at folket holder samme opplegget som i dag foran Klagemuren i Jerusalem, de sørger ikke sammen, men mennene for seg og kvinnene for seg, hver etter sin slekt. Likeverd, men ingen likestilling. Men den dagen da de blir født på nytt, da skal denne nyheten lyde:

«Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden éndag, eller blir et folk født én gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner.» Jes 66,8

Vi går spennende tider i møte. Vil Trumf i USA begynne med å flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Om dette skjer så begynner en ny tid for Israel og for oss øvrige i verden.

«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.» Gal 3,28

«Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde! Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.» Ords 3,7-8.

Vis i egne øyne, hva er det i disse dager ?

* Du fokuserer livet på deg selv.

* Full av selvtillit og egne prestasjoner.

* Du er fullt ut avhengig av egne evner.

* Du søker alltid etter å være akseptabel for verden og dens veier.

* Du ser på omstendigheter fra et menneskelig perspektiv.

* Du er helt igjennom en egoist.

Å frykte Herren din Gud og vike fra det onde! Hva er det i dag som før?

* Du har en ekte tillit til den treenig Gud, Gud, Jesus og Den Hellige Ånd.

* Du er helt avhengig av Guds evne og ledelse i livet ditt.

* Du fokuserer alltid livet ditt på Gud og hans aktivitet.

* Du ydmyker deg alltid innfor Gud.

* Du fornekter deg selv og tar korset opp hver dag for å følge ham.

* Du legger vinn på alltid å søke Guds rike først og hans rettferdighet.

* Du søker alltid Guds perspektiv i alle ting.

* Du vil leve hellig og gudfryktig.

Lever vi etter dagens ord , så «skal resultatet være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.»

I kjølevannet  av disse ord følger også disse , selv om Kirkemøte’s flertall fornekter dets virkning , nemlig:

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mannogkvinne skapte han dem.» 1 Mos 1,27.

«La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor.» Fil 3,15-16.

Det er alltid godt å få en hilsen fra de som leser mine daglige drypp og etter gårsdagens drypp fikk jeg denne gode hilsen fra en søster i Herren, som jeg vil dele med dere andre:

«Takk for dryppet idag. Beit meg blandt  anna, merke i det du skreiv ang møte med den amerikaneren, at du kjente ikkje Ånden før de sang Navnet Jesus. Og da vart du glad. Bedre seint enn aldri☺️ Vi er så forskjellige vi mennesker. Det veit heldigvis Gud! Det ER uvant for mange av oss denne "formen" for forkynnelse. Og eg syns det er bra med forskjellige måter å formidle Gud på. Og eg syns det var veldig godt å høre på Sannheten da de sang. Eg kjente godt Guds Ånd her i stua mi, og særleg da han pastoren forkynte. Det var herlig, og tårene rann.  Sånn hadde EG det. Du "holdt ut" sa du, eg koste meg, om eg kan sei det slik. Og slik er det vel for de fleste som sit og tek imot forkynnelse i møter rundt om i landet, noken får SÅ mykje igjen av talen, andre sit like tomhente som de kom. Eg trur det har noke med oss som tilhøyrere. Det har eg opplevd med meg sjølv. -Korleis er vi innstilt før vi går inn på et møte.....Veit ikkje korleis DU var innstilt. Skal ikkje legge meg ut med ein person som deg, som kan og veit, og som eg får mange gode drypp fra. Eg er liten i DEN sammenheng. Men eg trur alle får noke fra Gud dersom vi er innstilt på DET? Eg kan vere kritisk til mange ting, og det må eg be Gud om hjelp for. Arbeider med saken. Men eg tenker ikkje at alt behøv å vere kritikk. Før eg vart frelst  fekk eg besøk av Jehovas vitne. Eg var så "oppegåande" at eg visste at desse "skal du ikkje høyre på." Men eg var selskapssjuk og ville gjerne prate med dei og få vite fra dei sjølve kva de forkynte. De kom til meg nokre ganger, men eg vart berre forvirra. Eg måtte lese i Bibelen som stod trygt og fast i bokhylla. Hadde ikkje lese særleg i den eg. Da åpenbarte Gud for meg kva som var sannhet, og ut fra det så sa eg takk og farvel til desse, og tok imot Frelsen der over en åpen Bibel ved mitt kjøkkenbord, heilt åleine med Gud. Det var rart og trygt og kjempegodt. Gud bruker kven Han vil, når Han vil, og på hvilken måte Han vil. Eg kritiserer ikkje JV, men ser at dei tek feil.--- Eg trur mange av oss har godt av å bli rysta litt i vårt åndsliv. Eg er ikkje ein som veit så mykje fra Bibelen, men eg gjer så godt eg kan utifrå det eg har fått☺️Og eg kjenner det godt når ein pastor eller lovsangerane er fyllt av Guds Ånd. Det er ikkje alltid en selvfølge.....

 Takk for alle drypp!!!☺️»

Lærmegå gjøre din vilje, for du er min Gud! Må din gode Ånd lede meg på jevnt land! Sal 143,10

God helg!

«For så sant blodet av bukker og okser, og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene, hvor mye mer skal da Kristi blod - han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer - rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!» Hebr 9,13-14

Frelsen kommer ifra jødene , sa Jesus til kvinnen ved Jakobs brønn.  Dagens drypp sier litt om bakgrunnen for denne frelsen til jødene, «blodet av bukker og okser, og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene». Den helligste stedet for å tilbe Gud for jødene i det gamle testamentet var i Jerusalem, for de  samaritanske var det fjellene i Samaria.   Men de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, dette fordi Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet, sa Jesus.

- Leste på nettet om en kristen journalist i Danmark som ble «angrepet» for sine uttalelser om utviklingen i Europa vedr. kristendommen, hvor journalisten uttalte bl.a.:

”Europe is like Judas betraying its Christian tradition with the traitorous kiss of false compassion in order to obliterate the last vestige of Christian civilization in Europe.” (På norsk: Europa er som Judas, som forråder den kristne tradisjon med et forrædersk kyss av falsk medfølelse med det formål at utslette den siste rest av den kristne sivilisasjon i Europa).

«Vekkelsen er kommet!» til vårt land ble det sagt av en profet fra USA sist helg , som besøkte Tv-Visjon Norge. Resultatet fra møtene var at mange ble helbredet for sykdommer etc.

Jeg satt og så på TV-skjermen og for meg ble dette en uvant møteform. Men jeg greidde å holde ut, men hvorfor kunne ikke jeg kjenne den gode atmosfæren som de sa som var på møtet? Den eneste gangen jeg kjente min ånd ble tent, var siste kvelden da «husorkesteret» sang om «Navnet Jesus», da livnet min ånd til i glede.

Vi går spennende tider i møte, innsettelse av ny president i USA, som nå vår «snåsa-mann» sier vil bli drept uten å tidfeste dato.  Den nye presidenten har sagt at han skal flytte ambassaden deres fra Tel Aviv til Jerusalem og slikt går ikke upåaktet hen, selv om USA har vedtatt det for flere år tilbake.

Men jeg avslutter med dagens hilsen fra pjokken Ifra Stavanger som fikk besøk av Jesus i dag. Det var i slutten på et av skolens friminutt. Gutten stod igjen i skolegården og da kom Jesus til ham. Han hadde en hvit kappe på seg og et bredt belte rundt livet. Jesus sa at han var glad i ham og at han var kul. Han sa også at han kom snart å hentet ham til et stort selskap. Hans mormor spør ham da: Var der flere som var innbudt? «Ja», sier han, «du også mormor .»

«Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!» Åp 22,20.

«Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Joh 4,22

Den samaritanske kvinnen møtte Jesus ved Jakobs brønn, som lå ved en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef i sin tid.. Ute i samtalen kvinnen hadde med Jesus måtte hun spørre om en trostvist som hennes folk og jødene aldri ble enige om, nemlig hvor var det rette stedet for å tilbed Gud? Kvinnen sa: «Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe.» Jesus sier da til henne: «Tro meg, kvinne! Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

Jesus sier frelsen kommer fra jødene, for hun som vi andre ble regnet som hedninger som ikke kjente Gud. Jødene var Guds menighet og de kjente Gud utfra Moseloven etc.

Denne dagen er unik for oss mennesker, for her sier Jesus faktisk at fra nå av gjelder ingen stedsplasser der en skal komme for tilbe Gud den allmektige. Nei, de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, sier Jesus, for Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Eller sagt med ordene Jesus sa til Nikodemus at han måtte bli født nytt! «Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny!» (Joh 3,5-7)

Jesus rev ned «trosgjerde» som stengte jøder og hedninger fra hverandre. Han fullførte det hele på Golgata kors med ordene: «Det er fullbrakt!»

Paulus ble utsendt av Jesus til å forkynne evangeliet til hedninger ( slike som oss nordmenn) og Peter fikk i oppdrag å gå til egne landsmenn med det glade budskapet.

Peter sine etterfølgere i dag er vel de som kalles messianske jøder eller hebraiske kristne, som er et fellesnavn for de kristne grupper som inkluderer ulike grader av jødisk praksis. Mange av disse gruppene arbeider målrettet med misjon mot jøder og har i dag oppnådd å trekke til seg flerfoldige tusen jøder og kristne. Disse gruppene blir sett på med sterk uvilje av alle retninger av jødedommen, som ser på de som mer eller mindre fordekte og uærlige misjonærer for kristendommen. Dei messianske gruppene nekter selv at dette er tilfelle og de vokser i antall for hver dag i Israel.  Målet deres er å få sine egne frelst, dvs at de får se Jesus som døde på Golgata kors, som deres Messias.

«Når de forfølger dere i én by, så flykt til en annen. For sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer!» Matt 10,23

«Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Gal 2,20

Vi mennesker er sammensatt av tre deler. Det er kroppen vår, sjelen vår og ånden vår. Om vi tenker oss at bilen vår er kroppen vår, og der sjelen vår er motoren i bilen. Sjåføren er ånden vår som holder bilen på veien og bestemmer hvor bilen skal kjøre. En bil uten sjåfør er bare til utstilling, den kommer ingen vei. Slik er det med det menneske som ikke er født på nytt , ånden er faktisk død, den mangler liv. Judas skriver i sitt brev vers 18 -21 :

«For de sa til dere: I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden. Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv.»

Her sier Judas at disse spottere som skal komme i den siste tid, disse er sjelelige mennesker som ikke har Ånden, Guds Hellige Ånd. Men setter du et slikt menneske til å kjøre bilen sin, så vil kjøringen være på verdslig vis. Det mennesket kan ikke si som dagens drypp sier, for det mennesket lever ikke livet sitt i Jesus Kristus, men lever på verdslig vis med sine sjels tanker.

Bilen trenger pleie og stell skal den holdes vedlike til å brukes, slik trenger også vår kropp daglig vedlikehold. Vi trenger å bade oss i Ordet, slik at vi kan få bort alle skitne tanker og stygge ord fra vår munn.

Det koster å ha en bil på verksted, men det er nødvendig for sikkerhetens skyld. Slik er det også med vår «åndelige bil» . Sjåføren må se til at bilen holdes ren og kjører på ordentlige veier. Sjelens motor er undergitt instruksene fra sjåføren om han lever et liv i Ånden. Gjør han ikke det, så mangler bilen full styring , for bilen drives kun på sjelelig vis uten å være undergitt Åndens ledelse. Lever vi dagens drypp så lever vi i Ånden, dvs vår ånd styrer sjelens tanker slik at kroppen utfører det vår ånd sier til sjelen som styres fra hodet.

«For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.» Rom 8,13-16.

«Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den.» Matt 13,46

Himlenes rike sier Jesus er likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Kjøpmannens søken etter vakre perler ga resultater. Men perlen var kostbar, men da besluttet kjøpmannen og satse alt han eide, han solgte alle sine eiendeler og kjøpte perlen. Var den perlen verdt den prisen?  Det vi mange ganger ikke kan sanse og forstå, velger vi å tro at det  heller ikke finnes.

For eksempel tror fleste menneskene ikke på en allmektig Gud, som skapte himmel og jord med hele dets univers. Troen på hans sønn Jesus er det ikke mange i dag som har, men de av oss som er lik kjøpmannen som søkte etter vakre perler, gir alt for å få tak i det evige livet. Jesus fikk oppgaven av sin Far om å redde menneskene fra den evige død borte fra hans rike.

- Hvilken pris måtte Jesus gi for å fullføre oppgaven? Faktisk alt han hadde til rådighet, pluss sitt eget liv. Dette ofret han for min og din skyld.  I Bibelen, Guds ord, sier dette slik:

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.» Johs 3,16-18.

Når troen på Jesus som vår frelser fra døden styrkes for hver dag gjennom hans ord og ved Den Hellige Ånds tale i våre hjerter, opplever vi som har gitt våre liv over til Jesus, at han gir oss det vi trenger for hver dag. Troen på Jesus er som å så et frø i vår egen hage (legeme). Vi sår fordi vi tror at frøet kan gi ifra seg alt og som litt etter litt begynner å spire opp til jordoverflaten som en ny plante. Jesus ordla seg slik om dette frøet:

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blirdetbaredet ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» Joh 12,24

«Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Matt 28,16-20.

En dag kom Jesus til døperen Johannes for å bli døpt av ham. Døperen Johannes viste at Jesus var Guds Sønn og ville ikke døpe ham. Jesus var jo Messias, Guds utvalgte. Normalt så skulle rollene vært omvendt. Det skulle vært Jesus som døpte ham, og det sa døperen Johannes til ham. Men Jesus insisterte på å bli døpt, for som han sa: «La det nå skje! For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje.» Matt 3,15.

Dåpen har ingen betydning i forhold til frelsen, men den er en god samvittighetspakt mellom den som lar seg døpe og Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse jfr 1 Pet 3,21. Hva brukes som dåpsord av den som døper noen ? I den norske kirke brukes treenighetsformularet, «... i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn», slik som Matteus skriver i kap.28,19.  Men andre bruker ordene i Agj 10,48 og døper dem «i Jesu Kristi navn».  Men begge «dåpsformularene» er de samme, for når en døper dem i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, må en spørre hvis navn er det? Jo, det er navnet JESUS. For det er bare det navnet som kan gi oss frelse, sier Peter i Agj. 4,12.

I Arken gikk der inn 8 voksne mennesker , hele Noahs hus, de hadde ingen småbarn. Det ble heller ikke unnfanget eller født noen barn under syndeflodens tid. I arken ble de åtte sjeler frelst/reddet ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Arken fløt på vannet, men dåpen er et motbilde, da kommer du og jeg under vann i Jesu navn. Vi dør med Jesus Kristus og står opp med ham til et nytt liv med ham. Troen på Jesus gir oss frelsen. Er vi i ham, slik som Noahs folk var i arken, så lever vi i Jesus for alltid.

«I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse, han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt.» 1 Pet 3,20-22.

God helg!

«All nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn» 1. Peter 5:10

I byen Edinburgh i Skottland ligger en gammel borg , som ble godt bevoktet av forsvarere og den borgen anså en for å være uinntagelig . Men på et punkt hadde borgen bratte fjellvegger og de som skulle forsvare borgen satte ingen vakter ut på den kanten. Men tror du ikke at i 1319 kom en liten gruppe soldater klatrende ubemerket opp fjellveggen i tau og borgen ble inntatt.

- En lenkekjetting er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd, sier en og det oppdager en den dagen en av lenkene på kjettingen ryker. Da er kjettingen ubrukelig i tjenesten den var satt inn i.

Husker du fortellingen om Samson? Han var så sterke at ingen greidde å stå seg imot ham. Han var uinntakelig. Men han hadde et svakt "ledd" håret hans, som hans styrke var i. Klippet de bort håret hans så ville styrken hans forsvinne. Dette svake punktet fikk fienden tak i av hans kone, som lokket Samson til å si det til bare henne.  Samson ga etter for maset og sa det til henne for freden si skyld. Det kostet han livet til slutt.

Goliat var en annen som var uangripelig, han stod seg imot alle som kom imot ham. Men så kom en gjeter som hette David. Han hadde ingen rustning eller spyd, sverd til forsvare seg med mot Goliat, men kun 5 steiner og en slynge i hånden. Det svake leddet til Goliat var at han ikke trodde på en allmektig Gud, slik som David. Før Goliat fikk tenke seg om til å bruke sine våpen, fikk han en stein fra slyngen til David rett i pannen. Han falt ned til marken og da brukte David våpnene til Goliat og drepte ham med dem.

Hvordan er det enhver av oss?  Vi kan alle falle på et område som vi trodde vi behersket. Men som troende kristne mennesker så må vi ydmyke oss i alle livets forhold og be Gud om å være vår styrke og vern. Dagens drypp gir oss svaret på vår livsstil i livet vårt. 

- En person hadde helt fra sin barndom og oppover til voksen alder jobbet med eget firma. En person som kjente til denne ungdommen uttrykte følgende:

- Han har lykkes med sine kunnskaper i sitt yrke og han kan nå de store høyder om han kan bli ærlig og ydmyk i sitt arbeid.

«Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten.  Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» 1 Joh 1, 6-7.

Hans

«Ved Gud priser jeg hans ord! Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg? Hele dagen vrenger de på mine ord. Alle deres tanker er imot meg til det onde.» Salme 56,5-6.

Har du hørt sangen : «Er du vrien og vrang så blir verden så trang, men er du god så blir allting så godt!»

Når jeg leser «dagens drypp» av salmen til David, så kommer dette sangverset for meg. Å diskutere Bibelens ord med en som ikke er fortrolig og fri, dvs uten å være født på ny, er nytteløst. Akkurat som David sier så bare vrenger de på hans ord og tankene deres er imot Guds ord, selv om de mener å tolke Guds ord rett etter sin fornuft.

Et godt eksempel på før og etter en omvendelse til Jesus er Saulus, som skiftet navn til Paulus etter sin nye fødsel. Legg merke til at Saulus var en lovlærd mann i skriftene og lot seg ikke vippe av pinnen for sine «motspillere». Han raste av sinne mot de som trodde på Jesus som Messias, han tok seg av klærne til dem som steinet Stefanus, som var en mann full av tro og Den Hellige Ånd. Først da han møtte sin motstander Jesus, måtte han spørre ham hvem han var. Da først fikk Saulus opplatt sine «trosøyne» slik at han så Jesus. Motstanderen til de messiastroende ble nå med ett en medspiller i den messianske tro, dvs at Jesus som ble korsfestet var Guds sønn. Mange slike mennesker som Paulus har opplevet det samme, som å gå fra motstander til Jesus til å bli hans medspiller.

- Vi opplever det samme i dag innen vår egen kristne krets. Høyt velutdannede prester og biskoper taler Ordet midt imot, de tolker ordene som de vil uten å tenke på hvilket resultat dette fører til. Om du ikke er enig med folkets flertallstolking av Guds ord så blir du ikke godtatt innen de kirkelige kretser i dag, da får de Jesu-troende oppleve hva det vil si å ta sitt kors opp og følge Jesus. Der en Jesu-vekkelse er på gang vil også en øket motstand og forfølgelse følge i kjølevannet av den. Den koptiske kirken regnes for å være verdens første kirkesamfunn.Igjen er det grunn til å minne om at det er verdenshistoriens første kirkesamfunn som nå er under kraftig press fra sine omgivelser i Egypt. Ingen tvil om at det koster noe for oss troende som vil følge Jesus, ja, faktisk alt.

«Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Gal 2,20 .

«Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.» Mika 6.8

Profeten forteller hva Gud krever av et menneske, nemlig at du det som er rett, viser trofast kjærlighet og at du vandrer ydmykt med din Gud. Salomo sier i sine ordspråk kap.28, vers 11: «En rikmann er vis i egne øyne, men en fattig som er forstandig, gjennomskuer ham.» Ords 28,11

- Ja, men dette er fra det gamle testamentet, tenker du gjerne. Ja, men hva står skrevet i det nye testamentet? Vi husker mannen som kom til Jesus og sa: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?»

- Men Jesus sa da til den unge mannen: «Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god! Men vil du gå inn til livet, så hold budene!» Men mannen spurte Jesus om hvilke bud han mente? «Disse,» sa Jesus: «Du skal ikke slå i hjel! Du skal ikke bryte ekteskapet! Du skal ikke stjele! Du skal ikke vitne falskt! Du skal hedre din far og din mor! Og du skal elske din neste som deg selv!»

Den unge mannen sa da til Jesus, at alt dette hadde han holdt. «Hva er det så jeg mangler?» spurte mannen Jesus. Da sa han til ham: «Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!»

- Dette svaret hadde nok ikke den unge mannen ventet å få høre av Jesus, derfor gikk han bedrøvet bort, for han var veldig rik. (Jfr. Matt 19,16-22)

Å følge Jesus er å gi seg selv helt og fullt til ham.

- «Da sa Jesus til disiplene sine: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Matt 16, 24-25.

Sett i lys av dagens drypp og Jesu ord så oppdager du snart at her møter du «veggen» om du ikke vender om fra ditt eget jeg og mottar Jesus i ditt hjerte. Ganske enkelt, men så vanskelig, du må bli født på ny. Kjød er kjød og ånd er ånd. Kjødet skal ikke arve Guds rike.

«Det blir sådd et naturlig legeme, det reises opp et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme. Slik står det også skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, og deretter det åndelige. Det første mennesket var av jorden, jordisk. Det andre mennesket er av himmelen. Som den jordiske var, slik er også de jordiske. Og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være. Og likesom vi har båret bildet av den jordiske, så skal vi også bære bildet av den himmelske.» 1 Kor 15,44-48.

"Innhøstingen er forbi, sommeren er til ende, men vi er ikke frelst." Jer 8,20

Har du hørt ordtaket at "ingen kjenner dagen før solen har gått ned!" Det er for øvrig en salme skrevet av Bernhard Severin Ingemann i 1841: «Lykksalig, lykksalig, hver sjel, som har fred, dog ingen kjenner dagen før solen går ned.» 

Mange prøver hver dag å leve etter det ordtaket , at «ingen kjenner dagn før solen har gått ned!» Alle og enhver vil snart oppdage at det er ikke alltid like lett å leve opp til ordtaket, for i hverdagen er tiden en tidsfaktor, og da er det lett å glemme at ikke noe varer evig! De som jobber på slike steder hvor en hver dag blir minnet på at livet er skjørt, da er målet å bli flinkere til å sette pris på livet her og nå. Vi vet jo at solen går opp igjen til en ny dag for de fleste av oss, men garantien for at vi fikk en ny har vi først når solen er gått ned.  Kanskje solen steg opp for deg til en ny dag i dag, men kroppen streiket og ville ikke være med på noe mer enn å stå opp fra sengen. Sterke smerter i hele kroppen. Før solen gikk ned ringte du 113 som er nødnummeret og kort tid etter så var du på vei i sykebilen til sykehuset. Heldigvis så ordnet flinke leger opp din situasjon, så du fikk reise hjem etter noen dager.  Tenkte du da på ordtaket : «ingen kjenner dagen før solen har gått ned?»

Men hva skjer om dagen i morgen ikke kommer for oss? Er det noe som er nødvendig å ha i orden mens en lever her på jorden?

Ja, som dagens drypp sier: "Innhøstingen er forbi, sommeren er til ende, men vi er ikke frelst."

Kan jeg få gi deg en livsforsikring der du godkjenner vilkårene som er gitt for å få den? Sa, du ja? Her er vilkårene for livsforsikringen:

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh 3,16.

Denne «livsforsikringen» (troen) på Jesus som din Herre bekjenner du nå med din munn, samt at du i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst, sier Romerbrevet 10,9.

«Og David sa til Saul: Ingen må miste motet på grunn av ham! Din tjener vil gå og kjempe med denne filisteren.» 1 Sam 17,32.

Hvem har ikke hørt om David og kjempen Goliat? De to navnene brukes enda i dag som et uttrykk for en situasjon hvor to parter som ligger i strid med hverandre, der en av partene er suverent større enn motparten. Da sier en at det er som David imot Goliat. Underforstått at «David» vil tape mot «Goliat vil vinne. Men da ser en saken utfra et menneskelig synspunkt, men David regnet med Guds kraft i sin handling imot Goliat.

- Før han kunne melde seg til tjeneste for kong Saul, fikk han høre et sleivspark fra en av sine brødre, som allerede var med i hæren til Saul. David hadde nemlig spurt noen i hærflokken til Saul om hva han ville få den mannen som felte denne filisteren og tok skammen bort fra Israel? Ordene kom kong Saul for øre og David ble tilkalt.

- Saul sa til David at han ikke kunne greie å gå mot denne filisteren og kjempe med ham. Han mente han var for ung, og Goliat var jo en krigsmann fra sin ungdom av. Men David svarte Saul med å fortelle åssen han tok knekken på løver og bjørner , da de tok sauer fra flokken hans. Og han mente det skulle gå slik med denne uomskårne filisteren som med rovdyrene, fordi han hånet den levende Guds hær. Herren, som hadde fridd han av løvens og bjørnens vold, han skulle nok også fri han av denne filisterens vold. Da sa Saul til David: «Gå, og Herren være med deg!» David fikk hele rustningen til Saul, som han kunne bruke i slaget mot Goliat. Men David var ikke vant med slikt utstyr, så han kastet det fra seg og brukte sine egne «våpen», en slynge og 5 glatte steiner. Goliat kom nærmere og nærmere bort mot David og utbrøt mot ham: «Er jeg en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» Goliat forbannet David ved sin gud, men David tok staven sin i hånden og søkte seg ut fem glatte steiner i bekken. Dem la han i gjetertasken som han hadde med seg, og slyngen sin hadde han i hånden. Så gikk han fram mot filisteren. «Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd. Men jeg kommer mot deg i Herrens, hærskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger - han som du har hånet.» sa David og tok å la en stein i slyngen sin og slynget han ut og traff filisteren i pannen. Steinen trengte dypt inn i pannen hans, og han falt med ansiktet mot jorden. David tok sverdet til Goliat og dro det ut av sliren og drepte ham og hogg hodet hans av med sverdet. Og da filistrene så at kjempen deres var død, tok de flukten.

Hva lærer denne fortellingen oss? Jo, vi har vært og blir stadig utfordret av flertallets syn på hvordan Bibelens ord skal praktiseres. Flokken som representerer David blir hånet

av Goliats folk, og de stormer fram mot de bibel troende «Davidene». Kirkens hyrder står tafatte og ser på fiendens angrep mot dem, men ingen av dem tør å gå imot kjempen «Goliat».

- Men vi har jo vår David i dag som har vunnet seier over Goliat, over ondskapen i denne verden, hans navn er Jesus Kristus. Han ble hånet og spottet, og flertallet av folket fikk han korsfestet, mens hans død ble vår redning for våre synder. Han trådte Satan under sine føtter og satte menneskeheten i frihet fra Satans lenker. David har vunnet over Goliat, slik som Jesus vant over Satan.

«For alt har han lagt under hans føtter. Men når han sier at alt er underlagt ham, da er det klart at han som la alt under ham, er unntatt. Men når alt er underlagt ham, da skal også Sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.» 1 Kor 15, 27-28.

God helg!

«Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk.» Apg. 2,6.

Jeg satt og hørte på en sang , hvor språket var uforståelig for meg. Men med «Google» til hjelp så fikk jeg oversatt den første setningen i sangen, som lød : «Cuando levanto mis manos!» som på norsk ble: «Når jeg løfter mine hender!» «En lærer så lenge en lever!» sier ordtaket.

- Tenkte på den gang Gud skapte Eva og Adam og lærte dem et språk som de forstod seg imellom og når Gud snakket med dem. Språket bandt dem sammen og de lærte sine arvinger opp i samme språk. Folket økte raskt og de snakket samme språk og var ett folk.  Da kom de på en ide:«Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden.»Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde. Og Herren sa:

«Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres tale.»

- Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. (1 Mos 11,4-9)

Vet du hvem som er det mest språkmessige mennesket på denne jord i dag? Det sies å være  Ziad Fazah, som snakker flest språk. Han ble født i Liberia, men kom senere til Beirut sammen med sine foreldre. De siste 25 årene har han bodd i Brasil. Han kan minst hele 56 språk, og det var for noen år siden, leser vi på Internett. Noen sier at vanlige mennesker ikke er i stand til å lære mer enn sju eller åtte språk, men iflg Wikipedia  så var Bibelen den 31. des.2008 oversatt til 451 forskjellige språk og deler av Bibelen oversatt til i alt 2 479 språk. Men jeg vet om en som i dag snakker og forstår alle språk. Det er han som ga oss livet, som forvirret menneskene i Babel med språket deres, så de forstod ikke hverandre. Da måtte de likesinnede i språk dra sammen til nye landområder og dermed oppstod land og folk verden over. Men vi som er ett i Jesus Kristus i dag, forstår hverandre uansett hvilket land og folk vi kommer fra. Da har vi alle fått å drikke av den samme kilde, som gir oss liv i overflod.

«og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.» 1 Kor 10,4.

AddThis Sharing Buttons

Share to FacebookShare to TwitterShare to PinterestShare to Mer...

...

«Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd istedenfor aske, gledes olje istedenfor sorg, lovprisnings drakt istedenfor en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.» Jes 61,1-3.

Jeg opplever at disse ord som står i Jesaja 61 1-9 er Guds tale til oss i 2017, skriver en broder i Herren, og videre, skriver han, er dette det oppdraget Jesus kom til vår jord å utføre. Han fullførte oppdraget ved å gi sitt liv for alle mennesker. Han tok på seg all synd, all sykdom og all fattigdom. 

Da Han hadde utført oppdraget, og skulle forlate disiplene gav Han oppdraget til dem å formidle de gode nyhetene, til alle mennesker. Men Han forlot dem ikke farløse eller kraftløse. 

- Han sa til dem, nå går Jeg til Gud og skal være deres forbeder i himmelen. Videre sa Han at det det til det beste for dere at jeg reiser, for da kan Jeg sende dere en som skal hjelpe dere å fullføre oppdraget ved å bringe de gode nyheter om frelse fra synd, helbredelse fra all typer sykdommer, plager, forbannelser og lenker. Denne hjelperen heter Den hellige ånd.

- Så sa Jesus, dere skal gjøre de samme gjerninger som Jeg gjorde, ja enda større.

- Nå spør Jesus deg, vil du gi ditt liv for Meg  og bruke de gaver Jeg har gitt deg til å være en Ambassadør for mitt rike og sette fanger fri, løse de bundne, helbrede de syke i Mitt navn, og forkynne et nådens år fra meg? Jeg Jesus var salvet utrustet av Gud den allmektige. Det samme kan DHÅ gjøre for og igjennom deg som tror.

Jeg vil oppfordre deg til å lese, grunne på de ord som står Bibelen Jesaja 61. 1-9 og handle på dem. De er profetiske for denne tid. De blir bare virkelig for dem som tror dem og handler på dem.

«Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far! Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. Den gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de gudene som i virkeligheten ikke er guder.» Gal 4,6-8.

«Da yppersteprestene og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at det var dem han talte om.» Matt 21,45.

Jesus talte bare til folket i lignelser og uten lignelser talte han ikke noe til dem. En ligning er i matematikk et utsagn som uttrykker at to størrelser er like. Ligningen består av en venstreside og en høyreside, samt et likhetstegn som viser at de to sidene er like.

Dagens drypp er hentet fra ligningen om vingårdsmennene, der innholdet i lignelsen traff yppersteprestene og fariseerne. De skjønte faktisk ligningen, at det var om dem Jesus talte om, derfor ville de gripe ham, men fryktet for folket, for folket holdt ham for en profet.

Derfor talte Jesus til dem i lignelser. For de så, og likevel så de ikke. De hørte, og likevel hørte de ikke, og forstod ikke.

Vi kan også bruke lignelser i våre framstillinger når vi snakker med andre mennesker. Vi kan kalle det «hint», dvs vi forteller om noe til andre som en som hører på vet om, men han/hun  forstår ikke «hintet» fra fortelleren, som gjør «blikkuttrykk» til den som vet mer om saken om å tie.  Akkurat som i matematikken ga Jesus et utsagn som uttrykte at to oppfatninger er like.  Selve fortellingen kunne vært fortalt historisk om de den angikk, nemlig yppersteprestene og fariseerne , i stedet fortalte Jesus folket bare ligningen. Men yppersteprestene og fariseerne tok «hintet», men sa ikke noe høyt til folket om hvem lignelsen angikk.

Jesus kunne fortalt yppersteprestene og fariseerne «teksten»(sannheten), men da hadde det ikke blitt en lignelse. Bruk av lignelser ble profetert av Jesaja i kap.6,9 : «Og han sa: Gå av sted og si til dette folket: Hør og hør, men forstå ikke! Se og se, men skjønn ikke!» Det samme gjelder i dag for de ufrelste menneskene, de ser og hører Guds ord, men allikevel så forstår de ikke det de ser og hører. Hvorfor? Jo, det er bare Jesus som kan åpne øyner og ører for evangeliet. Slipper du han inn i ditt hjerte, så kommer du til tro, og da åpnes deres «åndelige øyner» så du skjønner Ordet i Bibelen mer og mer.

«Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet, ba velsignelsesbønnen og brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem.» Luk 24,30-31.

«Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang. Tukt meg, Herre, men med måte, ikke i din vrede, for at du ikke skal gjøre rent slutt på meg! Øs din harme ut over hedningene, som ikke kjenner deg, og over de ætter som ikke påkaller ditt navn! For de har fortært Jakob, fortært ham og gjort ende på ham, og ødelagt hans hjemland.» Jer 10,23-25.

Profeten bekjenner sin viten innfor Herren. Han vet at menneskene ikke selv kan bestemme sin vei, likeens at en vandringsmann heller ikke kan styre sin egen vei. Han ber Herren om å tukte ham, men ikke i vrede, for da ville profetens liv vært ute. Men profeten ber Herren utøse sin harme på hedningene, de som ikke kjenner ham og likeens de ættene som ikke påkaller Herrens navn. Han minner Herren om hvem som har fortært Israel og ødelagt dets hjemland.

Vi er begynt på et nytt år med nye muligheter og utfordringer både for den enkelte og storsamfunnet i særdeleshet. Guds øyensten,Israel, er midtpunktet i år som i fjor. Vil ikke «hedningene» og de ættene som ikke tror på en allmektig Gud omvende seg i sin tanke-gang? Skriftene sier nei, ikke frivillig, men motvillig vil de en dag bøye sine kne og bekjenne høyt og tydelig at Jesus er Herre og ingen andre. Men da er det for sent å komme inn til Guds herlighet i hans himmel, de blir overført til satans tilhørighet.

Ungdommer ! Hvordan skal dere holde deres veier rene? Gjøre så godt dere kan og håpe på det beste? Nei, la oss se hva Ordet sier:

«Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord.» Sal 119,9.

Ungdomstiden er hva du lærer for framtiden når alderdommen kommer, da håper jeg alle kan si dette :

«Forlat meg da ikke inntil alderdommen og de grå hår, Gud - inntil jeg får kunngjort din arm for etterslekten, din kraft for hver den som skal komme.» Sal 71,18.

Godt nytt år!

" ....... De skal legge hendene på syke, så de blir friske." Mark 16,18

Jesus ga sine disipler befaling om å bære evangeliet ut til all verden og bl.a. skulle de helbrede de syke etc .  Dette gjorde de etter Jesu oppstandelse, og Herren stadfestet sitt ord . De syke de ba for ble helbredet.
Hver dag kan du høre eller se vitnesbyrd om mennesker som er blitt helbredet i Jesu navn etter noen troende kristne har bedt for dem. Flere kjente evangelister har en egen helbredelses gave, der mennesker som
kommer til forbønn eller ser på tv.skjermen hvor de preker evangeliet om Jesus, plutselig bare blir helbredet etter å ha hørt på evangelisten ord.

- Men det nytter jo ikke for hvem som helst tenker du i ditt stille sinn. Mange har blitt bedt for i årevis uten bedring av helsen. Andre har drømt eller fått profetisk budskap om at de skal bli helbredet for sin lidelse i kjødet.
Det er bare det at de enda ikke har blitt helbredet, så da begynner de å lure på om helbredelsen de er lovet er bare fantasi eller løgn? Ja, vi husker jo en sang som sier hva tro er , en strofe i sangen lyder slik:

"Å tro det er å legge seg ned ved korsets fot og begge armer strekke, vår Herre Krist imot!"

- Nylig fikk vi oppleve et bønnesvar. Min kone snakket med en av sine egne i hennes slekt på telefonen. Under samtalen hørte hun at den i andre enden ikke var god i pusten. Derfor så spurte hun om hun kunne få be for henne?
- Ja, det måtte hun bare gjøre.
- Kan du nå der du sitter legge en hånd på ditt bryst! Ja, hun så gjorde og min kone bad for henne i Jesu navn!
 Samtalen ble etter bønnen avsluttet med et takk.

- Neste dag kom der en melding på mobilen til min kone med følgende tekst :

" En hilsen fra meg! Jeg er i normal form, storfornøyd, takk!"  Noen dager senere skrev samme person:

- "Reiser til syden i februar , jeg har det bare fint!"

"Etter at Herren Jesus hadde sagt dette til dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte. " Mark 16,19-20.

"Jesus svarte: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han var svært rik." Matt 19,21-22.

Bakgrunnen for dagens drypp er om en mann som kom til Jesus og spurte ham: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få det evige liv?» Jesus svarte: «Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god. Men vil du gå inn til livet, så hold budene!» «Hvilke?» spurte han. Jesus svarte: «Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt,du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv.» «Alt dette har jeg holdt,» svarte den unge mannen. «Hva står så igjen?»

Denne unge mannen syntes han lå så godt an til det evige liv som det gikk an, så derfor utbryter han til slutt med enda et spørsmål til Jesus: «Hva står så igjen?»

- Da svarte Jesus med dagens drypp . 

- Denne unge mannen var svært rik og oppførte seg nok som en god "religiøs mann", som gjorde etter Guds bud i sitt daglige liv.
Men det var et punkt som Jesus så ikke var "løst" hos den unge mannen, nemlig "den jordiske rikdommen. Derfor ville Jesus løse ham fra det han satt bunden i, slik at han kunne få sitt ønske oppfylt, nemlig å et evig liv, en skatt i himmelen. Men den unge mannen gikk bedrøvet bort fra Jesus, han var ikke villig til å gi fra seg rikdommen, for så å følge Jesus.

- Ja, det var ikke lurt valg mannen tok, men hva med deg og meg? Er vi villige til å gi fra oss alt, for så å følge Jesus resten av vårt jordeliv?
Kan du synge sangen : "Jeg gir deg alt og går den vei du har meg kalt!"
- Jeg-esen er stor i oss, når det kommer til en avgjørelse om å kvitte seg med,her "egoet".
Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike, sa Jesus. Hvem kan da bli frelst? sa hans disipler da de hørte Jesu ord, og de ble helt forskrekket og spurte: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» (Matt 19,24-27).
- Valget vårt er alltid å gå den veien Jesus kaller oss til å gå, uansett hvor "unaturlig" det ser ut for vår forstand. Er du villig å gå for meg? Spør Jesus og da må vårt svar alltid bli: Herre, her er jeg, send meg!

"Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: «Herre, halvdelen av alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus: «I dag er frelse kommet til dette hus. For også han er en Abrahams sønn,og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det.» Luk 19,8-10.

God helg!

 "Gjør derfor bot og vend om, så skal deres synder bli strøket ut. Da skal Herren gi tider med lindring, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal være i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter. Apg 3,19-21.

Peter har  nettopp opplevet at Jesus ord til dem før han dro opp til Far i himmelen var, at han skulle sende Den Hellige Ånd til dem som trodde på ham. Vi vet at jødene tok å fikk korsfestet Jesus , men nå var Peter fullt av ånd og kraft og han talte til sitt "Mosefolk", at Jesus er deres Messias, som de nettopp hadde korsfestet. Peter sier til jødene :

"Gjør derfor bot og vend om, så skal deres synder bli strøket ut. Da skal Herren gi tider med lindring, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal være i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter."

Vi hedninger ble regnet med i frelsestilbudet som Jesus gir alle dem som kommer til tro på ham , som Herre og frelser og som tror og bekjenner dette. Vi lever i nådetiden, alle dem som griper tak i frelsestilbudet fra Jesus, blir reddet for tid og evighet sammen med Jesus. For hvor han er nå, der skal vi også en dag være. Jødene som ikke ser Jesus som Messias enda, de skal en dag få se ham som de har gjennomstunget , det vil skje da den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter. 

Mange gransker i skriften om hvor mange profetier som ikke er oppfylt enda, og svarene er varierende i antall, som alle er enige om at der er ikke mange uoppfylte profetier igjen.

30.4.2007 hadde bladet Israel Today denne fantastiske notis : "Rabin avslører navnet på Messias." Rabbi Yitzhale Kaduri var kjent for å ha lært Bibelen utenat, likedan talmud og andre jødiske skrifter. Han var en lærer og en respektert leder ved Nachalat Yitzhale Yeshivah skolen. Han kjente mange vise og kjente jøder fra forrige århundret og rabbinere som hadde troen på at en dag skulle de få "det lovende Landet". Staten Israel ble til på en dag i 1948. Noen måneder før han døde 28 januar 2006 i en alder på 108 år ,overrasket han sine etterfølgere med å fortelle dem at han personlig hadde møtt Messias. Messias hadde åpenbart seg for ham. Senere fortalte han at han hadde skrevet ned Messias sitt navn på en papirlapp. Det siste året før han døde hadde rabbi Kaduri konstant fortalt og drømt om Messias og hans gjenkomst. Rabbi Kaduri hadde møtt Messias i en åpenbarelse og der Messias sa at han kommer meget snart. Kaduri underviste sine elever på Yom Kippur dagen om hvordan de skulle kjenne Messias igjen. Han enda at Messias kommer til å åpenbare seg for Israel etter Ariel Sharons død. Vi vet at Sharon falt i koma i januar 2006, samme måned og år som rabineren Kaduri døde. Sharon døde først 8 år senere 11.1.2014 85 år gammel.

Vi lever nå i januar 2016, det er gått to år siden Sharon døde, og da er sikkert mange spent på hvor lenge det vil gå før Messias kommer.
Bruden "menigheten" venter på Jesus skal komme som brudgommen for å hente sin brud hjem til hans hjem i Himmelen, og når dette skjer før Jesus kommer til jødene i Israel, og setter sine føtter på Oljeberget, da må en som Jesus sier : Vær rede! Se jeg kommer snart!

...«Ja, jeg kommer snart.» ...Åp 22,20

"Mange av dem som var blitt troende, kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort. Og ikke så få av dem som hadde drevet med svartekunster, kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Man regnet ut verdien av dem og kom til 50 000 sølvpenger. På denne måten hadde Herrens ord veldig fremgang og fikk stor makt." Apg 19,18-20.

Jeg er bekymret over hvordan yoga, for eksempel, blir markedsført både vidt og bredt i media i dag som en nøytral avslappingsteknikk.

Ei kvinne som fikk oppleve dette vitnet om sitt liv til en kristen avis og der fortalte hun at det begynte med yoga og så fortsatte det med healing og kontakt med de døde. Men det var hos Jesus hun ble virkelig fri. Etter en tid som en kristen møtte hun en mann, som ble hennes ektemann. De flyttet etter hvert nordover, men da startet en ny, åndelig kamp.

– Plutselig begynte jeg å se de samme åndene jeg hadde sett som liten, og mens jeg var involvert i New age. Men nå så jeg deres egentlige vesen; de var demoner. De krydde rundt meg, spesielt når jeg var hjemme i leiligheten alene. Verst var det på kveldene og på nettene, forteller hun. Etter råd fra en kristen venninne begynte hun å rense leiligheten for gjenstander med en kobling til New age. Jeg kastet ut det meste, ler hun. – Bøker, musikk og bilder med kobling til nyåndelighet ble kastet. Samtidig tok hun et valg om å flytte tilbake til Stockholm, for å være i «karantene» med Gud, som hun sier.
En natt opplevde hun at Jesus vekket henne, og at han sa at hun skulle gå inn i garderoben og finne flere nyåndelige ting hun hadde slengt fra seg, blant annet håndklær som hun hadde brukt mens hun gjorde åndelige øvelser.
– Etter den hendelsen avtok de åndelige angrepene drastisk, forteller hun.

Kort tid senere lot hun seg døpe. Erika prøver å beskrive følelsen av frihet som dåpen førte med seg. Det var som en big bang, en slags gjennombruddskraft som jeg aldri trodde fantes, forteller hun. At hun sa fra seg nyåndeligheten har hun ikke angret på. Visst kunne den iblant gi et kick, eller en tilfeldig følelse av glede og harmoni, men det slo alltid negativt tilbake, mener hun. Hun er bekymret over hvordan yoga sies å være en nøytral avslappingsteknikk.

– Det er feil, for hver eneste fysiske stilling i yogaen er utformet for å tilbe en eller flere hinduistiske guder. Yoga handler om å tømme seg selv, for at de hinduistiske gudene, eller åndeverden, skal kunne ta over. Slik skal man etter hvert kunne oppnå brahman eller nirvana.
Alt dette har hun nå lagt bak seg . "Uten Jesus hadde jeg aldri vært den jeg er i dag – mentalt, følelsesmessig og åndelig. Jeg har gått fra kaos til orden, og har fått en fred som består," sier hun i sitt vitnesbyrd.

Kommentarer som ble gitt til artikkelen viser at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men en åndelig kamp i himmelrommet, en kommenterte bl.a.slik:

"Så man kan ikke drive med Yoga øvelser hvis man skal være en go kristen....haha yoga er bevisst sunnhet for kropp og sjel.... har en lignende historie som hu her bare at den er motsatt; Takke seg til yoga og alle "demoner" som følger med;"

Vi lever i en verden der vi ser mer og mer, at for Guds folk, så blir alt lysere og lysere. For vår framtid er hos Jesus og den nærmer seg mer og mer. Men for dem som ikke har Jesus i sitt hjerte, blir det svartere og svartere for hver dag. Derfor er det om å gjøre å være et lys for de som vandrer i mørket, slik at de kan få bli med oss til lysets opphav - Gud i Himmelen.

"Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved." Apg 4,12.

"Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter: Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men menneskenaturen er svak." Matt 26,40-41.

Dessverre er ikke alle bønnestundene vi har like fyllt av bønnens ånd, vi kan be under innflytelse av bønnens ånd på tre måter. La en illustrere dette med et vikingsskip med seil, årer og mannskap.

- Den første måten å be på er som vikingsskipet på en rolig og solfyllt dag med en lett vind. Den lille vindbrisen hjelper litt i framdriften av skipet, men rormannskapet må ta ordentlig i for å få fart på skipet.
Dette er et bilde på de vanlige daglige bønnestundene våre. Vi må ta i bruk kreftene våre, dvs vår utholdenhet i bønn, slik som rormannskapet tok hardt i for fremdriften av skipet. Det blir framdrift i våre bønner og vi er takknemlig for vindbrisen, men det må innsats til fra vår side for å holde bønnen i gang og komme videre til målet, bønnesvaret.


- Den andre måten å be på er som en dag hvor  vikingsskipet har heist fulle seil i sterk medvind og plutselig skyter skipet opp i fart uten særlig medvirkning av rormannskapet. Da kan det gå tidobbelt så fort mot målet.
Dette er et bilde på når bønnens ånd fyller oss med kraft. Vi begynte kanskje også denne bønnedagen med å bruke årene, men så kom Den Hellige Ånd oss til hjelp og da var det en nytelse bare å se hva Ånden gjorde med framdriften mot bønnemålet vårt.


- Den tredje måten å be på er når vikingsskipet kjemper i like sterk motvind, da må rormannskapet sette alle krefter til, men vinden er sterkere, slik at skipet presses bakover og stamper mot bølgende.
Dette er bilde på hva som skjer når vi opplever en sterk demonisk motstand i bønnestunden, slik at vi synes å stå stille uten å komme videre i åndens verden. I slike bønnestunder kan mørkets krefter piske oss ordentlig i sinn og hjerte og får oss til å gi opp mot de sterke demoniske kreftene. Jesu disipler opplevet dette uværet fysisk og holdt på å gå under med båten deres. I slike stunder ser vi ikke mye framgang i bønnene våre, vi synes å tape terreng som vi har inntatt i bønneverden tidligere. Men takk og lov, disiplene ropte på Jesus og meddelte sin tro- "vi går under"!
- Så liten tro dere har, sa Jesus, og truet vinden og alt ble helt stille.  Vi må ikke miste blikket på Jesus, troens opphavsmann og fullender.
-
"Fortell meg hva du har i huset.?" sa profeten til enka som var fri for penger til å betale sin gjeldsbyrde. Hun svarte: "Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en krukke med olje." (2 Kong 4,2). Utav innholdet i denne krukken betalte enka all sin gjeld, fordi profeten trodde på Guds allmakt.

Når det kommer tider med sterkere motstand i våre bønnestunder, så må en ikke miste motet, men at det nytter å be også i slike stunder. Jesus er jo den samme i motgang og medgang i våre hverdager. 1 Joh 5,14 bekrefter at Jesus hører våre bønner: "Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje."
- Da har vi fått en "evighets garanti" av Jesus, hva mer trenger vi? Jo, vi må bruke arbeidsredskapet hver enkel av oss er tildelt av vår Herre og Mester, Jesus!

Mange timer i bønn er ikke nok, vi må overlate hele vårt liv i Jesu hender, slik at Ånden får tiden vår,ordene våre, øynene og ørene. For selv om Han bor i våre hjerter, er han avhengig av vår hengivenhet til Ham. Det nytter ikke å leve annerledes utenfor våre bønnerom enn i, selv om dette vil koste oss alt.
- Er det ikke dette vi vil? Følge Jesus hvor enn han går!

"Så sa han til alle: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg." Luk 9,23.

"Se, jeg samler dem fra alle de land jeg drev dem bort til i min vrede, harme og store uvilje, og fører dem tilbake til dette stedet og lar dem bo trygt. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil gi dem ett sinn og lære dem én vei, så de alltid frykter meg, til gagn for dem selv og deres etterkommere. Jeg slutter en evig pakt med dem; jeg vil ikke vende meg bort fra dem, men gjøre vel mot dem. Jeg gir dem gudsfrykt i hjertet, så de aldri mer viker bort fra meg. Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem. Av hele mitt hjerte og hele min sjel vil jeg trofast sørge for at de slår rot her i landet.Jeremias 32:37-41.

Hvorfor ble israelsbarn så ulydige imot sin Far i himmelen, at de snudde han ryggen og tilbad andre guder i sin livsvandring? Ja, hvorfor?
Gang på gang sendte deres Far ut utsendinger til dem og bad dem vende om fra sin avgudsdyrkelse og bad dem komme tilbake til ham. Men få var det som hørte på utsendingene fra Far. Så var det bare en mulighet tilbake, han Far sendte sin sønn Jesus Kristus til dem, han måtte de vel ta imot og vende om til Far igjen?
- Men det skjedde ikke, selv om sønnen virket blant dem fra trettiårsalderen og i 3 1/2 år med helbredelser av alle slag sykdommer som folk led av, så var de så
Forherdet i sitt hjerte, at de fikk sønnen dømt til døden av rettsapparatet. Men døden kunne jo ikke holde på Livets Sønn, så hans Far reiste han opp fra dødens grav på den 3.dagen. Noen dager deretter tok han avskjed med sine venner på Oljeberget og straks deretter ble han rykket opp i luften og en sky skygget for han og han ble ikke synlig mer for dem. Men selv om isralittene ikke tok imot Sønnen til Far, så var det noen som gjorde det og til dem sa han før han ble tatt opp til sin Far:

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28,19-20.

Da ble vi hedninger også tilbudt samme Far som jødene, for de som først var Guds eiendoms folk, fikk nå oss hedninger med også. Vi ble en flokk og Far satte sin sønn til hyrde over flokken som vil følge ham og sin Fars bestemmelser. Ordene fra Far lyder ut til all jorden:

"Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn." Joh 1,12. De tar imot ham regnes med som "bruden", anten det er jøder eller hedninger.

Men hva da med det israelske folket, som har lukket sitt hjerte for frelsen i sønnen Jesus Kristus?
En fri oversettelse fra dagens drypp sier det slik:

"Kom tilbake, du Israel, kom tilbake til ditt land, kom tilbake til din Gud. Du forlot meg, men jeg har aldri forlatt deg. Jeg har elsket deg med en evig kjærlighet. Jeg har ventet på deg i lang tid. Jeg har forberedt et sted for deg og jeg kommer snart. Forlat nasjonene og vend tilbake til ditt land og til din Gud. Jeg dømmer nasjonene allerede nå for deres ondskap og hat mot deg. Men mine planer for deg er annerledes." 
 
Men vi har mange som lever i dag som frafalne kristne, slik som jødene forlot sin Far, slik har mange, ung som gammel, forlatt sin første kjærlighet til Jesus Kristus. Også de har muligheter enn i dag å vende om og komme tilbake til troen på Jesus Kristus. Nådetiden er tiden fra Jesus dro hjem til sin Far i himmelen og til han kommer for å hente sin brud, som består av jøder og hedninger, som tror på Jesus som Messias. Siden så vender Messias tilbake på Oljeberget i Israel og der og da begynner en ny tid for jødene og landet Israel. Jødene som nektet å tro at Jesus var og er Messias, skal se han komme i skyene, jfr Åp 1,7  :

"Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen!

"Hvem har hørt noe slikt, hvem har sett noe lignende? Kan et land bli til på en eneste dag, kan et folk bli født på et øyeblikk? Men Sion fødte sine barn med det samme veene kom." Jes 66,8.

"Siden sendte de til ham noen av fariseerne og herodianerne for at de skulle fange ham i ord. De kom og sa: «Mester, vi vet at det du sier, er sant og at du ikke bryr deg om hva andre mener. For du tar ikke hensyn til person eller rang, men lærer virkelig hva som er Guds vei. Si oss: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Skal vi betale eller la det være?» Men Jesus merket hykleriet deres og sa til dem: «Hvorfor setter dere meg på prøve? Kom hit med en denar, og la meg få se den!»  De gav ham en, og han spurte: «Hvem er det som har sitt bilde og sitt navn her?» «Keiseren,» svarte de.  Da sa han til dem: «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er!» Da ble de helt forundret over ham." Mark 12, 13-17.

Når det gjelder å være en troende Jesu venn og samtidig som du er engasjert i lokalpolitikken, er ofte et dilemma : Går det an å skille troen og politikken i deg?
Dagens drypp tar for seg dette i en spørsmålsrunde der fariseerne og herodianerne ville vite svaret på om det gikk an å betale skatt til keiseren? Jødene hadde jo Gud til Far og var ikke treller under andre folk, inkludert keiseren. Jesus merket deres hykleri med det samme og stilte dem derfor et motspørsmål med å vise dem en denar:

- «Hvem er det som har sitt bilde og sitt navn her?» «Keiseren,» svarte de. Da sa han til dem: «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er!»

Jesus koblet ikke Guds rike og keiserens rike sammen. Svaret var enkelt å leve etter: Gi keiseren hva han tilkommer og Gud hva Guds er. Så ble den debatten over, ingen hadde noe å tilføye det svaret. Men en annen debatt som oppstår innen den kristne menighet hver dag er: - Er Kirken dvs Guds rike åpen for alle mennesker? Skal det være en åpen folkekirke, hvor alle trosyn skal føle seg velkommen, eller er det noen vilkår for å bli regnet med å tilhøre Guds rike?
- Jesus fikk besøk om natten av en "folkekirkemann" og han ville vite veien til Guds rike: 

" Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.»... Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd." Joh 3,3 og 5-6.

Landet vårt har hatt en folkekirke hvor ca 95% av folket stod innskrevet som medlemmer. Historien viser at denne folkekirken hadde makt i folket og landet vårt.
Det er få som har tenkt på Jesu ord :
"Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike."
Eliten som styrte isralittene på Jesu tid, fikk ikke godskrevet sin tro og oppfatninger om sin lære. Jesus satte dem på plass mer enn en gang, ja, det ble så mange ganger, at de til slutt dømte ham til døden for Guds bespottelse. For han sa han var Guds sønn og Messias. Etter Jesu død og oppstandelse oppstod der en sekt for de som ville følge Veien. Derfor sa jødene i Roma til Paulus :

"Men vi vil gjerne høre av deg hva for meninger du har. For vi vet i alle fall så meget om denne sekten at den overalt støter på motstand.» Apg 28,22

Mange er engasjert i lokalsamfunnet og mange har i flere perioder vært aktiv i lokalpolitikken, pluss medlem i Kirka. Men så kommer det en "vekkelse" over bygda og det blir det liv i forsamlingen. Men så kommer en ny prest til "gards" som går inn for å vie homofile i kirken, da oppstår det splittelse i medlemsmassen. Da kan vi høre noen si høyt:

- Vi som ikke har vært blant de mest aktive i kirken og på bedehuset, vi har alltid trodd at kirke - og bedehusfolket var synonymt. Vi har ikke vært klar over at arbeidet med å danne egen menighet har foregått over lengre tid. Det har eskalert etter at den nye presten ble ansatt.

– "Bedehusfolket" vil flytte flere kirkelige handlinger dit; som dåp, trosopplæring og konfirmasjon. Og når det som skjer nå er så splittende, må det være flere ting enn bare homofili-saken. Så må vi leve med at de isolerer bedehuset som bygdefolket bygget på dugnad. Bedehuset har vært en møteplass for de fleste i bygda i ulike sammenhenger. De  gjør og har hatt et fantastisk godt barne - og ungdomsarbeid. Mange føler nå at det blir vanskelig, da den nye menigheten tar så sterk avstand til kirken.
- Men noen tviler på at sognepresten må tale for tomme kirkebenker. Det er kanskje enda flere kirkegjengere der nå. Den delen av befolkningen som ikke har gått så mye i kirken, har begynt å gå der mer etter at den nye presten kom. Jeg mener kirken skal være raus og inkluderende og at man skal gjøre "døren høy og porten vid", er røster som da høres i bygda.

"Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem: Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det." Luk 13,23-24.

God helg!

"Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær." Luk 21, 25-28. 

 

Den kjente fysikeren Stephen Hawking slår fast, at menneskeheten står overfor en rekke selvpåførte farer, og utviklingen kan bære fullstendig galt av sted.
Som 20-åring ble han rammet av en uhelbredelig og progressiv nevromotorisk sykdom, som har ført til lammelser. Han er vel blant dem som har levd lengst med en slik lidelse.
- Kjernefysisk krig, global oppvarming og genmanipulerte virus utgjør noen av faremomentene han påpeker. Etter hvert som utviklingen innen forskning og teknologi går framover, vil menneskeheten skape «nye måter som ting kan gå galt på». .
Menneskeheten kommer nok til å overleve bare vi etter hvert er i stand til å etablere kolonier på andre planeter, sier han videre, men legger til at det vil neppe skje de neste hundre årene, og at menneskeheten derfor må være ekstra forsiktig i mellomtiden.
– Selv om sjansen for at en katastrofe skal ramme vår planet i løpet av et gitt år er ganske lav, vil risikoen over tid vokse, og etter hvert bli nærmest uunngåelig de neste tusen eller titusen årene, som han formulerer det overfor BBC.

Vi lærte et ordtak i oppveksten : Menneskene spår, men Gud rår!

Så da må en se om denne advarselen stemmer med Guds ord. Jesus sier i dagens drypp, at tegn skal vise seg i sol,måne og stjerner og folket på jorden skal bli redde når de opplever at hav og brenninger bruser. Mennesker vil forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. Jeg tenker på vår tids tsunamier, ordet kommer fra det japanske ordet -tsu , som betyr havn og nami som betyr bølge (havnebølge). Det er en bølge eller serie av bølger skapt i et vannmassiv av en impulsiv forstyrrelse som vertikalt forskyver en vannkolonne. Den 15. juni 1896 oppstod en tsunamie etter Meiji-Sanriku jordskjelvet som rammet Japan uten forvarsel. To bølger ble beregnet til å være opptil 38 meter høye, som traff kysten.

- Jesus sier til slutt i "dagens drypp" noen ord til sine disipler som gjelder oss troende i dag også, nemlig ordene: "Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær."
- Hvilken forløsning? Jo, brudens, dvs Guds menighet, som venter på sin brudgom. Paulus sier om dette i 1 Kor 15,51-52: "Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles,i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet."

Vi legger merke til at Jesus sier at før menneskene på jorden skal se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet, vil en utløsning/utfrielse komme for Guds folk, menighetens brud, nemlig en bortrykkelse. Den som setter sin lit til Herren, skal ikke bli til skamme. 

"Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen."
Luk 21, 34-36.

"Du skal ikke fare hardt fram mot en innflytter! Dere vet jo selv hvordan det kjennes å være innflytter; for dere var selv innflyttere i Egypt." 2. Mos 23,9.

 

Jeg tenker på situasjon i Europa og i vårt land i disse dager og når en leser dagens drypp, så kommer den 90 årige damen fra Valdres i mitt minne. Hun fikk et syn fra Gud i 1968 og dette synet fikk Emmanuel Minos skrevet ned etter å ha hørt damen fortelle ham det. I et av de fire "bolkene" som hun omtalte, så er det et som beskriver flyktningene som kommer fra fattige land og lyder slik:

"Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Da er målet for vår synder nådd. (Emanuel Minos protesterte på det med innvandring for han forsto det ikke da)
Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og sa : Jeg får ikke se det, men du får se det. Da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Det blir en kort krig. Alt av krig som jeg har opplevd før er bare lek i forhold til denne, og den kommer til å avsluttes med en atombombe. Luften kommer til å bli så forurenset at en ikke kan puste i den. Det kommer over flere kontinenter : Amerika, Japan, Australia,- de rike landene.

Vannet kommer til å bli ødelagt. Vi kan ikke dyrke mere på jorden. Resultatet blir at bare en levning blir igjen. Og levningen i de rike landene kommer til å rømme til de fattige land, men de blir like harde mot oss som vi var mot dem, når tiden er inne. Jeg er så glad for at jeg fikk se dette. Men når tiden nærmer seg, må du ta mot til deg å si dette. Jeg har fått dette fra Gud."

Emanuel Minos dro hjem til sin Herre 15. november 2014, 89 år gammel. Han fikk se flyktningene komme til vårt land, men fikk ikke oppleve "dagens flyktningestrøm".
En profeti må prøves på Guds ord og ingenting av dette strider i mot bibelens ord. Se Åpenbaringen kapittel 6 og utover.

Jakobs ætt -israelittene- flyktet fra sitt land til Egypt pga av sult. I Egypt holdt en av Jakobs sønner, Josef, til hos Farao og han hadde bedt faren om å komme ned med alle sine til ham. Jakobs ætlinger som kom sammen med ham til Egypt, var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kommer de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ætt som kom til Egypt, var 70 i tallet. (1 Mos 46,26-27). Jakobs ætt ble boende på dagen i Egypt i 430 år, da dro alle Herrens hærer ut av Egypt.(2 Mos 12,40-42) En regner med at Jakobsætten besto av rundt 600 000 menn foruten kvinner og barn. Så lenge Josef var i live i Egypt hadde alle israelittene det godt, men så glemte egypterne hvem Josef var og de la harde byrder på Jakobs ættlinger.

Vi tok inn fremmedarbeidere på 1970 tallet fra ulike fattige land, dette gjorde vi fordi vi hadde bruk for arbeidskraften deres. Norge var nå kommet inn i oljeeventyret og da ble de dårligst betalte jobbene uten arbeidskraft. Da åpnet vi opp for fremmedarbeidere, som vi nå registrerer som flyktninger. Hjelpeorganisasjonene roper om hjelp til alle flyktningene som kommer fra krigsherjede land, og hjerteskjærende scener vises på Tv. Politikkerne deler seg i to flokker, en for og en imot for "fri flyt av flyktninger" til landet vårt. Men de som sitter med "makten" og styrer vårt land må tenke på bieffekter, signaleffekt og konsekvenser av beslutningene som gjøres. De må tenke hvilke ressurser som vil kreves, hvordan det vil påvirke befolkning, lokalsamfunn, kultur, verdier, arbeidsmarked, velferdsstat – hvilket samfunn det vil gi våre barn og barnebarn. De vurderingene gjør ikke hjelpeorganisasjonene. Derfor må politikeren ha en viss avstand til hjelpeorganisasjonene, de må gjøre selvstendige vurderinger og ikke bare hive seg på "stemningsbølger". Men dagens drypp legger "malen"... "Du skal ikke fare hardt fram mot en innflytter!"

 

"Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum." Matt 7,12

"Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis – om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det – og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale." 2.Kor 12,3-4.

Jeg fikk denne hilsen i posten i dag fra en kristen broder :

En av de mest herlige opplevelser jeg har hatt i mitt liv var tidlig den 2. januar 2016, da Gud tok meg opp til himmelen og jeg møtte Jesus.
- Jeg var i en drøm hvor jeg bad. Så følte jeg at kraft kom over meg og begynte å løfte meg fra bakken. Jeg ble litt redd. Hvordan skal jeg komme meg tilbake?
Er dette slutten og livet er over? Dette var så virkelig, ikke slik som i drømme.
- Jeg følte det som jeg dro gjennom en tunnel, og så kom jeg ut på andre siden og det var i Himmelen.

- Det første jeg så var Jesus som kom mot meg. Jeg bare gikk bort til Ham og omfavnet Ham og sa til Ham :
" Jesus, jeg elsker Deg". Jesus lot meg da sitte ned ved hans side, men det var et lite bord mellom oss. Så så jeg at Jesus tok frem et bilde, og det var et bilde av meg og min familie.
- Jeg så på Jesus og jeg ble så velsignet. Jeg fikk en sånn varm følelse og jeg snudde meg mot Jesus og sa til Ham:
"Jesus, du vet at ...", og så pekte jeg mot familiebildet, " ..Du er et medlem av min familie."

- Så syntes jeg å dra tilbake og jeg våknet. Dette var en vidunderlig opplevelse, og da jeg våknet var klokken omkring 7 om morgenen den 2. januar.

- En annen broder hadde en drøm om opprykkelsen, hvor han ikke kan glemme den herlige følelsen da han kjørte bil og plutselig ble han bare rykket utav bilen og opp i luften for å møte Jesus. Så derfor vet han hvordan dette vil skje når Jesus kommer for å hente sin brud i skyen.
- Flere vitner kan fortelle om syner/drømmer om hvordan det blir på jorden når Jesus kommer i skyen,i et nu for å hente sin brud fra jorden.

Paulus beskriver i dagens drypp om sitt møte i Himmelen, og derfor sier han i brevet til filipperne, kap 3,vers 11:

"måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde!" Fil 3,11 

Da han reiste seg for å lese av Skriften, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant det stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Luk 4,18-21.

En profeti omhandler noe som skal komme i framtida, og dagens drypp omhandler en profeti som profeten Jesaja kom med og som står i Jes 61,1. Vi har mange profetier i Bibelen som er oppfyllt og andre som ennå venter på oppfyllelse.

"Han sa til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene,og sa til dem: «Slik står det skrevet: Kristus skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem." Luk 24,44-47.

Profetordet som Jesus her sikter til finner vi bl.a. i Jesaja 53,4-5: "Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,og våre smerter bar han.Vi trodde han var blitt rammet,slått av Gud og plaget.Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,ved hans sår har vi fått legedom."

Flere steder i det nye testamentet står der, "slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profeten .." Og noen av disse finner Matt 4,13-17;8,16-17:

"Han forlot Nasaret og slo seg ned i Kapernaum ved Galilea-sjøen, i området til stammene Sebulon og Naftali. Slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja: Du Sebulons land og Naftalis land, som ligger langsmed sjøen,og landet øst for Jordan,du hedningenes Galilea: Det folk som satt i mørke,har sett et stort lys. Over dem som bor i dødens land og skygge,har lyset gått opp. Fra den tid begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er nær!»

"Da det ble kveld, brakte folk til ham mange som var besatt av onde ånder. Han drev åndene ut med et ord, og helbredet alle som var syke. Slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja: Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer."

Guds profeti må gå i oppfyllelse ellers er den ikke av Gud. Judas som svek Jesus med et kyss, var det profetert om lenge før det skjedde, men det måtte skje for å oppfylle Guds ord. Jesus sa til sine disipler før han ble tatt til fange:

"Jeg snakker ikke om dere alle, for jeg vet hvem jeg har utvalgt. Men dette ord i Skriften må oppfylles: Den som spiser mitt brød, viste meg hælen." Joh 13,18. Dette skriftordet finner vi Salme 41,10: "Selv min venn som jeg stolte på, han som spiste ved mitt bord,løfter hælen imot meg."

Guds ord slår aldri feil, slik som menneskenes ord gjør. Derfor gjør vi klokt i å lytte til profetiene slik som Peter sier i sitt andre brev kap 1,vers 19-21:

"Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud."

Disse ord er sanne, jeg har selv opplevet å ha fått profeti fra Herren, som ble oppfylt akkurat slik han hadde sagt det.
La oss starte uken med å be om profetisk oppfyllelse av de profetier som enda gjenstår i Guds ord.

"Han som gir dette vitnesbyrd, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus!" Åp 22,20

"Så sa han til tjeneren sin: «Gå opp og se ut mot havet!» Gutten gikk opp og så utover, men sa: «Det er ingen ting å se.» Sju ganger sa Elia: «Gå opp igjen!» Den sjuende gangen sa gutten: «Jeg ser en liten sky som stiger opp av havet. Den er ikke større enn neven på en mann.» Da sa Elia: «Gå og si til Akab at han må spenne for og dra hjem, så regnet ikke skal hefte ham.» På et øyeblikk mørknet himmelen til med skyer og storm, og det begynte å stridregne. Akab steg opp i vognen sin og kjørte til Jisre’el. "    1 Kong 18,44-45.

Som gjenfødte kristne så bør vi ha et annet perspektiv i denne verden, enn de ufrelste har. Paulus sier i Rom 12,2 : "Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne."

-Vi fornyer vårt sinn, når vi tenker annerledes enn det verden gjør. Gjør vi slik Bibelen sier vi skal tenke, tenker vi som Gud selv? Som kristne trenger vi ikke være redde for framtida eller bekymre oss slik verden gjør. Men for å få tak i denne sannheten, så må vi studere Guds ord slik at det fyller våre sinn og handlinger.

"Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham." Sal 34,8.

Å ha troens fulle visshet, slik at vi tror Guds ord som det står, uten bortforklaringer, da er alt ting mulig.

- Dagens drypp omtaler profeten Elia som hadde Guds ord og tro i sitt hjerte. En lignende hendelse hendte for mange år siden i Midtvesten i USA, hvor de ble rammet av tørke. En liten by i området var fullstendig avhengig av jordbruk, men avlingene ble ødelagt på grunn av mangelen på regn. Så ble det erklært en dag for bønn og faste, hvor alle som bodde i byen og bøndene omkring skulle samles og bruke dagen sammen for å be om regn.
- På den fastsatte dagen for bønn kom en fem år gammel jente med sine foreldre til kirken for å be. Jenta hadde med seg en paraply og noen moret seg over paraplyen og de spurte jenta hva hun skulle bruke den til? Er vi ikke kommet sammen for å be om regn, og da vil ikke jeg bli våt på hjemveien,sa hun til dem.
De som spurte henne ble helt tause, de innså sin vantro. De var tross alt kommet sammen for å be om regn, og så var det bare denne jenta som hadde tro for regn.
Bønnene deres ble nå fullt av troens fulle visshet, at bønnene deres måtte bringe en forandring.
- Like før klokken ble fire om ettermiddagen begynte det å samle seg skyer på vesthimmelen. Før kvelden tok slutt hadde et rolig og bløtgjørende regn begynte å falle ned over hele deres område. Himmelen åpnet seg for disse menneskene og det rolige regnet varte i tre dager og netter. Avlingene ble reddet og det endte med at det ble den beste innhøstningen de noen gang hadde hatt. Alle husket nok troen til jenta med paraplyen. Hun fikk bønnefolket bort fra en religiøs plikt og vantro til en fornyet tro på at Gud ville høre og handle på deres bønner.

Jakob sier i sitt brev kap 1,vers 6-8:

"Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vinden.  Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren,splittet som han er og ustø i all sin ferd." Jak 1,6-8.

Ha troens fulle visshet-helg!

"Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som stod og kalte på ham og bad: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» "Apgj 16,9

Paulus hadde et syn: Det var en makedonier som stod og kalte på ham og bad ham om å komme over til landet deres for å hjelpe dem. Paulus gjorde som han så og dro av sted. I dag høres mange rop fra alle kanter av verden : Kom og hjelp oss!

Nylig fikk jeg et opprop om hjelp til å gi penger til innkjøp av Bibler. Det var kristne i Ukraina som bad om Bibler og lederen for misjonen skrev :

" Jeg hadde aldri trodd at en bit isopor skulle gi meg tårer i øynene, men det gjorde det i går! Da var jeg med på en bønnesamling i storbyen Kharkiv,helt øst i Ukraina. Etter oppstanden i februar 2014 ble byen delt i to leirer, en som støttet de de nye makthaverne i Ukraina på den ene siden og de mer Russland - vennlige på den andre.
- I sin fortvilelse over volden og splittelsen begynte mange kristne å komme sammen i bønn-midt mellom de to leirene. Den 2. mars 2014 bestemte de seg for å be kl 07.00 om morgenen hver dag - under åpen himmel. Da jeg kommer dit er samling nummer 652 i en ubrutt rekke - av mennesker som ber om fred. Mellom 20 og 50 kommer hver dag, fra ulike menigheter. Ansvaret går på omgang mellom kirkene. Midt i kulde og snedrev faller alle sammen på kne på hvert sitt lite stykke isopor og en av disse bitene får jeg. Den er tydelig preget av at mange mennesker har ligget på kne i lang tid.

Så ser vi hvordan Bibelen etterspørres mer enn noen gang tidligere. Over 70000 bibler er utdelt til de militære på begge sider av konfliktlinjen, på både ukrainsk og russisk. Ingen har opplevd at noen sier nei takk."

Den gylne regel:
"Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum." Matt 7,12
   
To veier
"Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den." Matt 7,13-14.

"Herre, jeg tar min tilflukt til deg, la meg aldri bli til skamme! Frels meg i din rettferdighet! Salme 31,2

Kjære Far!

- La mitt liv, kjære Far, være til oppbyggelse og fornyelse for andre. La aldri mitt ego sette en stopper for hva andre kan få av deg.
Hjelp meg til at alle mine gjerninger være gjort i kjærlighet for deg og ditt verk. Gi meg mer av din kraft, slik at alle omstendighetene rundt meg aldri skal få styre meg og mitt forhold til deg.
- Jeg vil så gjerne Far vise andre hva de kan bli i deg. La Den Hellige Ånd som er vinneren inne i meg få utvikle en mild og stille ånd, som er dyrebar for deg. Jeg vil alltid, kjære Far, være et vitne for deg! Hjelp meg aldri til å holde noe for meg selv, som jeg skulle ha delt med andre.
- Jeg trenger din visdom til å tale, når jeg skal tale og tie når jeg skal tie. Hjelp meg alltid å være den som du skapte meg til, at alle de verdier du la ned i meg komme fram.


Hjelp meg til å ikke skjule noe med en maske. La alt jeg sier og gjør komme fra et rent og oppriktig hjerte. La alle mine kilder ha sitt utspring i deg og ditt ord. Gi meg mer av deg og ta mer av meg og mitt eget.
- La mitt ego dø og la det bygges opp en personlighet i meg som sprer lys og velsignelse på alle plassene jeg går. La meg alltid og til alle tider være oppbygget av deg og ditt ord. Far, jeg elsker deg av hele mitt hjerte og av hele min sjel, av all min kraft og av all min forstand. Amen

Hilsen din datter!

"Derfor vil jeg prise deg blant folkene, Herre, og lovsynge ditt navn." Salme 18,50.

OPPRYKKELSEN er ikke det samme som Jesu gjenkomst.

"Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn.  For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp.  Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!"
1. Tess 4.15,17

- Når en kommer i en viss alder, sa en forkynner, begynner de eldre bare å snakker om opprykkelsen av bruden, men sa han, vi lever jo her og nå, og evangeliet skal nå ut til alle folkeslag!
- En bad til Jesus : Herre du må ikke komme for å hente oss nå, for jeg har ennå så mange av mine som ikke er frelst!
- I mitt indre toner alltid disse ord, når dette tema kommer opp : " Han som gir dette vitnesbyrd, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. ...Åp 22,20.
Leste om dette tema på "nettet" og oppsummeringen ble:

Bibelen skiller tydelig mellom opprykkelsen og Jesu gjenkomst. Eller man kan velge å si at Jesu gjenkomst skjer i to faser. Først for å rykke opp de troende, og senere sammen med de troende for å opprette tusenårsriket.

Det er en rekke skriftsteder som understreker og viser oss at det ikke er mulig å se på disse to hendelsene som samme sak:

1. Opprykkelsen vil finne sted i luften, 1. Tess 4:15-17. Gjenkomsten vil bli på jorden, Sak 14:4

2. Opprykkelsen vil være for de troende, Matt 25:6-10, Joh 14:2. Jesu gjenkomst vil være samme med de troende, Judas 1:14, Åp 17:14.

3. Opprykkelsen vil være Hans komme som brudgom, Matt 25:6-10. Gjenkomsten vil være Hans komme som konge for å dømme og regjere, Salme 96:13, Sak 14:9, Matt 25:31,   
   Åp 19:15, 20:4

4. Ved opprykkelsen vil de rettferdige bli rykket bort fra de fortapte, Matt 25:6-10, 1. Tess 4:15-17. Ved gjenkomsten vil de fortapte bli tatt bort fra de rettferdige, Matt 13:40-42.

5. Ved opprykkelsen vil de rettferdige på jorden møte Herren i luften for å bli med Ham til himmelen, 1. Tess 4:17, Joh 14:2. Ved gjenkomsten blir de med i Hans
   kongedømme her på jorden, Matt 13:43, 25:34.

6. Ved opprykkelsen blir de som ikke tror forlatt her på jorden, Matt 25:10-12. Ved gjenkomsten blir de slått og kastet i dødsriket.

7. De troende som er døde vil vekkes til livet ved opprykkelsen, 1. Tess 4:15-17. Det ser ikke ut for at det blir en tilsvarende oppstandelse ved Jesu gjenkomst, Matt 25:31-46.

8. Opprykkelsen kommer overraskende, Mark 13:35-36, Jakob 5:8, Åp 22:12. Forut for Jesu gjenkomst vil det skje en rekke tegn, Matt 24:14-29, 2. Tess 2:1-8.

"Når det gjelder vår bror Apollos, har jeg bedt ham inntrengende om å reise til dere sammen med de andre brødrene. Men han vil ikke på noen måte reise nå; han kommer så snart han får anledning. Vær våkne, stå fast i troen, vær tapre og sterke! La alt dere gjør, skje i kjærlighet." 1 Kor 16,12-14.

"I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.  Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er."  Joh 14,2-3

Har du tenkt på at jødisk bryllupsskikk symboliserer frelsen i Jesus?

"Here comes the bride" av Richard Booker er et forklarende hefte om jødiske bryllupskikk. Den norske utgaven finnes her: http://Her kommer bruden.pdf.

Når en leser dette heftet blir en slått av hvilken helhet Bibelen viser om  frelsen Gud har gjort tilgjengelig for både "jøde og greker." Begge testamentene er sammenvevet med mange synlige og usynlige tråder. Vi har uttrykket " som en rød tråd" og da mener vi at noe går igjen om vi f.eks leser en bok.  Den røde tråden i Bibelen er at  Messias er brodert inn i alle bøkene i både det nye og det gamle testamentet,både i og mellom linjene.  Og da må en noen ganger kjenne til de jødiske skikkene skal en oppdage disse trådene og denne kunnskapen er vel ukjent for mange av oss kristne.

Den jødiske bryllupstradisjon strekker sitt innhold som et symbol på oppbygningen av Yeshua's messianske frelsesplan for Israel. Nemlig den evige pakten som Gud gjorde med Abraham, Isak, Jakob og deres etterkommere, Israels folk. Også vi "hedninger" ble med i denne pakten da vi aksepterte den frelserbrudgom som portretteres i den jødiske bryllupsskikk. Bryllup i jødisk skikk er et uttrykk for kjærlighet og forpliktelse, som får en dypere mening straks når en ser den i lys av Messias.
De to som skulle gifte seg måtte inngå en pakt Paktsinngåelsen besto av omfattende detaljerte sekvenser, hvilke hver og èn henspeiler på evangeliske elementer av frelsesplanen som Yeshua(Jesus) tilkjennega i liv og lære. Jesus sa selv at frelsen kommer ifra jødene og alt han representerte og refererte til var jødisk, også hans talemåter om evangeliet.

Ekteskapsprosessen besto av utvelgelse av brud, ektepaktskontrakt, trolovelsesfasen, brudens kjøpesum, aksepteringens beger, forberedelse av bryllupskammeret, brudens forberedelse, bryllupsfasen, henting av bruden, fullbyrdelse av ekteskapet og til slutt feiringen. Analogien til pakten mellom Gud og mennesker ligger bl.a. i de kristne sakramenter, kjent for de fleste. Ekteskapskontrakten er pakten uttrykt i Torahen, som er de 5 Mosebøkene. Brudens kjøpesum indikerer Yeshua's død og oppstandelse, og aksepteringens beger er bilde på nattverden. Den unge trolovede kvinnen gjennomgikk i sin forberedelse et rituelt renselsesbad som er et bilde på dåpen med full neddykkelse i vann.

Forberedelse av bryllupskammeret symboliserer Jesu ord i dagens drypp. Brudens forberedelse henspeiler på Guds folk som gjør seg rede til å hentes når Messias brudgommen kommer tilbake. Bryllupsskikkens tidspunkt for brudgommens ankomst er nemlig hemmelig, bare kjent av brudgommens far. 
Slik også med Jesus gjenkomst. Jesus snakket med disiplene om de siste tider før han kommer tilbake , jfr.Matt.24,36: "Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far." 

I to tusen år har vi "hedninger" fått del i den messianske frelse ved Yeshua(Jesus). Vi har fått nyte godt av jødenes evige paktsforhold til Gud, og vi drikker av det "levende vannet" som flyter fra offerlammets kilde.  Jødenes opprinnelige brudestatus har gjort det mulig for oss ikke-jøder å finne evig frelse på Jesus sine premisser. Vi kristne har ikke erstattet jødene, men vi kommer som et tillegg i den store frelsesplanen. Paulus omtaler dette i Romerbrevet kap. 11. Det edle oljetre med avbrudte grener (israelitter) og de innpodede ville kvister (hedningene, folkeslagene). For vi vet at Gud er mektig til å pode tilbake de opprinnelige edle oljegrenene som en gang sprang naturlig ut fra stammen , jfr.Rom. 11,23.

Det er dette vi ser mer og mer skje etter at jødene fikk tilbake sine fedres jord. Messianske menigheter sprer seg der det finnes jødiske bosetninger både i og utenfor Israel,det Hellige Land. Vi ser Gud er i ferd med å gjøre de siste forberedelser for å hente sin brud, det er en enhet av jøder og hedninger som har drukket "aksepteringens beger og renset seg i dåpens vann". En brud som kan stole på at trolovelsesfasen har en avslutning - nemlig en bryllupsfest og et evig liv i Guds rikes herlighet. Frelsen i brudgommen Yeshua-Jesus som elsker sin brud høyere enn sitt eget liv. Han ga sitt liv for oss som tror på Ham og en dag vil vi skjønne hva denne "kjærlighetshistorien" rommer i et univers av visdom, som vi skal få kjenne dybdene av i "Det Nye Jerusalem, vårt nye hjem.

"Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor. ...." Gal 4,26a.

"Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg; brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om. Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud . I bokrullen er det skrevet om meg." Hebr 10,5-7.

Forfatteren av Hebreerbrevet beskriver Jesu oppdrag på denne jord, gjengitt fra salme 40,7-9:

"Slaktoffer og gave bryr du deg ikke om,– du har åpnet mitt øre; brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg: «Se, her kommer jeg. I bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst, jeg har din lov i mitt hjerte.»

I dagens drypp stadfester Hebreerbrevet at første delen av profetien i Salme 40 ble opphevet ved Jesu komme til denne jord, for det står skrevet at:
«Slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og brydde du deg ikke om,» enda det er slike offer som bæres fram etter loven. Deretter sier han: «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.» Jesus opphever altså det som først er nevnt i salme 40, for så å la det andre gjelde. I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Jesus gir oss nåde, dvs syndene våre er tilgitt overfor Gud, kun av Jesu nåde, ikke med våre rettferdige gjerninger.

Paulus skriver i 1 Kor 13,1-3 : "Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, gheda gagner det meg intet."

Hvorfor gagner det ikke oss, når vi gjør slike gode gjerninger? Nei, det gagner oss ingen ting om kjærligheten uteblir. Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. For kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig.  Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.  Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt,sier Paulus i samme brev.

Jesus holdt ikke sannhetens ord tilbake, men han uttalte det alltid i kjærlighet. Han fordømte hykleri, vantro og synd, men det var tårer i hans øyne når han uttalte sine skarpe irettesettelser. Han gråt over Jerusalem, byen han elsket, men som ikke ville ta imot ham som var «veien, sannheten og livet». De forkastet ham som Messias, Frelseren, men han behandlet dem med medlidenhet. Han ofret seg selv for menneskeheten. Alle mennesker er verdifulle i Jesu øyne. Derfor sier han enn i dag :

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett.» Matt 11,28-30

God helg i Jesu navn!

 "Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av den hemmelighet som har vært holdt skjult fra evige tider, men som nå er kommet for dagen. Ved de profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er den blitt kunngjort for alle folkeslag for å føre dem til lydighet og tro.  Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i all evighet! Amen. Rom 16,25.27.
   
Å holde noe skjult for menneskene er ikke populært, selv om ordtaket sier "at det du ikke vet, det har du heller ikke vondt av". Men når det gjelder evangeliet om Jesus Kristus, så kan det å holde Jesus hemmelig få store konsekvenser for deg og for de som ikke fikk høre om frelsen i Jesus Kristus. Paulus sier at budskapet om Jesus Kristus har vært en hemmelighet, men som nå er kommet for dagen. Målet fra Guds side er å føre menneskene til lydighet og tro på Jesus Kristus.

I byen vår kan du møte på en mann som er moden av alder, men han brenner for å si ut følgende til alle som passerer han på fortauet :

" Har du Jesus i hjertet ditt?" Ingen slipper unna, selv om noen kommer klar, men han er klinkeklar på dette at menneskene må ha Jesus i sitt hjerte.

Guds kjærlighet proklameres slik i 2 Pet 3,9 :

"Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse."

Jesus selv sa til sine disipler før han dro hjem til sin Far :

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28,18b-20.

Å døpe menneskene til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, er det samme som å døpe dem til navnet Jesus. Jesus la også til, at hans disipler skulle lære de som kom til tro på ham, og holde alt det han hadde befalt dem.
- Når du tar imot Jesus som din frelser, så skifter du ut det gamle mennesket, som bare tenkte på jordisk vis. Frelse er jo å være født på nytt, det gamle er borte, alt er blitt forandret. Den harde og selvsikre Paulus ble på et "lysglimt" forandret og inntok en ydmyk holdning til de han før forfulgte, men til sine tidligere "trosbrødre" sier han følgende :

"Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og den rette omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden. Han får sin ros av Gud, ikke av mennesker." Rom 2,28-29.

"I Jerusalem bodde det den gang en mann som hette Simeon; han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på tiden som skulle komme med trøst for Israel. Den Hellige Ånd var over ham, og Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle dø før han hadde sett Herrens Salvede.  Nå kom han til templet, ledet av Ånden. " Luk 2, 25-27a.

Dagens drypp omhandler å bli ledet av Den Hellige Ånd i sitt liv. Simeon var en rettskaffen og gudfryktig mann. Han ventet på tiden som skulle komme med trøst for Israel. Den Hellige Ånd var over ham og Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle dø før han hadde sett Herrens Salvede. Denne dagen som dryppet forteller om var dagen Simeon ventet på, nemlig å få se Messias, Guds salvede. Det skjedde da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon barnet i sine armer, priste Gud og sa:  "Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred,slik som du har sagt. Med egne øyne har jeg sett din frelse, som du har beredt i alle folks påsyn, et lys som blir til åpenbaring for hedningene og til ære for ditt folk Israel."

En broder som elsker å bli ledet av Ånden, fikk en gang telefon fra en kjenning med spørsmål om han kunne gå til x og gi han en blomster fra ham. Mannen var kreftsyk. Jo, broderen gikk og tenkte i sitt stille sinn, at denne karen skulle han få lede til frelse.
- Han banket på døren og der åpnet den kreftsyke mannen døren og bød han velkommen inn. Broderen kom i snakk med mannen, og snart var samtalen om hvorledes han skulle bygge ut løa og det han skulle satse på framover. Men ikke et Guds ord fikk han sagt, men han bad i tunger lydløst, der han satt i stua til mannen. Vel hjemme ble han så anklaget i sitt sinn om hvorfor han ikke hadde sagt noe om Gud til mannen. Dagen etter besøket gikk han ikke på jobb, han var helt utslukket, ikke neste dag heller gikk han på jobb. Så kom tredje dagen og da fikk han telefon fra mannen som hadde gitt den kreftsyke blomster. Han fortalte at mannen hadde greitt å komme seg ned til bygda hvor giveren av blomsteren bodde. Der og da hadde han fått bedt mannen til frelse og så døde mannen i armene hans, der og da. Da skjønte min broder hvorfor han ikke fikk be mannen til frelse.

Vi troende venter på at Den Hellige Ånd skal komme over oss, slik at vi kan bli ledet av Ånden til dem som venter på Guds frelse. "Noe må snart skje," sier mange kristne i dag. Ja, Israel er urviseren på tidsuret, og vi ser at det begynner å røre på seg i landet Israel. Jødene kommer hjem fra all verden og det øker bare på. Vi må bare holde motet oppe og be om vekkelse for menneskene som trofast går til sin menighet.

"Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds Sønn, eier ikke livet." 1 Joh 5,12

"Men Jesus sendte ham straks bort  og sa strengt til ham: «Si ikke et ord om dette til noen! Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer som Moses har påbudt for den som lar seg rense. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» Mark 1,43-44

Bakgrunnen for dagens drypp var at en spedalsk kom til Jesus og falt på kne og bønnfalt ham: «Om du vil, kan du gjøre meg ren!»  Jesus syntes inderlig synd på ham, derfor rakte han ut hånden og rørte ved den spedalske og sa: «Jeg vil,bli ren!»  Med det samme var spedalskheten borte, og mannen var blitt helt ren. Dagens drypp sier at Jesus bød mannen ikke si et ord om det som han hadde gjort, men at han skulle følge forskriftene til Moses. Forskriften innebar at den spedalske skulle gå til presten og bære fram et offer jfr. 3 Mos 14,1-8:

"Herren talte til Moses og sa: Dette er loven om hvordan en med hudsykdom som gjør uren, skal erklæres for ren: Han skal føres til presten, og presten skal gå utenfor leiren og se på ham. Finner han da at mannen er helbredet for sin sykdom, skal han få folk til å hente to levende rene fugler, litt sedertre, karmosinrød ull og isop til renselsen av ham. Han skal la den ene fuglen slakte over et leirkar som er fylt med friskt vann. Så skal han ta den levende fuglen, sedertreet, den karmosinrøde ullen og isopen og dyppe alt sammen, den levende fuglen med, i blodet av den fuglen som er slaktet over det friske vannet, og stenke sju ganger på den som skal renses for hudsykdom. Slik skal han rense ham. Så skal han la den levende fuglen fly sin vei. Den som lar seg rense, skal vaske sine klær, rake av seg alt håret og bade. Da er han ren."

Likevel gikk mannen av sted og gav seg til å fortelle om det som hadde hendt ham og gjorde det kjent i det vide og det brede. Derfor kunne ikke Jesus gå å vise seg lenger i noen by. Han holdt seg i stedet utenfor byene, på ensomme steder. Men også der kom folk til ham fra alle kanter. Han var det man kaller etterspurt.

Er du også en slik som mannen, at du greier ikke holde på en "nyhet"? Norsk Tipping ringer vinneren opp umidelbart etter trekningen i vinnerspillet. For de er det om å gjøre å reklame for sin virksomhet, slik at flere spiller hos dem. Vinneren selv sier tippeselskapet at han/hun vil være anonym. Hvorfor? Jo, de vil ikke ha alle tiggerbrevene og meldinger på mobilen, samt den oppmersomhet det fører med seg å komme i lokalaviser og media. Det er en pris å betale for å gjøre seg kjent som for eksempel vinneren av 6 millioner.

I dag gjør vi kristne, Jesus kjent overalt hvor vi kan komme til med hans evangelium. Det gjelder nøkkelen til liv eller død for hvert menneske på denne jord.
Nå er det gamle borte og det nye er kommet for å bli, nemlig frelse fra synden er å få av frelseren Jesus, Guds sønn. Før han dro hjem til sin Far i himmelen opphevet han "seglet" på det gamle testamentet, med å kunngjøre det nye oppdraget for alle "hans barn" slik :

«...Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28,18-19.
  

"Nå vil jeg kalle dem til oppbrudd fra hvert sted som dere har solgt dem til, og vende mot dere selv det som dere har gjort." Joel 3,12.

Godt nytt år!

Nyttårskvelden spurte jeg Herren: Hvilket ord vil kjennetegne 2016? Svaret kom med det samme i min ånd : Oppbrudd.

"Oppbrudd" heter boken som de tidligere Mariasøstrene Marianne Jansson og Riitta Lemmetyinen har skrevet, den kom ut på norsk (Lunde forlag-1997), på tysk: "Når murer faller". Innholdet i boken har en sprengkraft og forfatterne gir en beskrivelse og bedømmelse av liv og lære i "Mariasøsterfellesskap i Darmstadt". Utad synes alt å være som en "mini" Kanaan på jorden. Boken viser to sider av "fellesskapet" som kristne, en side av virksomheten som vender utad og som er beregnet på mennesker i verden utenfor eller de som kommer til "fellesskapet" som gjester. Det andre ansiktet er et "hemmeligstemplet budskap" for dem som er innenfor ordenen.
De som forkynner at Jesus ikke har sonet ferdig, og at vi derfor med våre offer må trøste og hjelpe Jesus så han skal kunne klare det, har glemt eller de har aldri oppdaget Galaterbrevet - selve frihetsbrevet - rettferdigheten av tro ved ren nåde uten tillegg.

"Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk." Gal 5,1
"Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis en kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte."Gal 2,21

De to forfatterne av boken var over et tiår i "Mariasøsterfellesskap i Darmstadt", men de de fikk opp "øynene" og kom seg ut i Guds frihet. Vi opplever mange slike "interne oppbrudd" innen vårt eget "åkerland" og flere tror jeg kommer i dette året også.
- Men tilbake til et annet oppbrudd, dagens drypp. Gud kaller verdens folkeslag til oppbrudd og i Joel 3,16-17 sier profeten:

"Skynd dere og kom! Kom sammen, alle folkeslag rundt omkring! Herre, før dine krigere dit! Folkeslagene skal bryte opp og dra til Josjafats dal. For der vil jeg sitte til doms over folk fra alle kanter." 

Oppbrudd av jødene, verden over, må da være i mål, for Israel er fienden for hele verden, skal en høre etter verdens røst. Men Guds plan er lagt og den vil bli fullbyrdet av Messias - Jesus Guds sønn ved hans komme.

"Da skal Herren gi tider med lindring, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal være i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter."Agj 3,20-21.

"Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!"  Joh 21,22


Peter hadde nettopp fått et oppdrag av Jesus, du husker Peter fornektet tre ganger at han var en disippel til Jesus, og nå hadde Jesus spurt ham tre ganger om han  elsket ham? Peter fikk tre oppdrag for hvert svar han ga Jesus på hans tre spørsmål.

1. Oppdraget var :  Fø mine lam!

2. Oppdraget var :  Vokt mine får!

3. Oppdraget var :  Fø mine får!


Den katolske kirke har satt Peter som den første paven, selv om Peter var gift. Men Paulus sier at oppdraget til Peter var aposteltjeneste blant de omskårne, dvs jødene, og Paulus skulle gå til hedningene. Jfr. Gal 2,8-9. - Det er viktig at hver og en av oss er på den plassen som Herren har satt oss. Vi kan lese i evangeliene om episoder der disiplene til Jesus trettet seg i mellom, eller hadde egne ønske om å få en plass ved Jesu side i framtiden. Jesus innvilget aldri slike ønsker, men forklarte dem at noe var det bare hans Far i himmelen  som bestemte.
- Det sies at elleve av Jesus sine tolv disipler ble drept, hvor bare disippelen Johannes unngikk å bli drept, selv om han ble utsatt for et bad med kokende vann, så overlevde han. Siden har mange tusen mennesker mistet livet for de var Jesus sine disipler i verden og den dag i dag blir Jesu disipler drept av onde mennesker. - Liker du å være noe stort i arbeidet for evangeliet? Nesten hver dag ligger det et brev fra mennesker som driver misjon for Jesus; de sender på Tv, radio og web. De har også egne misjonsprosjekt, hvor de driver sykehus,barnehjem etc for befolkningen, særlig  i den tredje verden. Spørsmålet til oss mottakere av brevene deres, er om vi vil være med å støtte dem i arbeidet. Du vet at alle kan ikke drive med misjonsprosjekt etc, men alle kan mer eller mindre gi et beløp til deres arbeid. Er du "gavmild" av deg og gir til prosjekter, så er du kommet i inn i et "spindelvevsnett" som ikke lett å komme seg ut av igjen. Du er registert som giver i deres datasystemer og da følger en månedlig oppfølging, hvor du får rapport fra prosjektet og ny giro til sende penger til dem. - Noen ganger kommer tanken til meg : Tenk hvor mye det går ut i porto for alle brevene som sendes ut hver måned, penger som kunne bli brukt i prosjektene. Men da sier de av erfaring, at utgiftene er bare en brøkdel mot de beløp som de mottar fra mottakerne. Altså er dette et godt foretak for dem og deres arbeid i Guds rike. Paulus sier om arbeid i Guds rike i Agj 20,35:
"På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren Jesus selv sa: Det er saligere å gi enn å ta imot."

 

Vi avslutter med en salme av Lina Sandell :
"Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, stå ei ledig, mens dagene flyr! Etter vår kommer høst, og på dag følger natt, og kan hende ny morgen ei gryr. Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted, og din gjerning skal modnes i fred."
God helg!

"Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk. " Jes 45,11

Når vi skriver 2015 fra 1.1., så skriver den jødiske kalenderen 5775 ,det året begynte 24.9. 2014 og slutter 13.9. 2015, og det regnes som et sabbatsår. 
Året etter ødeleggelsen av det andre hellige tempel (3829 fra skapelsen, tilsvarende 68-69 e.Kr.) var det første sabbatsåret som jødene regner sin 7-årssyklus fra. De fortsetter å telle "syvere" fra da av. Mange ting av nedgangskrakk på USA børs etc er skjedd regnet etter en syvår syklus. Bibelen taler om tegn på himmelen som har blitt oppdaget og registrert av NASA. Ett fenomen med fire røde måner og en svart sol viste seg over Israel i årene 1948 og 1967, da gikk profetier i oppfyllelse og mye jødisk blod ble utgjøt. Dette tegnet viste seg og da jødene ble jaget ut av Jødeland i år 70. Men det mest kjente er dagen da Jesus ble korsfestet. Da forekom en solformørkelse og månen var også blod-farget. Dette tegn vil komme igjen før Herrens gjenkomst, jfr Agj 2,20:
"Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige." Nå fortalte astronomer oss at i 2014/15 ville fenomenet med rød måne kjent som Tetrad vise seg over Israel. Dette skjedde at blodrøde måner kom til syne ved påske og Løvhyttefesten i 2014 og det gjenta seg på samme tid i 2015. Dette er ingen vanlig hendelse og det har kun skjedd noen få ganger oppgjennom århundrene, og alltid når noe stort, tragisk eller spesielt skal finne sted i Jerusalem eller i det jødiske folks historie . Profeten Esekiel profeterer i kap 38, 1-6 om en angrepskrig :
"Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesjek og Tubal, og profeter imot ham! Du skal si: Så sier Herren Herren: Se, jeg er imot deg, Gog, fyrste over Ros, Mesjek og Tubal! Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Persia, Etiopia og Libya er med dem, alle sammen med skjold og hjelm. Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med deg."
En kjent predikant sa : "Og jeg er glad for at Gud ikke besvarte våre bønner i begynnelsen av 70-tallet , at Jesus måtte komme tilbake. Hadde han gjort det, ville det ha vært mye folk som ville ha gått glipp av "opprykkelsen" og de ville ha måttet gått igjennom trengselsperioden. "

Tegn som viser seg på jorden i dag, er tegn som Bibelen har sagt skal skje og da betyr det at Herren Jesus kommer tilbake snart. Mange bibelforskere tror at alle profetier som må skje for at Jesus skal komme tilbake er oppfylt. En av de store profetiene var gjenfødelsen av nasjonen Israel i 1948. Er vi kommet ned til midnattstimen på Guds klokke? Jeg vet ikke når det kommer til å skje, men jeg vet at det er nærmere nå enn begynnelsen. Jeg tror at de tingene som er igjen , kan være oppfylt innen en kort tid. Dette er en spennende tid å leve i. Bibelens ord om endetiden snakker kraftfullt om problemer fremover med stormvarsler, krig, hungersnød etc, og spørsmålet til oss mennesker er: Er vi rede til å møte vår Gud? Stemmen til den milde gode hyrden Jesus sier til oss - "Kom"! En ny verden kommer med tiden, et Paradis som menneskeheten tapte i Edens hage vil bli gjenvunnet. Jesus Kristus kommer til å overvinne det onde og etablere hans perfekte styre over hele skaperverket. Men inntil da  ønsker Gud å gi alle en mulighet til å kjenne Jesus Kristus gjennom omvendelse og tro.

Uavhengig av hva samfunnet sier, vi er ved et veiskille, og det er dype moralske spørsmål på spill. Det er på tide å gå tilbake til den bibelske sannhet.


"Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye." Sal 32,8

 "Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine.... Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg,at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg." Johannes 17,9 og 20-21.

Jesus var i bønn til sin Far i himmelen,og han løftet sine øyne mot himmelen og sa:

"Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg,likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til!"
Johannes 17,1b-5

Jesus bad for alle dem som Far hans hadde gitt ham, ikke for verden, men han ville også be for dem som kom til tro på ham fordi hans disipler hadde talt Guds ord til dem. Jesus var og er opptatt av sine barn her på jorden, han vil at vi som tror på ham skal være ett, slik som han er ett med sin Far.  
Jesus sier:


"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."Joh. 3,16

Jesus forklarer ovenfor hva det evige livet er og svaret han gir er at de kjenner den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.
Jesus har omsorg for alle
dem som Far hans har gitt og gir ham, de som hører Ordet og tar imot det i sitt

hjerte.

Hvorfor blir ikke alle mennesker automatisk frelst?  For det er en kjennsgjerning at noen automatikk for å bli frelst finnes ikke, men hvert menneske må personlig og aktivt søke Gud. Dette har med at Gud ikke vil tvinge sin frelse på noen. Han kaller og innbyr oss, men Gud tar også hensyn til våre valg. Derfor sier Guds ord:

"Dere skal søke meg, og dere skal finne meg,når dere søker meg av et helt hjerte." Jer.29,13. Rom 10,13 sier : "Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst."

Har du hørt om bønnebarn? Hvem er det? Jo, det er mennesker som blir bedt for til Far i himmelen. Det kan være en mor som ber for sine frelste og ufrelste barn, at de frelste må bli bevart i troen på Jesus
Kristus og at de som ikke er blitt frelst må bli det. Eller en kristen person har nød for mennesker som de hører lever et liv som fører dem til fortapelsen, borte fra Jesus.

Mange av de store "villstyringene" i vårt land som har kommet til Jesus og blitt født på ny har vist seg å være "bønnebarn" . De har vært omgitt av et nærvær av Jesu kjærlighet som førte dem til steder eller mennesker som kunne gi dem Guds ord. Bønn i Jesu navn er en makt som fører til frelse for dem som tar imot Guds ord, det glade budskapet. Er du en av dem som er på Jesu bønneliste? Husk alle dem som tok imot Jesus ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

"

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn." Joh 3,17-18.

"Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. " Gal 2,20 

Mange mennesker ble kristne i barne-eller ungdomsårene, men så kom tørketiden i "kristenlivet", alt ble litt kjedelig å leve som en kristen. Snart lokket verden dem ut i fristelser og før de visste ordet av det, så var de ute i verdenslivet, borte fra Jesus. Men vi husker fortellingen som Jesus fortalte om den sønnen som ville ha arvedelen sin, for så å gå ut i verden for å bruke den opp. Det gikk ikke så lenge før arven var brukt opp og der satt gutten uten mat og drikke for dagen. Han fikk til slutt jobbe med griser hos en bonde, som sa han kunne få spise av skolmene som grisene fikk til mat.

Plutselig fikk han en tanke! Hvorfor går jeg her og passer griser uten betaling, kan jeg ikke gå hjem til min far å spørre ham om å være en leiekar hos ham?
Tanken ble til handling og hjem dro han. Lenge før han var kommet fram til hjemgården, så hadde faren sett han langt borte og da han kom ham i møte kastet han seg rundt sønnen og hilste ham velkommen hjem igjen. Så ordnet faren til en velkomstfest for sønnen som var "død", men som nå var blitt levende.
I kristen sammenheng ville en si det samme om en som hadde vært troende, men som falt bort fra troens visshet.

En mann som i ungdommen hadde opplevet å bli født på ny og fikk leve et åndelig trosliv med Jesus, gikk som overnevnte fortelling bort fra ham og levet livet i verden. Han ble gift og barn kom til, men livet ble tøft og det var lett å ta til flasken med alkohol.
Men når alt ser håpløst ut, da har Herren sin hånd utrakt til de som har gått
seg bort. En kveld mannen satt på en kro og hadde drukket alkohol, han reiste
seg og gikk ut på gaten. Der traff han to ungdommer som gikk rundt og vitnet om
Jesus til folk de traff på gaten. Den eldste av ungdommene ville begynne å vitne
om Jesus til mannen, men før han rakk å si noe, gikk mannen bort til den yngste
gutten og begynte å profetere over gutten. Profetien gikk ut på at han var vokst
opp med kristne foreldre og at han nå måtte ta en bestemmelse å bli en kristen.
Ungdommen gikk rett over gaten til en menighet hvor de hadde samling og bad om å bli frelst. Mannen som profeterte , husket selv ingen ting, han fikk det fortalt
av de som møtte ham. Gud angrer ikke på nådegavene han gir til sine barn.

Men resultatet sluttet ikke der, han innså at skulle ekteskapet bevares så måtte en forandring til. Han bestemte seg å komme "hjem" til Farshuset igjen og nå er hans vitnesbyrd dette :

"Før levet jeg bare som en kristen, men nå er jeg frelst!"

"For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår
Herre." Rom 8,38-39 

" Får da Sønnen frigjort
dere, da blir dere virkelig fri. "  Joh 8, 36 

Kom over et innlegg av en forhenværende muslim , ved navn Ali Sina, som jeg klipper følgende fra: 

"Kjære medmenneske!

I dag er menneskeheten utfordret. Ufattelige grusomheter finner sted daglig.
Det er en ond makt som er i virksomhet som tar sikte på å ødelegge oss. Utsendingene for denne ondskapen har ikke respekt for noe, ikke en gang barns liv.
Hver dag er det bombing, hver dag blir uskyldige mennesker gjort til mål for mord.
Det kan se ut som vi er hjelpeløse. Men det er vi ikke! Den gamle kinesiske vismannen Sun Zi sa, “Kjenn din fiende og du vil ikke bli beseiret”.
Kjenner vi vår fiende? Dersom vi ikke gjør det er vi fortapt.
Terrorisme er ikke en ideologi. Den er et redskap. Men terroristene dreper for
en ideologi. De kaller den ideologien Islam. Den hele verden, både muslimer
og ikke-muslimer, hevder at terroristene har kapret ”fredens religion” og at
Islam ikke anerkjenner vold. Hva er riktig? Er det terroristene som forstår
Islam best, eller er det de som nedvurderer dem? Svaret på dette spørsmålet er
nøkkelen til vår seier, og mislykkes vi i å finne den nøkkelen så vil det resultere i at vi taper og døden vil henge over oss. Nøkkelen finnes i Koranen og i Islams historie. De av oss som kjenner Islam, vet at det er terroristenes forståelse av Islam som er korrekt. De gjør ikke noe som deres profet ikke gjorde og som han ikke oppfordret sine etterfølgere å gjøre. Mord, voldtekt, brutale overfall, attentat, snikmord, halshugging, massakrer og likskjending ”for å glede de troendes hjerte” – alt dette ble praktisert av Muhammed, han lærte andre det og det er blitt praksisert av muslimer gjennom hele deres historie. Dersom sannhet noen gang har betydd noe,så betyr det nå mer enn noen gang før! Nå er tiden da vi må kalle en spade for en spade. Nå er tiden da vi må finne roten til problemet og få bukt med det. Roten til islamsk terrorisme er Islam. Beviset på det er Koranen. Vi er en gruppe av forhenværende muslimer som har sett ondskapens ansikt og har stått opp for å advare verden. Uten hensyn til hvor smertefull sannheten kan være så er det bare sannheten som kan frigjøre oss"..

Paulus var en motstander av evangeliet, han trodde ikke på at Jesus var Messias, men la Moseloven til grunn for sin tro. Derfor hatet han Jesu-vennene og fikk lov
av landets presteskap til å arrestere alle som trodde på Jesus som Messias. Han fikk fullmakt av dem til å dra helt til Damaskus i Syria for å finne noen Messiastroende.
Han var nidkjær for loven og nå skulle han fengsle flere "avvikere" innen deres tro, jødedommen, men så traff han på troens opphavsmann og fullender av Guds skaperverk, nemlig mesteren selv, Jesus Kristus, like utenfor Damaskus. Han ble stoppet på veien med sine medsvorne kamerater av et lys og en røst og de falt alle til jorden, og Paulus hørte en røst si til ham på hebraisk:

"Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden. Jeg sa da: Hvem er du, Herre? Og Herren sa: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg opp og stå på dine føtter! For derfor viste jeg meg for deg: for å
utvelge deg til tjener og vitne, både om det du har sett og om det jeg vil vise deg. Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til,for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg." Agj 26,14b-18.

Freden og fredsriket er det bare Jesus Kristus som kan gi oss mennesker, om vi innser det så gjør som oss alle som er født på ny : Ta imot frelsen som Jesus har tilveie brakt oss ved sin død på Golgata kors og hans oppstandelse fra døden. Han lever i dag , ja, til evig tid.

 "Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12

"Herre, straff meg ikke i din vrede og tukt meg ikke i din harme!  Vær meg nådig, Herre, for jeg visner bort. Helbred meg, Herre, for mine ben er forferdet. Min sjel er grepet av stor forferdelse. Og du, Herre - hvor lenge? Vend tilbake, Herre, og utfri min sjel! Frels meg for din miskunnhets skyld." Salme 6,2-5.

I 1 Tess 5,16-19 sier Paulus noen formanende ord til de troende : "Vær alltid glade! Be uten opphold! Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.  Utslokk ikke Ånden!"
Som en rød tråd igjennom hele Bibelen blir vi som Guds folk befalt å be til alle døgnets tider. Vi skal be om vi er på topp eller at vi føler oss langt nede, ja, selv når tidene er gode, men også når de er dårlige. Ja, vi skal faktisk be under alle forhold. Det er tider med glede og du har god helse, men når dagene kommer med dårlig helse og depresjoner, ja, vi skal be uansett vår situasjon eller vår tilstand, ja, be uten opphold, sier Paulus.
Tror nok at enhver oppriktig kristen ønsker å be, men det får da være med måtehold, sier du kanskje nå. Selv modne troende kristne blir fanget av "tanken" - du ba jo flere timer i går, du kan slakke av litt på bønnene idag. Mange som tilbringer tid i bønn, finner det vanskelig og etter hvert slitsomt, ja, de mister faktisk interessen.
Forfatteren av hebreerbrevet sier i 4,15-16 : "For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid." I Jeremia 2, 32b sier Herren : "Men mitt folk har glemt meg i dager uten tall." Men, i kap.3,12b-13 sier Herren igjen : "Vend tilbake, Israel, du frafalne, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede. For jeg er nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid.  Bare erkjenn din misgjerning, at du er falt fra Herren din Gud." Hvor mye vi enn kan ha forsømt Herren i bønn, så venter han fremdeles på oss med utstrakte armer. Men selv med en slik grenseløs nåde ventende på oss, er det mange som ikke vil vende tilbake: "Men hun vendte ikke tilbake." (Jer 3,7b ). Hvordan kan vi greie å være i bønn uten opphold? Paulus skriver: "Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord." (Rom 8:26) Den Hellige Ånd holder våre bønner fokusert på Jesus hele veien. Hver gang vi går inn i bønn, så trenger vi å ha fokus våre på Guds ord: " ... og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus." (2.Kor.10,5). Vi skal holde våre tanker på skriften når vi søker hans åsyn, og stole på at den Hellige Ånd vil lede oss.
Jeg tror du og jeg virkelig ønsker et regelmessig og gjennomført bønneliv. Da må vi be den Hellige Ånd om å lære oss det. Ånden bor i oss, fordi han har blitt utøst i alle de troende. Vi må bare bøye  for hans rettledning. Den som ber , han får. Og jeg tror at han vil gi oss en takksigelsens ånd i våre hjerter. Dette vil gi oss en trang til å be. Selv om vi kan være opptatt med noe gjennom dagen, vil det plutselig komme en trang over oss til å be. Og når vi svarer med å be, så vil vi finne at vår tunge er løst - og da vil det som skriften sier :


"Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann." Joh 7,38

God helg!

"Jeg har skrevet noe til menigheten. Men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste blant dem, tar ikke imot oss. Derfor vil jeg minne om de gjerningene han gjør, når jeg kommer. Han baktaler oss med onde ord. Og han nøyer seg ikke med det: Selv tar han ikke imot brødrene, og dem som vil gjøre det, hindrer han i det og støter dem ut av menigheten. Du kjære! Ta ikke etter det onde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud. Den som gjør det onde, har ikke sett Gud. Demetrius har godt vitnesbyrd av alle, ja, av sannheten selv. Også vi gir ham godt vitnesbyrd, og du vet at vårt vitnesbyrd er sant. " 3 Joh 1, 9-12.

Disippelen og apostelen Johannes var en som Jesus satte til en spesiell oppgave, nemlig til å ta seg av hans mor, Maria. Da Jesus hang på korset og var døden nær,  så han sin mor og den disippelen som han elsket, stå der, da sa han til sin mor: "Kvinne, se, det er din sønn! " Deretter sa han til disippelen: Se, det er din mor! " Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. (Joh 19,26-27) - Like etter ropte Jesus ut : "Det er fullbrakt!" Med andre ord, oppdraget til Jesus var fullført. - Brevet som dagens drypp er hentet fra er stilet til en mann ,en eldste - ved navnet Gajus. Denne mannen var en eldste, sannsynligvis i byen Korint, han tok imot Guds menn . Paulus skriver i Romerbrevet 16, 23 : "Gajus, min og hele menighetens vert, hilser dere. Erastus, byens regnskapsfører, og vår bror Kvartus hilser dere. "

Johannes hadde skrevet noe til menigheten, men en mann ved navnet Diotrefes, som gjerne ville være den fremste blant dem, tok ikke imot Johannes med følge. Derfor ville han minne om de gjerningene han gjør, når han kom. For Diotrefes baktalte dem med onde ord. Og han nøydde seg ikke med det, han  tok heller ikke selv  imot brødrene, og de som ville gjøre det, hindret han og støtte dem så ut av menigheten. Johannes oppfordrer Gajus til ikke å ta etter det onde, men det gode! For den som gjør det onde, har ikke sett Gud. Han avslutter brevet til Gajus med å gi en mann ved navn Demetrius, et godt vitnesbyrd fra alle, ja, av sannheten selv. Også Johannes med sine folk ga ham et godt vitnesbyrd.
- Jeg har selv opplevet kristne personer som hindret troende arbeidere å komme til min familie, da dette var farlig. Det måtte da være at de ikke visste hvor de hadde oss, for vi var ikke tilknyttet noen menighet, annet enn vi samlet oss som husmenighet. Jeg minnes en opplevelse som en dansk pinsevenn skrev om for mange år siden, hvor Jesus bl.a. viste ham bl.a.følgende:
" det kom opp av jorden en veldig imponerende bygning i form av et kolosalt kors, som dekket hele landet fra Skagen til Boenholm. Ut fra korsarmene i bygningene så jeg en hel samling av lukkede gårder eller leilioheter.Selve bygningen virket tiltrekkende og skummel. Gården var fyllt av mennesker. Jeg ble ennå mer forundret, og jeg spurte: "Herre, hva er dette og hva betyr det?" Herren talte med stor myndighet, men også med en gripende røst som var medlidende og sorgfull: " Dette angår nådetidens avslutning. Se nøye etter!" En knugende dødens stillhet ruget over hele den store bygningen, men som en motsetning var det også en viss larm i de mange fangerom, forvirring og uenighet preget hele denne samling av mennesker i fangenskap.Deretter så jeg igjen hånden skrive på bygningen, navnene på alle mulige sekter og samfunn , som under tiden er bygget opp i forbindelse med og ut fra den store fengselbygningen. Så talte Herren igjen og sa: " Har jeg ikke utstedt alminnelig benådning for alle disse fanger? Hvorfor blir de da i dette fengsel?  I min ånd ropte jeg til Herren: Åh, Herre Jesus, vis meg hvor Menigheten er. Da så jeg at det skjøt opp rundt omkring i hele landet, utenfor fengslets murer, de skjønneste grønne enger, gjennom dem alle rislet bekker med det klareste, reneste vann. Over alt vokste det busker med praktfulle blomster og frukttrær med de deiligste frukter. Over alt gresset store fåreflokker med en mengde små lam. Over disse enger lød det med den inderligste tone av ømhet og kjærlighet :" Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde har gitt sitt liv for fårene og lammene."
Videre talte Herren til meg: " Ser du alle disse menneskeflokker, innelukket i deres snevre partigårder. De er kommet ut fra den store fengselsbygningen og befinner seg virkelig under en åpen himmel, og dog lever de stadig som fanger i disse gårdene, for de vil holde fast ved det menneskelige lærdomsvær som er imot mitt levende og blivende ord. Jeg lar alle mine trofaste vitner, tjenere og tjenerinner, som jeg har beseglet med min ånd, høylydt forkynne nådetidens avsluttende budskap til mitt folk. - Vær uforferdet og frimodige! Følg tillitsfullt i eders Herre og mesters fotspor. Gå ut fra løgnlærenes og de falske profeters Babylon og ha ikke samkvem med Deres vederstyggelige urenheter. Nå er tiden såre nær!"
Denne bønn kom opp i meg:
"Åh, Herre, vis meg hva som vil komme over vårt land.
"Herren svarte ikke direkte, men ute mot øst, i horisonten, kom mørke illevarslende uværskyer. Det hørtes tordenbulder ved visse mellomrom, og lynet blinket i stadig stigende tempo i horisonten. Plutselig var det som en virvelstorm feide inn over landet, og i dette øyeblikk..... forsvant i ett nu alle de skjønne engene og fåreflokkene og alle små lam. På noen få sekunder var himmelen blitt sort av orkanaktige uværskyer som lot store haglstener regne ned over hele landet. Mens lynene knitret og som flammende piler slo de ned på den store fengselbygningen, som snart var et veldig bål, hvis gnister føk over landet og forvandlet byer og landsbyer til rykende ruiner. Med forferdelse hørte jeg Herren si med stor myndighet og kraft: " I min time og på min befaling kommer vredesdommen over den store skjøge, den falske profet od skarlagenrøde villdyr."


"For øvrig, brødre: Gled dere! Bli fullkomne! La dere formane! Ha det samme sinn! Hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere."  2 Kor 13,11

"Da sa Herren til Moses: Se, jeg vil la brød regne ned fra himmelen til dere. Folket skal gå ut og sanke for hver dag det de trenger. Slik vil jeg prøve dem, om de vil følge min lov eller ikke." 2 Mosebok 16,4.


Hele Israels barns menighet knurret mot Moses og Aron i ørkenen. Israels barn sa til dem: "Å, om vi bare hadde fått dø for Herrens hånd i landet Egypt da vi satt ved kjøttgrytene, og da vi åt brød til vi var mette! Nå har dere ført oss ut i ørkenen for at hele folkemengden skal dø av sult."

- Moses og Aron var de som Herren hadde satt til å lede hele israelfolket inn i det lovede land, som Gud hadde lovet dem. Nå hadde de begynt å vandre rundt om i ørkenen etter befrielsen fra Farao i Egypt. Men nå var folket kommet i "klagemodus", slik som vi mange ganger kan klage og jamre oss over "ditt og datt". Herren hørte deres klagerop mot lederne deres, og nå ville Herren la det regne brød ned fra himmelen. De skulle sanke for hver dag det de trengte. Slik ville Herren prøve folket om de ville følge hans lov eller ikke. Men den sjette dagen skulle de lage til det som de hadde hatt med hjem, og det skulle være dobbelt så mye som det de ellers sanket for hver dag.
Moses og Aron sa til alle Israels barn: "I kveld skal dere kjenne at det er Herren som har ført dere ut av landet Egypt. Og i morgen tidlig skal dere få se Herrens herlighet, for han har hørt hvordan dere knurrer mot ham. For hva er vel vi, siden dere knurrer mot oss?" Og Moses sa: "Dette skal dere få se når Herren i kveld gir dere kjøtt å ete og i morgen tidlig brød, så dere blir mette. For Herren har hørt hvordan dere knurrer og murrer mot ham. For hva er vel vi? Det er ikke mot oss dere knurrer, men mot Herren."
Da det så ble kveld, kom det vaktler og dekket leiren. Og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren. Da duggen gikk bort, se, da lå det utover ørkenen et fint, kornet lag, som fint rim på jorden. Da Israels barn så det, sa de til hverandre: "Hva er det?" - for de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem: "Det er det brødet Herren har gitt dere å ete."

- Befalingen fra Herren var følgende : "Sank så mye av dette som hver eter. En omer til hver som hører til husstanden deres. Enhver skal ta for dem som er i hans telt." Israels barn gjorde så, noen sanket mye, andre lite. Da de målte det i omeren, hadde den som hadde sanket mye, ikke noe til overs, og den som hadde sanket lite, manglet ikke noe. Alle hadde sanket etter som de trengte til mat, men Moses hadde sagt til dem, at ingen skulle la noe av det bli igjen til neste morgen. Men de adlød ikke Moses, noen lot noe være igjen til om morgenen. Men da kom det makk i det, og det luktet vondt. Moses ble ikke god på dem, og siden sanket de hver morgen etter som hver trengte. Men når solen brente hett, smeltet det. Den sjette dagen sanket de dobbelt så mye brød, to omer for hver. Alle folkets høvdinger kom og meldte dette til Moses. Da sa han til dem:

"Det er det Herren har sagt. I morgen er det sabbat, hellig sabbat for Herren. Bak nå det dere vil bake, og kok det dere vil koke! Men alt det som blir til overs, skal dere legge til side og gjemme til i morgen." Så lot de det ligge til om morgenen, som Moses hadde befalt,og tenk, da luktet det ikke vondt, og det kom heller ikke makk i det. Moses sa: "Et det i dag! For i dag er det sabbat for Herren, i dag finner dere ikke noe på marken. Seks dager skal dere sanke det, men på den sjuende dagen er det sabbat, da finnes ingenting."

- Men tror du ikke noen likevel gikk ut på den sjuende dagen for å sanke, men de fant ikke noe. Da sa Herren til Moses: "Hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud og mine lover? Se! Herren har gitt dere sabbaten. Derfor gir han dere på den sjette dagen brød for to dager. Bli hjemme, hver hos seg! Ingen skal forlate sitt sted den sjuende dagen. Så hvilte folket på den sjuende dagen."

- Israels barn åt manna i førti år, til de kom til bebodd land. De åt manna helt til de kom til grensen av Kana’ans land. Siden åt de av landets grøde. Israels barn fikk ikke mer manna, men fra det året åt de av det som var avlet i Kana’ans land.
Israel Gud tok ut et eiendomsfolk for seg, et folk som skulle være hans menighet. Men tror du de var lydige mot Herren i alt og ett? Nei, de knurret og klaget på livsvilkårene sine, og Herren måtte mer enn en gang irettesette dem. Straffen for dem som dro ut fra Egypt ble at de kom ikke inn i det lovede landet som Herren skulle gi dem.
Siden pinsedagens tid har Gud utvidet sin menighet til å gjelde alle som vil omvende seg og ta imot hans  sønn Jesus Kristus, som sin frelser. Vi slipper å vandre i ørkenen, vi vandrer i ferdiglagte gjerninger, som vår Herre og Frelser har gjort ferdige for dem som tror på ham. Jfr Ef 2,10 .

"Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning." Joh 4,34

"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." Joh 3,16

Ifra et klipp fra des 2001 hadde Aril Edvardsen en artikkel i Troens Bevis :
SUPERMAKTEN OMKRING MIDDELHAVET SKAPER FRED I MIDTØSTEN..
"I tiden mellom Gog-krigen og Hermageddon-krigen, som er på minst 7 år, trolig mer, fullbyrdes ikke bare Guds åndsutgytelse over alt kjød, men de politiske begivenheter rundt Middelhavet fører til en fred i Midtøsten mellom Israel og araberne i EUs regi.
I denne tiden må alle evangeliske kristne ha våknet opp totalt, når de har sett profetiene om Gogs fall bli oppfylt. Da er det tiden til å fullføre evangeliseringen av verdens unådde folkeslag i verden forøvrig, og i Nord-Afrika og Midtøsten i særdeleshet, før dyret får sitt rike. Når den siste evangeliets basun har nådd det siste unådde folkeslag på jorden, rykker Jesus sin Menighet opp i skyer til Lammets bryllup. (Åpenb. 19:1-10)"
- I den anledning synes jeg det passer å ta med noe fra den amerikanske evangelisten Jesse Duplantis som ble tatt opp til himmelen i 1988 :
"- På veien så han utallige stjerner og planeter før han til sist nådde planeten Himmelen. Der så han alle de aborterte barna som vokste opp i Paradis og møtte blant annet kong David og Abraham. Formålet med denne turen fikk han vite da han traff Jesus.  - Duplantis forteller: «Da jeg knelte ned, la jeg merke til at Jesu føtter så ut som bronse. Jeg trodde det ville være arr på hendene og føttene Hans. Men det var ikke som om Han hadde blitt oppskåret og fått arr. Jeg kunne se hullene i føttene Hans. De var omtrent så store som en mynt, og lyset skinte gjennom dem. Da skjønte jeg hvor store spikre det var som hadde blitt slått inn i Hans føtter og hender da Han ble korsfestet. Vi forstår ikke hvor veldig Jesus led på korset. Det finnes ikke adjektiver som kan beskrive det Han egentlig gjennomgikk. Han la hånden på skulderen min og sa: «Jesse, reis deg på dine føtter.»Jeg reiste meg og så på Ham. Det strålte ut fra Ham, som bølger av herlighet. Lyset strømmet ut fra Ham. Hans klær var vakre og så ut som store, strålende diamanter. Jesus var høyere enn jeg hadde trodd Han ville være. Jeg ville tro at Han var mellom en åtti og en åttifem. Jeg trodde først at håret Hans var hvitt. Men da Han snudde på hodet, fikk jeg et glimt av det og så at det var lyst brunt. Da Han så på meg, strømmet Guds herlighet ut fra Ham.
Jeg sa: «Jesus!» Han sa bare: «Liker du dette stedet?» Jeg sa: «Ja, Herre.»
Det første jeg tenkte på å gjøre, var å bekjenne mine synder for Ham. Jeg sa til Ham: «Jeg vet at jeg ikke er den mannen jeg burde være, jeg har gjort mange feil.» Når du kommer til himmelen, ønsker du bare å omvende deg!Men Han sa: «Du er tilgitt. Jeg har laget en plan for forløsningen.» «Men hva gjør jeg da her? Hvorfor gjør du dette?» «Jeg vil at du skal dra tilbake og si til mitt folk at jeg kommer.» «Men de kommer ikke til å tro meg,» sa jeg. «I mange århundrer trodde de ikke, men jeg kom. Nå kommer jeg igjen.»
Deretter la Han hånden på skulderen min. Jeg kommer aldri til å glemme det. Han så på meg og sa: «Du vil se og lære mange ting her. Men jeg har brakt deg hit for at du skal gå og si til mitt folk at jeg kommer. »Jeg sa: «De vet det.» «Nei, de vet det ikke. Jeg brakte deg hit for at du skulle gå og fortelle dem at jeg kommer. Gå og fortell dem det.»
- Jesse fortsetter: "Mens jeg snakket med Jesus, kunne jeg se den store medynk Han har med dem som ikke har tatt imot Ham som sin Frelser. Han ba meg fortelle deg at Ham kommer snart igjen! Stemmen Hans var så inntrengende. Vi må forstå at noe holder på å skje. Jesus kommer snart! Kanskje du ønsker å se Jesus, se himmelen, se på blomstene der og gå på gater av gull. Kanskje du ønsker å se det herlige, fantastiske omrisset av denne byen. Vårt naturlige sinn kan ikke fatte hva Gud har for oss. Dette er årsaken til at vi trenger en ny kropp, slik at vi kan klare å ta imot det Gud har for oss. Derfor ønsker jeg å si til alle jeg møter at de må ta imot det faktum at Jesus døde i deres sted for at deres synder skulle bli tilgitt. Jeg har sett himmelen, og vet hva som venter alle der. Det er derfor jeg ønsker å se mennesker ta imot Jesus i sitt liv, og nyte velsignelsene som Faderen har for dem."    

"Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. "Hebr 12,1-2.

Er det en kamp å være en Jesu soldat i dag, være et vitne om hva Jesus har gjort for oss? Hver dag hører vi om barn og voksne mennesker som blir drept av soldater som kjemper for et mål, som normale mennesker ikke kan skjønne eller forstå. Du må tro på deres gud ellers så blir du drept.
En far med flere barn ble truet av en slik "gjeng". "Oppgi troen på Jesus, og tro på vår gud, så skal dere få leve," var spørsmålet faren fikk.
Faren sa ja til å oppgi Jesus. Dette gjorde han for å berge sin familie, men hva skjedde med barna når de fikk det samme spørsmålet. "Nei, vi oppgir ikke å tro på Jesus, han er vår frelser." Så ble de skudd alle barna hans og der stod faren skamfull tilbake, for å ha sviktet Jesus.

Men da er det godt å vite at håpet for ham ikke var ute, Jesus tilgir våre synder, når vi bekjenner dem for ham. Dagens drypp omhandler de som er gått seirende hjem til himmelen, til Jesus, troens opphavsmann og fullender. De står med oss i ånden og oppmuntrer oss til feste blikket på Jesus.Gjør vi det vil vi alle komme seirende hjem til himmelen en dag.

-En far og en sønn ble involvert i en bilulykke i USA for noen år tilbake, og historien til sønnen ble til bestselgeren «Gutten som vendte tilbake fra himmelen», som først kom ut i 2010.
Både Alex og faren Kevin stod som forfattere. Boka ble blant de fremste i den
abstrakte og omstridte sjangeren "himmelturisme". Boka ble solgt i over en million eksemplarer, og den ble også filmatisert.

Nå innrømmer 16-åringen i et åpent brev, publisert på "pulpitandpen.org", at det hele var en løgn.

- "Jeg døde ikke. Jeg kom ikke til himmelen. Jeg sa jeg kom dit fordi jeg ville ha oppmerksomhet," skriver han nå. Han forteller at han ikke hadde lest Bibelen da han løy om ulykka. Nå oppfordrer han dem som har tjent penger på løgner til å lese den hellige boka.

- "Bibelen er den eneste kilden til sannheten. Det som er skrevet av mennesker kan ikke være ufeilbarlig," skriver han.

Alex' mor omtalte seg kritisk til boka på "bloggen"sin i april i fjor. Hun skrev blant annet at bokas innhold stred imot Bibelen, at sønnen hadde forsøkt å fortelle at boka var basert på en løgn og at han ikke hadde tjent noen penger på boka. Hun fortalte også at penger fra boka ikke dekket majoriteten av sønnens spesielle behov. Alex' navn og identitet blir brukt mot hans vilje, skrev hun, og nylig skrev hun at hun er takknemlig for at sønnen, etter tre år, endelig ble hørt.

"Den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det." Ef 4,28

"Jesus sa da igjen til dem: Fred være med dere! Likesom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere." Joh 20,21

Da det var blitt kveld samme dag som Jesus hadde stått opp fra graven , det var på den første dagen i uken. Disiplene til Jesus var kommet sammen,men Tomas var der. De satt med lukkede dører, da de fryktet for judeerne. Plutselig så kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere!
Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade, da de så Herren stå der midt iblant dem, akkurat slik som før.

Jesus sa da igjen til dem: "Fred være med dere! Likesom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere."

Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: "Ta imot Den Hellige
Ånd!"

Det nye med Jesus nå etter at han var oppstått fra graven, var at han kunne plutselig komme til syne midt i blant dem, for så like plutselig være usynlig for dem.
Men de stillet ikke noen spørsmål om de tankene, for de visste at Jesus var oppstått og at han snart skulle dra hjem til sin Far i himmelen. I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For han sa til dem at Johannes døpte de som kom til ham med vann, men de skulle bli døpt med Den Hellige Ånd om ikke så mange dager heretter. Han siktet til pinsefestens dag som kom 10 dager etter at Jesus dro hjem til himmelen.

Pinsefestens dag ble dagen i Jerusalem som "fødte" Guds menighet her på jorden. Gud la selv mennesker i hopetall til sin menighet og snart var den på mange tusen mennesker. Siden den dagen har Jesu disipler vært i virksomhet med å fortelle ufrelste mennesker om hva Jesus har gjort for oss. Mange har blitt drept for å tilhøre Jesus, andre lider nød og mange er forfulgt og fengslet for Jesunavnet.

Hørte forleden om en ung jente som er i ungdomsalderen, som var så ille plaget av medelever på skolen. Dette alene fordi hun trodde på Jesus og ville leve livet rent for ham. Hun ble "mobbet" fordi hun ikke hadde noen kjæreste, gikk ikke på dans etc, slik som de andre medelevene gjorde. Dette tok så på henne at hun ble syk og måtte ligge til sengs.

En dag da moren gikk forbi rommet hennes, syntes hun tydelig at noen snakket sammen på rommet hennes. Moren tok derfor forsiktig opp døren for å se om hun hørte rett,for hun hadde ikke hørt at noen var kommet inn i huset deres. Jo, der ser hun en mann i hvite klær sitte på sengekanten til datteren hennes. Hun lukket døren stille igjen for ikke å forstyrre samtalen deres.

Senere på dagen måtte moren spørre datteren om hun hadde hatt besøk av noen på rommet sitt i dag? Ja, det hadde hun hatt kunne hun fortelle moren.
Hun hadde hatt besøk av Jesus som bl.a.hadde sagt til henne, at hun skulle ikke være redd, for han skulle være med henne.

Dette gjorde sitt til at jenta ble styrket i sin tro og livsførsel videre. Hun hadde møtt den hun trodde på, Jesus den allmektige!

"Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror." Joh 20,29

God helg!

"Da de kom til Kapernaum, gikk de som krevde inn tempelskatten, til Peter og sa: Betaler ikke deres mester tempelskatt? Han svarte: Jo! Men da han kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøpet og sa: Hva mener du, Simon? Hvem er det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine barn eller av fremmede? Han sa: Av de fremmede! Da sa Jesus: Så er altså barna fri! Men for at vi ikke skal støte dem, gå ned til sjøen og kast ut en fiskekrok, og ta den første fisken som kommer opp. Når du åpner munnen på den, vil du finne en stater. Ta den og gi dem for meg og for deg!" Matt 17,24-27

Jesus sa en gang til sine disipler: "For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være." Luk 12,34

Dagens drypp omhandler en episode hvor Peter møtte en som krevde inn tempelskatten og da ble han spurt om ikke mesteren deres betalte tempelskatt? "Jo," sa Peter. Jesus visste hva Peter hadde sagt og da ble det ikke helt sant før Jesus hadde tatt opp vilkårene for hvem som skulle betale tempelskatt. Resultatet av dialogen mellom de to, ble at "barna" var fritatt for å betale skatt. Men Jesus ville ikke støte tempelskattinnkreverne, så han sa at Peter skulle gå ned til sjøen og kaste ut en fiskekrok. Den første fisken som han fikk opp skulle han åpne munnen på,og der i munnen ville han finne en stater. Den skulle Peter ta med seg og gi dem for Jesus og for ham!
Hvordan visste Jesus at fisken Peter fikk hadde en stater i munnen? (En stater var ca 4 daglønner) Jesus gjorde det som han hadde hørt av sin Far, jfr.Joh 15,15.

Kan vi høre eller se noe fra Herren ? Ja, en broder i Herren hørte noen sa de hørte hver dag fra Den Hellige Ånd. Hvorfor hører ikke jeg fra deg Herre? Han syntes det var år siden Herren hadde talt til ham. "Jeg talte til deg i går natt," sa Ånden til ham. Da husket han på en drøm han hadde hatt den natten. Han drømte at han lette etter legen , men så våknet han opp. Da han har sukkersyke, tok han kontroll på blodsukkeret og det var bare 3. Han fikk ordnet med "sukkeret" og da måtte han takke "legen" sin at han hadde talt til ham.

En søster i Herren fortalte nylig om en hendelse. Hun hadde en svoger som hadde kjørt taxi i juletider, men da han skulle parkere bilen om kvelden fant han ikke "pengevesken". Den var borte. Taxisjåføren hadde hørt søsteren til kona fortelle om en mann som "så" ting , og da maste han på henne om å ringe til denne mannen. Hun syntes ikke det var noe kjekt å bry denne kristne broderen om denne anmodningen fra svogeren, men igår kveld gjorde hun det. Han sa da at han så et rødt uthus eller garasje som lå like ved en vei, og rett på venstre siden av veien. Der stoppet "bildet". Dette meddelte hun til sin svoger og han begynte å huske hvor han hadde kjørt og at det var et uthus eller lignede der. De tok en kjøretur samme kveld og sannelig de fant huset, men så ikke "pengevesken". Men da de skulle kjøre en tur samme vei som i går, i dag, tenkte de å stoppe på tilbaketuren ved det "røde uthuset", men da ville det være mørkt og de måtte bruke lommelykt. Dette kunne se rart ut for folket som bodde rett over veien, like oppenfor, så da var det like godt å stoppe nå på oppturen for å snakke med folket i boligen. Så tenkt så gjort. Det var et ektepar som bodde i huset og de kunne fortelle når de hørte deres ærend, at de hadde funnet "pengevesken" ved det røde uthuset ved juletider. Gleden ble stor og taximannen fikk hver en krone tilbake. Alle ære til Herren, sa søsteren i Herren som fortalte meg denne historien.


"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." Hebr 13,8

"Da sa Saul til Samuel: Jeg har syndet! Jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord, for jeg var redd folket og gjorde som de sa. Men tilgi meg nå min synd, og bli med meg tilbake, så jeg kan tilbe Herren! Samuel svarte Saul: Jeg vil ikke gå tilbake sammen med deg!
For du har forkastet Herrens ord, og derfor har Herren forkastet deg, så du ikke skal være konge over Israel. Dermed vendte Samuel seg og ville gå. Men Saul grep fatt i kanten av ytterkappen hans, så den ble revet av. Da sa Samuel til ham: Herren har i dag revet kongedømmet over Israel fra deg og gitt det til en annen, som er bedre enn du." 1 Sam 15,24-28

Kong Saul hadde ikke hørt etter hva profeten Samuel hadde sagt til ham, samt at Herrens bud var overtrådt. Hvorfor gjorde ikke kong Saul slik som han fikk beskjed om? Grunnen var ganske enkelt menneskefrykt, han var redd folket og gjorde heller det som de sa til ham. I dagens drypp står han overfor profeten igjen og begynner med å bekjenne sin synd og ber profeten om å tilgi hans synd, slik at han kunne bli
med ham tilbake, så han kunne tilbe Herren slik han skulle ha gjort. Men profeten Samuel sa :

"Jeg vil ikke gå tilbake sammen med deg! For du har forkastet Herrens ord, og derfor har Herren forkastet deg, så du ikke skal være konge over Israel."

Dermed vendte Samuel seg og ville gå, men da tok kong Saul tak i kanten av ytterkappen hans, slik at den ble revet av. Da mistet Saul sitt kongedømme.

Hvorfor fikk ikke kong Saul tilgivelse for sin synd av Samuel? Grunnen var at Saul hadde forkastet Herrens ord, og derfor hadde Herren forkastet ham.Jeg tenker så på hva Jesus sier når en synder, vi leser fra Matteus 18,15-22: 

"Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to
andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller! Da gikk Peter til ham og sa: Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham - inntil sju ganger? Jesus sa til ham: Ikke sju ganger, sier jeg deg, men sytti ganger sju!" 

Jesus sier faktisk at der er ingen begrensninger i antall ganger for syndstilgivelse- vi har bare med å tilgi den som ber om tilgivelse for synd han har gjort oss. Men hva med dem som har ordet "tilgi meg om jeg har gjort deg urett" som et daglig uttrykk i sin tilværelse. Det er kun med munnen han ber om tilgivelse, ikke med hjertet.
Hvordan vet du det? Jo, når alt fortsetter som før etter "tilgivelse" er gitt, da kan da ikke vedkommende ha innrømmet sin synd? En må kunne se en forandring i
oppførselen. Paulus sier jo til dem som før stjal, at det må de slutte med det,nå etter de har fått frelsen av Jesus. Jfr.Efeserne 4,28:

"Den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det!"

Konklusjonen på det hele må bli at en tilgivelse for en synd må føre til forandring, slik at ikke synden gjentar seg. Men om vi faller i synd flere ganger, så har vi en Gud som sier :

"Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." 1 Joh 1,9.

"Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. På den dagen skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadadrimmon* i Megiddons dal.Og landet skal sørge, hver slekt for seg:
Davids hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Natans hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Levis hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg,
sjime’ittenes slekt for seg og deres kvinner for seg,likeså de andre slektene,
hver slekt for seg og deres kvinner for seg." Sakarja 11,10-14

Dagens drypp beskriver en dag som ennå ikke er kommet for Israel folk og land, nemlig en dag hvor Herrens folk skal skue opp til ham som de har gjennomstunget . Jødene skal på den dagen sørge over Jesus, Messias, som de har gjennomstunget, sorgen er like stor som sorgen over ulykken i Hadadrimmon i Megiddons dal, stedet hvor kong Josjia ble dødelig såret. Israel holdt hvert år en stor klage der.

Har du sett bilder fra klagemuren i Jerusalem? Har du lagt merke til at mennene tilber Gud på en plass og kvinnene på en annen plass. De har ikke innført likestilling mellom kjønnene. Hvorfor har de ikke det, det folket som er kommet så langt i demokrati?  Svaret finner du i dagens drypp tror jeg, for her står det svart på hvitt : "Og landet skal sørge, hver slekt for seg: Davids hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Natans hus’ slekt ..."
Guds ord er levende og kraftig og det oppfyller alt som skrevet står i sin tid. I dag er Israel preget av Vestens levesett og verdsliggjøring. Vi som kristne er ikke bedre i vår del av verden, vi lever etter motèr og rutiner som folk flest har i et demokratisk land. Men Israel har jødedommen som sin religion, Moseloven gjelder fortsatt, for evangeliet om Jesus, Messias, er ennå ikke akseptert som sannheten. Folkets religiøse ledere vil fortsatt  svare som de sa på Jesu tid til den blinde mannen som Jesus hadde gitt syn til :

"Vi vet at til Moses har Gud talt, men hvor denne er fra, vet vi ikke." Joh 9,29 .

Men en dag skal folket få se Jesus komme til dem fra himmelen, da vil Gud utgyte nådens og bønnens Ånd over sitt eiendomsfolk , jødene, og de skal se hans naglemerkede hender og stedet hvor spydet ble gjennomstunget i hans side på Golgata kors. Da vil de se med "nye øyne", og de vil innrømme at de tok feil . Jesus er Messias og vår frelser . Nå begynner en ny tid for jødene, de vender om til Herren Jesus, Guds Messias! Da oppfylles ordene hos Jesaja 66, 8 :

"Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag, eller fødes et folk på en gang? For Sion har vært i barnsnød og med det samme født sine sønner." Jes 66,8.

 

Landet Israel kom til verden den 14. mai 1948 og nå venter vi bare på at dagen kommer, at det jødiske  folket skal "fødes på nytt", da vil de åpne sine hjerter for Messias, Jesus Kristus, Guds sønn.

"Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige! La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham! "Kol 3,12-17

Vi som er blitt  nye skapninger i Kristus, vi har blitt fornyet. Fornyet fra hva? Det gamle livet vi levde,  den gamle synderen vi engang var er borte. Det er  resultatet av at vi er blitt fullstendig fornyet gjennom Kristus. Hva kan vi definere ordet
"fornyelse" med? Svaret må bli "forandring til noe nytt og annerledes, noe bedre."  Så det betyr kort og godt at vi fikk en fornyelse i livet vårt, idet Kristus kom inn i våre liv, da ble vi omgjort til noe mye bedre enn vi var. For noen av oss var det litt av en kamp for å fjerne den gamle Adam i oss,den syndige naturen, for så og vende totalt opp ned på livet. Fortsatt kan det være en kamp for oss, men da må en huske dette: Hold fast på ditt forhold til Gud, så vil Han fortsette å jobbe i livet ditt for å fornye deg. Han vil fjerne skammen fra dine synder som kanskje stadig plager deg, selv om du har blitt en ny skapning i Kristus.

Dagens drypp sier at en må tåle hverandre og tilgi hverandre, dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. For likesom Kristus har tilgitt oss, skal også vi tilgi hverandre. Hver dag opplever vi å møte på mennesker som skuffer oss. Men er det ufrelste mennesker som ikke har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, så er det lettere å bære over med deres oppførsel, enn når en møter samme oppførsel hos en av våre egne, som er blitt fornyet i Jesus Kristus. "La Kristi fred råde i hjertene deres!"
Ja, i alt hva vi gjør, det være i ord eller gjerning, så skal vi gjøre det i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!

Liker du å ha en "fasadebelysning" over ditt daglige liv, slik at mennesker du omgås oppfatter deg som en vennlig og hyggelig mann eller kvinne, men så kommer du til dine egne og da en den "hyggelige tonen" erstattet med ord som ikke sømmer seg for en fornyet person i Jesus Kristus. Så var det bare en fasadebelysning hos vår bror eller søster i Herren? Paulus opplevet å møte mange mennesker på sin vandring, og han ga formaninger til brødre og søstre i Herren om hvordan de skulle oppføre seg som troende, men han ble ikke alltid møtt med vennlige smil, og derfor sier han til de troende korinterne :

"For jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker, når jeg kommer - og at dere skal finne meg slik dere ikke ønsker, at det skal være strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet, uorden." 2 Kor 12,20.

"Lik den som griper fatt i øret på en hund som løper forbi, er den som lar seg egge til vrede over en trette som ikke vedkommer ham." Ords 26,17 Ser du for deg en hund som kommer løpende og straks den kommer ved siden av deg, så griper du tak i øret hans. Dette gjør ondt for hunden som aner fred og ingen fare, men du opptrer uviselig med din oppførsel. - Om du gjør som dagens drypp, så faller du i en grøft som ikke var tiltenkt deg. Du blander deg inn i saker som ikke vedkommer deg, du tar deg til rette i saker som du ikke har noe med. - Reaksjonen hos dem du "overstyrer" med din inngripen fører bare til enda større ugreie og trette, da du blir omtalt som en "hersker" som blander deg inn i saker du ikke har noe med. - Det å kjenne sin begrensning i møte med å omgås andre mennesker er en stor visdom. Mange har tendens til å snakke mer enn å lytte til hva andre sier og mener om en sak, dette fører lett til irritasjon for omgivelsene. Til slutt kjenner du på den tausheten som møter deg neste gang du kommer sammen med flokken, de husker hva som skjer hver gang du kommer. - Hvordan kan en lære å bli lydhør og ikke blande seg i saker som ikke angår deg? Jeg tror Salomos Ordspråk 27,5 gir oss en god ledertråd:

"Åpenlys irettesettelse er bedre enn kjærlighet som holdes skjult." Noen er sterke nok til å si dine feil for åpen scene, det er flaut for deg å være vitne til slike irettesettelser, men tenker du etter, så er det sannheten om deg selv du hører. I allefall kjenner du snart om det er sanne ord som du fikk høre, eller om det er anklager uten sannhet.

- Men du kan også bli irettesatt om du er "todelt" i din opptreden . Husker du Paulus som irettesatte Peter åpenlyst for mange troende mennesker. Vi leser fra Gal 2,11-14: "Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig.Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med

hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær: Når du som er jøde, lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder?" 

Andre ganger kan vi bli brukt av Satan til å si ting som ikke er fra Herren. Vi husker Jesus i Mark 8,31-33, hvor han begynte å lære dem:

«Menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og tre dager etter skal han stå opp.» Dette sa han i åpenhet. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Men Jesus snudde seg, så på disiplene og sa strengt til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» "Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn." Sal 37,5

"For det er en lov for Israel, en rett for Jakobs Gud. 6Han satte det til et vitnesbyrd i Josef da han dro ut gjennom landet Egypt. - Jeg hørte en røst som jeg ikke kjente: Jeg fridde hans skulder fra byrden, hans hender slapp fri fra bærekurven.I nøden ropte du, og jeg fridde deg ut. Jeg svarte deg, skjult i tordenskyen, jeg prøvde deg ved Meriba-vannene. Sela. - Hør, mitt folk, jeg vil vitne for deg! - Israel, å, om du ville høre på meg! Det skal ikke være noen fremmed gud hos deg, og du skal ikke tilbe utlendingenes gud.  - Jeg er Herren din Gud, som førte deg opp fra landet Egypt. Lukk din munn vidt opp, og jeg vil fylle den! - Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel ville ikke lyde meg. Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hardhet, for at de skulle vandre i sine egne onde råd. - Å, om mitt folk ville høre på meg, om Israel ville vandre på mine veier! - Snart skulle jeg da kue deres fiender og vende min hånd imot deres motstandere. De som hater Herren, skulle smigre for ham, og deres onde tid skulle vare for evig. - Men deg ville jeg fø med den beste hveten, og jeg skulle mette deg med honning fra klippen."  Salme 81,5-15

Dagens drypp omtaler Herrens tanker for sitt folk Israel. Han prøver å få folket lydhørt for Herren, men de vil ikke høre på hans røst eller lyde Herren for å gå på Herrens veier og ikke tilbe utlendingenes gud. I dag er vi innpodet på dette treet som Israel var og er tiltenkt. Jesus, Guds sønn, gjorde vår innpoting på treet mulig, kun av nåde. På "folkemunne" kalles vi for søndagsfolket og jødene for lørdagsfolket, dette fordi vi kristne har søndag som hviledagen, for da stod Jesus opp fra graven. Jødene holder på sin sabbat, som er lørdagen, den syvende dagen i uken på deres kalender. Vi i vår vestlige verden har også fått søndagen til den syvende dagen i uken på vår kalender, de ble ordnet på den 1. januar 1973. Men i Amerika, Afrika og muslimske land er lørdag fortsatt den syvende dagen i kalenderen. På hebraisk, arabisk, gresk og portugisisk er navnet for mandag “den andre dag”.  Alt dette vitner om at lørdag opprinnelig ble regnet som sabbat og den syvende dag. Det var keiser Konstantin I den store som innførte søndag som offentlig helligdag i Romerriket i 321 e.Kr. Europeise språk vitner fortsatt om at sabbat var lørdag; lørdag på italiensk og spansk heter “sabato”.
Jødene er Guds utvalgte folk, selv om de er ulydige mot Herren, så har Gud ikke gått bort fra sine løfter til Abraham . Jesus sa selv til den samaritanske kvinnen:
"Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet."
Er vi slike tilbedere vi som regner oss som troende kristne ? Måtte vi arbeide på vår frelse med frykt og beven som Paulus sier i Filipperne 2,12:
"Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven - ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere."

God helg!

"Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet." Kol 3,1-4.

Når du leser dagens drypp, hvilke tanker gjør du deg da? Er vi dobbelgjengere? Et skjult liv i ånden og et synligt liv i legemet? Paulus gir vel svaret i Galaterne 2,20:

"Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg."

Før vi ble frelst, så virket utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse i våre lemmer. På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. Paulus sier at blant vantroens barn vandret også dere før, da dere levde i disse tingene. Men han sier at etter at Jesus Kristus har tatt bolig i oss, så skal vi legge av alt slikt som, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra vår munn. Vi skal heller ikke lyve på hverandre, for vi har jo avkledd oss det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd oss det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers bilde. Resultatet blir om vi er i Jesus Kristus, at der er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri - Kristus er alt og i alle. 

"For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus." Gal 3,27-28.

Paulus kjente at han var en "dobbelgjenger" når en leser fra Romerbrevet 7,15-24:
"Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. 20Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i lemmene mine ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? 25Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre! Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød."

Sannheten blir da at vi er reist opp med Kristus, så derfor må vi alltid søke det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Vi er jo døde, og vårt liv er skjult med Kristus i Gud, men når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også vi åpenbares med ham i herlighet.


Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, Heb 12,1.

"Da Abiga’il fikk se David,
skyndte hun seg og steg ned av eselet. Hun falt på sitt ansikt for David og
bøyde seg mot jorden. Hun falt ned for føttene hans og sa: Det er jeg, herre,
det er jeg som har skylden! Men la din tjenestekvinne få lov til å tale til deg,
og hør på din tjenestekvinnes ord! Herre, bry deg ikke om denne fordervede
mannen Nabal! For som han heter, så er han: Nabal heter han, og full av dårskap er han! Men jeg, din tjenestekvinne, har ikke sett de mennene som du, herre, hadde sendt. " 1 Sam 25,23-25.

Dagens drypp omhandler en
episode mellom et ektepar og kong David. David beskyttet storsjeikens Nabals
småfeflokker med sine beduiner, men Nabal nektet å betale noe til David for
dette. David hadde nemlig sendt 10 unge menn til Nabal med en bønn om
matforsyninger til kongen og hans menn, da han henviste til kongens beskyttelse
av Nabals småfeflokker. Storsjeikens Nabal svar til de utsendte tjenerne var :

"Skulle så jeg ta mitt brød og mitt vann og mitt slaktefe, som jeg har slaktet til dem som klipper for meg, og gi det til menn som jeg ikke vet hvor de kommer fra?"

Davids tjenere fortalte hva storsjeikens Nabal hadde sagt til dem, og David utbrøt : "Jeg vil ikke la en eneste mann av alle dem som hører ham til, bli i live til i morgen!"

Kona til Nabal, Abigail, fikk høre hva Nabal hadde sagt til Davids menn, noe som gjorde at hun skyndte seg og tok to hundre brød og to skinnsekker med vin og fem sauer som var tillaget og fem mål ristet korn og hundre rosinkaker og to hundre
fikenkaker og la dem på eslene. Og hun sa til folkene sine at de skulle dra i
forveien for henne! For hun skulle komme snart etter. Men til mannen sin Nabal
sa hun ikke noe om dette. Abigail møtte David med sin hær og da falt hun ned på
kne for ham og sa bl.a.:

"Herre, bry deg ikke om denne fordervede mannen Nabal! For som han heter, så er han: Nabal heter han, og full av dårskap er han!" (Ordet Nabal står ikke bare for dumhet, men mest for ondskap og ugudelighet.)

Abigail forhindret Davids hevn ved å betale med å gi David og hans folk mat og drikke. Kong David kvitterte hennes gave med blant annet disse ord:

"Velsignet være din klokskap!
Og velsignet være du selv, som i dag har holdt meg tilbake fra å pådra meg
blodskyld og ta meg selv til rette! Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som
har holdt meg tilbake fra å gjøre deg ondt: Hadde du ikke kommet så raskt for å
møte meg, da skulle ikke en eneste mann være blitt tilbake for Nabal til i morgen." v. 33-34.

Dagen etter fortalte Abigail sin mann om det hun hadde gjort og kongens reaksjon på det. Da var det som hjertet døde i brystet hans, og han ble som en stein. Omkring ti dager senere slo Herren Nabal, så han døde. Etter Nabals brå død fridde David til Abigail og hun ble hans hustru.
- Hva forteller denne historien oss som er ektefolk i dag?
Storsjeiken Nabal hadde en ikke ubetydelig småfeflokk , som han hadde egne
gjetere til å passe på flokken. Nabal var ikke fattig og han visste nok om kong
David og hans menn, for de hadde passet på Nabals småfeflokker. Men da David ba ham om mat, så var der ingen "nåde" å få av ham. Han ga ikke mat til ukjente
menn om de ba ham om det. Mannens stolthet og stahet er mange ganger i veien for en rettferdig løsning på et problem. Maktmisbruk er ofte mannens våpen overfor
sin ektefelle.

Kona hans var av et helt annet kaliber, hun var vis og ydmyk i sine tanker. Hun kjente sin mann og visste om hans temperament. Derfor reagerte hun øyeblikkelig når hun hadde fått høre om mannens svar til kong David. Dette reddet hun og hele hennes hus, inkludert mannen hennes, Nabal.
- Hvor ofte finner vi kvinnene i dette forholdet til sine menn i dag? Jeg tror en
finner mange slike vise kvinner i vårt land i dag. Kvinner som lider under
mannens egosentriske tanker, som alltid synes synd på seg selv. Mange ekteskap
kunne vært reddet om mennene hadde lyttet til sine hustruer.
- Hva med de egoistiske kvinnene i ekteskapene?  De må en komme tilbake til ved senere anledning.

"De sa til Aron: Gjør oss guder som kan dra foran oss! For vi vet ikke hva som er hendt med denne Moses, han som førte oss ut av landet Egypt. Og i de dagene laget de seg en kalv, bar fram offer til avgudsbildet, og gledet seg over det som deres egne hender hadde laget." Agj 7,40

Dagens drypp omtaler en situasjon som oppstod for israelfolket ute i ørkenen. Deres hærfører Moses var nå i samtaler med sin Herre og Gud oppe på et høyt fjell, og da måtte folket vente til Moses kom tilbake igjen før de kunne dra videre. Men dagene gikk og Moses ble borte, og til slutt kom folket til nestføreren Aron, som var bror til Moses og sa:

"Gjør oss guder som kan dra foran oss! For vi vet ikke hva som er hendt med denne Moses, han som førte oss ut av landet Egypt."

Kjenner noen seg igjen i en slik situasjon? Hvor ofte har vi ikke kommet til Jesus i bønn med våre problemer og sykdommer etc, og ikke lenge etterpå ble vi oppmuntret med full helbredelse, pluss de andre bønneemnene. Da er vi på topp og priser Herren for hans godhet imot oss. Men så oppstår "en tørrperiode" i vårt "Gudsliv" og Jesus synes å være langt borte fra oss.
Hvor er han blitt av? De av oss som har vandret med Herren over tid,
holder oss til Ordet og ber igjennom til svar kommer fra Herren. Men andre som
er nyfrelste på veien, blir lett skuffet, for de husker hvor nær Jesus var da de tok imot ham, som sin herre og frelser.

Hva gjør man utfra en slik situasjon? Gjør man som vennen til Paulus, Demas, han forlot Paulus fordi han fikk denne nåværende verden kjær. Eller gjør man som israelfolket, vi forlanger en ny gud som kan gå foran oss for å vise oss veien hjem til det nye fedrelandet, som Gud hadde lovet dem og til oss  som lever i dag, at en dag skal vi få å komme til Paradis.

Aron var en "lettvekter" som lot seg overbevise av folket sitt, at her måtte han gjøre som de forlangte. De samlet sammen gull og av alt gullet støpte Aron en kalv, og bar fram offer for til avgudsbildet. Nå var det fest og glede blant folket, de jublet over den gullkalven som de hadde laget med egne hender.
Hvor mange ganger jubler ikke menneskene i dag også over "gullkalver" de har fått tak i. De ofrer tid og penger på disse "kalvene" og snur seg bort om noen skulle minne dem om evigheten.
- Moses kom etter 40 dager seg ned til folket fra fjellet igjen, og med seg hadde han 2 steintavler med ti bud innrisset av Gud selv. Men synet som møtte ham gjorde ham sorgfull og sint. Han tok da og knuste tavlene med budene, for stor var syndene folket hans hadde gjort imot Gud. Men omsider kom folket til seg selv igjen, og Moses fikk nåde til atter en gang å gå opp på fjellet for å møte sin Gud. For Herren hadde sagt til Moses følgende:

"Hogg ut to steintavler, av samme slag som de første, og stig opp på fjellet til meg. Du skal også lage en ark av tre. Så vil jeg skrive på tavlene de ordene som sto på de første tavlene, de som du slo i stykker, og du skal legge dem i arken."

Da laget Moses en ark av akasietre og hogg ut to steintavler likesom de første. Og han gikk opp på fjellet med de to tavlene i hånden. Herren skrev på tavlene det samme som var skrevet første gangen, de ti ord .
Legg merke til at Herren selv ordnet med de to steintavlene med de ti bud første gangen til Moses,andre gangen fikk Moses oppdraget med å lage to nye steintavler selv, men Herren skulle skrive de ti budene på tavlene. Hva sier det meg? Jo, at frelsen som Jesus gjorde på Golgata kors for oss, er nåde over nåde. Tilbudet hans er fortløpende inntil i dag :

"Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet." Agj 3,19

Men mange blir sinte og fortvilet over Gud og Jesus, da "ventetiden" på deres rop om hjelp ikke kommer fra Herren. Da knuser de "steintavlene" i ren fortvilelse, men så sier Herren :

"Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens." 1 Joh 2,1-2

Den gamle pakt var skrevet med bokstaver, men den nye pakten er ikke bokstavens, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. Jfr 2 Kor 3,6 .

"Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom Han er ren." 1 Joh 3,2

Godt nytt år for Herrens arme, som har lært seg å stride!
Tenk vi er begynt på 2015 og hva er det som preger media? Ulykker,krig,flomkatastrofer,finanskriser, osv.
Det kommer ikke til å være mange mennesker som er klar til å møte Jesus, når han kommer i skyen for å hente sin brud. Det er mer opptatt av det verdslige livet sitt, enn å vente på opprykkelsen i skyen for å møte Jesus.
Økonomien er noe som vi alle kommer borti hver dag, også i 2015. Europa har problemer med denne økonomien, og det sies at økonomien har et intervall på sju år. Dvs at hvert 7 år innebærer en krise på det økonomiske planet. Siste vi hadde en økonomisk krise var i 2008, og da ligger vi dårlig an i 2015 om prognosene oppfylles.
Men er ikke vi kristne "frelst" fra alle slike tider, har vi noe å frykte? Herren har jo sagt i sitt ord at vi skal ikke tenke som verden om hva vi skal kle oss med, spise etc :
"Og søk ikke etter hva dere skal ete og hva dere skal drikke, og la ikke tankene deres fare hit og dit. For alt dette søker hedningene i verden etter. Men deres Far vet at dere trenger alt dette. Men søk hans rike, så skal dere få dette i tillegg!" Luk 12,29-31.

Men når du søker Herren hver dag, så vil du også få hans ledelse for dagens gjøremål. Da gjør du ikke som strutsen, som stikker hodet ned i sanden og tror ingen ser ham.  Nei, du søker å finne Herrens vilje med livet ditt og utfra Guds ord og Åndens ledelse komme fram til rett avgjørelse i alle ting.
God helg!

"Men Herren deres Gud skal dere frykte, og han skal fri dere fra alle deres fienders hånd. Men de ville ikke høre, de bar seg at på samme vis som før. Så fryktet da disse hedningefolkene Herren, men dyrket på samme tid sine utskårne bilder. Også deres barn og deres barnebarn har helt til denne dag gjort som deres fedre gjorde." 2 Kong 17,39-41.

Herren Gud tok seg ut et eiendomsfolk, Israel, som skulle frykte og ære ham som deres Gud. Men når en leser om vandringen til det israelske folket oppover tidene, så oppdager en at kongene i Israel varierer i sin Guds tilbedelse. Noen konger gjorde det som var rett i Herrens,hans Guds øyne, men flertallet av kongene gjorde ikke det som var rett i Herrens, hans Guds øyne, slik som hans far David hadde gjort, men vandret på Israels kongers vei.
De av kongene som gjorde det som var rett i Herren, hans Guds øyne, hadde seier og det var gode tider i landet, det motsatte ble det for de som valgte å ikke følge Herren.

Dagens drypp oppfordrer folket i landet til frykte Gud og resultatet for dem skulle da bli at de Gud ville fri dem fra fiendene. Men de ville ikke høre på Herrens ord, de gjorde alt som før. Men hedningefolket som var kommet inn i landet deres, de begynte å frykte Herren, men de dyrket også på samme tid sine utskårne bilder.
Det fortsatte deres barn og barnebarn med videre.

Vi som lever etter Jesus død og oppstandelse er kommet inn i "nådelandet", et land som Jesus har gitt alle som har tatt imot hans frelsesverk på Golgata.
I dette landet sier Paulus i Galaterne 3,28:

- "Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus."

 

Utenfor dette "nåderiket" lever fortsatt den dag i dag to folk sett med Guds øyne, hans eiendomsfolk Israel og hedningefolket. Men Gud vil at alle skal bli frelst og tilhøre hans "nåderike", derfor sa Jesus før han dro opp til sin Far i himmelen :

".... Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!"  Matt 28,18-20

God helg!

"Menneskebarn! Taler dere rettferdig når dere tier stille? Dømmer dere da på rett vis? Nei, i hjertet gjør dere all slags urett, dere baner vei for den vold hendene skal gjøre på jorden. De ugudelige er frafalne siden de satt på mors fang. De som taler løgn, farer vill fra mors liv." Salme 58,2-4.

Nylig var debatten om reservasjonsrett for leger til å nekte å anbefale gravide kvinner til å ta abort oppe i en "spørretime" , hvor statsministeren måtte svare på et
spørsmål fra tidligere statsminister om regjeringens forslag til å løse dette "legeproblemet". Regjeringen mener at leger som av samvittighetsgrunner ikke kan
være med på å ta liv, skal få reservere seg, men kvinnen skal gå foran legens rett om sakens utfall står mellom kvinnen og legen.

En rettsinstans i vårt land avgjør saker som kommer opp for retten. Der har begge parter i saken anledning til å stille med sine advokater. Retten lytter til partene og kan stille spørsmål til dem om noe er uklart for de.
Hva med denne abortsaken?
Kvinnen som er gravid med barn, ønsker ikke å bli mor til barn "denne gangen". Hun velger derfor å ta det bort med et "abortinngrep" av lege på et av våre sykehus. Ingen kan nekte henne det, for de folkevagte har vedtatt en abortlov som gir kvinnen adgang til selvbestemt abort. Hvem skal tale barnets sak i mors mage, før endelig avgjørelse blir fattet av mor? Salmisten sier i salme 82, 3-5:

"Vern den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett! Redd den ringe og fattige, frels ham fra de ugudeliges hånd! De skjønner intet, og de forstår ingenting. De vandrer i mørke. Alle jordens grunnvoller vakler. Jeg har sagt: Dere er guder, dere er alle Den Høyestes sønner. "

Kvinnen har en "Gud gitt oppgave" som mannen ikke er skapt til, nemlig å føde barn til denne verden. Men mannen sitter med "jokeren" , foruten han kan kvinnen ikke gjøre seg gravid. Dette er et samspill og da er det naturlig å ta ansvar for sine handlinger også.  Det er regelen, men så er det unntakene, de dominerer snart i vår del av verden. Kong Salomo sier i salme 127, 3: "Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn."

Den samme kongen fikk et vanskelig spørsmål til å
avgjøre. Saken var mellom to kvinner og eierskap til sitt rettmessige barn, som
kom til kong Salomo.
- Den ene kvinnen sa: "Hør på meg, herre! Jeg og denne kvinnen bodde i samme hus, og jeg fødte et barn i huset hos henne. Den tredje dagen etter at jeg hadde født, fødte også denne kvinnen et barn. Der var vi nå sammen. Det var ingen fremmed hos oss i huset, bare vi to var i huset. Om natten døde sønnen til denne kvinnen fordi hun hadde ligget på ham. Da sto hun opp midt på natten og tok sønnen min fra min side, mens din tjenestekvinne sov. Hun la ham ved sin barm, og sin egen sønn som var død, la hun ved min barm. Da jeg så sto opp om morgenen for å gi sønnen min bryst, fikk jeg se at han var død. Men da jeg senere på morgenen så nøyere på ham, da var det ikke sønnen min, han som jeg hadde født."
Da sa den andre kvinnen:
"Nei, den gutten som lever, er min sønn, og den som er død, er din!" Men den første sa: "Nei, den gutten som er død, er din sønn, og den som lever er min!"!
- Slik snakket de mens de sto for kongen. Da sa kongen: "Den ene sier: Den gutten som lever, er min sønn, og den som er død, er din! Og den andre sier: Nei, den
gutten som er død, er din sønn, og den som lever, er min!"
Så sa kongen: "Hent et sverd til meg!" Og de kom med et sverd og bar det fram for kongen. Da sa kongen: "Hogg det levende barnet i to stykker og gi den ene halvdelen til den ene kvinnen og den andre halvdelen til den andre!"
- Den kvinnen som var mor til det levende barnet, sa da til kongen - for hennes hjerte brant for barnet hennes:
"Hør på meg, herre! Gi henne det levende barnet og drep det for all del ikke!"
- Men den andre sa: "Verken jeg eller du skal ha det, bare hogg til!"
Da tok kongen til orde og sa: "Gi henne det levende barnet og drep det ikke! Hun er barnets mor."  Jfr. 1Kongebok 3,16-27.

Måtte vi be til Gud at vår regjering får den samme visdom fra Gud i " legers reservasjonsrett" som kong Salomo fikk i denne barnesaken.

"Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld, og barn skal ikke lide døden for sine foreldres skyld. Enhver skal dø for sin egen synd." 5 Mos 24,16

Dagens drypp er hentet fra Moselov. Vi vet at Israel som folk kunne hevne seg på hverandre i flere ætteledd. De utryddet fiender som ikke hørte dem til, og de sparte ikke kvinner eller barn eller dyr.

En av Judas konger var kong Amasja . Han var tjuefem år gammel da han ble konge, og regjerte tjueni år i Jerusalem. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, men ikke som hans stamfar David, han gjorde nøyaktig som sin far Joasj. Selv om han gjorde det som var rett i Herrens øyne, så la han ikke ned offerhaugene. Folket fortsatte med å ofre og brenne røkelse på haugene.

Så snart Amasja hadde fått kongedømmet sitt fast i sin hånd, slo han i hjel dem av sine tjenere som hadde slått i hjel hans far, kongen. Men mordernes barn drepte han ikke, etter det som er skrevet i Mose lovbok, hvor Herren har gitt dette bud: "Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld, og barn skal ikke lide døden for sine foreldres skyld, men enhver skal dø for sin egen synd." 

Hva betyr dagens drypp for oss som lever i nådens tidsalder, hvor Jesus er vår frelser?

Kan jeg som far frelse mine barn? Nei, det kan jeg ikke. Men kan barna mine frelse meg som er deres far eller deres mor? Nei, heller ikke de kan redde oss foreldre.
Her gjelder faktisk dagens drypp : "Enhver skal dø for sin egen synd."

 

Bibelen forteller oss at "Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss."

1 Joh 1,8-10.

Jesus gjorde det umulige, mulig for oss, idet han ble naglet til korset for våre synder. Vi har en utvei fra vår synd, vi søker redningen hos Jesus.Han sier følgende til menneskene på jorden :

"Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" Matt 11,28

For å bli kvitt  "syndegjelda" så må vi komme til Jesus, ta imot ham som vår frelser og leve med ham og hos ham alle våre dager for tid og evighet.
Dette tilbudet koster oss ingenting av gods og gull, men Jesus vil ha deg og meg, slik at vi tjener ham og ikke denne verdens fyrste, djevelen, som bare fører oss i fortapelsen. Skulle noen være så ukloke og la dette tilbudet gå fra seg? Slipp Jesus inn i ditt liv, om du enda ikke har gjort det. Gjør det 100% ikke 99%.

 

Overtolleren Sakkeus satset alt for å se Jesus, og da han var liten av vekst klatret opp i et morbærtre for å se ham, men Jesus så ham og ropte på ham. Da skyndte han seg og steg ned, og tok imot Jesus med glede. Jfr.Luk 19,6. 

 

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12

"Pilatus sier til ham: Hva er sannhet? Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til judeerne og sa til dem: Jeg finner ingen skyld hos ham." Joh 18,38 

Forut for dette utsagn av Pilatus, hadde han sagt til Jesus : "Men konge er du altså?" Til dette spørsmålet svarte Jesus:
" Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av
sannheten, hører min røst."

Om jeg stiller dere to spørsmål, vet dere da svaret på de?

1. spørsmål lyder : Hva er sannhet ? Og hvem er rettighetshaver til den?
2. spørsmål lyder : Hva er løgn? Og hvem er rettighetshaver til den?

Svaret på spørsmål 1 finner vi i Joh 14,6 : "Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg."
Jesus er sannheten og dermed rettighetshaver til den.

Svaret på spørsmål 2 finner vi i Joh 8,44: "Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en
løgner og løgnens far."
Djevelen er løgneren og dermed rettighetshaver som løgnens far.

 

Jesus sier i Joh 17,17: "Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet."

Guds ord er sannhet og dette stemmer med Joh 1,14 : "Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har ifra sin Far, full av nåde og sannhet."

 

Greier vi mennesker å holde oss til sannheten i alle ting? Ubetinget et nei! Vi feiler og faller i synder, som bare en kan kan rette opp for oss. Hans navn er Jesus. Følger vi Jesus og holder oss til Ordet, da vil vi alltid komme seirende ut til slutt. Følger du djevelen på hans veier, så vil du til slutt ende i fortapelsen.

Hva velger du så? Velg Jesus og stå for det han går for, da er du sikret en plass i Himmelens palasser.

Når tid må jeg gjøre et slik veivalg? Hebreerne 3,15 sier tydelig svaret:

"..I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen -"

Du har hørt det er sagt - der går alltid et tog! Med det menes, at du kan alltid gjøre ting senere om du ikke har gjort det i dag. Slik garanti har vi ikke fått av Jesus, men i dag om du hører hans røst kaller på deg!

Da spurte Elisja ham: Hvor kommer du fra, Gehasi? Han svarte: Din tjener har ikke vært noe sted. Men han sa til ham : Var jeg ikke til stede i ånden da mannen vendte om fra vognen og gikk for å møte deg? Er det nå tid til å ta imot sølv og få seg klær og oljetrær og vingårder og småfe og storfe og tjenere og tjenestepiker? 2 Kong 5,25-26.

Gehasi var en profetdisippel hos profeten Elisja. Dagens drypp har sin bakgrunn i en forhistorie samme dag , der følgende hadde hendt: Na’aman, den syriske kongens hærfører, hadde meget å si hos sin herre og var høyt aktet. For Herren hadde gitt Syria seier ved hans hjelp. Han var en veldig stridsmann, men spedalsk. Syrerne hadde en gang gjort et herjetog og bortført en liten pike som fange fra Israels land. Hun tjente nå hos Na’amans kone. Hun sa til sin frue: "Bare min herre var hos profeten i Samaria! Da skulle nok han fri ham fra spedalskheten." Na’aman gikk til kongen og sa hva piken hadde sagt. Da sa kongen i Syria: "Dra dit! Så vil jeg sende et brev til Israels konge." - Na’aman dro så av sted og tok med seg ti talenter sølv og seks tusen sekel gull og ti festkledninger. Han ga brevet til Israels konge, og i det sto det: "Når nå dette brevet kommer til deg, så vil du se at jeg har sendt min tjener Na’aman til deg, for at du skal fri ham fra hans spedalskhet." Da Israels konge hadde lest brevet, flerret han klærne sine og sa: "Er jeg Gud, så jeg kan ta liv og gi liv, siden han sender bud til meg og vil at jeg skal fri en mann fra hans spedalskhet? Nå ser dere vel tydelig at han vil ha et påskudd til krig mot meg." 

Men da profeten Elisja hørte at Israels konge hadde flerret klærne sine, sendte han bud til kongen og sa: "Hvorfor har du revet i stykker klærne dine? La ham komme til meg! Så skal han kjenne at det er en profet i Israel." - Na’aman dro så med sine hester og sin vogn til profeten Elisja og stanset ved døren til hans hus. Elisja gikk ikke ut til ham, men sendte et bud ut til ham og sa: "Gå og bad deg sju ganger i Jordan! Så skal ditt kjøtt bli friskt igjen, og du skal bli ren." Da ble Na’aman vred og dro bort og sa: "Jeg tenkte at han ville komme ut til meg og stå fram og påkalle Herrens, sin Guds navn og føre hånden fram og tilbake over det syke stedet, og ta bort spedalskheten. Er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar, bedre enn alle Israels vann! Kunne jeg ikke bade meg i dem og bli ren?" Na’aman vendte om og dro bort i vrede. Men tjenerne hans trådte fram og talte til ham og sa: "Min far! Dersom profeten hadde bedt deg gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Hvor mye mer når han bare sier til deg: Bad deg, så skal du bli ren! " Na’aman hørte på dem og dro ned og dukket seg sju ganger i Jordan, slik profeten hadde sagt. Og hans kjøtt ble friskt som på en liten gutt, og han ble ren. Han vendte da tilbake til profeten Elisja med hele følget sitt. Og da han kom dit, sto han fram for ham og sa: "Nå vet jeg at det ikke er noen Gud på hele jorden uten i Israel! Så ta nå imot en gave av din tjener." Men Elisja sa til ham: "Så sant Herren lever, han som jeg tjener: Jeg tar ikke imot noe." Det nyttet ikke aman ba ham inntrengende om å ta imot, han ville ikke ta imot. 

Men da han var kommet et stykke på veien, tenkte Gehasi, tjeneren til Guds mann Elisja: "Min herre har spart denne syreren Na’aman og ikke tatt imot av ham det han hadde med seg. Så sant Herren lever, vil jeg løpe etter ham og få noe av ham!" Gehasi løp etter Na’aman. Og da Na’aman så en som kom løpende etter ham, steg han fort ned av vognen for å møte ham, og sa: "Står alt vel til?"  Ja, men min herre har sendt meg med disse ordene: "Nettopp nå er det kommet to unge menn til meg fra Efra’im-fjellene, to av profetens disipler. Gi dem en talent sølv og to festkledninger!" Na’aman svarte: "Vær så snill å ta to talenter!" Og han ba ham inntrengende og knyttet to talenter sølv inn i to punger. Så tok han to festkledninger og ga dem til to av tjenerne sine, og de bar dem foran Gehasi. Men da han kom til haugen, tok han det av deres hånd og gjemte det i huset. Han tok farvel med mennene, og de dro sin vei.

Selv gikk han inn og sto fram for sin herre og da er vi kommet til dagens drypp. - Profetens tjener løy for Na’aman og sin herre Elisja. Du vet erfaringene viser at lyver du en gang, så vil du gjenta løgnen senere også, men bekjenner en syndene,så får en tilgivelse av Jesus og du er fri.

- Profeten Elisja var tilstede i ånden og avslørte sin tjener. Leser en 1.Kor 5,3 så bekrefter Paulus , at hans ånd var tilstede sammen med dem som var fysisk tilstede :

"Jeg som nok er fraværende med legemet, men til stede i ånden, jeg har allerede - som om jeg var hos dere - felt dommen over ham som har gjort dette."
Jeg har hørt om andre i vår tid som har opplevet det samme.
"Frykt da ikke for dem! For ingen ting er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe er skjult som ikke skal bli kjent." Matt 10,26

"Og David sa: Så sant Herren lever: Herren skal selv slå ham, enten når dagen hans kommer og han dør, eller han drar i krig og blir rykket bort. 1 Sam 26,10.

 

David var forfulgt av kong Saul , og en natt gikk David og en medhjelper ned til leiren hvor Saul og hans krigsfolk lå og sov. De gikk helt opp til Saul, som sov med spydet ved sin side. Nå mente hans medstrider at nå kunne de drepe Saul, men da kommer dagens drypp inn med Davids sitt svar. Ved å lese dette dryppet, så kommer til til å tenke på salme 139,16 som også er skrevet av David, nemlig:
"Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet." Sal 139,16
Vil ikke disse ordene i salmen si at våre livsdager er fastsatt allerede før vi ble til? Eller er det anledning til å bestemme sine levedager selv? Jesus sier i Luk 12,25:

"Og hvem av dere kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde?"

 

Så her har vi ingen innflyelse på våre levedager med å bekymre oss, men leser vi det 4.budet, så kan en trekke den konklusjonen at om du ærer din far og din mor, så lover Gud oss , at vi skal få bo lenge i landet. Om vi ikke gjør det, så gjelder ikke garantien? Vi snakker i dag om "aktiv dødshjelp" , dvs si at man skal selv få velg dødsdatoen. Hva da med våre fastsatte levedager? Når vi vet at Gud er allmektig, så vet han også at Kari og Ola valgte å bestemme dødsdagen sin selv. I Guds bok står allerede oppført våre levedager og da blir det de dagene som gjelder for oss. Mange har prøvd aktivt med å ta sitt eget liv, men har mislykket forsøket. - Men David sier noe i dagens drypp om vår livslengd, han har to utganger på livet . Utgang 1 er : "når dagen hans kommer og han dør." Utgang 2 er : "eller han drar i krig og blir rykket bort."
Utgang 1 er fastlagt av Gud, mens utgang 2 er indirekte selvvalgt. Kong Hiskia fikk denne beskjeden av Gud : "Beskikk ditt hus! For du skal dø og ikke leve lenger."
Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og ba til Herren. Og han sa: "Å, Herre! kom i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i troskap og med helt hjerte og gjort det som er godt i dine øyne!" - Og Hiskia gråt høyt. Da kom Herrens ord til profeten Jesaja, og det lød så: "Gå og si til Hiskia: Så sier Herren, din far Davids Gud: Jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer. Se, jeg legger femten år til din alder." (Jes 38,1-5)

 

Vi som hører Herren til skal ikke frykte, for Paulus sier i Rom 14,8: "For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til."

 

Et sangkor lyder : "Frykt da ei, stol på meg. Jeg skal deg bevare, til du står på himmelens strand blant den frelste skare."

"Til innvielsen av Jerusalems mur hentet de levittene fra alle deres bosteder og førte dem til Jerusalem for å holde innvielse og gledesfest både med lovprisning og med sang, med cymbler, harper og sitarer. Og sangernes barn kom sammen både fra landet rundt om Jerusalem og fra Netofa-folkenes landsbyer og fra Bet-Haggilgal og fra Gebas og Asmavets jorder, for sangerne hadde bygd seg landsbyer rundt omkring Jerusalem." Neh 12,27-29.

Når en har bygget noe sammen og dagen kommer da alt er ferdig, da kommer vi i feststemning over "verket" som er blitt til.
Dagens drypp tar for seg en slik opplevelse. Muren rundt Jerusalem var nå ferdig og nå skulle dette merkeres med lovsang og gledesfest. Til dette var det en spesiell gruppe innen folket som var innhentet for anledningen, nemlig levittene. De kom fra alle deres bosteder og kom med lovprisning og sang, med cymbler, harper og sitarer. Nå var det innvielse av Jerusalems mur og da det gledesfest.

Når Guds folk kommer sammen til lovprisning og sangen får tone fritt ut i Herrens forsamling, da kommer folket i gledesfryd og vi opphøyer Herrens navn.
Bekymringer og nederlag forsvinner i vårt indre, for ånden får fritt spillerom til å fryde seg i Herrens nærvær. Da kommer Herrens tjenere ut med sine nådegaver som Herren Jesus har betrodd dem. Budskap i tunger med tydning, profetisk budskap, lovprisning til Herren og mange fylles med Åndens kraft og styrke, slik at under og tegn skjer like foran folkets øyner. Dette er en gledesfest i Herrens forsamling.

Er det noen av oss som lengter etter en slik gledesfest? Hva skal vi innvie da, slik at vi kan ha gledesfest?Jeg tror vi kan innvie oss selv først til Herren, siden vil dette smitte over på våre omgivelser.Paulus sier 1 Kor 3,16 : "Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?"
Derfor må vi se til å være helliget Herren med hele vårt legemet, slik at vår ånd og sjel kan være i harmoni med Den Hellige Ånd som bor i oss.

Lovsangen er et instrument for å komme i gledesfryd innfor Herrens åsyn. Det er ikke for intet at Paulus sier i Fil 4,4: "Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!"

Å lovprise Herren i tunger eller med ord er et offer. Du må satse alt mange ganger for å komme i gang, for du møter hindringer på veien til avgjørelsen er tatt. Men når lovsangen lyder fra våres lepper til Herrens pris og ære, da innvier vi våre legemer for Herren Jesus.


"Jeg vil prise Guds navn med sang, og opphøye ham med lovprisning." Sal 69,31

"Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg, så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen, ja, dersom du roper etter innsikt og løfter din røst for å kalle på forstanden, dersom du leter etter den som etter sølv og graver etter den som etter skjulte skatter, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand. Han gjemmer frelse for de oppriktige, et skjold for dem som lever ustraffelig. Han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei. Da skal du forstå rettferdighet og rett og rettvishet, ja enhver god vei. For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel. Ords 2,1-8.

 

Kong Salomo fikk tildelt en visdom av Gud som intet menneske, hverken før eller siden har hatt på denne jord. Salomo fikk et spørsmål fra Gud i en drøm om natten, da han var tiltrådt som konge etter sin far , David, og det lød slik: " ... Be om det du vil jeg skal gi deg! " 1 Kong 3,5

 

Da svarte Salomo : "Du har vist stor miskunnhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt åsyn i sannhet og rettferdighet og med et oppriktig hjerte overfor deg. Og denne store miskunnhet mot ham har du holdt fast ved, og du ga ham en sønn som skulle sitte på hans trone, slik som det er i dag. Nå har du da, Herre min Gud, gjort din tjener til konge i min far Davids sted. Men jeg er bare en ungdom, og ofte vet jeg verken ut eller inn. Og din tjener står her midt iblant ditt folk, det som du har utvalgt - et folk så stort at det ikke kan regnes eller telles, så stort er det. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt! For hvem kunne ellers dømme dette ditt folk som er så tallrikt?" 1 Kong 3,6-9.

 

Det var godt i Herrens øyne at Salomo hadde bedt om dette. Og  fordi Salomo hadde bedt om denne ting og ikke bedt om et langt liv og ikke om rikdom og heller ikke om død over sine fiender, men at han ba om forstand til å akte på det som var rett , så ville Gud gjøre det han bad om. Gud ville gi ham et vist og forstandig hjerte, som det ikke har vært hans like før og det ville heller ikke komme hans like etter ham. Men utfra Salomo´s valg , så ville Gud gi ham også det han ikke hadde bedt om, Gud ville gi ham, både rikdom og ære. Hans like så skulle ikke finnes blant kongene alle hans dager. Dette under forutsetning at Salomo ville vandre på Guds veier, så han holdt Guds lover og bud, slik som hans far, David gjorde, da ville Gud gi ham et langt liv.
Vi som lever i dag og vil høre Herren til har fått samme anledning til å søke Herrens visdom og klokskap på vår livsvei. Jesus er veien, sannheten og livet.  Alle som kommer til ham blir ikke bortvist fra Guds rike, men får lov til å regnes som et barn av hans rike,  Joh 1,12 : "Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. "

 

Jesus lovet sine disipler "oppbakking" i prøvelser som de ville møte etter han dro hjem til sin Far i himmelen, denne oppbakkingen gjelder også for hans disipler idag, nemlig : "For jeg vil gi dere munn og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne stå imot eller motsi." Lukas 21:15 

Når Den Hellige Ånd får lede vår tunge , da blir det visdom og klokskap som resultat, slik som dagens drypp slutter :


"For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel."

"Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham: Du lite troende! Hvorfor tvilte du? Og da de steg opp i båten, la stormen seg." Matt
14,31-32.

Har du vært i situasjoner der alt håp syntes å være ute. Når sykdom rammer oss mennesker, da er vi maktesløse og om heller ikke legene finner løsningen, da er en overlatt til seg selv.Men vi som har Jesus i våre hjerter, er alltid i trygge hender, uansett hvor ille sykdomsbildet blir betegnet. Paulus var en prøvet mann i sin
Guds tro og fasiten hans var : "Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk." Fil 4,13.

 

Da min kone skulle stå opp fra senga forleden dag, holdt hun på å besvime. Hun ble så svimmel, men fikk karre seg inn i stuen hvor jeg satt. Fikk lagt henne i en liggestol, for hodet måtte holdes helt, ellers så gjorde det så ondt. Det første som slo meg var å be til Jesus om hjelp. Men det syntes ikke å ha øyeblikkelig virkning, alt var som før bønna ble bedt. Jeg salvet henne med olje og bad enda en gang. Det så ikke ut til å være øyeblikkelig virkning i det heller. Hva gjør en så? Kontakte legevakten? Nei, det kom ikke på tale, sa min kone. Når alt er normalt av blodtrykk,puls og feber, da har legen lite å stille opp, mente hun. Vi ble enige om å legge alt i Herrens hånd. Så tenkt, så gjort. Utpå dagen så ble det bedre med henne, hun fikk sove litt, og fikk henne senere inn i sengen. Smertene ga etter litt og da fikk hun to ristede brødskiver i seg, senere 1 kopp te, for så på kvelden en skive til. Faren over, tenkte jeg. Takk Jesus, du hørte våre bønner allikevel. Mens kona lå i senga fikk hun en sang og den var på engelsk, hun fikk høre den på Ipad-en og den lød slik:

s sea, So burdened with sin and distressed,
Till I heard a sweet voice, saying, Make Me your ; !
Kor:
ve anchored my soul ” ll sail the wide seas no more;
The tempest may sweep over wild, stormy, deep, m safe evermore."


Dette ble balsam for henne og hun kviknet til og hun sov hele natten.
Jeg våknet neste dag med en sang som tonet i mitt hode, en sang jeg ikke hadde hørt på en stund. Sangen var av Hans Inge Fagervik og lyder :

"La mæ gi dæ ei hand, når du stræva, La mæ vær hos dæ, når du træng tid.
Å kanskje vær vænnen din, når du ønske dæ, mer enn sympati.
La mæ syng dæ nån sanga,når du træng te trøst, å, la mæ hoill ruindt dæ da.
La mæ be dæ ei bønn førr i mårra,Med håp om ein lysere dag."

Denne nye dagen ble som i sangen "ein lysere dag" og min kone sa at denne sangen var rett inn i vår opplevelse i går.

"Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre?" Amos 3,3

En ny uke er begynt, noe som for enkelte ikke betyr så stor forandring i hverdagen. Andre vil oppleve prøvelser og utholdenhet i det daglige liv, noe som for mange setter troen på Jesus på prøve. En broder sendte meg bl.a. dette :

Det fortelles om da misjonæren Don Gossett begynte å virke med Herren, forstod han ikke alle de problemene han fikk i tjenesten. Det var mye sykdom og økonomiske problemer. Hele familien måtte bo i deres gamle stasjonsvogn. Det ble til slutt for vanskelig å leve slik. Han ba til Gud, hvorfor har jeg det så vanskelig i
tjenesten?
Denne bønnen svarte Gud på ved å minne ham om (Amos.3.3). "Går  vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre." Gud spurte mannen: Vil du gå sammen med Meg?

 

Da må du være enig med Meg. Du sier deg enig med Meg når du sier det mitt Ord sier. Du har vist deg uenig med Meg ved å tale mangel, sykdom, frykt, nederlag og maktesløshet. Hvis du ønsker å gå sammen med Meg, må du være enig med Meg. Dine ord har vært sterke og defensive mot meg, sa Gud. De har vært ute av harmoni med Mitt Ord. Du har talt ord som er langt under standeren i Mitt Ord. Du må disiplinere dine lepper slik at våre Ord harmonerer.

Dette førte til at misjonæren måtte omvende seg fra sin måte å tale på og da skrev han ned en liste med alle de riktige bekjennelser, som er Guds Ord.Don Gossett forteller at livet og tjenesten ble en helt annen, ved å tale i harmoni med Guds Ord. Disse nye bekjennelsene ble livsforvandlende. Ordet ble som et anker, som hindret han å synke ned i et hav av mislykkethet, frykt og satanisk undertrykkelse.

MIN ALDRI IGJEN LISTE.

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne: Jeg kan ikke, for jeg formår alt i Ham som gjør meg sterk. (Fil.4.13)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne min mangel på noe, for min Gud skal etter sin rikdom fylle all min trang i herlighet i Kristus Jesus. (Fil.4.19)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne frykt, for Gud gav meg ikke motløshets ånd, men krafts, kjærlighets og sindighets ånd. (2 Tim.1.7) For enten jeg lever eller jeg dør, hører jeg Herren til. (Rom.14.8)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne tvil eller mangel på tro, for Gud har tilmålt enhver Hans mål av tro. (Rom.12.3)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne svakhet, for Han er med meg, Han styrker meg og hjelper meg og holder meg oppe ved sin rettferds høyre hånd. (Es.4.10)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne at satan har noen makt over meg, for Han som er i meg, er større enn han som er i verden. (1 Joh.4.4)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne nederlag, for Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus. (2 Kor.2.14)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne mangel på visdom, for av Ham er jeg i Kristus, som er blitt meg visdom fra Gud. (1 Kor.1.30)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne sykdom, for ved Hans sår har jeg fått legedom. (Es.53.5) og Han tok mine skrøpeligheter og bar mine sykdommer. (Matt.8.17)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne bekymringer og problemer, for jeg kaster all min sorg på Han, for Han har omsorg for meg. (1 Pet.5.7)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne meg bundet, for hvor Herrens Ånd er, der er frihet. (2 Kor.3.17)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne noen fordømmelse, for der er  ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. (Rom.8.1)

JEG ER FRI!!

"Men til hvem av englene har han noen gang sagt: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?" Hebr 1,13-14
"Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet." Matteus 13,41

 

I de senere årene har vi hatt en fokus på engler. Engleskole ble opprettet hvor mennesker skulle få lære hvordan de kunne bli kjent med engler.
Dette kan føre mennesker inn i en falsk trygghet. Du vet vi som kristne ikke skal tilbe eller dyrke andre guder, vi skal holde vårt blikk festet på Jesus
Kristus. Han er vår frelser og redningsmann. I dagens to drypp er Jesus og hans engler i fokus. Gud har satt Jesus ved sin høyre hånd i himmelen, og englene blir utsendt til tjeneste som oss som skal arve frelse. Jesus skal så til slutt sende ut sine engler til å ta bort alle de som volder anstøt, de som lever i lovløshet.
Vi lever i spennende tider som kristne, vårt land har vært velsignet av Herren i snart 70 år uten krig og fattigdom. Har vi fortjent denne rikdommen?
Nei, vi har ikke vært Guds beste barn, men da kommer jeg i hu sangen : "Du mor som ber, gi aldri opp!" Gud hører våre bønner! En broder skrev
etter gårsdagens drypp :

"Jeg opplever at Guds engler er en glemt resurs. Gud har alle typer engler som er tjenende ånder for oss som er Guds barn. Englene venter på oppdrag, mange av dem er arbeidsledige. Jeg fikk se et bilde/visjon om denne tjenesten. Vi var noen stykker i bønn, den ene etter den andre ba. da åpnet Herren mine øyne og viste meg hva som skjedde i den usynlige verden. Når den ene etter den andre ba, så ble bønnen sendt til en sentral og så formidlet til den rette engel for å utføre oppdraget.
Englene stod i ring klare for å ta imot oppdrag. For meg så det ut som englene var iblandt oss, her på Jorden.

Gud har ordnet alt i himmel og på Jord, helt perfekt.Dette innspirerer meg til å bruke mere tid i bønn.

Jeg hadde en herlig drøm, 2 dager siden.  Jeg ba og bønnesvaret kom så raskt. Jeg ble så velsignet og oppmuntret. Svaret kom så raskt, så det var som Han ville fortelle meg at ting vil skje fort fremover."

"Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så
skal enden komme." Matt 24,13-14.

God helg!

"Og det skal skje: Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, skal jeg høre." Jesaja 65,24

Herren sier i dagens drypp at han vil svare før hans folk roper til ham, og mens de taler vil Herren høre deres ord. Profeten omtaler en framtid som Israel vil få oppleve en dag, da vil ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, og ormen får støv til mat. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen skal ødelegge noe på hele mitt hellige berg, sier Herren.

Herren Gud er allmektig og da er intet umulig for ham. Kan du se for deg det "himmelske kontrollrommet" hvor Herren har full overvåking med alle sine skapninger,hvor enn de befinner seg. Herren bruker sine engler som hjelpere, slik som vi leser i Hebreerne 1,7:

"Om englene sier han: Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild."

Vi som lever i dataalderen vet at overvåkingen av hverandres land og gjøremål, er mer og mer omfattende. Satelitter er over jordkloden og rundt om i verdensrommet. De er utstyrt med instrumenter som gir tilbakemeldinger til jordens baser for satelittene. Likeens er telefon, mobil,pc,overvåkingskamera etc overvåket, vi er bra "fanget" av disse redskapene. Men hva gjør myndighetene med alle disse opplysningene?
Sannsynligvis til vern om rikets sikkerhet.
Herren er opptatt av sitt skaperverk, han ser at menneskene ødelegger mer og mer av jordens skaperverk.
Hvor lenge vil Herren se på menneskenes ødeleggelse?
Om vi leser i hans Ord så beskrives verdens framtid , og da kommer dagens drypp inn også. Men vi trenger ikke vente til lammet og ulven beiter sammen, for Herren Gud hører og ser våre tanker og gjøremål også i dag. Derfor er det viktig å ha sin samvittighet i orden til en hver tid. Skal vi ha alt oppgjort med Gud til enhver
tid, da må vi tilhøre vår mellommann mellom oss og Gud. Hans navn er Jesus Kristus, han gjør vår samvittighet ren, når vi søker tilflukt hos ham.

Når Herren hører våre rop og det vi taler, da er alt notert eller arkivert i himmelen hos Gud. Derfor sier Jesus i Matt 12,36:

"Men det sier jeg dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag." 

"Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden." 1 Kor 11,31.

Hva vil dagens drypp fortelle oss? Før vi ble frelst levde vi et liv borte ifra Gud, vi tok ikke selverkjennelse av våre gjerninger. Da vi siden kom til Jesus og ble frelst fra våre synder, da fikk vi en ny start på livet vårt. Før levde vi i mørke, men nå lever vi i lyset, så sant vi holder oss i lyset.

 

David gjorde en synd imot Gud og mennesker da han en gang tok en annen manns kone og lå med henne. Han prøvde ikke å dømme seg selv for sin synd, men da profeten kom til ham og åpenbarte synden hans, da meldte David pass og bekjente synden. Dette gjorde sitt til at Herren tilga ham feiltrinnet og David kunne gå videre med Gud.

 

Apostelen Johannes sier i sitt første brev, kap.1, fra vers 6-10 :

"Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi
samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har
syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss."

Vi oppsummerer dryppet med 1 Peter 4,17-18:

"For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds
evangelium? Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? "

" Vit dette, mine kjære brødre: Hvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede! " Jakob 1,19
Dagens drypp handler om tre gjerninger - høre, tale og vrede. Er hørselen god så oppfatter mennesket alt hva det hører. Som respons på det en hører vil en også svare om det oppfattes å ramme dem og med svaret kan det følge vrede, sinne. Vi mennesker er forskjellige i reaksjonsmønsteret, noen er bråsinte, andre er det man kaller trege til å reagere.Hva er best for et menneske? Dagens drypp gir oss oppskriften  : Snar til å høre, sen til å tale og sen til vrede.
Er du lydhør, da kan du kan sitte i en forsamling å lytte til den som taler, uten å avbryte ham eller fyke opp i et sinne.Du trenger ikke være enig i talerens ord, men du avbryter ham heller ikke med ord i vrede. Når en hører i dagens debatt en diskusjon om Israel og dets halvbrødre som bor rundt dem, da er mange snare med å ikke høre, men snare med å tale, de opptennes i vrede uten like. "Død" over Israel, lenge leve rettferdigheten, er ord som brukes.
Paulus sier i Romerne 8,31:
"Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?"

Jesus er interessert i at vi skal høre hans Ord. Hvorfor? Jo, for de kan sette menneskene fri. Fri fra hva?  Fra verdens tankegang og slaveri,våre synder, våre feil. Paulus var en ivrig taler, han forkynte Guds ord til alle han kunne få tak i. En gang han var i Aten så gikk han i synagogen der og samtalte med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget samtalte han hver dag med dem han traff på. Men noen av de epikureiske og stoiske filosofene ga seg i ordskifte med ham, og noen sa:
"Hva er det vel denne ordgyteren har å si?" Andre sa: "Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer" - det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Jfr Agj 17,18.
Da Jesus ble stilt fram for landshøvdingen Pilatus,spurte landshøvdingen ham: "Er du jødenes konge?" Jesus sa da til ham: "Du sier det!" Men da yppersteprestene og de eldste anklaget ham, svarte han dem ingen ting. Da sier Pilatus til ham: "Hører du ikke alt det de vitner imot deg?"
Men han svarte ham ikke på et eneste ord, så landshøvdingen ble meget forundret. Jfr Matt 27,11-14. , Det nytter lite å si noe til folk som alt har gjort opp sin mening, da taler en til døve ører. Derfor sier forfatteren av Hebreerbrevet i kap.3,15:
"Når det blir sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen -"
Mottoet vårt etter dagens drypp må være 1 Sam 3,10-11:
"Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før: Samuel, Samuel! Og Samuel sa: Tal, din tjener hører! Da sa Herren til Samuel: Nå vil jeg gjøre noe i Israel som skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det."

"Lov Herren, alle hedninger! Pris ham, alle folk! For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!"  Salme 117

 

Lov Herren, alle hedninger, oppfordrer salmisten oss. Paulus som var jøde utlegger dette enda mer for oss i Rom 15,8-13:

"For jeg sier: Kristus er blitt en tjener for de omskårne for Guds sannferdighets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene.Men hedningene skal prise Gud for hans
miskunn, som det står skrevet: Derfor vil jeg prise deg blant hedningene og lovsynge ditt navn!

Og igjen sier han: Gled dere, hedninger, sammen med hans folk! Og igjen: Lov Herren, alle hedninger, og pris ham, alle folk!

Og igjen sier Jesaja: Isais rotskudd skal komme, han som skal stå fram og herske over hedningefolkene. Til ham skal hedningene sette sitt håp.

Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft."

Så sa David: Herre, Israels Gud! Din tjener har hørt at Saul har i sinne å komme til Ke’ila og ødelegge byen for min skyld. Vil Ke’ilas menn overgi meg til ham? Vil Saul dra hit ned, som din tjener har hørt? Herre, Israels Gud! Åpenbar det for din tjener! Herren svarte: Ja, han vil dra hit ned.  1 Sam 23,10-11.

 

Kong David var forfulgt av kong Saul fordi Herren hadde avsatt Saul som konge og profeten hadde i stedet salvet David til ny konge etter Herrens ord tl ham. David kunne vunnet over Saul med makt, men ville ikke drepe ham fordi Saul var salvet av Gud til å være konge, derfor ville han la Gud selv bestemme når tid David skulle innta sin kongeposisjon.
I dagens drypp er David på flukt bort fra Saul og hans menn, men han er i tvil om mennene i byen Ke’ila vil overgi ham til Saul. Før han spør Herren til råds, sa han til Abjatar, presten: "Kom hit med efoden!" Efoden,var en form for hellig klede , jfr.2 Mos kap.28. Dagens drypp gjengir Davids sitt første spørsmål,men så stillet han Herren enda et spørsmål:

"Vil Ke’ilas menn overgi meg og mine menn til Saul? Herren svarte: Ja, det vil de."

 

Da brøt David opp med folkene sine, omkring seks hundre mann. De dro bort fra Ke’ila og vanket om hvor det traff seg. Og da Saul fikk spurt at David hadde sluppet bort fra Ke’ila, lot han være å dra ut.
David hadde lært en ting og det var å spørre sin Herre og Gud vedr. sine planer og løsninger, før han gjorde dem til handling. I dette dryppet hadde han fått et klart svar fra sin Gud på spørsmålene. Han tok konsesvensene av dem og dro bort fra byen. Da orket ikke Saul forfølge ham lenger.
Paulus som levde etter Jesus virke her på jord, han brukte også søke Gud i bønn. Den Hellige Ånd var nå utgytt og Paulus var døpt i den Hellige Ånd og talte i tunger. Derfor sier han i Romerne 8,27 følgende :
"Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige."
Når en får en visjon fra Herren om hvordan du skal jobbe, da er det viktig å gjøre i ett og alt som Herren har vist deg. Først da lykkes arbeidet og den videre drift. Jeg liker så godt å lese når det sies om Guds arbeidere :

"Og Noah gjorde slik. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham." 1 Mos 6,22.

Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet:

"Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet! 2 Mos 25,40

En av mine svigersønner påpeker alltid, når vi har kjøpt noe som skal settes sammen og monteres : " Se til å les bruksanvisningen med veiledningen før dere begynner og montere gjenstanden!"
Resultatet av å gjøre det, er at du alltid vil lykkes med resultatet. Vi som er kristne , vet at veien til velsignelsen går igjennom Jesus Kristus. Uten at han er med på laget, det være jobb, fritid eller hjemmet, så blir resultatet negativt i vårt Guds liv. La oss finne tilbake til "starten" i vår frelsesvisjon, da vil vi lykkes!


"Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk." Jesaja 45:11 (NB)

God helg!

 Vær derfor ved godt mot. For jeg har den tro til Gud at det vil gå slik som det er sagt meg. Agj 27,25.

 

Paulus satte mot i et skipsmannskap og passasjerer på i alt 276 mennesker, da de kom uti et voldsomt stormvær som resulterte i skipsforlis, men alle ombord skipet ble reddet.
Vi som lever i dag som troende kristne mennesker er oppe i "sterke stormvinder" i den åndelige verden. Satan raser som aldri før, bruker sine lakaier over den vide jord, de som lar seg bruke av ham. Ordene til Paulus i Judas brev ,vers 17 :

 

"Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler, da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster.»

 

Jeg fikk forleden dag  følgende budskap fra en søster i Herren, som jeg vil dele med dere:

 

"Vær ved godt mot mine tapre krigere. Mørket rundt dere blir bare mørkere, det er da dere må se oppover. For med de åndelige øynene vil dere se at det er lys i horisonten. Som Elia så en liten sky som ble til en stor velsignelse pga tørke, slik skal Jeg Herren komme og for nye dere, styrke dere og bære dere gjennom tiden som følger.Om motstanden øker, så øker også Min salvelse over de som har lagt ned sitt liv for Meg. Tro på Meg at Jeg har omsorg for dere og vil føre dere gjennom til Jeg henter dere hjem, Min kjære brud. Å, hvor Jeg elsker dere, Jeg lengter etter å smykke min brud. Vær ikke så opptatt med det som skjer rundt dere, for det må komme i følge Mitt Ord. Men se på Meg og bare Meg, Jeg som kan gjøre alle ting mulig. Tenk på at en hel evighet skal vi være sammen, hva er da denne verdens møde og krampetrekninger en liten stund. Stol på Meg, Jeg tar Meg av liten og stor som dere har lagt i Min hånd.
Tiden nærmer seg da dere må leve i det overnaturlige. Som Johannes levde i ørkenen, slik skal dere ikke mangle noe, for Jeg Herren vil sørge for dere.Slipp tak i alt dere holder på, så Jeg kan ta over og fører dere inn i det nye Jerusalem.
Mine kjære utvalgte barn, stol på Meg!"

 "Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.  Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666." Åp 13,16-18.

I går skrev jeg om "merket for livet" . I dagens drypp går en videre til et annet merke, nemlig Dyrets merke, dvs Antikristens merke. Alle store kleskjeder har sitt eget design merke på alle klærne de lager. Vi sier mange ganger om de som er bevisste på å kjøpe spesielle merkeklær: De går allti d i dyre merkeklær!
Da mener de klær som har en anerkjent standard i form og størrelse.
Men det skal komme en tid, en ond tid for dem som bekjenner Jesus som sin frelser. Grunnen til denne onde tiden er at en mann står fram og vinner gunst over hele jordens folkeslag. Han kalles Antikrist og er imot Jesus Kristus. Han er som en slu slange, som
bukter seg frem og vinner makt og posisjoner i verden. Så tar ondskapen i ham overhånd og han blir verre enn alle andre diktatorer som har vært på kloden.

Antikrist blir i åpenbaringsboken framstillet som et dyr, han har små og store, rike og får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.  Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

 

Du vet at alle menneskene har et navn, noen unntak finnes, men slik som jeg har navnet Hans , så har jeg også et fødselsnummer på elleve siffer, som brukes i dag på alle mine offentlige papir og bankkontier etc. Denne mannen som kalles Antikrist har fått laget seg et merke, som består av et navn eller et tall som er autentisk med Antikrist. Han lar de spotte Gud og å håne hans navn og hans bolig, ja, alle som bor i himmelen. Hans folk får også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og de får makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon. Og alle som bor på jorden, skal tilbe dette "dyret", alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet. Den som har ører, hør dette! Den som skal i fangenskap, han må gå i fangenskap! Den som skal drepes med sverdet, de må dø for sverd! Her gjelder det, sier Johannes, at de hellige holder ut og har tro.

 

Jeg håper og tror at vi som lever i dag ikke får oppleve dette senario, men at vi kan få oppleve å bli rykket opp som Johannes gjorde på Patmos:

 

"Deretter hadde jeg et syn: Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale, med klang som en basun, sa til
meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.» Åp 4,1.

"Da sa Kain til Herren: Min skyld er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg i hjel. Men Herren sa til ham: Dersom noen slår Kain i hjel, skal det hevnes sjufold. Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel. Så dro Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden. " 1 Mos 4,13-16.

Foreldrene til Kain var Adam og Eva. De fikk først Kain og Abel, siden fikk de Set, men da hadde Kain slått Abel ihjel av missunnelse. Kain var nå merket for livet. Han var fredløs, men Gud satte et merke på ham, som skulle berge livet hans. Vi hører mange ganger mennesker som sier at den og den er merket for livet. De mener da
at den opplevelsen disse har hatt, ikke kan gjøres ugjort igjen, de er merket for livet.

Vi som lever i dette århundre opplever å få mer og mer viten om oss selv. Å være en arvtaker kan i de fleste tilfeller være positivt. Men om arven er negativ, dvs du arver bare gjeld, da har du anledning til å fraskrive deg arven.  Arvelateren hadde ikke skrevet hvem som skulle arve ham, men vår arvelov forteller oss hvem som kan regnes som arvtaker.Men hva med å ufrivillig arve gener som kan føre til sykdom med dødelig utgang fra våre foreldre, som igjen arvet dem fra sine forfedre? Er vi

nødt til å ta imot den arven?  Har vi noe valg?

 

"Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. "1 Mos 1,27.

 

Orginalutgaven av mennesket var altså skapt i Guds bilde og alle gener var positive og oppbyggende, for Gud er kjærlighet.Når tid kom nedbrytene gener inn i mennesket? Fra dag en etter syndefallet i Edens hage. Da ble Guds advarende ord til Adam utløst, jfr.1 Mos 2,16-17:

 

"Og Gud Herren bød mennesket: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dagen du eter av det, skal du visselig dø."

 

Historien viser at Adam og Eva spiste av kunnskapens tre, men de døde ikke med det samme, men levedagene på jorden var nå tellbare. Synden, fallet fra Gud, var nå et faktum, vi var arveberettiget til å motta synden. Men heldigvis for oss mennesker, så kom Gud oss til hjelp, han sendte en redningsmann til verdens folk, hans egen Sønn. Han ofret sitt dyrebare blod for våre feil, slik at Gud ser oss feilfrie gjennom Jesus, hans Sønn. Så alle som tar imot ham ikke skal fortapes, men de skal arve et evigt liv. Alle våre arvelige gener er feilfrie pga Jesus.

Så da har Jesu ord i Joh 11,25-26 gått i oppfyllelse :

 

"Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

 

Ja, tror vi Jesu ord?  Vi tar også med et viktig ord som Jesus har gjort for oss, nemlig ordene fra Jesaia 53,5:

 

" Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom."

"Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke." Jes 40,29
 
Godt nytt år!
 
Trenger du kraft til ditt daglige arbeid ?  I romjulen hørte jeg noe som ga meg en ah-opplevelse og jeg sa : Går det an? Og det gjorde det tydeligvis.
Du vet vi lever i  dataverden, hvor snart alt foregår i det usynlige, men resultatet viser seg i det synlige . Slik ble det for min ah-opplevelse også, selv om jeg ikke så det synlige resultatet, så var personens ord , som
sa dette en virkelighet.
 
Denne personen hadde vært i et et forum hvor de utvekslet viten om datahandel mellom landegrensene. Da kunne en fortelle at netthandelen hadde kommet så langt at for noen som hadde kjøpt et spesielt lastebilmerke fra
USA, og kjørte f.eks. i de store stigningene i Alpene , og der og da fant ut at han trengte flere hestekrefter i bilen sin. Hva gjør man da? Han tok opp sin PC-og bestilte og betalte for antall hestekrefter til sin lastebil og vips
så dro bilen som et skudd oppover. Det hele ble gjort kun med noen tastetrykk av sjåføren. Hva blir det neste?
 
Med utgangspunkt i dagens drypp , så ser jeg storheten i vår Gud. "og den som ingen krefter har, gir han stor styrke."
Det er jo akkurat som lastebilsjåføren, han manglet kraft til bakkene, og kontaktet leverandøren av bilen og fikk nye krefter.
Akkurat samme mulighet har vi som troende når vi er trette og synes å være kraftløs . Da er det bare å kontakte "leverandøren" som har formet deg og vips så er du oppegående igjen.
Er det ikke fantastisk å ha en sånn skaper av livskrefter for oss som lever i denne rastløse tid?
 
Paulus var en Herrens apostel , som under en "kjøretur" til Damaskus krasjet på veien med hele sitt legeme. Han falt som død ned på veien. Hvorfor gjorde han det? Jo, han møtte Lyset og det ble for sterkt for ham.
Han skjønte snart at han måtte bytte "bil-leverandør" som kunne gi ham krefter bare på et blunk. Han så gjorde, men pga utskiftingen av motoren hans, måtte han leies inn til et "verksted" i Damaskus. Der fikk han full førlighet tilbake med en ny motor som ble drevet av leverandørens kraft. Jfr.Agj 9,8-18.
 
Etter dette begynte Paulus i sin nye stilling og opplevet mange ganger at dagens drypp er en sannhet, hvor han skriver i 2Kor 12,9-10:
 
"Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!"